ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 75
6 8.00
6 8.00
16 21.33
4 5.33
3 4.00
40 53.33
35 46.67%
2  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 128
9 7.03
13 10.16
15 11.72
12 9.38
10 7.81
69 53.91
59 46.09%
3  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 50
4 8.00
3 6.00
8 16.00
1 2.00
7 14.00
27 54.00
23 46.00%
4  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 31
2 6.45
0 0.00
6 19.35
2 6.45
4 12.90
17 54.84
14 45.16%
5  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 29
3 10.34
3 10.34
5 17.24
1 3.45
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
6  โรงเรียนวัดดอนชัย 62
4 6.45
5 8.06
12 19.35
3 4.84
1 1.61
37 59.68
25 40.32%
7  โรงเรียนบ้านคู 247
29 11.74
25 10.12
29 11.74
13 5.26
1 0.40
150 60.73
97 39.27%
8  โรงเรียนบ้านดอนแค 115
7 6.09
18 15.65
19 16.52
0 0.00
0 0.00
71 61.74
44 38.26%
9  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 37
8 21.62
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
10  โรงเรียนบ้านคลองสง 147
9 6.12
10 6.80
31 21.09
2 1.36
2 1.36
93 63.27
54 36.73%
11  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 169
5 2.96
4 2.37
25 14.79
9 5.33
19 11.24
107 63.31
62 36.69%
12  โรงเรียนบ้านในเหมือง 311
20 6.43
15 4.82
56 18.01
10 3.22
13 4.18
197 63.34
114 36.66%
13  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1426
56 3.93
22 1.54
212 14.87
78 5.47
137 9.61
921 64.59
505 35.41%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 234
10 4.27
6 2.56
23 9.83
16 6.84
27 11.54
152 64.96
82 35.04%
15  โรงเรียนวัดท่าทอง 69
6 8.70
0 0.00
17 24.64
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
16  โรงเรียนบ้านปังหวาน 182
15 8.24
6 3.30
39 21.43
0 0.00
0 0.00
122 67.03
60 32.97%
17  โรงเรียนบ้านคลองระ 67
3 4.48
6 8.96
11 16.42
2 2.99
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 333
12 3.60
7 2.10
40 12.01
19 5.71
30 9.01
225 67.57
108 32.43%
19  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 380
20 5.26
17 4.47
39 10.26
27 7.11
20 5.26
257 67.63
123 32.37%
20  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 167
12 7.19
11 6.59
15 8.98
8 4.79
8 4.79
113 67.66
54 32.34%
21  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 85
11 12.94
3 3.53
13 15.29
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
22  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 142
13 9.15
5 3.52
23 16.20
4 2.82
0 0.00
97 68.31
45 31.69%
23  โรงเรียนบ้านในกริม 89
7 7.87
3 3.37
15 16.85
1 1.12
2 2.25
61 68.54
28 31.46%
24  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 87
4 4.60
4 4.60
10 11.49
5 5.75
4 4.60
60 68.97
27 31.03%
25  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 50
9 18.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
26  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 119
9 7.56
5 4.20
21 17.65
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
27  โรงเรียนบ้านดอนนน 49
4 8.16
1 2.04
9 18.37
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
28  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
29  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 496
23 4.64
22 4.44
60 12.10
27 5.44
7 1.41
357 71.98
139 28.02%
30  โรงเรียนบ้านดวด 152
9 5.92
4 2.63
22 14.47
4 2.63
3 1.97
110 72.37
42 27.63%
31  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 59
4 6.78
1 1.69
10 16.95
0 0.00
1 1.69
43 72.88
16 27.12%
32  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 203
6 2.96
7 3.45
41 20.20
1 0.49
0 0.00
148 72.91
55 27.09%
33  โรงเรียนวัดนาทิการาม 37
2 5.41
1 2.70
7 18.92
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
34  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 97
2 2.06
0 0.00
21 21.65
3 3.09
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
35  โรงเรียนวัดวาลุการาม 60
5 8.33
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
36  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 64
5 7.81
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
37  โรงเรียนบ้านเขาแงน 72
6 8.33
1 1.39
12 16.67
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
38  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 95
6 6.32
5 5.26
14 14.74
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
39  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 175
10 5.71
5 2.86
29 16.57
1 0.57
1 0.57
129 73.71
46 26.29%
40  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 883
46 5.21
28 3.17
117 13.25
29 3.28
10 1.13
653 73.95
230 26.05%
41  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 22.58
23 74.19
8 25.81%
42  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 205
10 4.88
2 0.98
39 19.02
1 0.49
0 0.00
153 74.63
52 25.37%
43  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 431
51 11.83
3 0.70
42 9.74
8 1.86
5 1.16
322 74.71
109 25.29%
44  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
1 3.57
2 7.14
21 75.00
7 25.00%
45  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 184
9 4.89
2 1.09
29 15.76
6 3.26
0 0.00
138 75.00
46 25.00%
46  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 40
3 7.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
47  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 66
4 6.06
1 1.52
10 15.15
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
48  โรงเรียนวัดจันทราวาส 79
4 5.06
9 11.39
5 6.33
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
49  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 150
6 4.00
4 2.67
25 16.67
1 0.67
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
50  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 232
12 5.17
12 5.17
9 3.88
13 5.60
9 3.88
177 76.29
55 23.71%
51  โรงเรียนบ้านในหุบ 192
11 5.73
12 6.25
22 11.46
0 0.00
0 0.00
147 76.56
45 23.44%
52  โรงเรียนวัดหนองบัว 69
4 5.80
1 1.45
11 15.94
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
53  โรงเรียนวัดแหลมปอ 143
2 1.40
3 2.10
23 16.08
3 2.10
2 1.40
110 76.92
33 23.08%
54  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 232
7 3.02
12 5.17
18 7.76
8 3.45
8 3.45
179 77.16
53 22.84%
55  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 182
4 2.20
4 2.20
33 18.13
0 0.00
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
56  โรงเรียนบ้านวังปลา 276
26 9.42
8 2.90
18 6.52
4 1.45
6 2.17
214 77.54
62 22.46%
57  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 68
3 4.41
0 0.00
12 17.65
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
58  โรงเรียนบ้านทรายทอง 55
2 3.64
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
59  โรงเรียนบ้านน้ำตก 37
2 5.41
