ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 140 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
7 63.64
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 87
20 22.99
15 17.24
16 18.39
17 19.54
19 21.84
0 0.00
87 100.00%
3  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 191
137 71.73
35 18.32
7 3.66
7 3.66
4 2.09
1 0.52
190 99.48%
4  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 295
40 13.56
35 11.86
20 6.78
50 16.95
75 25.42
75 25.42
220 74.58%
5  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 857
84 9.80
59 6.88
133 15.52
143 16.69
192 22.40
246 28.70
611 71.30%
6  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 75
1 1.33
1 1.33
23 30.67
2 2.67
24 32.00
24 32.00
51 68.00%
7  โรงเรียนบ้านเอียก 12
0 0.00
0 0.00
4 33.33
0 0.00
4 33.33
4 33.33
8 66.67%
8  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 72
4 5.56
4 5.56
17 23.61
8 11.11
15 20.83
24 33.33
48 66.67%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 92
6 6.52
8 8.70
15 16.30
14 15.22
17 18.48
32 34.78
60 65.22%
10  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 13
1 7.69
0 0.00
3 23.08
1 7.69
3 23.08
5 38.46
8 61.54%
11  โรงเรียนบ้านหนองปิด 75
10 13.33
8 10.67
16 21.33
7 9.33
4 5.33
30 40.00
45 60.00%
12  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 131
3 2.29
15 11.45
20 15.27
25 19.08
8 6.11
60 45.80
71 54.20%
13  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 17
3 17.65
0 0.00
2 11.76
1 5.88
3 17.65
8 47.06
9 52.94%
14  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 168
16 9.52
18 10.71
31 18.45
11 6.55
11 6.55
81 48.21
87 51.79%
15  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 277
10 3.61
30 10.83
27 9.75
38 13.72
35 12.64
137 49.46
140 50.54%
16  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 794
36 4.53
8 1.01
123 15.49
29 3.65
168 21.16
430 54.16
364 45.84%
17  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 22
5 22.73
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
18  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 253
19 7.51
30 11.86
31 12.25
22 8.70
11 4.35
140 55.34
113 44.66%
19  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 69
8 11.59
8 11.59
10 14.49
2 2.90
1 1.45
40 57.97
29 42.03%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 61
6 9.84
4 6.56
5 8.20
7 11.48
3 4.92
36 59.02
25 40.98%
21  โรงเรียนบ้านแม่สา 202
3 1.49
7 3.47
29 14.36
10 4.95
32 15.84
121 59.90
81 40.10%
22  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 140
5 3.57
9 6.43
23 16.43
9 6.43
10 7.14
84 60.00
56 40.00%
23  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 429
41 9.56
39 9.09
84 19.58
2 0.47
5 1.17
258 60.14
171 39.86%
24  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 134
26 19.40
9 6.72
17 12.69
0 0.00
0 0.00
82 61.19
52 38.81%
25  โรงเรียนบ้านต้นรุง 137
14 10.22
6 4.38
27 19.71
2 1.46
4 2.92
84 61.31
53 38.69%
26  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 85
13 15.29
9 10.59
4 4.71
3 3.53
3 3.53
53 62.35
32 37.65%
27  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 67
5 7.46
5 7.46
8 11.94
4 5.97
3 4.48
42 62.69
25 37.31%
28  โรงเรียนบ้านต้นขาม 55
0 0.00
8 14.55
12 21.82
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
29  โรงเรียนวัดทรายมูล 146
7 4.79
6 4.11
13 8.90
13 8.90
14 9.59
93 63.70
53 36.30%
30  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 83
11 13.25
1 1.20
18 21.69
0 0.00
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
31  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 236
19 8.05
29 12.29
31 13.14
5 2.12
1 0.42
151 63.98
85 36.02%
32  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 59
14 23.73
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
33  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 662
67 10.12
59 8.91
25 3.78
25 3.78
58 8.76
428 64.65
234 35.35%
34  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 135
8 5.93
13 9.63
6 4.44
14 10.37
5 3.70
89 65.93
46 34.07%
35  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 111
11 9.91
11 9.91
6 5.41
5 4.50
4 3.60
74 66.67
37 33.33%
36  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 225
18 8.00
13 5.78
11 4.89
20 8.89
10 4.44
153 68.00
72 32.00%
37  โรงเรียนบ้านบวกเปา 109
8 7.34
0 0.00
26 23.85
0 0.00
0 0.00
75 68.81
34 31.19%
38  โรงเรียนบ้านพระนอน 208
13 6.25
31 14.90
13 6.25
5 2.40
2 0.96
144 69.23
64 30.77%
39  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 200
11 5.50
17 8.50
16 8.00
6 3.00
8 4.00
142 71.00
58 29.00%
40  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
2 9.52
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
41  โรงเรียนบ้านโป่ง 42
4 9.52
4 9.52
4 9.52
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
42  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 265
13 4.91
28 10.57
14 5.28
11 4.15
9 3.40
190 71.70
75 28.30%
43  โรงเรียนบ้านแม่เลา 32
4 12.50
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
44  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 205
29 14.15
9 4.39
5 2.44
8 3.90
5 2.44
