ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 4
2 50.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 475
35 7.37
14 2.95
81 17.05
49 10.32
95 20.00
201 42.32
274 57.68%
3  โรงเรียนบ้านสบลาน 143
42 29.37
24 16.78
1 0.70
2 1.40
2 1.40
72 50.35
71 49.65%
4  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 99
10 10.10
9 9.09
2 2.02
17 17.17
9 9.09
52 52.53
47 47.47%
5  โรงเรียนบ้านไร่ 88
7 7.95
11 12.50
14 15.91
3 3.41
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
6  โรงเรียนบ้านยางเปียง 78
10 12.82
6 7.69
15 19.23
0 0.00
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
7  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 87
12 13.79
13 14.94
6 6.90
2 2.30
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
8  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 49
2 4.08
0 0.00
16 32.65
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
9  โรงเรียนบ้านผาจุก 28
4 14.29
2 7.14
4 14.29
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
10  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 68
11 16.18
5 7.35
7 10.29
1 1.47
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
11  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 34
3 8.82
3 8.82
6 17.65
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
12  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 420
36 8.57
63 15.00
19 4.52
23 5.48
5 1.19
274 65.24
146 34.76%
13  โรงเรียนบ้านผาปูน 163
32 19.63
9 5.52
1 0.61
12 7.36
1 0.61
108 66.26
55 33.74%
14  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 39
6 15.38
0 0.00
6 15.38
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
15  โรงเรียนบ้านแปลง 2 63
3 4.76
8 12.70
7 11.11
3 4.76
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
16  โรงเรียนบ้านสันติสุข 21
1 4.76
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
17  โรงเรียนบ้านโปง 88
11 12.50
5 5.68
7 7.95
2 2.27
4 4.55
59 67.05
29 32.95%
18  โรงเรียนบ้านทุ่ง 46
1 2.17
2 4.35
12 26.09
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
19  โรงเรียนบ้านดอยคำ 111
4 3.60
24 21.62
8 7.21
0 0.00
0 0.00
75 67.57
36 32.43%
20  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 209
8 3.83
5 2.39
24 11.48
11 5.26
18 8.61
143 68.42
66 31.58%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 99
4 4.04
0 0.00
18 18.18
5 5.05
2 2.02
70 70.71
29 29.29%
22  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 85
3 3.53
6 7.06
15 17.65
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 381
36 9.45
11 2.89
56 14.70
2 0.52
2 0.52
274 71.92
107 28.08%
24  โรงเรียนบ้านแปลง 5 100
5 5.00
8 8.00
12 12.00
3 3.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
25  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 49
4 8.16
3 6.12
6 12.24
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
26  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 53
4 7.55
1 1.89
7 13.21
2 3.77
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 115
3 2.61
3 2.61
8 6.96
10 8.70
6 5.22
85 73.91
30 26.09%
28  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 78
6 7.69
8 10.26
5 6.41
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
29  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 133
10 7.52
0 0.00
24 18.05
0 0.00
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
30  โรงเรียนบ้านกองหิน 90
3 3.33
2 2.22
17 18.89
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
31  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 157
6 3.82
6 3.82
25 15.92
0 0.00
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
32  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 153
5 3.27
3 1.96
26 16.99
1 0.65
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
33  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 153
3 1.96
7 4.58
18 11.76
7 4.58
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
34  โรงเรียนบ้านวังลุง 101
1 0.99
3 2.97
17 16.83
2 1.98
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
35  โรงเรียนบ้านนาเกียน 123
3 2.44
20 16.26
5 4.07
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
36  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 88
7 7.95
7 7.95
2 2.27
4 4.55
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 98
5 5.10
2 2.04
13 13.27
0 0.00
1 1.02
77 78.57
21 21.43%
38  โรงเรียนบ้านยางเปา 239
11 4.60
14 5.86
10 4.18
14 5.86
2 0.84
188 78.66
51 21.34%
39  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 278
17 6.12
20 7.19
20 7.19
1 0.36
1 0.36
219 78.78
59 21.22%
40  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 133
21 15.79
6 4.51
1 0.75
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
41  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 62
5 8.06
8 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
42  โรงเรียนบ้านอูตูม 100
11 11.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
1 1.00
80 80.00
20 20.00%
43  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 115
2 1.74
2 1.74
19 16.52
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
44  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 297
5 1.68
19 6.40
24 8.08
11 3.70
0 0.00
238 80.13
59 19.87%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 31
3 9.68
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
46  โรงเรียนบ้านดงดำ 57
2 3.51
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
47  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 86
5 5.81
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
48  โรงเรียนบ้านมูเซอ 281
11 3.91
17 6.05
4 1.42
18 6.41
2 0.71
229 81.49
52 18.51%
49  โรงเรียนบ้านแม่โขง 65
