ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตัน 50
34 68.00
0 0.00
10 20.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 44
1 2.27
1 2.27
39 88.64
1 2.27
2 4.55
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 63
0 0.00
11 17.46
4 6.35
43 68.25
5 7.94
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 401
49 12.22
37 9.23
53 13.22
86 21.45
90 22.44
86 21.45
315 78.55%
5  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 505
28 5.54
10 1.98
74 14.65
5 0.99
145 28.71
243 48.12
262 51.88%
6  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 221
33 14.93
10 4.52
50 22.62
13 5.88
1 0.45
114 51.58
107 48.42%
7  โรงเรียนบ้านบัวแดง 169
24 14.20
16 9.47
27 15.98
12 7.10
0 0.00
90 53.25
79 46.75%
8  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 271
40 14.76
44 16.24
21 7.75
16 5.90
3 1.11
147 54.24
124 45.76%
9  โรงเรียนบ้านหนองหิน 70
1 1.43
18 25.71
12 17.14
0 0.00
1 1.43
38 54.29
32 45.71%
10  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 210
15 7.14
9 4.29
40 19.05
3 1.43
28 13.33
115 54.76
95 45.24%
11  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1423
78 5.48
21 1.48
262 18.41
99 6.96
156 10.96
807 56.71
616 43.29%
12  โรงเรียนวัดลำเหย 178
27 15.17
23 12.92
12 6.74
15 8.43
0 0.00
101 56.74
77 43.26%
13  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 211
20 9.48
15 7.11
31 14.69
22 10.43
0 0.00
123 58.29
88 41.71%
14  โรงเรียนวัดดอนขนาก 94
7 7.45
5 5.32
20 21.28
5 5.32
2 2.13
55 58.51
39 41.49%
15  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 375
21 5.60
8 2.13
43 11.47
29 7.73
37 9.87
237 63.20
138 36.80%
16  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 39
4 10.26
0 0.00
10 25.64
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
17  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 180
16 8.89
18 10.00
20 11.11
3 1.67
3 1.67
120 66.67
60 33.33%
18  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 66
4 6.06
8 12.12
8 12.12
1 1.52
1 1.52
44 66.67
22 33.33%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 109
11 10.09
5 4.59
18 16.51
2 1.83
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
20  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 88
9 10.23
8 9.09
5 5.68
5 5.68
2 2.27
59 67.05
29 32.95%
21  โรงเรียนบ้านลำพยา 116
10 8.62
0 0.00
15 12.93
11 9.48
2 1.72
78 67.24
38 32.76%
22  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 120
13 10.83
4 3.33
22 18.33
0 0.00
0 0.00
81 67.50
39 32.50%
23  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 65
3 4.62
4 6.15
11 16.92
3 4.62
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
24  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 177
15 8.47
7 3.95
31 17.51
4 2.26
0 0.00
120 67.80
57 32.20%
25  โรงเรียนบ้านดอนทอง 159
18 11.32
15 9.43
13 8.18
5 3.14
0 0.00
108 67.92
51 32.08%
26  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 131
11 8.40
0 0.00
15 11.45
16 12.21
0 0.00
89 67.94
42 32.06%
27  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 71
4 5.63
1 1.41
13 18.31
0 0.00
4 5.63
49 69.01
22 30.99%
28  โรงเรียนวัดหนองเสือ 388
17 4.38
19 4.90
72 18.56
12 3.09
0 0.00
268 69.07
120 30.93%
29  โรงเรียนวัดท่าเสา 162
31 19.14
10 6.17
8 4.94
0 0.00
0 0.00
113 69.75
49 30.25%
30  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 133
19 14.29
0 0.00
21 15.79
0 0.00
0 0.00
93 69.92
40 30.08%
31  โรงเรียนวัดสระพัง 70
9 12.86
2 2.86
10 14.29
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
32  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 97
8 8.25
8 8.25
6 6.19
3 3.09
4 4.12
68 70.10
29 29.90%
33  โรงเรียนวัดสองห้อง 67
4 5.97
3 4.48
11 16.42
1 1.49
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
34  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 103
8 7.77
2 1.94
18 17.48
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
35  โรงเรียนวัดหนองศาลา 341
42 12.32
8 2.35
36 10.56
5 1.47
0 0.00
250 73.31
91 26.69%
36  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 94
12 12.77
3 3.19
8 8.51
2 2.13
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
37  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 246
17 6.91
18 7.32
30 12.20
0 0.00
0 0.00
181 73.58
65 26.42%
38  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 611
42 6.87
38 6.22
79 12.93
0 0.00
0 0.00
452 73.98
159 26.02%
39  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
5 10.00
37 74.00
13 26.00%
40  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2436
178 7.31
138 5.67
0 0.00
316 12.97
0 0.00
1804 74.06
632 25.94%
41  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 107
13 12.15
1 0.93
13 12.15
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
