ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 51
11 21.57
18 35.29
2 3.92
11 21.57
1 1.96
8 15.69
43 84.31%
2  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 361
121 33.52
53 14.68
41 11.36
27 7.48
15 4.16
104 28.81
257 71.19%
3  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 379
3 0.79
62 16.36
46 12.14
65 17.15
84 22.16
119 31.40
260 68.60%
4  โรงเรียนบ้านอ่าย 251
45 17.93
27 10.76
25 9.96
25 9.96
19 7.57
110 43.82
141 56.18%
5  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 438
52 11.87
32 7.31
23 5.25
84 19.18
55 12.56
192 43.84
246 56.16%
6  โรงเรียนบ้านดอน 45
7 15.56
6 13.33
6 13.33
4 8.89
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
7  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 546
10 1.83
57 10.44
57 10.44
67 12.27
86 15.75
269 49.27
277 50.73%
8  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 218
33 15.14
36 16.51
22 10.09
9 4.13
2 0.92
116 53.21
102 46.79%
9  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 268
26 9.70
37 13.81
18 6.72
19 7.09
13 4.85
155 57.84
113 42.16%
10  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 717
30 4.18
20 2.79
150 20.92
6 0.84
90 12.55
421 58.72
296 41.28%
11  โรงเรียนบ้านดอนชัย 126
14 11.11
27 21.43
9 7.14
0 0.00
0 0.00
76 60.32
50 39.68%
12  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 67
3 4.48
5 7.46
16 23.88
1 1.49
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
13  โรงเรียนบ้านสบคาบ 79
1 1.27
6 7.59
8 10.13
7 8.86
7 8.86
50 63.29
29 36.71%
14  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 169
15 8.88
25 14.79
19 11.24
0 0.00
0 0.00
110 65.09
59 34.91%
15  โรงเรียนบ้านปางปอย 337
6 1.78
22 6.53
23 6.82
28 8.31
38 11.28
220 65.28
117 34.72%
16  โรงเรียนบ้านนามน 152
1 0.66
9 5.92
17 11.18
10 6.58
15 9.87
100 65.79
52 34.21%
17  โรงเรียนบ้านโป่งนก 225
5 2.22
10 4.44
24 10.67
15 6.67
22 9.78
149 66.22
76 33.78%
18  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 120
0 0.00
6 5.00
13 10.83
6 5.00
15 12.50
80 66.67
40 33.33%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 184
9 4.89
15 8.15
29 15.76
6 3.26
1 0.54
124 67.39
60 32.61%
20  โรงเรียนบ้านกองลม 390
19 4.87
19 4.87
39 10.00
34 8.72
16 4.10
263 67.44
127 32.56%
21  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 410
22 5.37
57 13.90
27 6.59
26 6.34
0 0.00
278 67.80
132 32.20%
22  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 200
41 20.50
7 3.50
14 7.00
1 0.50
0 0.00
137 68.50
63 31.50%
23  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 140
4 2.86
4 2.86
15 10.71
7 5.00
14 10.00
96 68.57
44 31.43%
24  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 306
8 2.61
58 18.95
20 6.54
6 1.96
4 1.31
210 68.63
96 31.37%
25  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 357
29 8.12
33 9.24
44 12.32
5 1.40
1 0.28
245 68.63
112 31.37%
26  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 238
4 1.68
10 4.20
18 7.56
14 5.88
28 11.76
164 68.91
74 31.09%
27  โรงเรียนวัดป่าแดง 174
10 5.75
6 3.45
20 11.49
15 8.62
3 1.72
120 68.97
54 31.03%
28  โรงเรียนบ้านแม่สาว 475
14 2.95
3 0.63
74 15.58
17 3.58
39 8.21
328 69.05
147 30.95%
29  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 173
0 0.00
48 27.75
5 2.89
0 0.00
0 0.00
120 69.36
53 30.64%
30  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 167
5 2.99
10 5.99
18 10.78
10 5.99
7 4.19
117 70.06
50 29.94%
31  โรงเรียนบ้านยาง 117
7 5.98
9 7.69
3 2.56
7 5.98
9 7.69
82 70.09
35 29.91%
32  โรงเรียนวัดจอมคีรี 67
8 11.94
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
3 4.69
7 10.94
9 14.06
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
34  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 200
8 4.00
16 8.00
12 6.00
10 5.00
12 6.00
142 71.00
58 29.00%
35  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 300
9 3.00
15 5.00
15 5.00
24 8.00
24 8.00
213 71.00
87 29.00%
36  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 703
34 4.84
33 4.69
16 2.28
79 11.24
41 5.83
500 71.12
203 28.88%
37  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 404
4 0.99
9 2.23
50 12.38
13 3.22
36 8.91
292 72.28
112 27.72%
38  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 141
8 5.67
12 8.51
13 9.22
6 4.26
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
39  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 232
9 3.88
19 8.19
18 7.76
8 3.45
10 4.31
168 72.41
64 27.59%
