ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 102
32 31.37
22 21.57
23 22.55
2 1.96
12 11.76
11 10.78
91 89.22%
2  โรงเรียนบ้านกลอนโด 68
12 17.65
2 2.94
11 16.18
8 11.76
0 0.00
35 51.47
33 48.53%
3  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 127
15 11.81
8 6.30
25 19.69
5 3.94
6 4.72
68 53.54
59 46.46%
4  โรงเรียนบ้านวังสารภี 177
15 8.47
26 14.69
20 11.30
13 7.34
7 3.95
96 54.24
81 45.76%
5  โรงเรียนวัดเขาน้อย 137
20 14.60
16 11.68
4 2.92
1 0.73
21 15.33
75 54.74
62 45.26%
6  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 141
33 23.40
11 7.80
12 8.51
6 4.26
1 0.71
78 55.32
63 44.68%
7  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 35
5 14.29
6 17.14
3 8.57
0 0.00
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
8  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 76
12 15.79
4 5.26
11 14.47
2 2.63
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
9  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 345
33 9.57
52 15.07
6 1.74
38 11.01
2 0.58
214 62.03
131 37.97%
10  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 336
19 5.65
15 4.46
29 8.63
34 10.12
29 8.63
210 62.50
126 37.50%
11  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 83
15 18.07
0 0.00
9 10.84
4 4.82
2 2.41
53 63.86
30 36.14%
12  โรงเรียนบ้านทับศิลา 39
6 15.38
2 5.13
3 7.69
2 5.13
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
13  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1845
75 4.07
40 2.17
246 13.33
125 6.78
167 9.05
1192 64.61
653 35.39%
14  โรงเรียนบ้านดอนคราม 20
2 10.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
15  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 53
7 13.21
0 0.00
8 15.09
0 0.00
3 5.66
35 66.04
18 33.96%
16  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 118
13 11.02
10 8.47
15 12.71
0 0.00
1 0.85
79 66.95
39 33.05%
17  โรงเรียนบ้านหินแด้น 164
8 4.88
11 6.71
31 18.90
1 0.61
3 1.83
110 67.07
54 32.93%
18  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 64
5 7.81
2 3.13
13 20.31
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
19  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 155
17 10.97
6 3.87
19 12.26
5 3.23
1 0.65
107 69.03
48 30.97%
20  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 137
10 7.30
9 6.57
7 5.11
8 5.84
8 5.84
95 69.34
42 30.66%
21  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 171
10 5.85
5 2.92
17 9.94
9 5.26
11 6.43
119 69.59
52 30.41%
22  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 56
8 14.29
0 0.00
6 10.71
1 1.79
2 3.57
39 69.64
17 30.36%
23  โรงเรียนวัดลําสำรอง 106
6 5.66
6 5.66
8 7.55
7 6.60
5 4.72
74 69.81
32 30.19%
24  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 105
8 7.62
7 6.67
12 11.43
3 2.86
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
25  โรงเรียนบ้านหนองโสน 95
6 6.32
6 6.32
5 5.26
6 6.32
5 5.26
67 70.53
28 29.47%
26  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 139
3 2.16
2 1.44
17 12.23
18 12.95
0 0.00
99 71.22
40 28.78%
27  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 818
81 9.90
18 2.20
62 7.58
38 4.65
35 4.28
584 71.39
234 28.61%
28  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 49
4 8.16
0 0.00
7 14.29
0 0.00
3 6.12
35 71.43
14 28.57%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 140
6 4.29
6 4.29
16 11.43
6 4.29
5 3.57
101 72.14
39 27.86%
30  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 101
12 11.88
2 1.98
9 8.91
5 4.95
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
31  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 574
74 12.89
13 2.26
67 11.67
4 0.70
1 0.17
415 72.30
159 27.70%
32  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 301
22 7.31
8 2.66
21 6.98
11 3.65
20 6.64
219 72.76
82 27.24%
33  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 202
20 9.90
6 2.97
9 4.46
17 8.42
3 1.49
147 72.77
55 27.23%
34  โรงเรียนบ้านหัวหิน 171
12 7.02
6 3.51
11 6.43
14 8.19
3 1.75
125 73.10
46 26.90%
35  โรงเรียนบ้านโป่งโก 102
3 2.94
11 10.78
9 8.82
4 3.92
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
36  โรงเรียนบ้านหนองหิน 53
5 9.43
3 5.66
4 7.55
1 1.89
1 1.89
39 73.58
14 26.42%
37  โรงเรียนวัดหนองตะโก 147
10 6.80
10 6.80
17 11.56
0 0.00
1 0.68
109 74.15
38 25.85%
38  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 90
5 5.56
6 6.67
9 10.00
1 1.11
1 1.11
68 75.56
22 24.44%
39  โรงเรียนวัดบ้านยาง 112
1 0.89
7 6.25
19 16.96
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
40  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 194
8 4.12
9 4.64
8 4.12
10 5.15
11 5.67
148 76.29
46 23.71%
41  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 93
4 4.30
6 6.45
11 11.83
0 0.00
1 1.08
71 76.34
22 23.66%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 127
4 3.15
4 3.15
3 2.36
8 6.30
11 8.66
97 76.38
30 23.62%
43  โรงเรียนวัดท่าล้อ 123
7 5.69
7 5.69
4 3.25
6 4.88
5 4.07
94 76.42
29 23.58%
44  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 69
3 4.35
2 2.90
10 14.49
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
45  โรงเรียนบ้านท่าหวี 80
5 6.25
4 5.00
8 10.00
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
46  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 277
17 6.14
4 1.44
35 12.64
6 2.17
0 0.00
215 77.62
62 22.38%
47  โรงเรียนบ้านเนินไพร 63
6 9.52
4 6.35
4 6.35