42  โรงเรียนบ้านแจงงาม 140
4 2.86
2 1.43
29 20.71
0 0.00
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
43  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 562
17 3.02
17 3.02
69 12.28
21 3.74
16 2.85
422 75.09
140 24.91%
44  โรงเรียนวัดทุ่งรี 125
11 8.80
1 0.80
15 12.00
4 3.20
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
45  โรงเรียนวัดตะโกสูง 86
9 10.47
0 0.00
8 9.30
3 3.49
1 1.16
65 75.58
21 24.42%
46  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 275
35 12.73
5 1.82
22 8.00
5 1.82
0 0.00
208 75.64
67 24.36%
47  โรงเรียนวัดกงลาด 120
4 3.33
3 2.50
14 11.67
8 6.67
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
48  โรงเรียนบ้านดอนซาก 118
5 4.24
3 2.54
18 15.25
2 1.69
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
49  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 111
6 5.41
0 0.00
16 14.41
4 3.60
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
50  โรงเรียนวัดทะเลบก 364
18 4.95
20 5.49
46 12.64
1 0.27
0 0.00
279 76.65
85 23.35%
51  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2887
113 3.91
58 2.01
486 16.83
3 0.10
0 0.00
2227 77.14
660 22.86%
52  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 80
3 3.75
7 8.75
6 7.50
2 2.50
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
53  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1560
112 7.18
0 0.00
228 14.62
0 0.00
0 0.00
1220 78.21
340 21.79%
54  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 401
14 3.49
8 2.00
61 15.21
2 0.50
0 0.00
316 78.80
85 21.20%
55  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 100
4 4.00
3 3.00
8 8.00
5 5.00
1 1.00
79 79.00
21 21.00%
56  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 871
21 2.41
18 2.07
110 12.63
13 1.49
17 1.95
692 79.45
179 20.55%
57  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 128
4 3.13
2 1.56
16 12.50
2 1.56
2 1.56
102 79.69
26 20.31%
58  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 212
8 3.77
4 1.89
15 7.08
9 4.25
7 3.30
169 79.72
43 20.28%
59  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 90
5 5.56
1 1.11
12 13.33
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
60  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 262
13 4.96
8 3.05
13 4.96
9 3.44
9 3.44
210 80.15
52 19.85%
61  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 345
10 2.90
16 4.64
34 9.86
6 1.74
2 0.58
277 80.29
68 19.71%
62  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 320
5 1.56
9 2.81
38 11.88
4 1.25
6 1.88
258 80.63
62 19.38%
63  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 135
10 7.41
1 0.74
14 10.37
1 0.74
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
64  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 90
2 2.22
3 3.33
11 12.22
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
65  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 138
8 5.80
0 0.00
18 13.04
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
66  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 59
0 0.00
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
67  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 156
9 5.77
0 0.00
20 12.82
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
68  โรงเรียนวัดวังเย็น 76
0 0.00
0 0.00
6 7.89
8 10.53
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
69  โรงเรียนวัดหนองจิก 136
4 2.94
10 7.35
11 8.09
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
70  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 298
11 3.69
0 0.00
32 10.74
0 0.00
11 3.69
244 81.88
54 18.12%
71  โรงเรียนบ้านหัวถนน 61
3 4.92
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
72  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 330
21 6.36
18 5.45
19 5.76
0 0.00
0 0.00
272 82.42
58 17.58%
73  โรงเรียนบ้านคอวัง 46
5 10.87
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
74  โรงเรียนวัดสุขวราราม 117
5 4.27
7 5.98
4 3.42
2 1.71
2 1.71
97 82.91
20 17.09%
75  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
6 11.32
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
76  โรงเรียนบ้านหนองขาม 126
12 9.52
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
77  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 147
7 4.76
0 0.00
17 11.56
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
78  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 74
4 5.41
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
79  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
80  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 56
2 3.57
4 7.14
3 5.36
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
81  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
