ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 142
52 36.62
14 9.86
8 5.63
14 9.86
0 0.00
54 38.03
88 61.97%
2  โรงเรียนบ้านกลาง 296
25 8.45
21 7.09
14 4.73
46 15.54
60 20.27
130 43.92
166 56.08%
3  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 185
22 11.89
12 6.49
44 23.78
9 4.86
11 5.95
87 47.03
98 52.97%
4  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 25
5 20.00
0 0.00
8 32.00
0 0.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
5  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 401
7 1.75
44 10.97
38 9.48
51 12.72
64 15.96
197 49.13
204 50.87%
6  โรงเรียนโยนกวิทยา 49
3 6.12
9 18.37
12 24.49
0 0.00
0 0.00
25 51.02
24 48.98%
7  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 73
16 21.92
9 12.33
3 4.11
3 4.11
2 2.74
40 54.79
33 45.21%
8  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 120
13 10.83
10 8.33
18 15.00
5 4.17
6 5.00
68 56.67
52 43.33%
9  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 60
9 15.00
12 20.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
34 56.67
26 43.33%
10  โรงเรียนบ้านไทรทอง 66
7 10.61
13 19.70
4 6.06
4 6.06
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
11  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 129
15 11.63
17 13.18
7 5.43
10 7.75
3 2.33
77 59.69
52 40.31%
12  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 198
12 6.06
13 6.57
34 17.17
4 2.02
16 8.08
119 60.10
79 39.90%
13  โรงเรียนบ้านสบรวก 180
24 13.33
0 0.00
25 13.89
12 6.67
9 5.00
110 61.11
70 38.89%
14  โรงเรียนบ้านสันกอง 318
17 5.35
39 12.26
19 5.97
23 7.23
22 6.92
198 62.26
120 37.74%
15  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 981
33 3.36
40 4.08
122 12.44
73 7.44
91 9.28
622 63.40
359 36.60%
16  โรงเรียนบ้านป่าแดง 306
50 16.34
15 4.90
36 11.76
10 3.27
0 0.00
195 63.73
111 36.27%
17  โรงเรียนบ้านไร่ 109
7 6.42
13 11.93
11 10.09
7 6.42
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
18  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 81
5 6.17
5 6.17
15 18.52
2 2.47
1 1.23
53 65.43
28 34.57%
19  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 733
30 4.09
41 5.59
135 18.42
19 2.59
20 2.73
488 66.58
245 33.42%
20  โรงเรียนบ้านจะตี 177
17 9.60
23 12.99
5 2.82
7 3.95
6 3.39
119 67.23
58 32.77%
21  โรงเรียนบ้านธารทอง 240
36 15.00
42 17.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
162 67.50
78 32.50%
22  โรงเรียนบ้านพญาไพร 444
17 3.83
31 6.98
33 7.43
38 8.56
21 4.73
304 68.47
140 31.53%
23  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 151
16 10.60
11 7.28
0 0.00
2 1.32
18 11.92
104 68.87
47 31.13%
24  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 142
6 4.23
6 4.23
32 22.54
0 0.00
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
25  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 180
10 5.56
10 5.56
11 6.11
14 7.78
10 5.56
125 69.44
55 30.56%
26  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 371
62 16.71
23 6.20
20 5.39
7 1.89
1 0.27
258 69.54
113 30.46%
27  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1385
56 4.04
37 2.67
270 19.49
32 2.31
26 1.88
964 69.60
421 30.40%
28  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 214
13 6.07
31 14.49
20 9.35
1 0.47
0 0.00
149 69.63
65 30.37%
29  โรงเรียนบ้านดอยจัน 162
13 8.02
13 8.02
21 12.96
2 1.23
0 0.00
113 69.75
49 30.25%
30  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 93
4 4.30
1 1.08
16 17.20
0 0.00
7 7.53
65 69.89
28 30.11%
31  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 143
8 5.59
11 7.69
2 1.40
11 7.69
11 7.69
100 69.93
43 30.07%
32  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 110
7 6.36
9 8.18
10 9.09
6 5.45
1 0.91
77 70.00
33 30.00%
33  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 284
23 8.10
33 11.62
12 4.23
10 3.52
5 1.76
201 70.77
83 29.23%
34  โรงเรียนบ้านรวมใจ 209
4 1.91
38 18.18
18 8.61
1 0.48
0 0.00
148 70.81
61 29.19%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 31
2 6.45
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
36  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 124
9 7.26
6 4.84
18 14.52
2 1.61
1 0.81
88 70.97
36 29.03%
37  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 57
2 3.51
7 12.28
3 5.26
4 7.02
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
38  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 235
12 5.11
11 4.68
18 7.66
11 4.68
12 5.11
171 72.77
64 27.23%
39  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 270
23 8.52
18 6.67
18 6.67
14 5.19
0 0.00
197 72.96
73 27.04%
40  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 71
9 12.68
5 7.04
5 7.04
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
41  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 54
6 11.11
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
42  โรงเรียนบ้านดอนงาม 113
7 6.19
1 0.88
8 7.08
11 9.73
2 1.77
84 74.34
29 25.66%
43  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 91
15 16.48
5 5.49
3 3.30
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
44  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 112
3 2.68
4 3.57
9 8.04
3 2.68
9 8.04
84 75.00
28 25.00%
45  โรงเรียนบ้านแม่แพง 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
2 3.85
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
46  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 197
13 6.60
14 7.11
13 6.60
4 2.03
5 2.54
148 75.13
49 24.87%
47  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 67
8 11.94
0 0.00
6 8.96
