ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.85
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังไผ่ 30
0 0.00
0 0.00
10 33.33
0 0.00
10 33.33
10 33.33
20 66.67%
2  โรงเรียนบ้านรับร่อ 34
10 29.41
0 0.00
7 20.59
5 14.71
0 0.00
12 35.29
22 64.71%
3  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 887
125 14.09
28 3.16
97 10.94
153 17.25
73 8.23
411 46.34
476 53.66%
4  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 27
6 22.22
4 14.81
0 0.00
4 14.81
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
5  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 216
8 3.70
5 2.31
27 12.50
13 6.02
32 14.81
131 60.65
85 39.35%
6  โรงเรียนประชานิคม 2 153
22 14.38
17 11.11
18 11.76
0 0.00
2 1.31
94 61.44
59 38.56%
7  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 114
7 6.14
4 3.51
30 26.32
0 0.00
2 1.75
71 62.28
43 37.72%
8  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2089
85 4.07
54 2.58
381 18.24
67 3.21
125 5.98
1377 65.92
712 34.08%
9  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 692
38 5.49
34 4.91
57 8.24
53 7.66
47 6.79
463 66.91
229 33.09%
10  โรงเรียนบ้านจันทึง 162
7 4.32
5 3.09
23 14.20
11 6.79
6 3.70
110 67.90
52 32.10%
11  โรงเรียนวัดคูขุด 82
5 6.10
5 6.10
12 14.63
2 2.44
2 2.44
56 68.29
26 31.71%
12  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 256
9 3.52
3 1.17
43 16.80
12 4.69
13 5.08
176 68.75
80 31.25%
13  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 119
6 5.04
19 15.97
9 7.56
3 2.52
0 0.00
82 68.91
37 31.09%
14  โรงเรียนบ้านคอสน 65
2 3.08
5 7.69
4 6.15
4 6.15
5 7.69
45 69.23
20 30.77%
15  โรงเรียนวัดหัวกรูด 112
4 3.57
6 5.36
19 16.96
5 4.46
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
16  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 159
7 4.40
10 6.29
11 6.92
4 2.52
15 9.43
112 70.44
47 29.56%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 61
4 6.56
7 11.48
7 11.48
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
18  โรงเรียนบ้านเนินทอง 305
13 4.26
20 6.56
50 16.39
4 1.31
0 0.00
218 71.48
87 28.52%
19  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 144
8 5.56
3 2.08
19 13.19
11 7.64
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
20  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 112
6 5.36
6 5.36
17 15.18
1 0.89
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
21  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 135
6 4.44
0 0.00
18 13.33
6 4.44
4 2.96
101 74.81
34 25.19%
22  โรงเรียนวัดดอนรวบ 139
6 4.32
3 2.16
22 15.83
3 2.16
1 0.72
104 74.82
35 25.18%
23  โรงเรียนบ้านดอนทราย 44
0 0.00
1 2.27
7 15.91
3 6.82
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
24  โรงเรียนวัดหูรอ 132
6 4.55
4 3.03
23 17.42
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
25  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 133
2 1.50
2 1.50
29 21.80
0 0.00
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
26  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 209
17 8.13
11 5.26
21 10.05
2 0.96
0 0.00
158 75.60
51 24.40%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112
3 2.68
11 9.82
7 6.25
2 1.79
4 3.57
85 75.89
27 24.11%
28  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504
28 5.56
21 4.17
53 10.52
10 1.98
7 1.39
385 76.39
119 23.61%
29  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 242
6 2.48
30 12.40
8 3.31
13 5.37
0 0.00
185 76.45
57 23.55%
30  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 102
9 8.82
8 7.84
7 6.86
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
31  โรงเรียนบ้านเขาพาง 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
32  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 113
4 3.54
1 0.88
10 8.85
1 0.88
10 8.85
87 76.99
26 23.01%
33  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100
8 8.00
2 2.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
34  โรงเรียนบ้านหาดใน 213
13 6.10
8 3.76
26 12.21
0 0.00
0 0.00
166 77.93
47 22.07%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 221
20 9.05
8 3.62
20 9.05
0 0.00
0 0.00
173 78.28
48 21.72%
36  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 165
2 1.21
3 1.82
27 16.36
2 1.21
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
37  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78
4 5.13
3 3.85
5 6.41
3 3.85
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
38  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 387
21 5.43
8 2.07
21 5.43
11 2.84
17 4.39
309 79.84
78 20.16%
39  โรงเรียนบ้านนาแซะ 101
4 3.96
2 1.98
14 13.86
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
40  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441
25 5.67
2 0.45
60 13.61
0 0.00
0 0.00
354 80.27
87 19.73%
41  โรงเรียนบ้านสามเสียม 98
7 7.14
2 2.04
10 10.20
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 120
3 2.50
0 0.00
15 12.50
2 1.67
3 2.50
97 80.83
23 19.17%
43  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 136
5 3.68
6 4.41
6 4.41
5 3.68
4 2.94
110 80.88
26 19.12%
44  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95
1 1.05
0 0.00
17 17.89
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 216
21 9.72
0 0.00
19 8.80
0 0.00
0 0.00
176 81.48
40 18.52%
46  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 238
7 2.94
3 1.26
31 13.03
2 0.84
0 0.00
195 81.93
43 18.07%
47  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1217
66 5.42
21 1.73
116 9.53
12 0.99
3 0.25
999 82.09
218 17.91%
48  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1348
39 2.89
46 3.41
75 5.56
43 3.19
38 2.82
1107 82.12
241 17.88%
49  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 113
6 5.31
3 2.65
7 6.19
2 1.77
2 1.77
93 82.30
20 17.70%
50  โรงเรียนบ้านปากคลอง 194
6 3.09
6 3.09
21 10.82
1 0.52
0 0.00
160 82.47
34 17.53%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 149