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
60  โรงเรียนบ้านคลองกก 121
7 5.79
1 0.83
13 10.74
4 3.31
1 0.83
95 78.51
26 21.49%
61  โรงเรียนชุมชนสวี 294
7 2.38
3 1.02
49 16.67
4 1.36
0 0.00
231 78.57
63 21.43%
62  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1081
0 0.00
15 1.39
188 17.39
23 2.13
0 0.00
855 79.09
226 20.91%
63  โรงเรียนวัดพะงุ้น 77
4 5.19
2 2.60
10 12.99
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
64  โรงเรียนวัดนพคุณ 53
2 3.77
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
65  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 502
29 5.78
12 2.39
59 11.75
2 0.40
0 0.00
400 79.68
102 20.32%
66  โรงเรียนบ้านทับช้าง 65
1 1.54
2 3.08
8 12.31
1 1.54
1 1.54
52 80.00
13 20.00%
67  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 121
1 0.83
3 2.48
16 13.22
0 0.00
4 3.31
97 80.17
24 19.83%
68  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 178
5 2.81
3 1.69
7 3.93
10 5.62
10 5.62
143 80.34
35 19.66%
69  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 499
18 3.61
1 0.20
79 15.83
0 0.00
0 0.00
401 80.36
98 19.64%
70  โรงเรียนพัฒนศึกษา 222
2 0.90
4 1.80
37 16.67
0 0.00
0 0.00
179 80.63
43 19.37%
71  โรงเรียนบ้านปากเลข 83
6 7.23
4 4.82
6 7.23
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
72  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 223
1 0.45
2 0.90
39 17.49
1 0.45
0 0.00
180 80.72
43 19.28%
73  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 52
2 3.85
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
74  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 368
21 5.71
9 2.45
35 9.51
2 0.54
0 0.00
301 81.79
67 18.21%
75  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 110
0 0.00
3 2.73
17 15.45
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
76  โรงเรียนวัดธัญญาราม 178
9 5.06
4 2.25
15 8.43
4 2.25
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
77  โรงเรียนบ้านพังเหา 112
4 3.57
7 6.25
9 8.04
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 299
7 2.34
13 4.35
31 10.37
2 0.67
0 0.00
246 82.27
53 17.73%
79  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 147
5 3.40
3 2.04
13 8.84
5 3.40
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
80  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 211
7 3.32
5 2.37
25 11.85
0 0.00
0 0.00
174 82.46
37 17.54%
81  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 122
7 5.74
1 0.82
13 10.66
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
82  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 107
3 2.80
5 4.67
9 8.41
1 0.93
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
83  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
84  โรงเรียนบ้านปากทรง 75
6 8.00
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
85  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 82
4 4.88
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
86  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 58
4 6.90
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
87  โรงเรียนบ้านบางหยี 157
7 4.46
4 2.55
12 7.64
1 0.64
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
88  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 72
4 5.56
1 1.39
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 53
4 7.55
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
90  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
91  โรงเรียนวัดชลธารวดี 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
92  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 776
24 3.09
9 1.16
79 10.18
0 0.00
0 0.00
664 85.57
112 14.43%
93  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 65
0 0.00
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
94  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 197
4 2.03
5 2.54
18 9.14
0 0.00
0 0.00
170 86.29
27 13.71%
95  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
96  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
97  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 69
2 2.90
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
98  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 72
6 8.33
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
99  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
100  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 99
1 1.01
0 0.00
10 10.10
0 0.00
1 1.01
87 87.88
12 12.12%
101  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 50
3 6.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
102  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
103  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
5 9.26
48 88.89
6 11.11%
104  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 214
5 2.34
2 0.93
7 3.27
4 1.87
5 2.34
191 89.25
23 10.75%
105  โรงเรียนบ้านไทรล่า 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
106  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
107  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
108  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 107
2 1.87
5 4.67
1 0.93
2 1.87
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
109  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
0 0.00
3 2.97
92 91.09
9 8.91%
110  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 362
7 1.93
14 3.87
8 2.21
2 0.55
1 0.28
330 91.16
32 8.84%
111  โรงเรียนวัดชุมแสง 128
1 0.78
5 3.91
5 3.91
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
112  โรงเรียนบ้านยางงาม 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
113  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 123
2 1.63
1 0.81
7 5.69
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
114  โรงเรียนวัดนาสัก 105
2 1.90
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
115  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 202
2 0.99
0 0.00
12 5.94
0 0.00
0 0.00
188 93.07
14 6.93%
116  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
117  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
118  โรงเรียนวัดท้องตม 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
119  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 241
4 1.66
1 0.41
7 2.90
0 0.00
0 0.00
229 95.02
12 4.98%

 

จำนวนนักเรียน  19,473 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  842 4.32
เตี้ย  504 2.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,377 12.21
ผอมและเตี้ย  406 2.08
อ้วนและเตี้ย  381 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,963 76.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,510 คน


23.16%


Powered By www.thaieducation.net