ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 222
45 20.27
29 13.06
36 16.22
65 29.28
47 21.17
0 0.00
222 100.00%
2  โรงเรียนวัดไทรทอง 212
42 19.81
25 11.79
11 5.19
19 8.96
29 13.68
86 40.57
126 59.43%
3  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 555
90 16.22
86 15.50
49 8.83
49 8.83
47 8.47
234 42.16
321 57.84%
4  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 102
9 8.82
11 10.78
12 11.76
9 8.82
8 7.84
53 51.96
49 48.04%
5  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
1 5.26
4 21.05
10 52.63
9 47.37%
6  โรงเรียนบ้านโป่ง 233
21 9.01
34 14.59
7 3.00
21 9.01
6 2.58
144 61.80
89 38.20%
7  โรงเรียนบ้านปะอา 197
9 4.57
8 4.06
20 10.15
17 8.63
21 10.66
122 61.93
75 38.07%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัว 161
16 9.94
15 9.32
10 6.21
13 8.07
5 3.11
102 63.35
59 36.65%
9  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 124
19 15.32
15 12.10
10 8.06
1 0.81
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
10  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 143
11 7.69
10 6.99
25 17.48
5 3.50
0 0.00
92 64.34
51 35.66%
11  โรงเรียนวัดสลัก 62
5 8.06
4 6.45
7 11.29
5 8.06
1 1.61
40 64.52
22 35.48%
12  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 17
0 0.00
0 0.00
5 29.41
1 5.88
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
13  โรงเรียนวัดพนมพริก 95
8 8.42
4 4.21
10 10.53
4 4.21
7 7.37
62 65.26
33 34.74%
14  โรงเรียนบ้านบางปรง 67
6 8.96
0 0.00
9 13.43
3 4.48
5 7.46
44 65.67
23 34.33%
15  โรงเรียนอนุบาลตราด 2050
67 3.27
17 0.83
344 16.78
90 4.39
171 8.34
1361 66.39
689 33.61%
16  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 73
8 10.96
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
17  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 178
3 1.69
1 0.56
25 14.04
12 6.74
15 8.43
122 68.54
56 31.46%
18  โรงเรียนวัดฆ้อ 135
13 9.63
10 7.41
13 9.63
6 4.44
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 129
8 6.20
6 4.65
12 9.30
10 7.75
4 3.10
89 68.99
40 31.01%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 94
11 11.70
6 6.38
6 6.38
6 6.38
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
21  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 140
9 6.43
13 9.29
20 14.29
1 0.71
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
22  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 138
2 1.45
6 4.35
14 10.14
4 2.90
15 10.87
97 70.29
41 29.71%
23  โรงเรียนวัดแหลมหิน 101
7 6.93
6 5.94
15 14.85
0 0.00
1 0.99
72 71.29
29 28.71%
24  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 174
3 1.72
6 3.45
17 9.77
9 5.17
14 8.05
125 71.84
49 28.16%
25  โรงเรียนวัดคลองขุด 154
11 7.14
10 6.49
10 6.49
6 3.90
5 3.25
112 72.73
42 27.27%
26  โรงเรียนวัดบางปรือ 136
8 5.88
5 3.68
24 17.65
0 0.00
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
27  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 417
39 9.35
18 4.32
22 5.28
17 4.08
17 4.08
304 72.90
113 27.10%
28  โรงเรียนบ้านปะเดา 131
13 9.92
4 3.05
15 11.45
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
29  โรงเรียนบ้านคลองจาก 244
15 6.15
8 3.28
15 6.15
16 6.56
5 2.05
185 75.82
59 24.18%
30  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 83
2 2.41
5 6.02
7 8.43
0 0.00
6 7.23
63 75.90
20 24.10%
31  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 226
15 6.64
5 2.21
25 11.06
5 2.21
4 1.77
172 76.11
54 23.89%
32  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 161
2 1.24
6 3.73
11 6.83
10 6.21
9 5.59
123 76.40
38 23.60%
33  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 128
8 6.25
0 0.00
14 10.94
7 5.47
1 0.78
98 76.56
30 23.44%
34  โรงเรียนบ้านดงกลาง 236
19 8.05
0 0.00
30 12.71
4 1.69
2 0.85
181 76.69
55 23.31%
35  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
36  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 111
3 2.70
3 2.70
5 4.50
6 5.41
8 7.21
86 77.48
25 22.52%
37  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 103
8 7.77
3 2.91
10 9.71
2 1.94
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
38  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 60
5 8.33
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
39  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 111
8 7.21
0 0.00
7 6.31
7 6.31
2 1.80
87 78.38
24 21.62%
40  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 79
6 7.59
1 1.27
10 12.66
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
41  โรงเรียนวัดตะกาง 70
8 11.43
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
42  โรงเรียนบ้านตาหนึก 89
4 4.49
4 4.49
11 12.36
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
43  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 75
5 6.67
1 1.33
5 6.67
2 2.67
3 4.00
59 78.67
16 21.33%
44  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 125
7 5.60
8 6.40
7 5.60
4 3.20
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
45  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 121
7 5.79
7 5.79
11 9.09
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
46  โรงเรียนบ้านโขดทราย 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
6 8.82
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
47  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 83
3 3.61
3 3.61
11 13.25
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
48  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 153
10 6.54
10 6.54
4 2.61
5 3.27
2 1.31
122 79.74
31 20.26%
49  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 273
13 4.76
8 2.93
32 11.72
1 0.37
0 0.00
219 80.22
54 19.78%
50  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 407
12 2.95
14 3.44
29 7.13
12 2.95
12 2.95
328 80.59
79 19.41%
51  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 31
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
52  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 188
5 2.66
7 3.72
10 5.32
4 2.13
10 5.32
152 80.85
36 19.15%
53  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 423
28 6.62
14 3.31
39 9.22
0 0.00
0 0.00
342 80.85
81 19.15%