8 5.37
6 4.03
12 8.05
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
52  โรงเรียนบ้านในห้วย 64
2 3.13
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
53  โรงเรียนบ้านบางหลง 70
0 0.00
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
54  โรงเรียนวัดบางแหวน 147
5 3.40
0 0.00
20 13.61
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
55  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 557
22 3.95
40 7.18
31 5.57
0 0.00
0 0.00
464 83.30
93 16.70%
56  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450
19 4.22
16 3.56
13 2.89
18 4.00
9 2.00
375 83.33
75 16.67%
57  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 108
3 2.78
1 0.93
14 12.96
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
58  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 214
12 5.61
0 0.00
22 10.28
0 0.00
1 0.47
179 83.64
35 16.36%
59  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 114
6 5.26
3 2.63
9 7.89
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
60  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 131
5 3.82
7 5.34
7 5.34
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
61  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 542
27 4.98
2 0.37
50 9.23
0 0.00
1 0.18
462 85.24
80 14.76%
62  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
2 2.94
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 112
3 2.68
0 0.00
11 9.82
2 1.79
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
64  โรงเรียนบ้านบางจาก 164
6 3.66
5 3.05
10 6.10
0 0.00
2 1.22
141 85.98
23 14.02%
65  โรงเรียนประชาพัฒนา 72
1 1.39
1 1.39
3 4.17
1 1.39
4 5.56
62 86.11
10 13.89%
66  โรงเรียนวัดดอนเมือง 141
6 4.26
0 0.00
13 9.22
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
67  โรงเรียนบ้านวังช้าง 202
0 0.00
0 0.00
25 12.38
0 0.00
1 0.50
176 87.13
26 12.87%
68  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 144
4 2.78
3 2.08
8 5.56
3 2.08
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
69  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 105
2 1.90
3 2.86
4 3.81
4 3.81
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
70  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 162
4 2.47
0 0.00
14 8.64
0 0.00
2 1.23
142 87.65
20 12.35%
71  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 83
4 4.82
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
72  โรงเรียนประชานิคม 4 294
11 3.74
7 2.38
8 2.72
3 1.02
4 1.36
261 88.78
33 11.22%
73  โรงเรียนวัดดอนยาง 88
1 1.14
1 1.14
3 3.41
4 4.55
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
74  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
54 90.00
6 10.00%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
76  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
77  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 131
2 1.53
2 1.53
6 4.58
0 0.00
2 1.53
119 90.84
12 9.16%
78  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
79  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 277
9 3.25
1 0.36
11 3.97
2 0.72
0 0.00
254 91.70
23 8.30%
80  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 157
1 0.64
1 0.64
9 5.73
1 0.64
0 0.00
145 92.36
12 7.64%
81  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 238
5 2.10
5 2.10
5 2.10
2 0.84
1 0.42
220 92.44
18 7.56%
82  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 80
3 3.75
1 1.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
83  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
84  โรงเรียนบ้านหินกบ 83
1 1.20
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
85  โรงเรียนบ้านหัวถนน 125
0 0.00
0 0.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
86  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 58
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
2 3.45
54 93.10
4 6.90%
87  โรงเรียนบ้านละมุ 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
88  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 195
3 1.54
1 0.51
7 3.59
0 0.00
0 0.00
184 94.36
11 5.64%
89  โรงเรียนวัดบางลึก 63
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 152
0 0.00
0 0.00
6 3.95
1 0.66
0 0.00
145 95.39
7 4.61%
91  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 281
4 1.42
0 0.00
5 1.78
0 0.00
3 1.07
269 95.73
12 4.27%
92  โรงเรียนบ้านบางคอย 119
2 1.68
0 0.00
3 2.52
0 0.00
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
93  โรงเรียนบ้านไชยราช 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
2 2.56
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
94  โรงเรียนบ้านชุมโค 81
0 0.00
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
95  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165
0 0.00
2 1.21
4 2.42
0 0.00
0 0.00
159 96.36
6 3.64%
96  โรงเรียนบ้านกลาง 161
0 0.00
0 0.00
3 1.86
2 1.24
0 0.00
156 96.89
5 3.11%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
98  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
99  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225
1 0.44
0 0.00
5 2.22
0 0.00
0 0.00
219 97.33
6 2.67%
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 117
0 0.00
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
114 97.44
3 2.56%
101  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
102  โรงเรียนบ้านเขาวง 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
103  โรงเรียนบ้านคอกม้า 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านยายไท 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนวัดทุ่งคา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,284 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  903 4.24
เตี้ย  568 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,974 9.27
ผอมและเตี้ย  531 2.49
อ้วนและเตี้ย  459 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,849 79.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,435 คน


20.84%


Powered By www.thaieducation.net