ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 108
23 21.30
2 1.85
10 9.26
25 23.15
12 11.11
36 33.33
72 66.67%
2  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 151
34 22.52
28 18.54
8 5.30
23 15.23
0 0.00
58 38.41
93 61.59%
3  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 126
6 4.76
7 5.56
29 23.02
6 4.76
12 9.52
66 52.38
60 47.62%
4  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 130
0 0.00
12 9.23
15 11.54
12 9.23
22 16.92
69 53.08
61 46.92%
5  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 589
54 9.17
50 8.49
100 16.98
23 3.90
44 7.47
318 53.99
271 46.01%
6  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 150
26 17.33
15 10.00
8 5.33
15 10.00
2 1.33
84 56.00
66 44.00%
7  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 155
14 9.03
39 25.16
10 6.45
2 1.29
1 0.65
89 57.42
66 42.58%
8  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 103
10 9.71
8 7.77
21 20.39
4 3.88
0 0.00
60 58.25
43 41.75%
9  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 27
2 7.41
1 3.70
7 25.93
1 3.70
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
10  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 68
4 5.88
5 7.35
14 20.59
1 1.47
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
11  โรงเรียนบ้านแสนตอ 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
2 2.86
7 10.00
49 70.00
21 30.00%
12  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 49
6 12.24
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
13  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 88
1 1.14
4 4.55
14 15.91
5 5.68
1 1.14
63 71.59
25 28.41%
14  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 125
6 4.80
7 5.60
21 16.80
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
15  โรงเรียนบ้านปง 141
1 0.71
4 2.84
33 23.40
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
16  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 60
4 6.67
2 3.33
10 16.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
17  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 210
4 1.90
18 8.57
31 14.76
1 0.48
2 0.95
154 73.33
56 26.67%
18  โรงเรียนบ้านเปียง 65
4 6.15
4 6.15
7 10.77
2 3.08
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
19  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 176
11 6.25
11 6.25
21 11.93
1 0.57
2 1.14
130 73.86
46 26.14%
20  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 23
0 0.00
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
21  โรงเรียนบ้านดง 142
7 4.93
2 1.41
26 18.31
1 0.70
1 0.70
105 73.94
37 26.06%
22  โรงเรียนบ้านสามหลัง 127
11 8.66
9 7.09
13 10.24
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
23  โรงเรียนวัดอุเม็ง 62
1 1.61
2 3.23
13 20.97
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
24  โรงเรียนวัดกองทราย 256
16 6.25
15 5.86
9 3.52
18 7.03
8 3.13
190 74.22
66 25.78%
25  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1200
55 4.58
22 1.83
209 17.42
13 1.08
9 0.75
892 74.33
308 25.67%
26  โรงเรียนวัดพญาชมภู 110
8 7.27
2 1.82
17 15.45
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
27  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 75
3 4.00
7 9.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
28  โรงเรียนวัดนันทาราม 238
24 10.08
21 8.82
10 4.20
2 0.84
0 0.00
181 76.05
57 23.95%
29  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 139
4 2.88
8 5.76
17 12.23
4 2.88
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
30  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 231
9 3.90
9 3.90
27 11.69
3 1.30
6 2.60
177 76.62
54 23.38%
31  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 60
4 6.67
1 1.67
6 10.00
2 3.33
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
32  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 48
3 6.25
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
33  โรงเรียนวัดช่างคำ 129
4 3.10
4 3.10
21 16.28
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
34  โรงเรียนบ้านทรายมูล 298
19 6.38
20 6.71
23 7.72
5 1.68
0 0.00
231 77.52
67 22.48%
35  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 45
0 0.00
0 0.00
8 17.78
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
36  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 211
13 6.16
5 2.37
25 11.85
3 1.42
0 0.00
165 78.20
46 21.80%
37  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 153
9 5.88
13 8.50
4 2.61
7 4.58
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
38  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 105
2 1.90
2 1.90
18 17.14
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
39  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 54
2 3.70
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
40  โรงเรียนวัดประชาเกษม 123
8 6.50
8 6.50
9 7.32
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 154
8 5.19
6 3.90
6 3.90
6 3.90
4 2.60
124 80.52
30 19.48%
42  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 73
5 6.85
