ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 57
0 0.00
55 96.49
2 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59
6 10.17
10 16.95
2 3.39
36 61.02
0 0.00
5 8.47
54 91.53%
3  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
240 68.57
66 18.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 12.57
306 87.43%
4  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 580
67 11.55
84 14.48
47 8.10
151 26.03
92 15.86
139 23.97
441 76.03%
5  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 389
63 16.20
41 10.54
114 29.31
24 6.17
33 8.48
114 29.31
275 70.69%
6  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 289
53 18.34
14 4.84
25 8.65
67 23.18
39 13.49
91 31.49
198 68.51%
7  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 400
104 26.00
91 22.75
3 0.75
73 18.25
2 0.50
127 31.75
273 68.25%
8  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 216
3 1.39
15 6.94
41 18.98
18 8.33
56 25.93
83 38.43
133 61.57%
9  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 140
19 13.57
25 17.86
6 4.29
31 22.14
2 1.43
57 40.71
83 59.29%
10  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 750
57 7.60
271 36.13
31 4.13
48 6.40
23 3.07
320 42.67
430 57.33%
11  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 471
27 5.73
199 42.25
8 1.70
18 3.82
1 0.21
218 46.28
253 53.72%
12  โรงเรียนบ้านยะพอ 307
24 7.82
82 26.71
23 7.49
14 4.56
10 3.26
154 50.16
153 49.84%
13  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 133
14 10.53
8 6.02
7 5.26
22 16.54
15 11.28
67 50.38
66 49.62%
14  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 201
1 0.50
22 10.95
18 8.96
22 10.95
24 11.94
114 56.72
87 43.28%
15  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 371
26 7.01
114 30.73
11 2.96
7 1.89
1 0.27
212 57.14
159 42.86%
16  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170
10 5.88
23 13.53
25 14.71
3 1.76
8 4.71
101 59.41
69 40.59%
17  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 209
20 9.57
20 9.57
15 7.18
14 6.70
15 7.18
125 59.81
84 40.19%
18  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 205
10 4.88
18 8.78
12 5.85
22 10.73
18 8.78
125 60.98
80 39.02%
19  โรงเรียนอรุณเมธา 475
82 17.26
44 9.26
31 6.53
14 2.95
3 0.63
301 63.37
174 36.63%
20  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 126
10 7.94
13 10.32
6 4.76
10 7.94
7 5.56
80 63.49
46 36.51%
21  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 209
21 10.05
41 19.62
2 0.96
12 5.74
0 0.00
133 63.64
76 36.36%
22  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 538
57 10.59
82 15.24
2 0.37
52 9.67
0 0.00
345 64.13
193 35.87%
23  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 206
19 9.22
29 14.08
16 7.77
7 3.40
0 0.00
135 65.53
71 34.47%
24  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 134
24 17.91
8 5.97
13 9.70
1 0.75
0 0.00
88 65.67
46 34.33%
25  โรงเรียนบ้านจกปก 69
16 23.19
0 0.00
2 2.90
5 7.25
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
26  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 428
2 0.47
114 26.64
3 0.70
11 2.57
10 2.34
288 67.29
140 32.71%
27  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 112
6 5.36
11 9.82
1 0.89
18 16.07
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
28  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 214
10 4.67
26 12.15
18 8.41
12 5.61
0 0.00
148 69.16
66 30.84%
29  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 529
10 1.89
32 6.05
47 8.88
33 6.24
41 7.75
366 69.19
163 30.81%
30  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 833
52 6.24
130 15.61
71 8.52
0 0.00
3 0.36
577 69.27
256 30.73%
31  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 470
37 7.87
54 11.49
10 2.13
18 3.83
18 3.83
333 70.85
137 29.15%
32  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 652
76 11.66
91 13.96
23 3.53
0 0.00
0 0.00
462 70.86
190 29.14%
33  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 463
23 4.97
18 3.89
37 7.99
21 4.54
35 7.56
329 71.06
134 28.94%
34  โรงเรียนบ้านแม่พลู 581
82 14.11
68 11.70
0 0.00
18 3.10
0 0.00
413 71.08
168 28.92%
35  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 98
8 8.16
17 17.35
0 0.00
0 0.00
3 3.06
70 71.43
28 28.57%
36  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 127
1 0.79
13 10.24
7 5.51
13 10.24
1 0.79
92 72.44
35 27.56%
37  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 561
46 8.20
38 6.77
48 8.56
20 3.57
0 0.00
409 72.91
152 27.09%
38  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 216
14 6.48
39 18.06
5 2.31
0 0.00
0 0.00
158 73.15
58 26.85%
39  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 818
60 7.33
55 6.72
30 3.67
74 9.05
0 0.00
599 73.23
219 26.77%
40  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 165
17 10.30
19 11.52
7 4.24
1 0.61
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
41  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 173
21 12.14
25 14.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 73.41
46 26.59%
