ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 25
4 16.00
0 0.00
15 60.00
5 20.00
1 4.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 36
13 36.11
3 8.33
7 19.44
11 30.56
2 5.56
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 23
4 17.39
3 13.04
5 21.74
3 13.04
0 0.00
8 34.78
15 65.22%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 22
6 27.27
3 13.64
4 18.18
1 4.55
0 0.00
8 36.36
14 63.64%
5  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 128
14 10.94
26 20.31
5 3.91
31 24.22
5 3.91
47 36.72
81 63.28%
6  โรงเรียนบ้านลานสาง 83
11 13.25
6 7.23
12 14.46
12 14.46
10 12.05
32 38.55
51 61.45%
7  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 127
14 11.02
11 8.66
16 12.60
19 14.96
15 11.81
52 40.94
75 59.06%
8  โรงเรียนบ้านสันกลาง 12
2 16.67
2 16.67
3 25.00
0 0.00
0 0.00
5 41.67
7 58.33%
9  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 11
2 18.18
2 18.18
0 0.00
2 18.18
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
10  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 112
16 14.29
8 7.14
23 20.54
6 5.36
3 2.68
56 50.00
56 50.00%
11  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 42
7 16.67
7 16.67
0 0.00
7 16.67
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
12  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 131
22 16.79
22 16.79
14 10.69
5 3.82
0 0.00
68 51.91
63 48.09%
13  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 114
13 11.40
10 8.77
15 13.16
8 7.02
8 7.02
60 52.63
54 47.37%
14  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 33
2 6.06
2 6.06
6 18.18
5 15.15
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 20
1 5.00
2 10.00
4 20.00
2 10.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
16  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 71
1 1.41
5 7.04
25 35.21
0 0.00
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 72
6 8.33
10 13.89
10 13.89
2 2.78
1 1.39
43 59.72
29 40.28%
18  โรงเรียนประชาพัฒนา 15
1 6.67
1 6.67
3 20.00
0 0.00
1 6.67
9 60.00
6 40.00%
19  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 134
6 4.48
7 5.22
35 26.12
3 2.24
0 0.00
83 61.94
51 38.06%
20  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 103
8 7.77
3 2.91
26 25.24
2 1.94
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 141
7 4.96
11 7.80
25 17.73
3 2.13
6 4.26
89 63.12
52 36.88%
22  โรงเรียนเสริมปัญญา 11
0 0.00
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
23  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 174
12 6.90
9 5.17
14 8.05
15 8.62
13 7.47
111 63.79
63 36.21%
24  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 100
17 17.00
11 11.00
4 4.00
4 4.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
25  โรงเรียนบ้านใหม่ 73
3 4.11
4 5.48
15 20.55
3 4.11
1 1.37
47 64.38
26 35.62%
26  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 80
7 8.75
6 7.50
13 16.25
1 1.25
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
27  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 447
48 10.74
35 7.83
31 6.94
19 4.25
17 3.80
297 66.44
150 33.56%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 76
12 15.79
1 1.32
9 11.84
3 3.95
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
29  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 231
31 13.42
14 6.06
18 7.79
12 5.19
0 0.00
156 67.53
75 32.47%
30  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 125
2 1.60
3 2.40
33 26.40
1 0.80
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
31  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 58
5 8.62
7 12.07
3 5.17
2 3.45
1 1.72
40 68.97
18 31.03%
32  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 13
0 0.00
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
33  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 98
7 7.14
7 7.14
13 13.27
3 3.06
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
34  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 98
12 12.24
2 2.04
16 16.33
0 0.00
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
35  โรงเรียนวัดสามเงา 50
7 14.00
2 4.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
36  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 134
4 2.99
10 7.46
10 7.46
5 3.73
11 8.21
94 70.15
40 29.85%
37  โรงเรียนบ้านฉลอม 37
4 10.81
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
38  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 74
6 8.11
2 2.70
14 18.92
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
39  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 114
10 8.77
8 7.02
14 12.28
1 0.88
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
40  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 220
19 8.64
18 8.18
25 11.36
0 0.00
0 0.00
158 71.82
62 28.18%
41  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 119
7 5.88
0 0.00
26 21.85
0 0.00
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 98
17 17.35
5 5.10
4 4.08
0 0.00
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
43  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 107
3 2.80
4 3.74
21 19.63
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
44  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 50
8 16.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
45  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 108
3 2.78
11 10.19
3 2.78
10 9.26
1 0.93
80 74.07
28 25.93%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 138
2 1.45
5 3.62
28 20.29
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
47  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 293
12 4.10
9 3.07
50 17.06
1 0.34
0 0.00
221 75.43
72 24.57%
48  โรงเรียนบ้านวังประจบ 114
7 6.14
4 3.51
16 14.04
1 0.88
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
49  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 152
10 6.58
9 5.92
13 8.55
4 2.63
