ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16
0 0.00
4 25.00
4 25.00
0 0.00
2 12.50
6 37.50
10 62.50%
2  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33
5 15.15
2 6.06
9 27.27
2 6.06
2 6.06
13 39.39
20 60.61%
3  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 20
8 40.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
2 10.00
9 45.00
11 55.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 54
28 51.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
5  โรงเรียนบ้านจมื่น 34
5 14.71
4 11.76
6 17.65
3 8.82
0 0.00
16 47.06
18 52.94%
6  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 150
14 9.33
15 10.00
22 14.67
10 6.67
18 12.00
71 47.33
79 52.67%
7  โรงเรียนหนองเบนประภากร 51
5 9.80
6 11.76
9 17.65
6 11.76
0 0.00
25 49.02
26 50.98%
8  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
11 25.58
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
9  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 98
15 15.31
12 12.24
12 12.24
6 6.12
0 0.00
53 54.08
45 45.92%
10  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 107
22 20.56
5 4.67
9 8.41
11 10.28
0 0.00
60 56.07
47 43.93%
11  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 16
0 0.00
2 12.50
5 31.25
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
12  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 50
12 24.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
13  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 156
12 7.69
12 7.69
17 10.90
5 3.21
18 11.54
92 58.97
64 41.03%
14  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54
1 1.85
1 1.85
11 20.37
9 16.67
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
15  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92
9 9.78
5 5.43
20 21.74
3 3.26
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
16  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82
10 12.20
6 7.32
11 13.41
0 0.00
5 6.10
50 60.98
32 39.02%
17  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297
48 16.16
17 5.72
40 13.47
9 3.03
0 0.00
183 61.62
114 38.38%
18  โรงเรียนบ้านดงเมย 68
9 13.24
6 8.82
7 10.29
1 1.47
3 4.41
42 61.76
26 38.24%
19  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71
5 7.04
4 5.63
11 15.49
4 5.63
3 4.23
44 61.97
27 38.03%
20  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 140
5 3.57
6 4.29
33 23.57
3 2.14
6 4.29
87 62.14
53 37.86%
21  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
11 22.92
3 6.25
3 6.25
1 2.08
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
22  โรงเรียนบ้านสารจอด 164
30 18.29
11 6.71
7 4.27
11 6.71
2 1.22
103 62.80
61 37.20%
23  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62
6 9.68
2 3.23
14 22.58
1 1.61
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
24  โรงเรียนบ้านหนองปลา 171
17 9.94
7 4.09
32 18.71
6 3.51
0 0.00
109 63.74
62 36.26%
25  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 53
2 3.77
1 1.89
10 18.87
0 0.00
6 11.32
34 64.15
19 35.85%
26  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 141
11 7.80
9 6.38
13 9.22
9 6.38
8 5.67
91 64.54
50 35.46%
27  โรงเรียนบ้านคอนสาร 175
20 11.43
6 3.43
34 19.43
1 0.57
1 0.57
113 64.57
62 35.43%
28  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 238
53 22.27
26 10.92
5 2.10
0 0.00
0 0.00
154 64.71
84 35.29%
29  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 35
6 17.14
0 0.00
3 8.57
3 8.57
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
30  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 224
19 8.48
18 8.04
24 10.71
9 4.02
6 2.68
148 66.07
76 33.93%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171
3 1.75
19 11.11
25 14.62
8 4.68
2 1.17
114 66.67
57 33.33%
32  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 36
7 19.44
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
24 66.67
12 33.33%
33  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 107
12 11.21
6 5.61
9 8.41
4 3.74
4 3.74
72 67.29
35 32.71%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 174
24 13.79
16 9.20
16 9.20
0 0.00
0 0.00
118 67.82
56 32.18%
35  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 196
4 2.04
9 4.59
31 15.82
3 1.53
16 8.16
133 67.86
63 32.14%
36  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 85
11 12.94
3 3.53
12 14.12
1 1.18
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
37  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92
13 14.13
0 0.00
15 16.30
0 0.00
1 1.09
63 68.48
29 31.52%
38  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 32
5 15.63
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
39  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 161
17 10.56
5 3.11
12 7.45
0 0.00
16 9.94
111 68.94
50 31.06%
40  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 199
14 7.04
5 2.51
18 9.05
5 2.51
18 9.05
139 69.85
60 30.15%
41  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73
4 5.48
5 6.85
9 12.33
3 4.11
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
42  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 231
13 5.63
13 5.63
19 8.23
8 3.46
15 6.49
163 70.56
68 29.44%
43  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337
47 3.52
33 2.47
170 12.72
50 3.74
90 6.73
947 70.83
390 29.17%
44  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 251
33 13.15
12 4.78
12 4.78
8 3.19
8 3.19
178 70.92
73 29.08%
45  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
4 3.74
5 4.67
19 17.76
3 2.80
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
46  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83
9 10.84
5 6.02
9 10.84
1 1.20
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
47  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 118
3 2.54
2 1.69
8 6.78
13 11.02
8 6.78
84 71.19
34 28.81%
48  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 202
6 2.97
15 7.43
32 15.84
3 1.49
2 0.99
144 71.29
58 28.71%