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
48  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 168
10 5.95
7 4.17
20 11.90
0 0.00
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
49  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 114
6 5.26
8 7.02
9 7.89
1 0.88
1 0.88
89 78.07
25 21.93%
50  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 192
9 4.69
6 3.13
22 11.46
5 2.60
0 0.00
150 78.13
42 21.88%
51  โรงเรียนวัดอินทาราม 233
10 4.29
20 8.58
14 6.01
6 2.58
0 0.00
183 78.54
50 21.46%
52  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 42
4 9.52
2 4.76
1 2.38
0 0.00
2 4.76
33 78.57
9 21.43%
53  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 221
7 3.17
13 5.88
25 11.31
1 0.45
1 0.45
174 78.73
47 21.27%
54  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 113
11 9.73
0 0.00
13 11.50
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 303
22 7.26
5 1.65
22 7.26
14 4.62
0 0.00
240 79.21
63 20.79%
56  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
57  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 74
4 5.41
5 6.76
6 8.11
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
58  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 197
9 4.57
7 3.55
10 5.08
6 3.05
7 3.55
158 80.20
39 19.80%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 154
4 2.60
10 6.49
16 10.39
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
60  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 78
6 7.69
7 8.97
1 1.28
1 1.28
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
61  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 146
11 7.53
0 0.00
12 8.22
5 3.42
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
62  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 63
2 3.17
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
63  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 179
5 2.79
5 2.79
23 12.85
1 0.56
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
64  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
65  โรงเรียนวัดยางเกาะ 114
1 0.88
3 2.63
15 13.16
1 0.88
1 0.88
93 81.58
21 18.42%
66  โรงเรียนวัดหนองบัว 112
10 8.93
3 2.68
7 6.25
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
67  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 384
20 5.21
8 2.08
39 10.16
0 0.00
0 0.00
317 82.55
67 17.45%
68  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 128
1 0.78
4 3.13
17 13.28
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
69  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 136
9 6.62
1 0.74
13 9.56
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
70  โรงเรียนบ้านดงยาง 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
71  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 42
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.14
35 83.33
7 16.67%
72  โรงเรียนบ้านรางจิก 73
5 6.85
0 0.00
6 8.22
0 0.00
1 1.37
61 83.56
12 16.44%
73  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 129
6 4.65
2 1.55
13 10.08
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
74  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 271
10 3.69
5 1.85
29 10.70
0 0.00
0 0.00
227 83.76
44 16.24%
75  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 185
7 3.78
9 4.86
11 5.95
3 1.62
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
76  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 68
3 4.41
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
77  โรงเรียนวัดชุกพี้ 69
2 2.90
2 2.90
5 7.25
1 1.45
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
78  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 220
8 3.64
8 3.64
9 4.09
6 2.73
4 1.82
185 84.09
35 15.91%
79  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 101
3 2.97
5 4.95
8 7.92
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
80  โรงเรียนวัดวังศาลา 199
4 2.01
3 1.51
22 11.06
1 0.50
1 0.50
168 84.42
31 15.58%
81  โรงเรียนบ้านถ้ำ 65
2 3.08
1 1.54
6 9.23
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
82  โรงเรียนวัดหนองเสือ 184
2 1.09
0 0.00
25 13.59
1 0.54
0 0.00
156 84.78
28 15.22%
83  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 179
11 6.15
5 2.79
10 5.59
1 0.56
0 0.00
152 84.92
27 15.08%
84  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 308
17 5.52
8 2.60
21 6.82
0 0.00
0 0.00
262 85.06
46 14.94%
85  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 108
7 6.48
2 1.85
7 6.48
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
86  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 75
1 1.33
0 0.00
8 10.67
2 2.67
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
87  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 173
13 7.51
4 2.31
8 4.62
0 0.00
0 0.00
148 85.55
25 14.45%
88  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 106
6 5.66
3 2.83
2 1.89
3 2.83
1 0.94
91 85.85
15 14.15%
89  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 64
3 4.69
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
90  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 179
6 3.35
5 2.79
14 7.82
0 0.00
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
91  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 37
3 8.11
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 82
0 0.00
5 6.10
5 6.10
1 1.22
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
