ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 41
32 78.05
2 4.88
2 4.88
1 2.44
2 4.88
2 4.88
39 95.12%
2  โรงเรียนวัดพระบาท 36
10 27.78
0 0.00
10 27.78
0 0.00
0 0.00
16 44.44
20 55.56%
3  โรงเรียนออป.13 229
28 12.23
40 17.47
30 13.10
20 8.73
0 0.00
111 48.47
118 51.53%
4  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 63
5 7.94
4 6.35
10 15.87
10 15.87
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
5  โรงเรียนบ้านหาดนาค 33
1 3.03
2 6.06
12 36.36
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
6  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 130
9 6.92
9 6.92
17 13.08
8 6.15
7 5.38
80 61.54
50 38.46%
7  โรงเรียนบ้านนากลาง 76
10 13.16
7 9.21
5 6.58
4 5.26
3 3.95
47 61.84
29 38.16%
8  โรงเรียนบ้านขุนยะ 71
10 14.08
9 12.68
1 1.41
5 7.04
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
9  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 154
20 12.99
6 3.90
9 5.84
14 9.09
4 2.60
101 65.58
53 34.42%
10  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 94
13 13.83
14 14.89
5 5.32
0 0.00
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
11  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 37
1 2.70
0 0.00
6 16.22
3 8.11
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
12  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 118
6 5.08
17 14.41
14 11.86
0 0.00
0 0.00
81 68.64
37 31.36%
13  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 55
0 0.00
11 20.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
14  โรงเรียนศรีจอมทอง 1479
55 3.72
118 7.98
109 7.37
55 3.72
109 7.37
1033 69.84
446 30.16%
15  โรงเรียนบ้านสองธาร 104
8 7.69
11 10.58
6 5.77
4 3.85
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
16  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 65
9 13.85
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
17  โรงเรียนบ้านพุย 170
1 0.59
27 15.88
18 10.59
1 0.59
0 0.00
123 72.35
47 27.65%
18  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 48
4 8.33
2 4.17
5 10.42
1 2.08
1 2.08
35 72.92
13 27.08%
19  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 89
15 16.85
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
20  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 202
14 6.93
9 4.46
3 1.49
17 8.42
11 5.45
148 73.27
54 26.73%
21  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 132
4 3.03
5 3.79
26 19.70
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
22  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 140
11 7.86
12 8.57
12 8.57
0 0.00
2 1.43
103 73.57
37 26.43%
23  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 137
18 13.14
9 6.57
4 2.92
0 0.00
2 1.46
104 75.91
33 24.09%
24  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 52
1 1.92
5 9.62
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
25  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 185
8 4.32
9 4.86
25 13.51
0 0.00
0 0.00
143 77.30
42 22.70%
26  โรงเรียนบ้านแปะ 53
1 1.89
0 0.00
9 16.98
2 3.77
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
27  โรงเรียนบ้านแม่สอย 84
5 5.95
2 2.38
11 13.10
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
28  โรงเรียนบ้านผาละปิ 84
5 5.95
6 7.14
2 2.38
5 5.95
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
29  โรงเรียนบ้านหนองคัน 42
5 11.90
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 187
5 2.67
5 2.67
30 16.04
0 0.00
0 0.00
147 78.61
40 21.39%
31  โรงเรียนบ้านกองแขก 142
5 3.52
8 5.63
14 9.86
2 1.41
1 0.70
112 78.87
30 21.13%
32  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 65
4 6.15
4 6.15
4 6.15
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
33  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
12 80.00
3 20.00%
34  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 288
11 3.82
29 10.07
5 1.74
12 4.17
0 0.00
231 80.21
57 19.79%
35  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 137
8 5.84
3 2.19
15 10.95
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
36  โรงเรียนบ้านขุนแตะ 118
8 6.78
7 5.93
2 1.69
5 4.24
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 77
1 1.30
3 3.90
10 12.99
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
38  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 199
3 1.51
6 3.02
15 7.54
12 6.03
0 0.00
163 81.91
36 18.09%
39  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 61
2 3.28
3 4.92
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
40  โรงเรียนบ้านสบแปะ 73
3 4.11
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
41  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 118
9 7.63
3 2.54
7 5.93
2 1.69
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
42  โรงเรียนบ้านผานัง 102
5 4.90
4 3.92
9 8.82
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
43  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 132
7 5.30
6 4.55
5 3.79
3 2.27
2 1.52
109 82.58
23 17.42%
44  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 169
8 4.73
0 0.00
15 8.88
0 0.00
6 3.55
140 82.84
29 17.16%
45  โรงเรียนบ้านสามสบ 41
2 4.88
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
46  โรงเรียนบ้านทัพ 88
0 0.00
4 4.55
11 12.50
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
47  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 101
0 0.00
9 8.91
8 7.92
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 225
9 4.00
4 1.78
24 10.67
0 0.00
0 0.00
188 83.56
37 16.44%
49  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 56
2 3.57
5 8.93
0 0.00
