ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.27
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16
0 0.00
4 25.00
4 25.00
0 0.00
2 12.50
6 37.50
10 62.50%
2  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33
5 15.15
2 6.06
9 27.27
2 6.06
2 6.06
13 39.39
20 60.61%
3  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 20
8 40.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
2 10.00
9 45.00
11 55.00%
4  โรงเรียนบ้านจมื่น 34
5 14.71
4 11.76
6 17.65
3 8.82
0 0.00
16 47.06
18 52.94%
5  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 150
14 9.33
15 10.00
22 14.67
10 6.67
18 12.00
71 47.33
79 52.67%
6  โรงเรียนหนองเบนประภากร 51
5 9.80
6 11.76
9 17.65
6 11.76
0 0.00
25 49.02
26 50.98%
7  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
11 25.58
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
8  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 107
22 20.56
5 4.67
9 8.41
11 10.28
0 0.00
60 56.07
47 43.93%
9  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 16
0 0.00
2 12.50
5 31.25
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
10  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 50
12 24.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
11  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 156
12 7.69
12 7.69
17 10.90
5 3.21
18 11.54
92 58.97
64 41.03%
12  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54
1 1.85
1 1.85
11 20.37
9 16.67
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
13  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92
9 9.78
5 5.43
20 21.74
3 3.26
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
14  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82
10 12.20
6 7.32
11 13.41
0 0.00
5 6.10
50 60.98
32 39.02%
15  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297
48 16.16
17 5.72
40 13.47
9 3.03
0 0.00
183 61.62
114 38.38%
16  โรงเรียนบ้านดงเมย 68
9 13.24
6 8.82
7 10.29
1 1.47
3 4.41
42 61.76
26 38.24%
17  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71
5 7.04
4 5.63
11 15.49
4 5.63
3 4.23
44 61.97
27 38.03%
18  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 140
5 3.57
6 4.29
33 23.57
3 2.14
6 4.29
87 62.14
53 37.86%
19  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
11 22.92
3 6.25
3 6.25
1 2.08
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
20  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62
6 9.68
2 3.23
14 22.58
1 1.61
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
21  โรงเรียนบ้านหนองปลา 171
17 9.94
7 4.09
32 18.71
6 3.51
0 0.00
109 63.74
62 36.26%
22  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 53
2 3.77
1 1.89
10 18.87
0 0.00
6 11.32
34 64.15
19 35.85%
23  โรงเรียนบ้านคอนสาร 175
20 11.43
6 3.43
34 19.43
1 0.57
1 0.57
113 64.57
62 35.43%
24  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 35
6 17.14
0 0.00
3 8.57
3 8.57
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
25  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 224
19 8.48
18 8.04
24 10.71
9 4.02
6 2.68
148 66.07
76 33.93%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171
3 1.75
19 11.11
25 14.62
8 4.68
2 1.17
114 66.67
57 33.33%
27  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 36
7 19.44
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
24 66.67
12 33.33%
28  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 107
12 11.21
6 5.61
9 8.41
4 3.74
4 3.74
72 67.29
35 32.71%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 174
24 13.79
16 9.20
16 9.20
0 0.00
0 0.00
118 67.82
56 32.18%
30  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 196
4 2.04
9 4.59
31 15.82
3 1.53
16 8.16
133 67.86
63 32.14%
31  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 85
11 12.94
3 3.53
12 14.12
1 1.18
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
32  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92
13 14.13
0 0.00
15 16.30
0 0.00
1 1.09
63 68.48
29 31.52%
33  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 32
5 15.63
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
34  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 161
17 10.56
5 3.11
12 7.45
0 0.00
16 9.94
111 68.94
50 31.06%
35  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 199
14 7.04
5 2.51
18 9.05
5 2.51
18 9.05
139 69.85
60 30.15%
36  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73
4 5.48
5 6.85
9 12.33
3 4.11
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
37  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 231
13 5.63
13 5.63
19 8.23
8 3.46
15 6.49
163 70.56
68 29.44%
38  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337
47 3.52
33 2.47
170 12.72
50 3.74
90 6.73
947 70.83
390 29.17%
39  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 251
33 13.15
12 4.78
12 4.78
8 3.19
8 3.19
178 70.92
73 29.08%
40  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
4 3.74
5 4.67
19 17.76
3 2.80
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
41  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83
9 10.84
5 6.02
9 10.84
1 1.20
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
42  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 118
3 2.54
2 1.69
8 6.78
13 11.02
8 6.78
84 71.19
34 28.81%
43  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 202
