ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 70 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.81
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 222
45 20.27
29 13.06
36 16.22
65 29.28
47 21.17
0 0.00
222 100.00%
2  โรงเรียนวัดไทรทอง 212
42 19.81
25 11.79
11 5.19
19 8.96
29 13.68
86 40.57
126 59.43%
3  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 555
90 16.22
86 15.50
49 8.83
49 8.83
47 8.47
234 42.16
321 57.84%
4  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
1 5.26
4 21.05
10 52.63
9 47.37%
5  โรงเรียนบ้านโป่ง 233
21 9.01
34 14.59
7 3.00
21 9.01
6 2.58
144 61.80
89 38.20%
6  โรงเรียนบ้านปะอา 197
9 4.57
8 4.06
20 10.15
17 8.63
21 10.66
122 61.93
75 38.07%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 124
19 15.32
15 12.10
10 8.06
1 0.81
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
8  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 143
11 7.69
10 6.99
25 17.48
5 3.50
0 0.00
92 64.34
51 35.66%
9  โรงเรียนวัดสลัก 62
5 8.06
4 6.45
7 11.29
5 8.06
1 1.61
40 64.52
22 35.48%
10  โรงเรียนวัดพนมพริก 95
8 8.42
4 4.21
10 10.53
4 4.21
7 7.37
62 65.26
33 34.74%
11  โรงเรียนบ้านบางปรง 67
6 8.96
0 0.00
9 13.43
3 4.48
5 7.46
44 65.67
23 34.33%
12  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 73
8 10.96
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
13  โรงเรียนวัดฆ้อ 135
13 9.63
10 7.41
13 9.63
6 4.44
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 94
11 11.70
6 6.38
6 6.38
6 6.38
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
15  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 140
9 6.43
13 9.29
20 14.29
1 0.71
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
16  โรงเรียนวัดคลองขุด 154
11 7.14
10 6.49
10 6.49
6 3.90
5 3.25
112 72.73
42 27.27%
17  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 83
2 2.41
5 6.02
7 8.43
0 0.00
6 7.23
63 75.90
20 24.10%
18  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 128
8 6.25
0 0.00
14 10.94
7 5.47
1 0.78
98 76.56
30 23.44%
19  โรงเรียนบ้านดงกลาง 236
19 8.05
0 0.00
30 12.71
4 1.69
2 0.85
181 76.69
55 23.31%
20  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
21  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 111
3 2.70
3 2.70
5 4.50
6 5.41
8 7.21
86 77.48
25 22.52%
22  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 111
8 7.21
0 0.00
7 6.31
7 6.31
2 1.80
87 78.38
24 21.62%
23  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 79
6 7.59
1 1.27
10 12.66
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
24  โรงเรียนบ้านตาหนึก 89
4 4.49
4 4.49
11 12.36
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
25  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 75
5 6.67
1 1.33
5 6.67
2 2.67
3 4.00
59 78.67
16 21.33%
26  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 125
7 5.60
8 6.40
7 5.60
4 3.20
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
27  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 83
3 3.61
3 3.61
11 13.25
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
28  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 153
10 6.54
10 6.54
4 2.61
5 3.27
2 1.31
122 79.74
31 20.26%
29  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 273
13 4.76
8 2.93
32 11.72
1 0.37
0 0.00
219 80.22
54 19.78%
30  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 188
5 2.66
7 3.72
10 5.32
4 2.13
10 5.32
152 80.85
36 19.15%
31  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 423
28 6.62
14 3.31
39 9.22
0 0.00
0 0.00
342 80.85
81 19.15%
32  โรงเรียนบ้านหนองบอน 338
26 7.69
12 3.55
11 3.25
8 2.37
5 1.48
276 81.66
62 18.34%
33  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 197
8 4.06
5 2.54
22 11.17
1 0.51
0 0.00
161 81.73
36 18.27%
34  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
1 4.55
18 81.82
4 18.18%
35  โรงเรียนบ้านดอนสูง 299
16 5.35
4 1.34
23 7.69
6 2.01
5 1.67
245 81.94
54 18.06%
36  โรงเรียนวัดสลักเพชร 157
3 1.91
5 3.18
19 12.10
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
37  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 112
5 4.46
1 0.89
12 10.71
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
38  โรงเรียนวัดประณีต 131
16 12.21
6 4.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
39  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 188
5 2.66
11 5.85
14 7.45
0 0.00
1 0.53
157 83.51
31 16.49%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 420
22 5.24
18 4.29
28 6.67
0 0.00
0 0.00
352 83.81
68 16.19%
41  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 105
4 3.81
5 4.76
4 3.81
4 3.81
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
42  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 101
8 7.92
0 0.00
5 4.95
0 0.00
3 2.97
85 84.16
16 15.84%
43  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 241
7 2.90
7 2.90
23 9.54
0 0.00
0 0.00
204 84.65
37 15.35%
44  โรงเรียนบ้านจัดสรร 92
2 2.17
2 2.17
3 3.26
2 2.17
5 5.43
78 84.78
14 15.22%
45  โรงเรียนบ้านเนินตาล 424
13 3.07
3 0.71
44 10.38
2 0.47
1 0.24
361 85.14
63 14.86%
46  โรงเรียนคลองขวาง 313
16 5.11
18 5.75
12 3.83
0 0.00
0 0.00
267 85.30
46 14.70%
47  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 124
7 5.65
0 0.00
6 4.84
2 1.61
2 1.61
107 86.29
17 13.71%
48  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 155
11 7.10
3 1.94
7 4.52
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
49  โรงเรียนวัดสะพานหิน 135
1 0.74
4 2.96
12 8.89
0 0.00
1 0.74
117 86.67
18 13.33%
50  โรงเรียนวัดดินแดง 54
4 7.41
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
51  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 299
6 2.01
4 1.34
17 5.69
8 2.68
3 1.00
261 87.29
38 12.71%
52  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 90
2 2.22
2 2.22
7 7.78
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
53  โรงเรียนบ้านมณฑล 107
0 0.00
7 6.54
6 5.61
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
54  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 125
4 3.20
0 0.00
5 4.00
4 3.20
2 1.60
110 88.00
15 12.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 77
4 5.19
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
56  โรงเรียนบ้านมะนาว 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
57  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
58  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 233
9 3.86
0 0.00
13 5.58
1 0.43
0 0.00
210 90.13
23 9.87%
59  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
60  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 130
2 1.54
2 1.54
7 5.38
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
61  โรงเรียนวัดท่าหาด 73
4 5.48
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
62  โรงเรียนวัดช้างทูน 209
4 1.91
0 0.00
13 6.22
0 0.00
0 0.00
192 91.87
17 8.13%
63  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 674
20 2.97
15 2.23
11 1.63
0 0.00
5 0.74
623 92.43
51 7.57%
64  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 213
7 3.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 3.76
198 92.96
15 7.04%
65  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 132
2 1.52
0 0.00
5 3.79
1 0.76
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
66  โรงเรียนบ้านสวนใน 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
67  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
131 98.50
2 1.50%
68  โรงเรียนบ้านคลองจาก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
69  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
70  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,125 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  681 6.12
เตี้ย  458 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  796 7.16
ผอมและเตี้ย  291 2.62
อ้วนและเตี้ย  248 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,651 77.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,474 คน


22.24%


Powered By www.thaieducation.net