ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 45
6 13.33
8 17.78
14 31.11
6 13.33
11 24.44
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 15
3 20.00
0 0.00
7 46.67
5 33.33
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 198
21 10.61
8 4.04
39 19.70
29 14.65
47 23.74
54 27.27
144 72.73%
4  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 12
2 16.67
0 0.00
5 41.67
0 0.00
0 0.00
5 41.67
7 58.33%
5  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 104
0 0.00
3 2.88
28 26.92
3 2.88
19 18.27
51 49.04
53 50.96%
6  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73
6 8.22
5 6.85
23 31.51
3 4.11
0 0.00
36 49.32
37 50.68%
7  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146
20 13.70
1 0.68
27 18.49
7 4.79
17 11.64
74 50.68
72 49.32%
8  โรงเรียนวัดเข็มทอง 107
11 10.28
4 3.74
10 9.35
15 14.02
12 11.21
55 51.40
52 48.60%
9  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41
9 21.95
1 2.44
6 14.63
3 7.32
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
10  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 92
14 15.22
14 15.22
10 10.87
3 3.26
1 1.09
50 54.35
42 45.65%
11  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 171
11 6.43
5 2.92
21 12.28
16 9.36
19 11.11
99 57.89
72 42.11%
12  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 66
4 6.06
2 3.03
19 28.79
1 1.52
0 0.00
40 60.61
26 39.39%
13  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 712
63 8.85
72 10.11
144 20.22
0 0.00
0 0.00
433 60.81
279 39.19%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 24
0 0.00
0 0.00
7 29.17
2 8.33
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
15  โรงเรียนบ้านคลอง 30 75
6 8.00
1 1.33
20 26.67
1 1.33
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
16  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 305
23 7.54
15 4.92
15 4.92
30 9.84
29 9.51
193 63.28
112 36.72%
17  โรงเรียนวัดหนองรี 169
18 10.65
2 1.18
36 21.30
3 1.78
3 1.78
107 63.31
62 36.69%
18  โรงเรียนวัดทองจรรยา 127
12 9.45
5 3.94
23 18.11
6 4.72
0 0.00
81 63.78
46 36.22%
19  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 106
8 7.55
5 4.72
9 8.49
14 13.21
2 1.89
68 64.15
38 35.85%
20  โรงเรียนวันครู 2504 66
6 9.09
3 4.55
11 16.67
3 4.55
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
21  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 162
26 16.05
3 1.85
26 16.05
1 0.62
0 0.00
106 65.43
56 34.57%
22  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 97
11 11.34
5 5.15
12 12.37
5 5.15
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
23  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78
15 19.23
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
24  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 77
4 5.19
3 3.90
14 18.18
4 5.19
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
25  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 189
21 11.11
0 0.00
39 20.63
0 0.00
0 0.00
129 68.25
60 31.75%
26  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 41
8 19.51
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
27  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 37
4 10.81
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
28  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 48
4 8.33
0 0.00
6 12.50
4 8.33
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
29  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 117
7 5.98
4 3.42
22 18.80
1 0.85
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
30  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 647
24 3.71
26 4.02
125 19.32
8 1.24
5 0.77
459 70.94
188 29.06%
31  โรงเรียนบ้านคลอง 1 35
3 8.57
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
32  โรงเรียนวัดหุบเมย 28
0 0.00
1 3.57
6 21.43
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
33  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 64
2 3.13
0 0.00
16 25.00
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
34  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101
12 11.88
3 2.97
5 4.95
5 4.95
3 2.97
73 72.28
28 27.72%
35  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48
3 6.25
5 10.42
5 10.42
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
36  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 142
12 8.45
11 7.75
3 2.11
10 7.04
2 1.41
104 73.24
38 26.76%
37  โรงเรียนวัดสบกเขียว 68
11 16.18
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
38  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 106
4 3.77
4 3.77
20 18.87
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
39  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 231
19 8.23
6 2.60
36 15.58
0 0.00
0 0.00
170 73.59
61 26.41%
40  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23
2 8.70
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
41  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92
7 7.61
4 4.35
13 14.13
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
42  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 62
5 8.06
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
43  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105
9 8.57
0 0.00
11 10.48
0 0.00
7 6.67
78 74.29
27 25.71%
44  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 180
18 10.00
13 7.22
13 7.22
0 0.00
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
45  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 99
8 8.08
3 3.03
10 10.10
3 3.03
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
46  โรงเรียนสาริกา 144
4 2.78
1 0.69
24 16.67
5 3.47
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
47  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 81
3 3.70
2 2.47
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์ 179
8 4.47
2 1.12
31 17.32
0 0.00
0 0.00
138 77.09
41 22.91%
49  โรงเรียนวัดนาหินลาด 62
9 14.52
0 0.00
4 6.45
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
50  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 74
6 8.11
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
51  โรงเรียนบ้านคลอง 24 173
8 4.62
2 1.16
23 13.29
4 2.31
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
52  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 43
5 11.63
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
53  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87
2 2.30
2 2.30
9 10.34
3 3.45
2 2.30
69 79.31
18 20.69%
54  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 63
2 3.17
0 0.00
10 15.87
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
55  โรงเรียนวัดสันตยาราม 349
20 5.73
8 2.29
37 10.60
5 1.43
1 0.29
278 79.66
71 20.34%