149 72.68
56 27.32%
45  โรงเรียนบ้านปางไฮ 88
3 3.41
9 10.23
8 9.09
3 3.41
1 1.14
64 72.73
24 27.27%
46  โรงเรียนบ้านหลวง 41
5 12.20
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
47  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 125
13 10.40
6 4.80
11 8.80
0 0.00
3 2.40
92 73.60
33 26.40%
48  โรงเรียนบ้านหลักปัน 238
12 5.04
10 4.20
23 9.66
7 2.94
10 4.20
176 73.95
62 26.05%
49  โรงเรียนวัดนาเม็ง 35
3 8.57
1 2.86
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
50  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 74
1 1.35
4 5.41
12 16.22
2 2.70
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
51  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 52
0 0.00
5 9.62
3 5.77
5 9.62
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
52  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
4 7.55
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
53  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 74
6 8.11
6 8.11
4 5.41
2 2.70
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
54  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 50
2 4.00
4 8.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
55  โรงเรียนบ้านสันศรี 63
3 4.76
1 1.59
7 11.11
4 6.35
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
56  โรงเรียนสันทรายหลวง 564
36 6.38
13 2.30
85 15.07
0 0.00
0 0.00
430 76.24
134 23.76%
57  โรงเรียนบ้านป่าลาน 114
6 5.26
5 4.39
6 5.26
7 6.14
3 2.63
87 76.32
27 23.68%
58  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 38
2 5.26
2 5.26
4 10.53
0 0.00
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
59  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 69
4 5.80
4 5.80
3 4.35
5 7.25
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
60  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
61  โรงเรียนบ้านสันป่าตอง 22
0 0.00
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
62  โรงเรียนภูดินวิทยา 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
63  โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
5 16.13
24 77.42
7 22.58%
64  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 102
0 0.00
9 8.82
13 12.75
1 0.98
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
65  โรงเรียนบ้านแม่แว 72
6 8.33
2 2.78
3 4.17
3 4.17
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
66  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 145
2 1.38
2 1.38
25 17.24
3 2.07
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
67  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 107
3 2.80
2 1.87
9 8.41
9 8.41
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
68  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 225
0 0.00
16 7.11
32 14.22
0 0.00
0 0.00
177 78.67
48 21.33%
69  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 58
5 8.62
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
70  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 136
0 0.00
6 4.41
11 8.09
1 0.74
10 7.35
108 79.41
28 20.59%
71  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 610
62 10.16
0 0.00
63 10.33
0 0.00
0 0.00
485 79.51
125 20.49%
72  โรงเรียนประดู่วิทยา 113
3 2.65
2 1.77
16 14.16
2 1.77
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 243
8 3.29
15 6.17
20 8.23
4 1.65
2 0.82
194 79.84
49 20.16%
74  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 258
6 2.33
33 12.79
10 3.88
0 0.00
2 0.78
207 80.23
51 19.77%
75  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 46
3 6.52
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
76  โรงเรียนบ้านห้วยบง 67
0 0.00
6 8.96
7 10.45
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
77  โรงเรียนบ้านแม่แต 62
1 1.61
3 4.84
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
78  โรงเรียนบ้านป่าบง 167
8 4.79
2 1.20
20 11.98
2 1.20
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
79  โรงเรียนวัดหนองออน 63
5 7.94
4 6.35
1 1.59
2 3.17
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
80  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 116
2 1.72
5 4.31
15 12.93
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
81  โรงเรียนบ้านริมใต้ 865
10 1.16
15 1.73
66 7.63
29 3.35
42 4.86
703 81.27
162 18.73%
82  โรงเรียนบ้านน้ำริน 81
6 7.41
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
83  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 165
6 3.64
11 6.67
13 7.88
0 0.00
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
84  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 95
3 3.16
5 5.26
4 4.21
3 3.16
2 2.11
78 82.11
17 17.89%
85  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 168
9 5.36
6 3.57
13 7.74
2 1.19
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
86  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 91
2 2.20
4 4.40
10 10.99
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
87  โรงเรียนบ้านผึ้ง 139
3 2.16
1 0.72
20 14.39
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
88  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
89  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 135
7 5.19
6 4.44
3 2.22