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
50  โรงเรียนบ้านแม่หอย 56
2 3.57
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
51  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 339
17 5.01
25 7.37
12 3.54
0 0.00
0 0.00
285 84.07
54 15.93%
52  โรงเรียนบ้านแม่วาก 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
3 6.82
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
53  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 82
6 7.32
4 4.88
2 2.44
1 1.22
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
54  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
55  โรงเรียนบ้านแม่ซา 111
4 3.60
7 6.31
5 4.50
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
56  โรงเรียนบ้านโรงวัว 106
2 1.89
2 1.89
11 10.38
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
57  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 106
3 2.83
1 0.94
3 2.83
7 6.60
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
58  โรงเรียนบ้านห้วยปู 78
4 5.13
0 0.00
3 3.85
1 1.28
2 2.56
68 87.18
10 12.82%
59  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 74
7 9.46
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
60  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 66
3 4.55
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
61  โรงเรียนบ้านสบวาก 43
1 2.33
3 6.98
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
62  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 121
4 3.31
6 4.96
4 3.31
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 96
6 6.25
3 3.13
0 0.00
2 2.08
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
64  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 72
2 2.78
3 4.17
2 2.78
1 1.39
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
65  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 68
3 4.41
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
66  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
67  โรงเรียนบ้านห้วยผา 50
1 2.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
68  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
2 3.28
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
69  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
70  โรงเรียนบ้านจันทร์ 93
1 1.08
1 1.08
6 6.45
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 107
3 2.80
2 1.87
5 4.67
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
72  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 97
2 2.06
0 0.00
6 6.19
1 1.03
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
73  โรงเรียนบ้านอมขูด 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
74  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 182
8 4.40
3 1.65
5 2.75
0 0.00
0 0.00
166 91.21
16 8.79%
75  โรงเรียนบ้านขุนแปะ 198
9 4.55
0 0.00
8 4.04
0 0.00
0 0.00
181 91.41
17 8.59%
76  โรงเรียนบ้านห้วยยา 70
2 2.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
1 1.43
64 91.43
6 8.57%
77  โรงเรียนบ้านขุนกลาง 450
38 8.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
412 91.56
38 8.44%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 132
1 0.76
5 3.79
5 3.79
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
79  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
80  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 128
1 0.78
0 0.00
9 7.03
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
81  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 77
1 1.30
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
82  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
83  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 109
1 0.92
3 2.75
4 3.67
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
84  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 145
6 4.14
0 0.00
4 2.76
0 0.00
0 0.00
135 93.10
10 6.90%
85  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 116
4 3.45
0 0.00
1 0.86
2 1.72
1 0.86
108 93.10
8 6.90%
86  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
87  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
88  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 66
1 1.52
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
89  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 118
0 0.00
2 1.69
5 4.24
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
90  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 172
2 1.16
1 0.58
7 4.07
0 0.00
0 0.00
162 94.19
10 5.81%
91  โรงเรียนบ้านบนนา 132
2 1.52
0 0.00
1 0.76
1 0.76
2 1.52
126 95.45
6 4.55%
92  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
93  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 97
1 1.03
0 0.00
2 2.06
1 1.03
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
94  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 486
2 0.41
0 0.00
18 3.70
0 0.00
0 0.00
466 95.88
20 4.12%
95  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
96  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
97  โรงเรียนบ้านแม่มุ 74
0 0.00
1 1.35
0 0.00
1 1.35
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
98  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
99  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,929 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  562 4.71
เตี้ย  526 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  759 6.36
ผอมและเตี้ย  216 1.81
อ้วนและเตี้ย  159 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,707 81.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,222 คน


18.63%


Powered By www.thaieducation.net