49  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 78
8 10.26
4 5.13
7 8.97
3 3.85
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
50  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121
7 5.79
6 4.96
9 7.44
5 4.13
7 5.79
87 71.90
34 28.10%
51  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116
15 12.93
5 4.31
7 6.03
5 4.31
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
52  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29
0 0.00
4 13.79
2 6.90
2 6.90
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
53  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 73
10 13.70
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
54  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 139
10 7.19
10 7.19
3 2.16
11 7.91
4 2.88
101 72.66
38 27.34%
55  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 90
16 17.78
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
56  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132
4 3.03
8 6.06
12 9.09
0 0.00
11 8.33
97 73.48
35 26.52%
57  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 195
7 3.59
4 2.05
20 10.26
11 5.64
9 4.62
144 73.85
51 26.15%
58  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69
5 7.25
4 5.80
2 2.90
4 5.80
3 4.35
51 73.91
18 26.09%
59  โรงเรียนบ้านนาสีดา 150
9 6.00
8 5.33
7 4.67
10 6.67
5 3.33
111 74.00
39 26.00%
60  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 201
8 3.98
4 1.99
40 19.90
0 0.00
0 0.00
149 74.13
52 25.87%
61  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
3 5.17
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
62  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
63  โรงเรียนบ้านม่วง 136
3 2.21
7 5.15
16 11.76
6 4.41
3 2.21
101 74.26
35 25.74%
64  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
3 8.57
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
65  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39
1 2.56
0 0.00
8 20.51
1 2.56
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 55
3 5.45
2 3.64
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
67  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 103
8 7.77
2 1.94
14 13.59
2 1.94
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
68  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 32
0 0.00
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
69  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88
12 13.64
6 6.82
4 4.55
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
70  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108
13 12.04
6 5.56
6 5.56
1 0.93
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 133
15 11.28
6 4.51
8 6.02
4 3.01
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
72  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41
7 17.07
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
73  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82
1 1.22
1 1.22
11 13.41
2 2.44
5 6.10
62 75.61
20 24.39%
74  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
6 6.25
6 6.25
11 11.46
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
75  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46
2 4.35
3 6.52
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
76  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 76
8 10.53
3 3.95
7 9.21
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
77  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 128
5 3.91
3 2.34
22 17.19
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
78  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 266
27 10.15
7 2.63
28 10.53
0 0.00
0 0.00
204 76.69
62 23.31%
79  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73
4 5.48
13 17.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
80  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43
4 9.30
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
81  โรงเรียนสระโพนทอง 121
10 8.26
2 1.65
15 12.40
0 0.00
1 0.83
93 76.86
28 23.14%
82  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 169
14 8.28
8 4.73
14 8.28
3 1.78
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
83  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113
15 13.27
1 0.88
5 4.42
2 1.77
3 2.65
87 76.99
26 23.01%
84  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 109
4 3.67
7 6.42
13 11.93
1 0.92
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
85  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 79
6 7.59
5 6.33
4 5.06
3 3.80
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
86  โรงเรียนบ้านดงพอง 22
3 13.64
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
87  โรงเรียนบ้านกลาง 75
6 8.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
88  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 89
12 13.48
0 0.00
7 7.87
1 1.12
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
89  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
7 9.59
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
90  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
1 1.96
2 3.92
40 78.43
11 21.57%
91  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 93
4 4.30
5 5.38
8 8.60
2 2.15
1 1.08
73 78.49
20 21.51%
92  โรงเรียนบ้านโนนข่า 61
4 6.56
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
93  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
5 10.64
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
94  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135
65 5.73
42 3.70
132 11.63
0 0.00
0 0.00
896 78.94
239 21.06%
95  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
96  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
4 3.60
6 5.41
6 5.41
4 3.60
3 2.70
88 79.28
23 20.72%
97  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 83
4 4.82
6 7.23
7 8.43
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
98  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 137
