ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 17
0 0.00
2 11.76
4 23.53
5 29.41
6 35.29
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
6 8.33
5 6.94
46 63.89
5 6.94
10 13.89
0 0.00
72 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 75
43 57.33
11 14.67
9 12.00
6 8.00
6 8.00
0 0.00
75 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบางสัก 294
54 18.37
34 11.56
26 8.84
27 9.18
13 4.42
140 47.62
154 52.38%
5  โรงเรียนบ้านในปง 188
14 7.45
10 5.32
21 11.17
24 12.77
24 12.77
95 50.53
93 49.47%
6  โรงเรียนวัดเขาพระ 108
19 17.59
2 1.85
16 14.81
0 0.00
12 11.11
59 54.63
49 45.37%
7  โรงเรียนวัดเขา 197
4 2.03
4 2.03
42 21.32
8 4.06
28 14.21
111 56.35
86 43.65%
8  โรงเรียนบ้านคลองลุ 147
20 13.61
17 11.56
18 12.24
8 5.44
0 0.00
84 57.14
63 42.86%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 61
6 9.84
7 11.48
9 14.75
4 6.56
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
10  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 661
52 7.87
41 6.20
135 20.42
26 3.93
0 0.00
407 61.57
254 38.43%
11  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 118
5 4.24
5 4.24
13 11.02
10 8.47
12 10.17
73 61.86
45 38.14%
12  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 302
19 6.29
20 6.62
21 6.95
27 8.94
21 6.95
194 64.24
108 35.76%
13  โรงเรียนบ้านเขาโอน 86
9 10.47
4 4.65
14 16.28
0 0.00
3 3.49
56 65.12
30 34.88%
14  โรงเรียนบ้านบางหมาก 66
7 10.61
3 4.55
9 13.64
4 6.06
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
15  โรงเรียนบ้านแหลม 79
8 10.13
6 7.59
5 6.33
4 5.06
4 5.06
52 65.82
27 34.18%
16  โรงเรียนวัดควนเมา 242
12 4.96
4 1.65
29 11.98
16 6.61
20 8.26
161 66.53
81 33.47%
17  โรงเรียนบ้านช่องลม 127
5 3.94
13 10.24
12 9.45
11 8.66
1 0.79
85 66.93
42 33.07%
18  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 256
19 7.42
28 10.94
23 8.98
8 3.13
4 1.56
174 67.97
82 32.03%
19  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 57
5 8.77
4 7.02
9 15.79
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
20  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 204
17 8.33
6 2.94
29 14.22
11 5.39
1 0.49
140 68.63
64 31.37%
21  โรงเรียนบ้านหาดยาว 65
9 13.85
5 7.69
4 6.15
2 3.08
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
22  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 54
7 12.96
2 3.70
7 12.96
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
23  โรงเรียนบ้านต้นไทร 152
4 2.63
7 4.61
33 21.71
1 0.66
0 0.00
107 70.39
45 29.61%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 52
4 7.69
4 7.69
7 13.46
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
25  โรงเรียนบ้านวังหลาม 217
14 6.45
11 5.07
32 14.75
2 0.92
2 0.92
156 71.89
61 28.11%
26  โรงเรียนวัดนาวง 154
13 8.44
1 0.65
22 14.29
0 0.00
7 4.55
111 72.08
43 27.92%
27  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 79
4 5.06
0 0.00
15 18.99
2 2.53
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
28  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 188
23 12.23
10 5.32
3 1.60
8 4.26
8 4.26
136 72.34
52 27.66%
29  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 134
6 4.48
4 2.99
8 5.97
7 5.22
12 8.96
97 72.39
37 27.61%
30  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 250
26 10.40
14 5.60
28 11.20
0 0.00
0 0.00
182 72.80
68 27.20%
31  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 236
24 10.17
20 8.47
18 7.63
2 0.85
0 0.00
172 72.88
64 27.12%
32  โรงเรียนบ้านซา 139
4 2.88
8 5.76
11 7.91
10 7.19
4 2.88
102 73.38
37 26.62%
33  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 153
12 7.84
7 4.58
19 12.42
2 1.31
0 0.00
113 73.86
40 26.14%
34  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 50
3 6.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
35  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 93
6 6.45
6 6.45
11 11.83
1 1.08
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
36  โรงเรียนบ้านไร่ออก 144
6 4.17
9 6.25
22 15.28
0 0.00
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
37  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 83
3 3.61
5 6.02
11 13.25
2 2.41
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
38  โรงเรียนบ้านจิจิก 64
0 0.00
0 0.00
16 25.00
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
39  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 48
9 18.75
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
40  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 40
1 2.50
2 5.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
41  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 48
5 10.42
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
42  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 572
23 4.02
34 5.94
67 11.71
18 3.15
1 0.17
429 75.00
143 25.00%
43  โรงเรียนบ้านคลองโตน 197
17 8.63
6 3.05
26 13.20
0 0.00
0 0.00
148 75.13
49 24.87%
44  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 121
5 4.13
6 4.96
6 4.96
13 10.74
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
45  โรงเรียนบ้านผมเด็น 57
2 3.51
0 0.00
12 21.05
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
46  โรงเรียนบ้านเขากอบ 275