93  โรงเรียนตลาดสํารอง 195
7 3.59
4 2.05
15 7.69
0 0.00
0 0.00
169 86.67
26 13.33%
94  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 153
5 3.27
5 3.27
9 5.88
1 0.65
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
95  โรงเรียนบ้านหัวนา 146
6 4.11
4 2.74
7 4.79
2 1.37
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
96  โรงเรียนบ้านดงเสลา 144
4 2.78
6 4.17
8 5.56
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
97  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 146
3 2.05
4 2.74
11 7.53
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
98  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 141
4 2.84
3 2.13
6 4.26
0 0.00
4 2.84
124 87.94
17 12.06%
99  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 35
3 8.57
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 88
3 3.41
1 1.14
6 6.82
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
101  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 115
2 1.74
6 5.22
3 2.61
1 0.87
1 0.87
102 88.70
13 11.30%
102  โรงเรียนบ้านเขาปูน 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
103  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
4 6.35
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
104  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 173
3 1.73
0 0.00
14 8.09
2 1.16
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
105  โรงเรียนบ้านจันอุย 91
6 6.59
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
106  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 156
7 4.49
0 0.00
8 5.13
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
107  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
108  โรงเรียนบ้านองหลุ 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
109  โรงเรียนบ้านวังลาน 196
0 0.00
0 0.00
10 5.10
6 3.06
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
110  โรงเรียนบ้านสามหลัง 185
10 5.41
5 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
170 91.89
15 8.11%
111  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 149
4 2.68
0 0.00
8 5.37
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
112  โรงเรียนบ้านวังด้ง 168
1 0.60
1 0.60
10 5.95
1 0.60
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 147
1 0.68
0 0.00
5 3.40
5 3.40
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
114  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 99
0 0.00
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
2 2.27
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
116  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 239
0 0.00
0 0.00
16 6.69
0 0.00
0 0.00
223 93.31
16 6.69%
117  โรงเรียนบ้านองสิต 120
3 2.50
0 0.00
5 4.17
0 0.00
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
118  โรงเรียนวัดม่วงชุม 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
119  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 65
3 4.62
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
120  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 658
4 0.61
6 0.91
4 0.61
17 2.58
9 1.37
618 93.92
40 6.08%
121  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 99
0 0.00
0 0.00
4 4.04
2 2.02
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 68
0 0.00
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
123  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 89
3 3.37
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
124  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 130
3 2.31
0 0.00
3 2.31
1 0.77
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
125  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 76
0 0.00
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
126  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
1 1.30
1 1.30
73 94.81
4 5.19%
127  โรงเรียนบ้านท่าพุ 157
2 1.27
2 1.27
2 1.27
2 1.27
0 0.00
149 94.90
8 5.10%
128  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 290
7 2.41
0 0.00
6 2.07
1 0.34
0 0.00
276 95.17
14 4.83%
129  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 64
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
61 95.31
3 4.69%
130  โรงเรียนบ้านนาสวน 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
131  โรงเรียนบ้านไทรทอง 157
0 0.00
0 0.00
5 3.18
1 0.64
0 0.00
151 96.18
6 3.82%
132  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
133  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 158
3 1.90
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
153 96.84
5 3.16%
134  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
1 1.41
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
135  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 110
1 0.91
1 0.91
1 0.91
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
136  โรงเรียนดิศกุล 282
3 1.06
1 0.35
1 0.35
0 0.00
0 0.00
277 98.23
5 1.77%
137  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองหอย 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดพุน้อย 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,178 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,106 5.22
เตี้ย  640 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,664 7.86
ผอมและเตี้ย  541 2.55
อ้วนและเตี้ย  428 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,799 79.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,379 คน


20.68%


Powered By www.thaieducation.net