42  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 293
9 3.07
17 5.80
38 12.97
11 3.75
2 0.68
216 73.72
77 26.28%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1085
48 4.42
49 4.52
120 11.06
33 3.04
32 2.95
803 74.01
282 25.99%
44  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 465
25 5.38
79 16.99
13 2.80
1 0.22
0 0.00
347 74.62
118 25.38%
45  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 150
11 7.33
19 12.67
6 4.00
2 1.33
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
46  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 317
12 3.79
38 11.99
18 5.68
8 2.52
3 0.95
238 75.08
79 24.92%
47  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 162
11 6.79
12 7.41
6 3.70
10 6.17
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
48  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 417
39 9.35
14 3.36
44 10.55
1 0.24
2 0.48
317 76.02
100 23.98%
49  โรงเรียนบ้านวังผา 243
8 3.29
20 8.23
27 11.11
3 1.23
0 0.00
185 76.13
58 23.87%
50  โรงเรียนแม่สอด 724
70 9.67
19 2.62
82 11.33
1 0.14
0 0.00
552 76.24
172 23.76%
51  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 385
15 3.90
25 6.49
3 0.78
47 12.21
0 0.00
295 76.62
90 23.38%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 209
17 8.13
4 1.91
27 12.92
0 0.00
0 0.00
161 77.03
48 22.97%
53  โรงเรียนบ้านห้วยบง 139
9 6.47
0 0.00
15 10.79
1 0.72
6 4.32
108 77.70
31 22.30%
54  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 222
16 7.21
8 3.60
24 10.81
0 0.00
0 0.00
174 78.38
48 21.62%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 107
9 8.41
12 11.21
2 1.87
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
56  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185
8 4.32
5 2.70
25 13.51
1 0.54
0 0.00
146 78.92
39 21.08%
57  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 151
7 4.64
11 7.28
11 7.28
1 0.66
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
58  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 318
4 1.26
38 11.95
20 6.29
0 0.00
1 0.31
255 80.19
63 19.81%
59  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
7 2.28
16 5.21
29 9.45
8 2.61
0 0.00
247 80.46
60 19.54%
60  โรงเรียนบ้านปูแป้ 72
7 9.72
0 0.00
6 8.33
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 366
22 6.01
26 7.10
18 4.92
4 1.09
0 0.00
296 80.87
70 19.13%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัว 988
24 2.43
136 13.77
26 2.63
0 0.00
2 0.20
800 80.97
188 19.03%
63  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 233
12 5.15
22 9.44
2 0.86
6 2.58
2 0.86
189 81.12
44 18.88%
64  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 2010
84 4.18
223 11.09
63 3.13
4 0.20
1 0.05
1635 81.34
375 18.66%
65  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 102
4 3.92
12 11.76
3 2.94
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
66  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274
11 4.01
28 10.22
12 4.38
0 0.00
0 0.00
223 81.39
51 18.61%
67  โรงเรียนบ้านแม่โพ 142
5 3.52
4 2.82
2 1.41
9 6.34
6 4.23
116 81.69
26 18.31%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 166
14 8.43
7 4.22
6 3.61
3 1.81
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
69  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 161
17 10.56
0 0.00
8 4.97
0 0.00
4 2.48
132 81.99
29 18.01%
70  โรงเรียนบ้านแม่สละ 206
13 6.31
12 5.83
12 5.83
0 0.00
0 0.00
169 82.04
37 17.96%
71  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 487
29 5.95
56 11.50
2 0.41
0 0.00
0 0.00
400 82.14
87 17.86%
72  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 601
53 8.82
48 7.99
6 1.00
0 0.00
0 0.00
494 82.20
107 17.80%
73  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 382
17 4.45
7 1.83
36 9.42
8 2.09
0 0.00
314 82.20
68 17.80%
74  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 459
15 3.27
11 2.40
54 11.76
1 0.22
0 0.00
378 82.35
81 17.65%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 819
26 3.17
52 6.35
47 5.74
8 0.98
7 0.85
679 82.91
140 17.09%
76  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727
16 2.20
30 4.13
28 3.85
30 4.13
20 2.75
603 82.94
124 17.06%
77  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 271
3 1.11
30 11.07
11 4.06
2 0.74
0 0.00
225 83.03
46 16.97%
78  โรงเรียนบ้านเซอทะ 187
6 3.21
11 5.88
2 1.07
9 4.81
2 1.07
157 83.96
30 16.04%
79  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 144
7 4.86
9 6.25
7 4.86
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
80  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 166
6 3.61
9 5.42
10 6.02
0 0.00
1 0.60
140 84.34
26 15.66%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 520
15 2.88
11 2.12
41 7.88
14 2.69
0 0.00
439 84.42
81 15.58%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 193
5 2.59
6 3.11
7 3.63
12 6.22
0 0.00
163 84.46
30 15.54%
83  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 116
10 8.62
0 0.00
4 3.45
2 1.72
2 1.72
98 84.48
18 15.52%
84  โรงเรียนบ้านมอเกอ 233
3 1.29
25 10.73
8 3.43
0 0.00
0 0.00