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
50  โรงเรียนบ้านโสมง 30
5 16.67
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
51  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 262
4 1.53
4 1.53
53 20.23
0 0.00
0 0.00
201 76.72
61 23.28%
52  โรงเรียนบ้านคลองสัก 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
53  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 88
6 6.82
3 3.41
8 9.09
3 3.41
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
54  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 99
2 2.02
0 0.00
18 18.18
2 2.02
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
55  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 68
5 7.35
0 0.00
5 7.35
5 7.35
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
56  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
3 6.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
57  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 78
3 3.85
0 0.00
12 15.38
1 1.28
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
58  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 124
9 7.26
3 2.42
13 10.48
2 1.61
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
59  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 134
3 2.24
3 2.24
23 17.16
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
60  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 220
11 5.00
9 4.09
18 8.18
7 3.18
2 0.91
173 78.64
47 21.36%
61  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 198
18 9.09
6 3.03
13 6.57
4 2.02
1 0.51
156 78.79
42 21.21%
62  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 38
0 0.00
1 2.63
7 18.42
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
63  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 29
0 0.00
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
64  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 59
5 8.47
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
65  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 109
10 9.17
1 0.92
11 10.09
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
66  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 46
4 8.70
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
67  โรงเรียนอนุบาลตาก 1574
47 2.99
10 0.64
249 15.82
2 0.13
0 0.00
1266 80.43
308 19.57%
68  โรงเรียนบ้านมูเซอ 341
0 0.00
40 11.73
25 7.33
0 0.00
0 0.00
276 80.94
65 19.06%
69  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 194
15 7.73
10 5.15
6 3.09
3 1.55
1 0.52
159 81.96
35 18.04%
70  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 68
3 4.41
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
71  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 109
11 10.09
0 0.00
2 1.83
6 5.50
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
72  โรงเรียนบ้านวังโพ 117
2 1.71
4 3.42
13 11.11
1 0.85
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
73  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 177
6 3.39
6 3.39
17 9.60
1 0.56
0 0.00
147 83.05
30 16.95%
74  โรงเรียนบ้านดงลาน 77
6 7.79
0 0.00
1 1.30
3 3.90
3 3.90
64 83.12
13 16.88%
75  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 66
2 3.03
3 4.55
3 4.55
2 3.03
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
76  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 146
2 1.37
15 10.27
7 4.79
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
77  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
78  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 69
2 2.90
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
79  โรงเรียนสว่างวิทยา 132
7 5.30
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
80  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 134
3 2.24
10 7.46
7 5.22
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
81  โรงเรียนบ้านปากวัง 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 28
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
83  โรงเรียนเด่นวิทยา 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
84  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 458
17 3.71
20 4.37
10 2.18
9 1.97
4 0.87
398 86.90
60 13.10%
85  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 70
1 1.43
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
86  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 947
13 1.37
13 1.37
93 9.82
0 0.00
0 0.00
828 87.43
119 12.57%
87  โรงเรียนบ้านดงยาง 71
1 1.41
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
88  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 179
0 0.00
0 0.00
9 5.03
10 5.59
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
89  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 85
5 5.88
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
90  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
91  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 233
4 1.72
2 0.86
8 3.43
2 0.86
1 0.43
216 92.70
17 7.30%
92  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 96
3 3.13
0 0.00
2 2.08
1 1.04
1 1.04
89 92.71
7 7.29%
93  โรงเรียนศรีวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
94  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 107
5 4.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านวังม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านสามเงา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองแขม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
108  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,280 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  683 5.56
เตี้ย  507 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,400 11.40
ผอมและเตี้ย  282 2.30
อ้วนและเตี้ย  111 0.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,297 75.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,983 คน


24.29%


Powered By www.thaieducation.net