82  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 252
6 2.38
8 3.17
26 10.32
0 0.00
0 0.00
212 84.13
40 15.87%
83  โรงเรียนบ้านสามัคคี 120
5 4.17
4 3.33
10 8.33
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
84  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 192
8 4.17
10 5.21
7 3.65
5 2.60
0 0.00
162 84.38
30 15.63%
85  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 404
11 2.72
14 3.47
15 3.71
7 1.73
16 3.96
341 84.41
63 15.59%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 101
2 1.98
0 0.00
10 9.90
3 2.97
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
87  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 101
3 2.97
2 1.98
9 8.91
1 0.99
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
88  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
89  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 456
23 5.04
8 1.75
33 7.24
3 0.66
0 0.00
389 85.31
67 14.69%
90  โรงเรียนวัดห้วยพระ 89
6 6.74
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
91  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 151
8 5.30
0 0.00
11 7.28
2 1.32
1 0.66
129 85.43
22 14.57%
92  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 270
16 5.93
3 1.11
20 7.41
0 0.00
0 0.00
231 85.56
39 14.44%
93  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 200
14 7.00
2 1.00
12 6.00
0 0.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
94  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 446
7 1.57
11 2.47
43 9.64
0 0.00
0 0.00
385 86.32
61 13.68%
95  โรงเรียนบ้านรางมูก 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
96  โรงเรียนวัดทัพหลวง 313
4 1.28
3 0.96
27 8.63
4 1.28
2 0.64
273 87.22
40 12.78%
97  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 118
7 5.93
1 0.85
5 4.24
1 0.85
1 0.85
103 87.29
15 12.71%
98  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 90
3 3.33
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
99  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 107
1 0.93
2 1.87
10 9.35
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
100  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 132
0 0.00
3 2.27
9 6.82
2 1.52
2 1.52
116 87.88
16 12.12%
101  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 133
0 0.00
0 0.00
16 12.03
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
102  โรงเรียนวัดบ้านยาง 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
103  โรงเรียนวัดตาก้อง 303
15 4.95
6 1.98
10 3.30
4 1.32
0 0.00
268 88.45
35 11.55%
104  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1629
32 1.96
23 1.41
133 8.16
0 0.00
0 0.00
1441 88.46
188 11.54%
105  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 204
1 0.49
1 0.49
7 3.43
0 0.00
14 6.86
181 88.73
23 11.27%
106  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 193
1 0.52
0 0.00
19 9.84
1 0.52
0 0.00
172 89.12
21 10.88%
107  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 138
3 2.17
2 1.45
10 7.25
0 0.00
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
108  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
109  โรงเรียนบ้านคลองยาง 123
0 0.00
1 0.81
12 9.76
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
110  โรงเรียนบ้านมาบแค 111
3 2.70
2 1.80
3 2.70
2 1.80
1 0.90
100 90.09
11 9.91%
111  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 112
6 5.36
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
112  โรงเรียนวัดบางแขม 186
5 2.69
2 1.08
9 4.84
0 0.00
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
113  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 128
5 3.91
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
114  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 570
8 1.40
6 1.05
26 4.56
6 1.05
0 0.00
524 91.93
46 8.07%
115  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
116  โรงเรียนบ้านหนองโสน 123
0 0.00
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
117  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 135
3 2.22
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
118  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 170
0 0.00
0 0.00
7 4.12
0 0.00
0 0.00
163 95.88
7 4.12%
119  โรงเรียนวัดเลาเต่า 174
0 0.00
0 0.00
7 4.02
0 0.00
0 0.00
167 95.98
7 4.02%
120  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,332 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,643 5.42
เตี้ย  895 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,237 10.67
ผอมและเตี้ย  904 2.98
อ้วนและเตี้ย  605 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,048 75.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,284 คน


24.01%


Powered By www.thaieducation.net