54  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 263
12 4.56
13 4.94
22 8.37
2 0.76
0 0.00
214 81.37
49 18.63%
55  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 686
36 5.25
24 3.50
63 9.18
2 0.29
1 0.15
560 81.63
126 18.37%
56  โรงเรียนบ้านหนองบอน 338
26 7.69
12 3.55
11 3.25
8 2.37
5 1.48
276 81.66
62 18.34%
57  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
1 4.55
18 81.82
4 18.18%
58  โรงเรียนบ้านดอนสูง 299
16 5.35
4 1.34
23 7.69
6 2.01
5 1.67
245 81.94
54 18.06%
59  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 227
26 11.45
0 0.00
14 6.17
0 0.00
0 0.00
187 82.38
40 17.62%
60  โรงเรียนวัดสลักเพชร 157
3 1.91
5 3.18
19 12.10
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
61  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 112
5 4.46
1 0.89
12 10.71
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
62  โรงเรียนวัดประณีต 131
16 12.21
6 4.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
63  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 188
5 2.66
11 5.85
14 7.45
0 0.00
1 0.53
157 83.51
31 16.49%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 420
22 5.24
18 4.29
28 6.67
0 0.00
0 0.00
352 83.81
68 16.19%
65  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 105
4 3.81
5 4.76
4 3.81
4 3.81
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
66  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 101
8 7.92
0 0.00
5 4.95
0 0.00
3 2.97
85 84.16
16 15.84%
67  โรงเรียนวัดบางปิดบน 19
2 10.53
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
68  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 315
22 6.98
0 0.00
27 8.57
0 0.00
0 0.00
266 84.44
49 15.56%
69  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 155
3 1.94
2 1.29
12 7.74
7 4.52
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
70  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 241
7 2.90
7 2.90
23 9.54
0 0.00
0 0.00
204 84.65
37 15.35%
71  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 157
4 2.55
3 1.91
17 10.83
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
72  โรงเรียนบ้านจัดสรร 92
2 2.17
2 2.17
3 3.26
2 2.17
5 5.43
78 84.78
14 15.22%
73  โรงเรียนบ้านเนินตาล 424
13 3.07
3 0.71
44 10.38
2 0.47
1 0.24
361 85.14
63 14.86%
74  โรงเรียนคลองขวาง 313
16 5.11
18 5.75
12 3.83
0 0.00
0 0.00
267 85.30
46 14.70%
75  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 82
5 6.10
2 2.44
5 6.10
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
76  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 124
7 5.65
0 0.00
6 4.84
2 1.61
2 1.61
107 86.29
17 13.71%
77  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 155
11 7.10
3 1.94
7 4.52
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
78  โรงเรียนวัดสะพานหิน 135
1 0.74
4 2.96
12 8.89
0 0.00
1 0.74
117 86.67
18 13.33%
79  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 153
0 0.00
0 0.00
15 9.80
5 3.27
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
80  โรงเรียนวัดดินแดง 54
4 7.41
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
81  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 299
6 2.01
4 1.34
17 5.69
8 2.68
3 1.00
261 87.29
38 12.71%
82  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 130
0 0.00
2 1.54
14 10.77
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
83  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 90
2 2.22
2 2.22
7 7.78
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
84  โรงเรียนบ้านมณฑล 107
0 0.00
7 6.54
6 5.61
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
85  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 125
4 3.20
0 0.00
5 4.00
4 3.20
2 1.60
110 88.00
15 12.00%
86  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 77
4 5.19
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
87  โรงเรียนบ้านมะนาว 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
88  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 233
9 3.86
0 0.00
13 5.58
1 0.43
0 0.00
210 90.13
23 9.87%
89  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
90  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 106
3 2.83
2 1.89
3 2.83
1 0.94
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
91  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 130
2 1.54
2 1.54
7 5.38
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
92  โรงเรียนวัดท่าหาด 73
4 5.48
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
93  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 294
5 1.70
4 1.36
15 5.10
0 0.00
0 0.00
270 91.84
24 8.16%
94  โรงเรียนวัดช้างทูน 209
4 1.91
0 0.00
13 6.22
0 0.00
0 0.00
192 91.87
17 8.13%
95  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 111
3 2.70
0 0.00
3 2.70
2 1.80
1 0.90
102 91.89
9 8.11%
96  โรงเรียนวัดห้วงโสม 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
97  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 674
20 2.97
15 2.23
11 1.63
0 0.00
5 0.74
623 92.43
51 7.57%
98  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 213
7 3.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 3.76
198 92.96
15 7.04%
99  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 132
2 1.52
0 0.00
5 3.79
1 0.76
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
100  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 102
1 0.98
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
101  โรงเรียนวัดตาพลาย 154
0 0.00
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
102  โรงเรียนบ้านสวนใน 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
103  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
131 98.50
2 1.50%
104  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,126 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,047 5.47
เตี้ย  645 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,636 8.55
ผอมและเตี้ย  524 2.74
อ้วนและเตี้ย  530 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,744 77.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,382 คน


22.91%


Powered By www.thaieducation.net