5 3.70
2 1.48
112 82.96
23 17.04%
90  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 571
30 5.25
19 3.33
37 6.48
6 1.05
3 0.53
476 83.36
95 16.64%
91  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 203
12 5.91
2 0.99
17 8.37
1 0.49
1 0.49
170 83.74
33 16.26%
92  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 93
0 0.00
1 1.08
8 8.60
1 1.08
5 5.38
78 83.87
15 16.13%
93  โรงเรียนบ้านศรีงาม 83
4 4.82
0 0.00
8 9.64
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
94  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 195
1 0.51
16 8.21
5 2.56
0 0.00
8 4.10
165 84.62
30 15.38%
95  โรงเรียนวัดแม่กะ 157
5 3.18
10 6.37
9 5.73
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
96  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 167
15 8.98
0 0.00
9 5.39
1 0.60
0 0.00
142 85.03
25 14.97%
97  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 104
6 5.77
4 3.85
3 2.88
0 0.00
2 1.92
89 85.58
15 14.42%
98  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 169
4 2.37
10 5.92
6 3.55
0 0.00
4 2.37
145 85.80
24 14.20%
99  โรงเรียนบ้านปางขุม 85
4 4.71
2 2.35
2 2.35
4 4.71
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
100  โรงเรียนบ้านสันกลาง 98
7 7.14
3 3.06
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
101  โรงเรียนบ้านแม่แมม 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
102  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 156
5 3.21
6 3.85
7 4.49
2 1.28
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
103  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
104  โรงเรียนบ้านสันปง 67
0 0.00
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
105  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
2 5.88
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
106  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 175
6 3.43
3 1.71
10 5.71
1 0.57
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
107  โรงเรียนพร้าวบูรพา 106
8 7.55
3 2.83
1 0.94
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
108  โรงเรียนบ้านผาหมอน 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
109  โรงเรียนวัดแม่เลย 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
2 3.64
49 89.09
6 10.91%
110  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
111  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 161
4 2.48
3 1.86
3 1.86
2 1.24
3 1.86
146 90.68
15 9.32%
112  โรงเรียนวัดปางเติม 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
113  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 112
0 0.00
5 4.46
4 3.57
1 0.89
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
114  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 146
7 4.79
1 0.68
5 3.42
0 0.00
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
115  โรงเรียนบ้านช้างใน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
2 4.35
42 91.30
4 8.70%
116  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 118
3 2.54
2 1.69
5 4.24
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
118  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 86
1 1.16
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
119  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
120  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 51
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
121  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 179
0 0.00
0 0.00
12 6.70
2 1.12
0 0.00
165 92.18
14 7.82%
122  โรงเรียนบ้านกองแหะ 77
2 2.60
2 2.60
2 2.60
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
123  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 107
4 3.74
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
124  โรงเรียนวัดท่าข้าม 101
0 0.00
4 3.96
0 0.00
3 2.97
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
125  โรงเรียนวัดสันคะยอม 119
0 0.00
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
126  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 281
1 0.36
0 0.00
16 5.69
0 0.00
0 0.00
264 93.95
17 6.05%
127  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 166
0 0.00
0 0.00
6 3.61
4 2.41
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
128  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
129  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 118
4 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.85
113 95.76
5 4.24%
130  โรงเรียนบ้านโปง 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
1 0.83
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 50
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
132  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
133  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านปง 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,300 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,154 5.98
เตี้ย  923 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,759 9.11
ผอมและเตี้ย  671 3.48
อ้วนและเตี้ย  895 4.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,898 72.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,402 คน


27.99%


Powered By www.thaieducation.net