197 84.55
36 15.45%
85  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 144
1 0.69
8 5.56
13 9.03
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 604
9 1.49
20 3.31
57 9.44
4 0.66
0 0.00
514 85.10
90 14.90%
87  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 95
5 5.26
4 4.21
5 5.26
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
88  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 379
19 5.01
19 5.01
6 1.58
8 2.11
3 0.79
324 85.49
55 14.51%
89  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 167
2 1.20
6 3.59
16 9.58
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
90  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 182
3 1.65
9 4.95
9 4.95
5 2.75
0 0.00
156 85.71
26 14.29%
91  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 126
7 5.56
5 3.97
5 3.97
1 0.79
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
92  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 126
6 4.76
6 4.76
0 0.00
6 4.76
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
93  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 190
10 5.26
4 2.11
11 5.79
2 1.05
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
94  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 908
11 1.21
46 5.07
11 1.21
47 5.18
13 1.43
780 85.90
128 14.10%
95  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 135
6 4.44
7 5.19
3 2.22
3 2.22
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
96  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 336
23 6.85
10 2.98
6 1.79
8 2.38
0 0.00
289 86.01
47 13.99%
97  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 138
9 6.52
4 2.90
6 4.35
0 0.00
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
98  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 206
24 11.65
0 0.00
4 1.94
0 0.00
0 0.00
178 86.41
28 13.59%
99  โรงเรียนบ้านพะละ 81
6 7.41
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
100  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 266
9 3.38
18 6.77
7 2.63
1 0.38
0 0.00
231 86.84
35 13.16%
101  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 151
0 0.00
5 3.31
11 7.28
3 1.99
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
102  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 331
3 0.91
11 3.32
4 1.21
8 2.42
15 4.53
290 87.61
41 12.39%
103  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 134
4 2.99
4 2.99
8 5.97
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
104  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 80
6 7.50
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
105  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 196
5 2.55
11 5.61
5 2.55
1 0.51
0 0.00
174 88.78
22 11.22%
106  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 956
8 0.84
19 1.99
50 5.23
13 1.36
15 1.57
851 89.02
105 10.98%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 180
6 3.33
1 0.56
5 2.78
6 3.33
1 0.56
161 89.44
19 10.56%
108  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 689
6 0.87
55 7.98
7 1.02
3 0.44
0 0.00
618 89.70
71 10.30%
109  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 108
3 2.78
2 1.85
6 5.56
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
110  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 118
1 0.85
3 2.54
0 0.00
8 6.78
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
111  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 149
6 4.03
1 0.67
8 5.37
0 0.00
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
112  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 200
1 0.50
12 6.00
2 1.00
5 2.50
0 0.00
180 90.00
20 10.00%
113  โรงเรียนบ้านธงชัย 151
7 4.64
5 3.31
2 1.32
0 0.00
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
114  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108
2 1.85
4 3.70
3 2.78
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
115  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 115
3 2.61
2 1.74
3 2.61
0 0.00
1 0.87
106 92.17
9 7.83%
116  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
117  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 407
6 1.47
0 0.00
16 3.93
5 1.23
0 0.00
380 93.37
27 6.63%
118  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 266
5 1.88
5 1.88
4 1.50
0 0.00
2 0.75
250 93.98
16 6.02%
119  โรงเรียนบ้านปางส้าน 206
0 0.00
0 0.00
7 3.40
4 1.94
0 0.00
195 94.66
11 5.34%
120  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 198
3 1.52
4 2.02
3 1.52
0 0.00
0 0.00
188 94.95
10 5.05%
121  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 259
2 0.77
2 0.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
255 98.46
4 1.54%

 

จำนวนนักเรียน  38,550 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,414 6.26
เตี้ย  3,600 9.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,012 5.22
ผอมและเตี้ย  1,294 3.36
อ้วนและเตี้ย  603 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,627 74.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,923 คน


25.74%


Powered By www.thaieducation.net