25 9.09
3 1.09
27 9.82
0 0.00
10 3.64
210 76.36
65 23.64%
47  โรงเรียนบ้านบางเตา 68
9 13.24
0 0.00
4 5.88
0 0.00
3 4.41
52 76.47
16 23.53%
48  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 180
32 17.78
4 2.22
2 1.11
4 2.22
0 0.00
138 76.67
42 23.33%
49  โรงเรียนบ้านควนอารี 112
2 1.79
6 5.36
18 16.07
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
50  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 352
13 3.69
23 6.53
43 12.22
1 0.28
1 0.28
271 76.99
81 23.01%
51  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 62
11 17.74
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 147
3 2.04
4 2.72
24 16.33
1 0.68
1 0.68
114 77.55
33 22.45%
53  โรงเรียนบ้านพรุจูด 85
5 5.88
0 0.00
14 16.47
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
54  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
55  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 59
6 10.17
2 3.39
4 6.78
0 0.00
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
56  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 102
5 4.90
4 3.92
8 7.84
2 1.96
3 2.94
80 78.43
22 21.57%
57  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 93
3 3.23
3 3.23
13 13.98
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 84
8 9.52
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
59  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 141
5 3.55
2 1.42
20 14.18
2 1.42
1 0.71
111 78.72
30 21.28%
60  โรงเรียนบ้านดุหุน 174
14 8.05
8 4.60
15 8.62
0 0.00
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
61  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 79
2 2.53
0 0.00
14 17.72
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
62  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 99
2 2.02
0 0.00
18 18.18
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
63  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 212
9 4.25
19 8.96
13 6.13
1 0.47
0 0.00
170 80.19
42 19.81%
64  โรงเรียนบ้านวังลำ 273
8 2.93
18 6.59
28 10.26
0 0.00
0 0.00
219 80.22
54 19.78%
65  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 122
5 4.10
7 5.74
12 9.84
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
66  โรงเรียนบ้านบางเป้า 90
8 8.89
4 4.44
1 1.11
4 4.44
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
67  โรงเรียนบ้านป่ากอ 96
7 7.29
7 7.29
4 4.17
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
68  โรงเรียนบ้านบางคราม 182
15 8.24
6 3.30
10 5.49
3 1.65
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
69  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 130
1 0.77
3 2.31
20 15.38
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
70  โรงเรียนบ้านลำแพะ 114
10 8.77
3 2.63
8 7.02
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
71  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 291
25 8.59
5 1.72
20 6.87
3 1.03
0 0.00
238 81.79
53 18.21%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 122
6 4.92
2 1.64
6 4.92
8 6.56
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
73  โรงเรียนบ้านหนองมวง 84
2 2.38
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
74  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 135
9 6.67
5 3.70
10 7.41
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
75  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 136
6 4.41
5 3.68
11 8.09
2 1.47
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
76  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 80
4 5.00
4 5.00
4 5.00
2 2.50
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
77  โรงเรียนกมลศรี 103
1 0.97
7 6.80
7 6.80
3 2.91
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
78  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 220
7 3.18
10 4.55
16 7.27
5 2.27
0 0.00
182 82.73
38 17.27%
79  โรงเรียนบ้านโตน 119
3 2.52
6 5.04
10 8.40
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
80  โรงเรียนบ้านบางพระ 155
9 5.81
2 1.29
14 9.03
1 0.65
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
81  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 138
4 2.90
2 1.45
6 4.35
8 5.80
3 2.17
115 83.33
23 16.67%
82  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 168
7 4.17
5 2.98
11 6.55
5 2.98
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
83  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 420
11 2.62
12 2.86
46 10.95
0 0.00
0 0.00
351 83.57
69 16.43%
84  โรงเรียนบ้านโคกยาง 212
16 7.55
1 0.47
17 8.02
0 0.00
0 0.00
178 83.96
34 16.04%
85  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 138
0 0.00
6 4.35
16 11.59
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
86  โรงเรียนวัดควนธานี 38
0 0.00
2 5.26
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
87  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 127
2 1.57
3 2.36
15 11.81
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
88  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 64
1 1.56
2 3.13
6 9.38
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
89  โรงเรียนบ้านช่องหาร 109
2 1.83
7 6.42
7 6.42
1 0.92
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
90  โรงเรียนบ้านคลองมวน 508
15 2.95
4 0.79
45 8.86