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
48  โรงเรียนบ้านปางห้า 107
4 3.74
6 5.61
14 13.08
1 0.93
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
49  โรงเรียนบ้านผาจี 148
7 4.73
18 12.16
7 4.73
2 1.35
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
50  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 101
6 5.94
0 0.00
14 13.86
3 2.97
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
51  โรงเรียนบ้านดอย 145
3 2.07
5 3.45
20 13.79
5 3.45
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
52  โรงเรียนบ้านสันถนน 190
22 11.58
1 0.53
20 10.53
0 0.00
0 0.00
147 77.37
43 22.63%
53  โรงเรียนบ้านโป่ง 146
5 3.42
13 8.90
15 10.27
0 0.00
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
54  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 133
12 9.02
8 6.02
7 5.26
3 2.26
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
55  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 204
12 5.88
11 5.39
19 9.31
4 1.96
0 0.00
158 77.45
46 22.55%
56  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 206
5 2.43
10 4.85
21 10.19
5 2.43
5 2.43
160 77.67
46 22.33%
57  โรงเรียนบ้านสบคำ 139
3 2.16
8 5.76
19 13.67
0 0.00
1 0.72
108 77.70
31 22.30%
58  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1141
12 1.05
35 3.07
204 17.88
1 0.09
2 0.18
887 77.74
254 22.26%
59  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 69
2 2.90
2 2.90
8 11.59
3 4.35
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
60  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 129
4 3.10
4 3.10
7 5.43
8 6.20
5 3.88
101 78.29
28 21.71%
61  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 107
3 2.80
7 6.54
13 12.15
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
62  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 197
17 8.63
3 1.52
22 11.17
0 0.00
0 0.00
155 78.68
42 21.32%
63  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 61
0 0.00
5 8.20
7 11.48
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
64  โรงเรียนบ้านถ้ำ 183
24 13.11
0 0.00
15 8.20
0 0.00
0 0.00
144 78.69
39 21.31%
65  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 169
11 6.51
10 5.92
13 7.69
2 1.18
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
66  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 66
1 1.52
0 0.00
13 19.70
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
67  โรงเรียนบ้านสันติสุข 346
17 4.91
25 7.23
18 5.20
11 3.18
2 0.58
273 78.90
73 21.10%
68  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 109
5 4.59
1 0.92
11 10.09
4 3.67
2 1.83
86 78.90
23 21.10%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 63
3 4.76
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 331
21 6.34
0 0.00
47 14.20
0 0.00
0 0.00
263 79.46
68 20.54%
71  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 44
4 9.09
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
72  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 69
0 0.00
6 8.70
8 11.59
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
73  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 143
7 4.90
5 3.50
6 4.20
7 4.90
4 2.80
114 79.72
29 20.28%
74  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 116
11 9.48
5 4.31
7 6.03
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
75  โรงเรียนบ้านสันทราย 519
26 5.01
25 4.82
31 5.97
8 1.54
12 2.31
417 80.35
102 19.65%
76  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 73
7 9.59
0 0.00
6 8.22
0 0.00
1 1.37
59 80.82
14 19.18%
77  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 142
9 6.34
5 3.52
5 3.52
5 3.52
3 2.11
115 80.99
27 19.01%
78  โรงเรียนบ้านสันหลวง 91
4 4.40
3 3.30
6 6.59
4 4.40
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
79  โรงเรียนบ้านสันนา 88
1 1.14
3 3.41
12 13.64
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
80  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 94
2 2.13
2 2.13
9 9.57
2 2.13
2 2.13
77 81.91
17 18.09%
81  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 144
2 1.39
4 2.78
17 11.81
3 2.08
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
82  โรงเรียนบ้านป่ายาง 594
33 5.56
14 2.36
49 8.25
10 1.68
0 0.00
488 82.15
106 17.85%
83  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 247
10 4.05
28 11.34
6 2.43
0 0.00
0 0.00
203 82.19
44 17.81%
84  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 110
4 3.64
4 3.64
6 5.45
4 3.64
1 0.91
91 82.73
19 17.27%
85  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 362
7 1.93
10 2.76
44 12.15
0 0.00
0 0.00
301 83.15
61 16.85%
86  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
87  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
88  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 358
11 3.07
4 1.12
41 11.45
0 0.00
0 0.00
302 84.36
56 15.64%
89  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 85
3 3.53
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
90  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 66
2 3.03
3 4.55
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
91  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 153
10 6.54
3 1.96
8 5.23
1 0.65
1 0.65
130 84.97
23 15.03%
92  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 631
10 1.58
62 9.83
21 3.33
0 0.00
0 0.00
538 85.26
93 14.74%
93  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 391
15 3.84
0 0.00
41 10.49
0 0.00
0 0.00
335 85.68
56 14.32%
94  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
5 8.77
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