6 4.38
3 2.19
18 13.14
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
99  โรงเรียนบ้านมอญ 93
3 3.23
3 3.23
12 12.90
1 1.08
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
100  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237
14 5.91
11 4.64
9 3.80
5 2.11
9 3.80
189 79.75
48 20.25%
101  โรงเรียนบ้านสีปลาด 89
8 8.99
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
102  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 227
15 6.61
12 5.29
11 4.85
5 2.20
2 0.88
182 80.18
45 19.82%
103  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 101
4 3.96
6 5.94
4 3.96
3 2.97
3 2.97
81 80.20
20 19.80%
104  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66
6 9.09
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
105  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 56
5 8.93
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
106  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
107  โรงเรียนบ้านหนองแซง 205
15 7.32
0 0.00
23 11.22
2 0.98
0 0.00
165 80.49
40 19.51%
108  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83
5 6.02
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
109  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 52
2 3.85
3 5.77
4 7.69
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
110  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 151
8 5.30
1 0.66
20 13.25
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
111  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 173
15 8.67
2 1.16
15 8.67
1 0.58
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
112  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
14 11.11
2 1.59
7 5.56
0 0.00
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
113  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 90
6 6.67
3 3.33
0 0.00
0 0.00
8 8.89
73 81.11
17 18.89%
114  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 128
6 4.69
5 3.91
8 6.25
3 2.34
2 1.56
104 81.25
24 18.75%
115  โรงเรียนบ้านนาดี 59
1 1.69
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
116  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156
5 3.21
6 3.85
18 11.54
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 512
15 2.93
5 0.98
73 14.26
1 0.20
1 0.20
417 81.45
95 18.55%
118  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
119  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81
5 6.17
1 1.23
5 6.17
2 2.47
2 2.47
66 81.48
15 18.52%
120  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38
3 7.89
2 5.26
1 2.63
0 0.00
1 2.63
31 81.58
7 18.42%
121  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 38
0 0.00
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
122  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163
9 5.52
3 1.84
18 11.04
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
123  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 109
7 6.42
2 1.83
10 9.17
1 0.92
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
124  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 142
5 3.52
7 4.93
14 9.86
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
125  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 153
10 6.54
1 0.65
17 11.11
0 0.00
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
126  โรงเรียนบ้านวังหิน 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
127  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
128  โรงเรียนบุปผาราม 77
5 6.49
5 6.49
4 5.19
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
129  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 39
0 0.00
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
130  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 162
7 4.32
3 1.85
4 2.47
9 5.56
6 3.70
133 82.10
29 17.90%
131  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 90
0 0.00
2 2.22
14 15.56
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
132  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124
4 3.23
1 0.81
14 11.29
1 0.81
2 1.61
102 82.26
22 17.74%
133  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79
3 3.80
1 1.27
10 12.66
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
134  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 125
5 4.00
7 5.60
3 2.40
7 5.60
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
135  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
2 2.70
1 1.35
9 12.16
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
136  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 132
9 6.82
0 0.00
8 6.06
5 3.79
1 0.76
109 82.58
23 17.42%
137  โรงเรียนฉิมพลีมา 104
4 3.85
3 2.88
7 6.73
2 1.92
2 1.92
86 82.69
18 17.31%
138  โรงเรียนบ้านคลองบอน 52
3 5.77
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
139  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
140  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
141  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82
7 8.54
3 3.66
4 4.88
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
142  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
5 10.64
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
143  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 106
4 3.77
0 0.00
7 6.60
5 4.72
2 1.89
88 83.02
18 16.98%
144  โรงเรียนบ้านนาบัว 77
2 2.60
1 1.30
9 11.69
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
146  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
147  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 66
5 7.58
0 0.00
5 7.58
0 0.00
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
148  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 393
21 5.34
2 0.51
36 9.16
5 1.27
1 0.25
328 83.46
65 16.54%
149  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 73
8 10.96
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
150  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 105
9 8.57
4 3.81