40  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 794
31 3.90
50 6.30
109 13.73
20 2.52
8 1.01
576 72.54
218 27.46%
41  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 85
1 1.18
3 3.53
19 22.35
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 101
1 0.99
6 5.94
15 14.85
2 1.98
3 2.97
74 73.27
27 26.73%
43  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 49
0 0.00
8 16.33
4 8.16
0 0.00
1 2.04
36 73.47
13 26.53%
44  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 132
3 2.27
9 6.82
23 17.42
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
45  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 121
0 0.00
24 19.83
8 6.61
0 0.00
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 155
6 3.87
13 8.39
17 10.97
2 1.29
2 1.29
115 74.19
40 25.81%
47  โรงเรียนบ้านวังมะริว 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
5 5.75
7 8.05
65 74.71
22 25.29%
48  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 80
11 13.75
3 3.75
6 7.50
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
49  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 168
2 1.19
15 8.93
15 8.93
2 1.19
8 4.76
126 75.00
42 25.00%
50  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 120
4 3.33
2 1.67
14 11.67
9 7.50
1 0.83
90 75.00
30 25.00%
51  โรงเรียนบ้านจอง 310
14 4.52
25 8.06
1 0.32
19 6.13
18 5.81
233 75.16
77 24.84%
52  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 568
34 5.99
43 7.57
63 11.09
0 0.00
0 0.00
428 75.35
140 24.65%
53  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 134
7 5.22
15 11.19
5 3.73
6 4.48
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
54  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 299
15 5.02
0 0.00
35 11.71
0 0.00
21 7.02
228 76.25
71 23.75%
55  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
5 7.81
3 4.69
6 9.38
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
56  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 424
6 1.42
40 9.43
14 3.30
39 9.20
0 0.00
325 76.65
99 23.35%
57  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 230
10 4.35
9 3.91
0 0.00
2 0.87
32 13.91
177 76.96
53 23.04%
58  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 329
28 8.51
18 5.47
21 6.38
7 2.13
1 0.30
254 77.20
75 22.80%
59  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 84
8 9.52
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
60  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 91
8 8.79
6 6.59
5 5.49
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 333
22 6.61
13 3.90
35 10.51
0 0.00
3 0.90
260 78.08
73 21.92%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 376
18 4.79
15 3.99
48 12.77
0 0.00
0 0.00
295 78.46
81 21.54%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 391
8 2.05
11 2.81
62 15.86
3 0.77
0 0.00
307 78.52
84 21.48%
64  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 80
5 6.25
5 6.25
2 2.50
5 6.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
65  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 196
13 6.63
19 9.69
5 2.55
0 0.00
4 2.04
155 79.08
41 20.92%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 316
4 1.27
44 13.92
6 1.90
8 2.53
4 1.27
250 79.11
66 20.89%
67  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 120
7 5.83
6 5.00
10 8.33
2 1.67
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
68  โรงเรียนบ้านปางสัก 145
12 8.28
8 5.52
10 6.90
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
69  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 272
9 3.31
9 3.31
26 9.56
5 1.84
4 1.47
219 80.51
53 19.49%
70  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 133
9 6.77
7 5.26
6 4.51
0 0.00
3 2.26
108 81.20
25 18.80%
71  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 165
1 0.61
22 13.33
7 4.24
1 0.61
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
72  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 125
3 2.40
0 0.00
11 8.80
4 3.20
5 4.00
102 81.60
23 18.40%
73  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 136
15 11.03
6 4.41
3 2.21
0 0.00
1 0.74
111 81.62
25 18.38%
74  โรงเรียนบ้านแม่คะ 224
2 0.89
12 5.36
27 12.05
0 0.00
0 0.00
183 81.70
41 18.30%
75  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 271
2 0.74
11 4.06
36 13.28
0 0.00
0 0.00
222 81.92
49 18.08%
76  โรงเรียนบ้านถ้ำ 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
3 4.48
2 2.99
55 82.09
12 17.91%