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
43  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 138
8 5.80
7 5.07
4 2.90
6 4.35
1 0.72
112 81.16
26 18.84%
44  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 112
0 0.00
3 2.68
18 16.07
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
45  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 32
1 3.13
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
46  โรงเรียนวัดเทพาราม 130
2 1.54
5 3.85
17 13.08
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
47  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 194
7 3.61
6 3.09
7 3.61
6 3.09
9 4.64
159 81.96
35 18.04%
48  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 179
1 0.56
3 1.68
21 11.73
6 3.35
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
49  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 116
5 4.31
2 1.72
13 11.21
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
50  โรงเรียนบ้านไร่ 113
8 7.08
2 1.77
7 6.19
1 0.88
1 0.88
94 83.19
19 16.81%
51  โรงเรียนบ้านพันตน 102
1 0.98
0 0.00
7 6.86
8 7.84
1 0.98
85 83.33
17 16.67%
52  โรงเรียนวัดศรีล้อม 158
7 4.43
9 5.70
7 4.43
0 0.00
3 1.90
132 83.54
26 16.46%
53  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1355
61 4.50
43 3.17
118 8.71
0 0.00
0 0.00
1133 83.62
222 16.38%
54  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 264
6 2.27
31 11.74
5 1.89
0 0.00
0 0.00
222 84.09
42 15.91%
55  โรงเรียนวัดดอนชื่น 58
2 3.45
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
56  โรงเรียนบ้านตองกาย 169
5 2.96
4 2.37
14 8.28
3 1.78
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
57  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 308
4 1.30
8 2.60
34 11.04
0 0.00
0 0.00
262 85.06
46 14.94%
58  โรงเรียนบ้านฟ่อน 129
4 3.10
2 1.55
13 10.08
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 76
3 3.95
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
60  โรงเรียนวัดจอมทอง 124
3 2.42
3 2.42
10 8.06
1 0.81
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
61  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
62  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
63  โรงเรียนวัดท่ากาน 73
0 0.00
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
64  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 106
3 2.83
2 1.89
5 4.72
3 2.83
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
65  โรงเรียนวัดโรงวัว 90
3 3.33
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
66  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 99
1 1.01
5 5.05
1 1.01
5 5.05
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
67  โรงเรียนวัดกู่คำ 195
7 3.59
2 1.03
6 3.08
7 3.59
1 0.51
172 88.21
23 11.79%
68  โรงเรียนบ้านวังศรี 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
69  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 75
0 0.00
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
70  โรงเรียนวัดคีรีเขต 67
1 1.49
4 5.97
2 2.99
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
71  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 279
5 1.79
7 2.51
13 4.66
0 0.00
0 0.00
254 91.04
25 8.96%
72  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
73  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
74  โรงเรียนบ้านป่าตาล 244
5 2.05
5 2.05
8 3.28
0 0.00
0 0.00
226 92.62
18 7.38%
75  โรงเรียนวัดสามหลัง 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
76  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 88
1 1.14
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
77  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 103
0 0.00
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
78  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 194
1 0.52
0 0.00
12 6.19
0 0.00
0 0.00
181 93.30
13 6.70%
79  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 75
1 1.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
1 1.33
70 93.33
5 6.67%
80  โรงเรียนบ้านหัวริน 71
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
81  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 197
1 0.51
1 0.51
6 3.05
3 1.52
0 0.00
186 94.42
11 5.58%
82  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
83  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 166
2 1.20
2 1.20
2 1.20
2 1.20
1 0.60
157 94.58
9 5.42%
84  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
85  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 131
1 0.76
1 0.76
1 0.76
2 1.53
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
86  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 196
0 0.00
2 1.02
2 1.02
0 0.00
3 1.53
189 96.43
7 3.57%

 

จำนวนนักเรียน  13,361 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  598 4.48
เตี้ย  546 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,310 9.80
ผอมและเตี้ย  245 1.83
อ้วนและเตี้ย  156 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,506 78.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,855 คน


21.37%


Powered By www.thaieducation.net