4 3.81
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
151  โรงเรียนบ้านหนองกุง 231
5 2.16
2 0.87
30 12.99
0 0.00
0 0.00
194 83.98
37 16.02%
152  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
153  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 182
7 3.85
6 3.30
15 8.24
1 0.55
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
154  โรงเรียนบ้านนายม 102
7 6.86
2 1.96
3 2.94
3 2.94
1 0.98
86 84.31
16 15.69%
155  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141
7 4.96
6 4.26
7 4.96
2 1.42
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
156  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65
3 4.62
1 1.54
3 4.62
3 4.62
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
157  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.47
50 84.75
9 15.25%
158  โรงเรียนหัวนานคร 99
5 5.05
0 0.00
9 9.09
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
159  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 126
1 0.79
3 2.38
15 11.90
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
160  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.81
46 85.19
8 14.81%
161  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 61
1 1.64
2 3.28
5 8.20
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
162  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
163  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
2 4.76
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
164  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184
2 1.09
3 1.63
14 7.61
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
165  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 156
13 8.33
0 0.00
9 5.77
0 0.00
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
166  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71
5 7.04
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
167  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79
6 7.59
2 2.53
3 3.80
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
168  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
169  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
170  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
171  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73
3 4.11
2 2.74
3 4.11
1 1.37
1 1.37
63 86.30
10 13.70%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141
3 2.13
6 4.26
10 7.09
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
173  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 67
3 4.48
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
174  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179
0 0.00
7 3.91
17 9.50
0 0.00
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
175  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
176  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
177  โรงเรียนบ้านระหัด 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186
3 1.61
1 0.54
20 10.75
0 0.00
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
179  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
180  โรงเรียนบ้านหลุบคา 55
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
181  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 55
1 1.82
5 9.09
0 0.00
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
182  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
8 5.03
1 0.63
7 4.40
4 2.52
0 0.00
139 87.42
20 12.58%
183  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224
7 3.13
7 3.13
5 2.23
3 1.34
6 2.68
196 87.50
28 12.50%
184  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
185  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72
3 4.17
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
186  โรงเรียนสามสวนวิทยา 265
9 3.40
6 2.26
12 4.53
2 0.75
4 1.51
232 87.55
33 12.45%
187  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242
17 7.02
0 0.00
13 5.37
0 0.00
0 0.00
212 87.60
30 12.40%
188  โรงเรียนบ้านธาตุ 164
11 6.71
0 0.00
9 5.49
0 0.00
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
189  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 123
8 6.50
0 0.00
1 0.81
4 3.25
2 1.63
108 87.80
15 12.20%
190  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 149
8 5.37
0 0.00
9 6.04
1 0.67
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
191  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116
7 6.03
1 0.86
6 5.17
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
192  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125
5 4.00
5 4.00
3 2.40
1 0.80
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
193  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 153
3 1.96
3 1.96
12 7.84
0 0.00
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
194  โรงเรียนบ้านดงบัง 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
195  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198
4 2.02
4 2.02
12 6.06
3 1.52
0 0.00
175 88.38
23 11.62%
196  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 69
3 4.35
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
197  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 52
3 5.77
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
198  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 90
4 4.44
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
199  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
200  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 91
0 0.00
8 8.79
2 2.20
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
201  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404
26 6.44
9 2.23
5 1.24
2 0.50
2 0.50
360 89.11
44 10.89%
202  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
1 0.98
3 2.94
91 89.22
11 10.78%
203  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 168
8 4.76
0 0.00
7 4.17
0 0.00
3 1.79
150 89.29
18 10.71%
204  โรงเรียนบ้านโนนงาม 75
5 6.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