77  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 196
4 2.04
11 5.61
8 4.08
8 4.08
4 2.04
161 82.14
35 17.86%
78  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 202
6 2.97
10 4.95
20 9.90
0 0.00
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
79  โรงเรียนบ้านสันม่วง 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
80  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 138
4 2.90
10 7.25
9 6.52
1 0.72
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
81  โรงเรียนบ้านสินชัย 165
10 6.06
8 4.85
4 2.42
6 3.64
0 0.00
137 83.03
28 16.97%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
83  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 90
7 7.78
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
84  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 126
1 0.79
8 6.35
12 9.52
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
85  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 340
17 5.00
21 6.18
18 5.29
0 0.00
0 0.00
284 83.53
56 16.47%
86  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 116
3 2.59
7 6.03
9 7.76
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
87  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 303
6 1.98
14 4.62
18 5.94
9 2.97
0 0.00
256 84.49
47 15.51%
88  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 124
8 6.45
2 1.61
7 5.65
1 0.81
1 0.81
105 84.68
19 15.32%
89  โรงเรียนบ้านแม่นะ 223
4 1.79
9 4.04
20 8.97
0 0.00
1 0.45
189 84.75
34 15.25%
90  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 112
10 8.93
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
91  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 120
3 2.50
5 4.17
9 7.50
1 0.83
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
92  โรงเรียนบ้านใหม่ 168
5 2.98
10 5.95
10 5.95
0 0.00
0 0.00
143 85.12
25 14.88%
93  โรงเรียนบ้านหนองยาว 229
7 3.06
8 3.49
12 5.24
1 0.44
6 2.62
195 85.15
34 14.85%
94  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 279
23 8.24
16 5.73
2 0.72
0 0.00
0 0.00
238 85.30
41 14.70%
95  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2229
51 2.29
71 3.19
196 8.79
4 0.18
1 0.04
1906 85.51
323 14.49%
96  โรงเรียนบ้านดง 202
12 5.94
13 6.44
4 1.98
0 0.00
0 0.00
173 85.64
29 14.36%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 342
14 4.09
20 5.85
13 3.80
2 0.58
0 0.00
293 85.67
49 14.33%
98  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 447
16 3.58
13 2.91
11 2.46
15 3.36
9 2.01
383 85.68
64 14.32%
99  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 70
1 1.43
3 4.29
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
100  โรงเรียนบ้านปางแดง 240
7 2.92
6 2.50
11 4.58
6 2.50
4 1.67
206 85.83
34 14.17%
101  โรงเรียนดอยสามหมื่น 50
3 6.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
102  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 96
2 2.08
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
103  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 322
4 1.24
26 8.07
13 4.04
0 0.00
0 0.00
279 86.65
43 13.35%
104  โรงเรียนวัดบ้านท่า 204
7 3.43
0 0.00
17 8.33
3 1.47
0 0.00
177 86.76
27 13.24%
105  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 53
2 3.77
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
106  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 191
0 0.00
22 11.52
3 1.57
0 0.00
0 0.00
166 86.91
25 13.09%
107  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 486
3 0.62
32 6.58
28 5.76
0 0.00
0 0.00
423 87.04
63 12.96%
108  โรงเรียนบ้านออน 70
1 1.43
2 2.86
4 5.71
2 2.86
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
109  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 163
5 3.07
4 2.45
10 6.13
1 0.61
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
110  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 131
8 6.11
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
111  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 205
2 0.98
17 8.29
6 2.93
0 0.00
0 0.00
180 87.80
25 12.20%
112  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 148
4 2.70
0 0.00
3 2.03
10 6.76
1 0.68
130 87.84
18 12.16%
113  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 358
7 1.96
16 4.47
20 5.59
0 0.00
0 0.00
315 87.99
43 12.01%
114  โรงเรียนบ้านต้นโชค 214
7 3.27
8 3.74
5 2.34
5 2.34
0 0.00
189 88.32
25 11.68%
115  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 88
1 1.14