6 2.97
15 7.43
32 15.84
3 1.49
2 0.99
144 71.29
58 28.71%
44  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 78
8 10.26
4 5.13
7 8.97
3 3.85
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
45  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121
7 5.79
6 4.96
9 7.44
5 4.13
7 5.79
87 71.90
34 28.10%
46  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116
15 12.93
5 4.31
7 6.03
5 4.31
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
47  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29
0 0.00
4 13.79
2 6.90
2 6.90
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
48  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 73
10 13.70
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
49  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 139
10 7.19
10 7.19
3 2.16
11 7.91
4 2.88
101 72.66
38 27.34%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 90
16 17.78
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
51  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132
4 3.03
8 6.06
12 9.09
0 0.00
11 8.33
97 73.48
35 26.52%
52  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 195
7 3.59
4 2.05
20 10.26
11 5.64
9 4.62
144 73.85
51 26.15%
53  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69
5 7.25
4 5.80
2 2.90
4 5.80
3 4.35
51 73.91
18 26.09%
54  โรงเรียนบ้านนาสีดา 150
9 6.00
8 5.33
7 4.67
10 6.67
5 3.33
111 74.00
39 26.00%
55  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 201
8 3.98
4 1.99
40 19.90
0 0.00
0 0.00
149 74.13
52 25.87%
56  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
3 5.17
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
57  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
58  โรงเรียนบ้านม่วง 136
3 2.21
7 5.15
16 11.76
6 4.41
3 2.21
101 74.26
35 25.74%
59  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
3 8.57
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
60  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39
1 2.56
0 0.00
8 20.51
1 2.56
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 55
3 5.45
2 3.64
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
62  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 103
8 7.77
2 1.94
14 13.59
2 1.94
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
63  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 32
0 0.00
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
64  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88
12 13.64
6 6.82
4 4.55
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
65  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108
13 12.04
6 5.56
6 5.56
1 0.93
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
66  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 133
15 11.28
6 4.51
8 6.02
4 3.01
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
67  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41
7 17.07
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
68  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82
1 1.22
1 1.22
11 13.41
2 2.44
5 6.10
62 75.61
20 24.39%
69  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
6 6.25
6 6.25
11 11.46
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
70  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46
2 4.35
3 6.52
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
71  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 76
8 10.53
3 3.95
7 9.21
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
72  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 128
5 3.91
3 2.34
22 17.19
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
73  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 266
27 10.15
7 2.63
28 10.53
0 0.00
0 0.00
204 76.69
62 23.31%
74  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73
4 5.48
13 17.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
75  โรงเรียนสระโพนทอง 121
10 8.26
2 1.65
15 12.40
0 0.00
1 0.83
93 76.86
28 23.14%
76  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 169
14 8.28
8 4.73
14 8.28
3 1.78
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
77  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113
15 13.27
1 0.88
5 4.42
2 1.77
3 2.65
87 76.99
26 23.01%
78  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 109
4 3.67
7 6.42
13 11.93
1 0.92
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
79  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 79
6 7.59
5 6.33
4 5.06
3 3.80
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
80  โรงเรียนบ้านดงพอง 22
3 13.64
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
81  โรงเรียนบ้านกลาง 75
6 8.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
82  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 89
12 13.48
0 0.00
7 7.87
1 1.12
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
83  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
7 9.59
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
84  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
1 1.96
2 3.92
40 78.43
11 21.57%
85  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 93
4 4.30
5 5.38
8 8.60
2 2.15
1 1.08
73 78.49
20 21.51%
86  โรงเรียนบ้านโนนข่า 61
4 6.56
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
87  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