95  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 159
5 3.14
6 3.77
5 3.14
2 1.26
4 2.52
137 86.16
22 13.84%
96  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 125
1 0.80
4 3.20
10 8.00
2 1.60
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
97  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 89
3 3.37
2 2.25
5 5.62
0 0.00
2 2.25
77 86.52
12 13.48%
98  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
99  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 614
58 9.45
0 0.00
21 3.42
0 0.00
0 0.00
535 87.13
79 12.87%
100  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1020
8 0.78
12 1.18
101 9.90
2 0.20
7 0.69
890 87.25
130 12.75%
101  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 338
10 2.96
0 0.00
12 3.55
10 2.96
11 3.25
295 87.28
43 12.72%
102  โรงเรียนบ้านห้วยหก 101
0 0.00
4 3.96
8 7.92
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
103  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 68
1 1.47
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
104  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 85
3 3.53
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
105  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 162
1 0.62
8 4.94
10 6.17
0 0.00
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
106  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 94
1 1.06
1 1.06
9 9.57
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
107  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
0 0.00
2 4.65
38 88.37
5 11.63%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 267
8 3.00
1 0.37
21 7.87
1 0.37
0 0.00
236 88.39
31 11.61%
109  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 113
2 1.77
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
110  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
111  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 194
4 2.06
10 5.15
8 4.12
0 0.00
0 0.00
172 88.66
22 11.34%
112  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 97
3 3.09
4 4.12
2 2.06
2 2.06
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
113  โรงเรียนบ้านแม่คำ 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
4 4.94
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
3 3.30
2 2.20
3 3.30
1 1.10
1 1.10
81 89.01
10 10.99%
115  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 286
6 2.10
6 2.10
7 2.45
6 2.10
6 2.10
255 89.16
31 10.84%
116  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 76
3 3.95
2 2.63
2 2.63
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
117  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 78
3 3.85
0 0.00
1 1.28
2 2.56
2 2.56
70 89.74
8 10.26%
118  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 440
11 2.50
11 2.50
8 1.82
6 1.36
8 1.82
396 90.00
44 10.00%
119  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 116
0 0.00
5 4.31
6 5.17
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
120  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 66
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
2 3.03
60 90.91
6 9.09%
121  โรงเรียนบ้านปางสา 228
5 2.19
9 3.95
0 0.00
4 1.75
2 0.88
208 91.23
20 8.77%
122  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 184
5 2.72
3 1.63
8 4.35
0 0.00
0 0.00
168 91.30
16 8.70%
123  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 161
2 1.24
0 0.00
11 6.83
1 0.62
0 0.00
147 91.30
14 8.70%
124  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 161
3 1.86
2 1.24
5 3.11
0 0.00
4 2.48
147 91.30
14 8.70%
125  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 288
0 0.00
10 3.47
15 5.21
0 0.00
0 0.00
263 91.32
25 8.68%
126  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
127  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
128  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
1 1.14
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
129  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
2 3.13
60 93.75
4 6.25%
130  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 98
0 0.00
1 1.02
5 5.10
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
131  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 116
1 0.86
2 1.72
3 2.59
1 0.86
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
132  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 125
2 1.60
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
133  โรงเรียนบ้านป่าลัน 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
134  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 151
1 0.66
0 0.00
3 1.99
2 1.32
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
135  โรงเรียนบ้านจ้อง 339
4 1.18
4 1.18
5 1.47
0 0.00
0 0.00
326 96.17
13 3.83%
136  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 49
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
137  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 111
0 0.00
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
109 98.20
2 1.80%
138  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 738
2 0.27
0 0.00
2 0.27
0 0.00
0 0.00
734 99.46
4 0.54%
139  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,379 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,309 4.78
เตี้ย  1,196 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,393 8.74
ผอมและเตี้ย  630 2.30
อ้วนและเตี้ย  539 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,312 77.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,067 คน


22.16%


Powered By www.thaieducation.net