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
116  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 45
1 2.22
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
117  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 82
1 1.22
4 4.88
4 4.88
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
118  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 173
6 3.47
8 4.62
5 2.89
0 0.00
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
119  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 178
1 0.56
3 1.69
15 8.43
0 0.00
0 0.00
159 89.33
19 10.67%
120  โรงเรียนบ้านห้วยปู 104
4 3.85
3 2.88
4 3.85
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
121  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 142
2 1.41
0 0.00
13 9.15
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
122  โรงเรียนบ้านสันทราย 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
123  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 565
23 4.07
21 3.72
15 2.65
0 0.00
0 0.00
506 89.56
59 10.44%
124  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 164
4 2.44
5 3.05
8 4.88
0 0.00
0 0.00
147 89.63
17 10.37%
125  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 88
1 1.14
6 6.82
2 2.27
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
126  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 90
3 3.33
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
127  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 418
16 3.83
9 2.15
16 3.83
0 0.00
0 0.00
377 90.19
41 9.81%
128  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 205
6 2.93
0 0.00
13 6.34
0 0.00
0 0.00
186 90.73
19 9.27%
129  โรงเรียนสันติวนา 92
1 1.09
7 7.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
130  โรงเรียนบ้านโละ 140
2 1.43
5 3.57
4 2.86
0 0.00
1 0.71
128 91.43
12 8.57%
131  โรงเรียนบ้านผาแดง 83
1 1.20
1 1.20
4 4.82
1 1.20
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
132  โรงเรียนบ้านลาน 393
9 2.29
7 1.78
5 1.27
7 1.78
5 1.27
360 91.60
33 8.40%
133  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 286
8 2.80
4 1.40
6 2.10
3 1.05
2 0.70
263 91.96
23 8.04%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 145
6 4.14
0 0.00
5 3.45
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
135  โรงเรียนวิรุณเทพ 163
0 0.00
0 0.00
12 7.36
0 0.00
0 0.00
151 92.64
12 7.36%
136  โรงเรียนวัดปางมะโอ 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
137  โรงเรียนบ้านนาหวาย 253
3 1.19
3 1.19
3 1.19
4 1.58
3 1.19
237 93.68
16 6.32%
138  โรงเรียนบ้านป่าแดง 239
2 0.84
2 0.84
6 2.51
2 0.84
3 1.26
224 93.72
15 6.28%
139  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 418
10 2.39
0 0.00
13 3.11
0 0.00
0 0.00
395 94.50
23 5.50%
140  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 148
2 1.35
4 2.70
2 1.35
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
141  โรงเรียนบ้านรินหลวง 239
2 0.84
3 1.26
5 2.09
2 0.84
0 0.00
227 94.98
12 5.02%
142  โรงเรียนบ้านหลวง 144
1 0.69
3 2.08
3 2.08
0 0.00
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
143  โรงเรียนบ้านสันปอธง 125
0 0.00
1 0.80
0 0.00
2 1.60
3 2.40
119 95.20
6 4.80%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
145  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 227
2 0.88
2 0.88
5 2.20
0 0.00
0 0.00
218 96.04
9 3.96%
146  โรงเรียนบ้านปงตำ 62
1 1.61
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
147  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 328
2 0.61
2 0.61
2 0.61
2 0.61
2 0.61
318 96.95
10 3.05%
148  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
149  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
163 97.02
5 2.98%
150  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 142
0 0.00
1 0.70
3 2.11
0 0.00
0 0.00
138 97.18
4 2.82%
151  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
152  โรงเรียนวัดนันทาราม 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
153  โรงเรียนบ้านหัวนา 259
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.16
256 98.84
3 1.16%
154  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,810 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,370 4.05
เตี้ย  1,836 5.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,447 7.24
ผอมและเตี้ย  918 2.72
อ้วนและเตี้ย  884 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,355 77.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,455 คน


22.05%


Powered By www.thaieducation.net