10 1.97
5 0.98
429 84.45
79 15.55%
91  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 125
12 9.60
1 0.80
4 3.20
2 1.60
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
92  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 80
2 2.50
2 2.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
93  โรงเรียนบ้านหลังเขา 482
17 3.53
18 3.73
34 7.05
0 0.00
0 0.00
413 85.68
69 14.32%
94  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 123
3 2.44
3 2.44
11 8.94
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
95  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 125
5 4.00
5 4.00
5 4.00
2 1.60
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
96  โรงเรียนบ้านปาเต 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
97  โรงเรียนวัดวารีวง 110
2 1.82
1 0.91
8 7.27
3 2.73
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
98  โรงเรียนบ้านสายควน 168
6 3.57
4 2.38
10 5.95
1 0.60
0 0.00
147 87.50
21 12.50%
99  โรงเรียนบ้านควนพญา 237
10 4.22
2 0.84
16 6.75
1 0.42
0 0.00
208 87.76
29 12.24%
100  โรงเรียนหาดปากเมง 279
14 5.02
6 2.15
11 3.94
3 1.08
0 0.00
245 87.81
34 12.19%
101  โรงเรียนบ้านพรุเตย 118
5 4.24
8 6.78
0 0.00
1 0.85
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
102  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 97
1 1.03
2 2.06
7 7.22
1 1.03
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
103  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
1 1.39
3 4.17
64 88.89
8 11.11%
104  โรงเรียนวัดบางดี 274
17 6.20
5 1.82
4 1.46
0 0.00
0 0.00
248 90.51
26 9.49%
105  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 96
1 1.04
0 0.00
7 7.29
0 0.00
1 1.04
87 90.63
9 9.38%
106  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 175
1 0.57
3 1.71
5 2.86
6 3.43
1 0.57
159 90.86
16 9.14%
107  โรงเรียนบ้านต้นปรง 1030
26 2.52
16 1.55
52 5.05
0 0.00
0 0.00
936 90.87
94 9.13%
108  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
109  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 160
0 0.00
1 0.63
11 6.88
2 1.25
0 0.00
146 91.25
14 8.75%
110  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
111  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 99
1 1.01
2 2.02
4 4.04
0 0.00
1 1.01
91 91.92
8 8.08%
112  โรงเรียนวัดควนไทร 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 70
2 2.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
114  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 127
3 2.36
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
115  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 496
8 1.61
7 1.41
6 1.21
8 1.61
6 1.21
461 92.94
35 7.06%
116  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 297
0 0.00
3 1.01
11 3.70
4 1.35
2 0.67
277 93.27
20 6.73%
117  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 62
0 0.00
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
118  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 203
0 0.00
0 0.00
11 5.42
2 0.99
0 0.00
190 93.60
13 6.40%
119  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
120  โรงเรียนบ้านควนตัง 120
0 0.00
2 1.67
5 4.17
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
121  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 122
2 1.64
0 0.00
2 1.64
3 2.46
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
122  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 92
0 0.00
1 1.09
4 4.35
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
123  โรงเรียนบ้านหัวหิน 130
1 0.77
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
124  โรงเรียนบ้านลำช้าง 133
1 0.75
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
125  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 274
2 0.73
2 0.73
10 3.65
0 0.00
0 0.00
260 94.89
14 5.11%
126  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 280
2 0.71
3 1.07
7 2.50
2 0.71
0 0.00
266 95.00
14 5.00%
127  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 132
4 3.03
2 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
128  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 118
5 4.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 203
3 1.48
0 0.00
3 1.48
2 0.99
0 0.00
195 96.06
8 3.94%
130  โรงเรียนบ้านพระม่วง 115
2 1.74
0 0.00
1 0.87
0 0.00
1 0.87
111 96.52
4 3.48%
131  โรงเรียนบ้านลำภูรา 423
2 0.47
1 0.24
9 2.13
2 0.47
0 0.00
409 96.69
14 3.31%
132  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 62
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
133  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 247
2 0.81
0 0.00
1 0.40
1 0.40
3 1.21
240 97.17
7 2.83%
134  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
135  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 120
0 0.00
0 0.00
1 0.83
1 0.83
0 0.00
118 98.33
2 1.67%

 

จำนวนนักเรียน  21,551 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,064 4.94
เตี้ย  710 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,824 8.46
ผอมและเตี้ย  393 1.82
อ้วนและเตี้ย  248 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,312 80.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,239 คน


19.67%


Powered By www.thaieducation.net