6 9.23
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
50  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 131
6 4.58
0 0.00
17 12.98
1 0.76
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
51  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 120
6 5.00
15 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
52  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 139
1 0.72
4 2.88
17 12.23
2 1.44
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
53  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
54  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 187
4 2.14
6 3.21
15 8.02
0 0.00
6 3.21
156 83.42
31 16.58%
55  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 134
14 10.45
4 2.99
1 0.75
3 2.24
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
56  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 123
5 4.07
7 5.69
7 5.69
0 0.00
1 0.81
103 83.74
20 16.26%
57  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 248
11 4.44
2 0.81
18 7.26
5 2.02
4 1.61
208 83.87
40 16.13%
58  โรงเรียนบ้านวังกอง 78
0 0.00
5 6.41
7 8.97
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
59  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 124
1 0.81
10 8.06
3 2.42
5 4.03
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
60  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 59
1 1.69
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
61  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 99
0 0.00
3 3.03
12 12.12
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
62  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 66
2 3.03
5 7.58
3 4.55
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
63  โรงเรียนบ้านกองวะ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
64  โรงเรียนบ้านบงตัน 210
7 3.33
6 2.86
13 6.19
0 0.00
4 1.90
180 85.71
30 14.29%
65  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 85
5 5.88
5 5.88
1 1.18
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
66  โรงเรียนบ้านตุงติง 157
2 1.27
8 5.10
11 7.01
1 0.64
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
67  โรงเรียนบ้านหางดง 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
68  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 53
2 3.77
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
69  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 129
5 3.88
5 3.88
4 3.10
2 1.55
1 0.78
112 86.82
17 13.18%
70  โรงเรียนบ้านพุย 172
7 4.07
8 4.65
2 1.16
4 2.33
0 0.00
151 87.79
21 12.21%
71  โรงเรียนบ้านแม่บวน 82
3 3.66
0 0.00
4 4.88
0 0.00
3 3.66
72 87.80
10 12.20%
72  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 131
5 3.82
4 3.05
6 4.58
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
73  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 53
1 1.89
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
74  โรงเรียนบ้านตุงลอย 296
3 1.01
12 4.05
12 4.05
5 1.69
1 0.34
263 88.85
33 11.15%
75  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 65
1 1.54
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
76  โรงเรียนบ้านกองลอย 213
3 1.41
7 3.29
9 4.23
2 0.94
0 0.00
192 90.14
21 9.86%
77  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
2 2.82
64 90.14
7 9.86%
78  โรงเรียนบ้านตีนตก 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
79  โรงเรียนบ้านยางครก 159
4 2.52
4 2.52
7 4.40
0 0.00
0 0.00
144 90.57
15 9.43%
80  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 174
6 3.45
6 3.45
4 2.30
0 0.00
0 0.00
158 90.80
16 9.20%
81  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 163
6 3.68
2 1.23
4 2.45
1 0.61
2 1.23
148 90.80
15 9.20%
82  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
83  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 80
1 1.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
84  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 103
2 1.94
1 0.97
5 4.85
0 0.00
1 0.97
94 91.26
9 8.74%
85  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 136
3 2.21
5 3.68
3 2.21
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 192
3 1.56
0 0.00
12 6.25
0 0.00
0 0.00
177 92.19
15 7.81%
87  โรงเรียนบ้านขุน 91
1 1.10
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
88  โรงเรียนบ้านแม่งูด 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
3 3.85
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
89  โรงเรียนบ้านใบหนา 131
7 5.34
3 2.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
90  โรงเรียนบ้านวังหลวง 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
91  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 151
4 2.65
1 0.66
1 0.66
1 0.66
0 0.00
144 95.36
7 4.64%
92  โรงเรียนบ้านดอกแดง 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
93  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 158
1 0.63
0 0.00
4 2.53
1 0.63
0 0.00
152 96.20
6 3.80%
94  โรงเรียนบ้านซิแบร 271
4 1.48
4 1.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
263 97.05
8 2.95%
95  โรงเรียนบ้านหลวง 238
0 0.00
0 0.00
7 2.94
0 0.00
0 0.00
231 97.06
7 2.94%
96  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 146
1 0.68
1 0.68
2 1.37
0 0.00
0 0.00
142 97.26
4 2.74%
97  โรงเรียนบ้านผาแตน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,901 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  595 5.00
เตี้ย  541 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  881 7.40
ผอมและเตี้ย  250 2.10
อ้วนและเตี้ย  176 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,458 79.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,443 คน


20.53%


Powered By www.thaieducation.net