56  โรงเรียนบ้านคลอง 14 182
6 3.30
7 3.85
24 13.19
0 0.00
0 0.00
145 79.67
37 20.33%
57  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70
3 4.29
0 0.00
10 14.29
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
58  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278
8 2.88
0 0.00
47 16.91
0 0.00
0 0.00
223 80.22
55 19.78%
59  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 152
0 0.00
9 5.92
11 7.24
10 6.58
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
60  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61
3 4.92
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
61  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 134
4 2.99
4 2.99
18 13.43
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
62  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
63  โรงเรียนวัดท่าชัย 52
7 13.46
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
64  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 230
10 4.35
4 1.74
25 10.87
0 0.00
5 2.17
186 80.87
44 19.13%
65  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116
5 4.31
3 2.59
8 6.90
2 1.72
4 3.45
94 81.03
22 18.97%
66  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 124
4 3.23
6 4.84
12 9.68
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
67  โรงเรียนวัดท่าทราย 126
4 3.17
0 0.00
19 15.08
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
68  โรงเรียนวัดดอนยอ 166
12 7.23
0 0.00
18 10.84
0 0.00
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
69  โรงเรียนวัดวังตูม 29
2 6.90
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
70  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96
7 7.29
2 2.08
4 4.17
3 3.13
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
71  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84
3 3.57
3 3.57
8 9.52
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
72  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1310
46 3.51
38 2.90
117 8.93
8 0.61
7 0.53
1094 83.51
216 16.49%
73  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 129
7 5.43
5 3.88
6 4.65
2 1.55
1 0.78
108 83.72
21 16.28%
74  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 172
4 2.33
3 1.74
21 12.21
0 0.00
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
75  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137
5 3.65
2 1.46
15 10.95
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
76  โรงเรียนวังดอกไม้ 33
3 9.09
0 0.00
1 3.03
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
77  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 148
5 3.38
2 1.35
7 4.73
5 3.38
3 2.03
126 85.14
22 14.86%
78  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 72
0 0.00
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
79  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 201
6 2.99
1 0.50
20 9.95
0 0.00
0 0.00
174 86.57
27 13.43%
80  โรงเรียนบ้านคลอง 33 92
6 6.52
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
81  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
82  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
83  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 98
3 3.06
0 0.00
9 9.18
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
84  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 262
8 3.05
0 0.00
24 9.16
0 0.00
0 0.00
230 87.79
32 12.21%
85  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 211
3 1.42
1 0.47
21 9.95
0 0.00
0 0.00
186 88.15
25 11.85%
86  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 305
3 0.98
5 1.64
6 1.97
0 0.00
22 7.21
269 88.20
36 11.80%
87  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
88  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 71
2 2.82
2 2.82
0 0.00
2 2.82
2 2.82
63 88.73
8 11.27%
89  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 127
0 0.00
0 0.00
11 8.66
1 0.79
2 1.57
113 88.98
14 11.02%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
0 0.00
6 4.76
114 90.48
12 9.52%
91  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91
3 3.30
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
92  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1571
21 1.34
21 1.34
31 1.97
27 1.72
38 2.42
1433 91.22
138 8.78%
93  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 103
6 5.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.91
94 91.26
9 8.74%
94  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 139
1 0.72
3 2.16
4 2.88
1 0.72
3 2.16
127 91.37
12 8.63%
95  โรงเรียนบ้านคลอง 31 152
3 1.97
0 0.00
9 5.92
0 0.00
1 0.66
139 91.45
13 8.55%
96  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
35 92.11
3 7.89%
97  โรงเรียนบ้านชวดบัว 53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
98  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 199
10 5.03
0 0.00
4 2.01
0 0.00
0 0.00
185 92.96
14 7.04%
100  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
101  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 89
2 2.25
1 1.12
3 3.37
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
102  โรงเรียนวัดพราหมณี 136
1 0.74
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
127 93.38
9 6.62%
103  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 197
2 1.02
2 1.02
3 1.52
3 1.52
3 1.52
184 93.40
13 6.60%
104  โรงเรียนวัดวังไทร 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
44 93.62
3 6.38%
105  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 109
2 1.83
0 0.00
4 3.67
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
106  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
107  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133
0 0.00
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
108  โรงเรียนบ้านดงแขวน 161
0 0.00
0 0.00
7 4.35
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
109  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
110  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
111  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
112  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
113  โรงเรียนวัดบางปรัง 174
0 0.00
0 0.00
1 0.57
0 0.00
1 0.57
172 98.85
2 1.15%
114  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 172
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
172 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,633 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  789 4.74
เตี้ย  395 2.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,691 10.17
ผอมและเตี้ย  279 1.68
อ้วนและเตี้ย  286 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,193 79.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,440 คน


20.68%


Powered By www.thaieducation.net