ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 76
59 77.63
0 0.00
15 19.74
1 1.32
1 1.32
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 56
12 21.43
10 17.86
13 23.21
11 19.64
10 17.86
0 0.00
56 100.00%
3  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 23
7 30.43
6 26.09
1 4.35
2 8.70
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
4  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 169
13 7.69
24 14.20
41 24.26
10 5.92
19 11.24
62 36.69
107 63.31%
5  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2529
94 3.72
66 2.61
565 22.34
162 6.41
631 24.95
1011 39.98
1518 60.02%
6  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 186
12 6.45
8 4.30
29 15.59
20 10.75
37 19.89
80 43.01
106 56.99%
7  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 230
17 7.39
27 11.74
11 4.78
44 19.13
29 12.61
102 44.35
128 55.65%
8  โรงเรียนบ้านช่องลม 54
8 14.81
5 9.26
7 12.96
5 9.26
5 9.26
24 44.44
30 55.56%
9  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 49
8 16.33
7 14.29
7 14.29
5 10.20
0 0.00
22 44.90
27 55.10%
10  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 87
10 11.49
12 13.79
9 10.34
8 9.20
0 0.00
48 55.17
39 44.83%
11  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 258
36 13.95
18 6.98
55 21.32
2 0.78
4 1.55
143 55.43
115 44.57%
12  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 158
9 5.70
6 3.80
45 28.48
2 1.27
7 4.43
89 56.33
69 43.67%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 147
23 15.65
6 4.08
11 7.48
15 10.20
9 6.12
83 56.46
64 43.54%
14  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 482
45 9.34
77 15.98
57 11.83
30 6.22
0 0.00
273 56.64
209 43.36%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 108
13 12.04
10 9.26
11 10.19
10 9.26
2 1.85
62 57.41
46 42.59%
16  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 102
14 13.73
6 5.88
23 22.55
0 0.00
0 0.00
59 57.84
43 42.16%
17  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 50
10 20.00
0 0.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
18  โรงเรียนบ้านหัวดอย 233
21 9.01
13 5.58
23 9.87
14 6.01
24 10.30
138 59.23
95 40.77%
19  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 125
4 3.20
18 14.40
11 8.80
10 8.00
6 4.80
76 60.80
49 39.20%
20  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 113
9 7.96
5 4.42
16 14.16
8 7.08
6 5.31
69 61.06
44 38.94%
21  โรงเรียนบ้านป่าบง 80
10 12.50
1 1.25
14 17.50
5 6.25
1 1.25
49 61.25
31 38.75%
22  โรงเรียนบ้านจะคือ 193
1 0.52
50 25.91
21 10.88
0 0.00
1 0.52
120 62.18
73 37.82%
23  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 326
21 6.44
28 8.59
15 4.60
29 8.90
27 8.28
206 63.19
120 36.81%
24  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 129
6 4.65
19 14.73
20 15.50
0 0.00
0 0.00
84 65.12
45 34.88%
25  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 251
18 7.17
11 4.38
33 13.15
10 3.98
13 5.18
166 66.14
85 33.86%
26  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 365
46 12.60
24 6.58
48 13.15
3 0.82
1 0.27
243 66.58
122 33.42%
27  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 48
8 16.67
5 10.42
3 6.25
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 133
2 1.50
2 1.50
27 20.30
5 3.76
8 6.02
89 66.92
44 33.08%
29  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 59
8 13.56
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
30  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 217
29 13.36
12 5.53
26 11.98
2 0.92
0 0.00
148 68.20
69 31.80%
31  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 113
18 15.93
3 2.65
10 8.85
1 0.88
3 2.65
78 69.03
35 30.97%
32  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 178
10 5.62
12 6.74
10 5.62
15 8.43
8 4.49
123 69.10
55 30.90%
33  โรงเรียนบ้านท่าสาย 33
2 6.06
4 12.12
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
34  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 40
3 7.50
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
35  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 291
2 0.69
37 12.71
43 14.78
2 0.69
3 1.03
204 70.10
87 29.90%
36  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 82
5 6.10
0 0.00
10 12.20
9 10.98
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
37  โรงเรียนบ้านปางลาว 111
9 8.11
8 7.21
14 12.61
0 0.00
1 0.90
79 71.17
32 28.83%
38  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 235
8 3.40
29 12.34
26 11.06
3 1.28
1 0.43
168 71.49
67 28.51%
39  โรงเรียนบ้านริมลาว 108
10 9.26
6 5.56
11 10.19
3 2.78
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
40  โรงเรียนบ้านป่าซาง 76
4 5.26
1 1.32
13 17.11
1 1.32
2 2.63
55 72.37
21 27.63%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 103
8 7.77
5 4.85
8 7.77
7 6.80
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
42  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 89
4 4.49
6 6.74
13 14.61
1 1.12
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 49
1 2.04
2 4.08
10 20.41
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
44  โรงเรียนผาขวางวิทยา 224
6 2.68
32 14.29
21 9.38
0 0.00
0 0.00
165 73.66
59 26.34%
45  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 103
5 4.85
4 3.88
14 13.59
2 1.94
2 1.94
76 73.79
27 26.21%
46  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 120
14 11.67
0 0.00
17 14.17
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
47  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 62
0 0.00
5 8.06
6 9.68
5 8.06
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
48  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 105
9 8.57
0 0.00
15 14.29
2 1.90
1 0.95
78 74.29
27 25.71%
49  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 187
5 2.67
5 2.67
20 10.70
10 5.35
8 4.28
139 74.33
48 25.67%
50  โรงเรียนบ้านหัวดง 39
5 12.82
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
51  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 132
10 7.58
4 3.03
19 14.39
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