205  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141
5 3.55
2 1.42
6 4.26
1 0.71
1 0.71
126 89.36
15 10.64%
206  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
207  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 106
3 2.83
5 4.72
3 2.83
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
208  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
209  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 90
2 2.22
2 2.22
4 4.44
0 0.00
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
210  โรงเรียนบ้านโนนชาด 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
211  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 72
0 0.00
3 4.17
3 4.17
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
212  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
213  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
214  โรงเรียนบ้านเขวา 84
4 4.76
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
215  โรงเรียนบ้านพีพวย 76
2 2.63
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
216  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98
2 2.04
3 3.06
4 4.08
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
217  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
218  โรงเรียนบ้านโคกงาม 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
219  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 176
0 0.00
0 0.00
10 5.68
6 3.41
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
220  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
221  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 125
4 3.20
0 0.00
4 3.20
3 2.40
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
222  โรงเรียนบ้านโคกกุง 206
14 6.80
0 0.00
4 1.94
0 0.00
0 0.00
188 91.26
18 8.74%
223  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 150
4 2.67
2 1.33
7 4.67
0 0.00
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
224  โรงเรียนบ้านก่าน 151
1 0.66
0 0.00
12 7.95
0 0.00
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
225  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 107
3 2.80
0 0.00
6 5.61
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
226  โรงเรียนบ้านหนองคู 160
4 2.50
3 1.88
2 1.25
0 0.00
3 1.88
148 92.50
12 7.50%
227  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
3 2.80
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
228  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
0 0.00
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
229  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
3 2.42
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
230  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
2 2.74
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
231  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
68 93.15
5 6.85%
232  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
233  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 246
8 3.25
0 0.00
8 3.25
0 0.00
0 0.00
230 93.50
16 6.50%
234  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
2 3.23
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
235  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
236  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
237  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
238  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 98
0 0.00
2 2.04
2 2.04
0 0.00
2 2.04
92 93.88
6 6.12%
239  โรงเรียนบ้านเรือ 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
240  โรงเรียนบ้านกุดจอก 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.66
50 94.34
3 5.66%
241  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
242  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 55
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
243  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189
2 1.06
1 0.53
7 3.70
0 0.00
0 0.00
179 94.71
10 5.29%
244  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
245  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 60
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
247  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
248  โรงเรียนบ้านนาแก 301
2 0.66
2 0.66
4 1.33
2 0.66
2 0.66
289 96.01
12 3.99%
249  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
250  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 119
0 0.00
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
115 96.64
4 3.36%
251  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 223
4 1.79
3 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
216 96.86
7 3.14%
252  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
253  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 160
0 0.00
0 0.00
5 3.13
0 0.00
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
254  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 98
0 0.00
1 1.02
1 1.02
0 0.00
1 1.02
95 96.94
3 3.06%
255  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
256  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 136
2 1.47
1 0.74
1 0.74
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
257  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
258  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 178
1 0.56
0 0.00
3 1.69
1 0.56
0 0.00
173 97.19
5 2.81%
259  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
260  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 239
2 0.84
2 0.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
235 98.33
4 1.67%
261  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,580 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,646 5.56
เตี้ย  832 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,435 8.23
ผอมและเตี้ย  456 1.54
อ้วนและเตี้ย  423 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,788 80.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,792 คน


19.58%


Powered By www.thaieducation.net