52  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 76
5 6.58
3 3.95
5 6.58
4 5.26
2 2.63
57 75.00
19 25.00%
53  โรงเรียนบ้านโป่ง 80
7 8.75
0 0.00
7 8.75
3 3.75
3 3.75
60 75.00
20 25.00%
54  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 25
1 4.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
55  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 63
0 0.00
1 1.59
14 22.22
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
56  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 169
11 6.51
7 4.14
7 4.14
7 4.14
8 4.73
129 76.33
40 23.67%
57  โรงเรียนบ้านปางขอน 120
3 2.50
11 9.17
12 10.00
2 1.67
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
58  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 108
0 0.00
13 12.04
11 10.19
0 0.00
1 0.93
83 76.85
25 23.15%
59  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 52
2 3.85
4 7.69
2 3.85
3 5.77
1 1.92
40 76.92
12 23.08%
60  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 100
8 8.00
6 6.00
5 5.00
3 3.00
1 1.00
77 77.00
23 23.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 146
12 8.22
1 0.68
15 10.27
5 3.42
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
62  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 298
14 4.70
12 4.03
30 10.07
1 0.34
7 2.35
234 78.52
64 21.48%
63  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 49
0 0.00
0 0.00
9 18.37
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
64  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 69
0 0.00
4 5.80
9 13.04
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
65  โรงเรียนดอยลานพิทยา 99
8 8.08
1 1.01
10 10.10
1 1.01
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
66  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 131
6 4.58
2 1.53
17 12.98
1 0.76
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
67  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 116
7 6.03
4 3.45
7 6.03
1 0.86
4 3.45
93 80.17
23 19.83%
68  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 106
2 1.89
2 1.89
14 13.21
3 2.83
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
69  โรงเรียนบ้านนางแล 123
3 2.44
5 4.07
7 5.69
5 4.07
4 3.25
99 80.49
24 19.51%
70  โรงเรียนบ้านปงเคียน 167
11 6.59
11 6.59
5 2.99
4 2.40
1 0.60
135 80.84
32 19.16%
71  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 121
0 0.00
4 3.31
19 15.70
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
72  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 170
2 1.18
0 0.00
27 15.88
2 1.18
1 0.59
138 81.18
32 18.82%
73  โรงเรียนบ้านนางแลใน 128
1 0.78
5 3.91
18 14.06
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
74  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
75  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
2 10.53
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
76  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
77  โรงเรียนบ้านดอน 167
7 4.19
4 2.40
15 8.98
0 0.00
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
78  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
4 6.90
49 84.48
9 15.52%
79  โรงเรียนบ้านร่องห้า 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
80  โรงเรียนบ้านปางคึก 80
0 0.00
3 3.75
9 11.25
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
81  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 74
3 4.05
4 5.41
3 4.05
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
82  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 192
5 2.60
12 6.25
8 4.17
0 0.00
1 0.52
166 86.46
26 13.54%
83  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 85
3 3.53
2 2.35
3 3.53
3 3.53
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
84  โรงเรียนบ้านปุยคำ 116
0 0.00
9 7.76
5 4.31
1 0.86
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
85  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 518
24 4.63
7 1.35
33 6.37
0 0.00
0 0.00
454 87.64
64 12.36%
86  โรงเรียนบ้านดอยงาม 74
2 2.70
1 1.35
4 5.41
2 2.70
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
87  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
88  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 217
7 3.23
4 1.84
11 5.07
0 0.00
1 0.46
194 89.40
23 10.60%
89  โรงเรียนบ้านห้วยขม 162
4 2.47
3 1.85
9 5.56
1 0.62
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
90  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
91  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
92  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2039
17 0.83
8 0.39
146 7.16
7 0.34
14 0.69
1847 90.58
192 9.42%
93  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
94  โรงเรียนบ้านจำบอน 121
0 0.00
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
95  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
96  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
2 2.30
1 1.15
80 91.95
7 8.05%
97  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 114
0 0.00
1 0.88
8 7.02
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
98  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
99  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 623
15 2.41
5 0.80
27 4.33
0 0.00
0 0.00
576 92.46
47 7.54%
100  โรงเรียนบ้านสันกลาง 70
0 0.00
1 1.43
1 1.43
0 0.00
3 4.29
65 92.86
5 7.14%
101  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
102  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 79
2 2.53
2 2.53
1 1.27
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 158
0 0.00
3 1.90
7 4.43
0 0.00
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
104  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%

 

จำนวนนักเรียน  17,603 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  914 5.19
เตี้ย  807 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,074 11.78
ผอมและเตี้ย  544 3.09
อ้วนและเตี้ย  928 5.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,336 70.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,267 คน


29.92%


Powered By www.thaieducation.net