5 10.64
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
88  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135
65 5.73
42 3.70
132 11.63
0 0.00
0 0.00
896 78.94
239 21.06%
89  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
90  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
4 3.60
6 5.41
6 5.41
4 3.60
3 2.70
88 79.28
23 20.72%
91  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 83
4 4.82
6 7.23
7 8.43
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
92  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 137
6 4.38
3 2.19
18 13.14
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
93  โรงเรียนบ้านมอญ 93
3 3.23
3 3.23
12 12.90
1 1.08
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
94  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237
14 5.91
11 4.64
9 3.80
5 2.11
9 3.80
189 79.75
48 20.25%
95  โรงเรียนบ้านสีปลาด 89
8 8.99
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
96  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 227
15 6.61
12 5.29
11 4.85
5 2.20
2 0.88
182 80.18
45 19.82%
97  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 101
4 3.96
6 5.94
4 3.96
3 2.97
3 2.97
81 80.20
20 19.80%
98  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66
6 9.09
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
99  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 56
5 8.93
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
100  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
101  โรงเรียนบ้านหนองแซง 205
15 7.32
0 0.00
23 11.22
2 0.98
0 0.00
165 80.49
40 19.51%
102  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83
5 6.02
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
103  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 151
8 5.30
1 0.66
20 13.25
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
104  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 173
15 8.67
2 1.16
15 8.67
1 0.58
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
105  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
14 11.11
2 1.59
7 5.56
0 0.00
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
106  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 90
6 6.67
3 3.33
0 0.00
0 0.00
8 8.89
73 81.11
17 18.89%
107  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 128
6 4.69
5 3.91
8 6.25
3 2.34
2 1.56
104 81.25
24 18.75%
108  โรงเรียนบ้านนาดี 59
1 1.69
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
109  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156
5 3.21
6 3.85
18 11.54
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 512
15 2.93
5 0.98
73 14.26
1 0.20
1 0.20
417 81.45
95 18.55%
111  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
112  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81
5 6.17
1 1.23
5 6.17
2 2.47
2 2.47
66 81.48
15 18.52%
113  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38
3 7.89
2 5.26
1 2.63
0 0.00
1 2.63
31 81.58
7 18.42%
114  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 38
0 0.00
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
115  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163
9 5.52
3 1.84
18 11.04
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
116  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 109
7 6.42
2 1.83
10 9.17
1 0.92
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
117  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 142
5 3.52
7 4.93
14 9.86
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
118  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 153
10 6.54
1 0.65
17 11.11
0 0.00
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
119  โรงเรียนบ้านวังหิน 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
120  โรงเรียนบุปผาราม 77
5 6.49
5 6.49
4 5.19
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
121  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 90
0 0.00
2 2.22
14 15.56
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
122  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124
4 3.23
1 0.81
14 11.29
1 0.81
2 1.61
102 82.26
22 17.74%
123  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79
3 3.80
1 1.27
10 12.66
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
124  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 125
5 4.00
7 5.60
3 2.40
7 5.60
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
125  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
2 2.70
1 1.35
9 12.16
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
126  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 132
9 6.82
0 0.00
8 6.06
5 3.79
1 0.76
109 82.58
23 17.42%
127  โรงเรียนฉิมพลีมา 104
4 3.85
3 2.88
7 6.73
2 1.92
2 1.92
86 82.69
18 17.31%
128  โรงเรียนบ้านคลองบอน 52
3 5.77
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
129  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
130  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
131  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82
7 8.54
3 3.66
4 4.88
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
132  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
5 10.64
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
133  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 106
4 3.77
0 0.00
7 6.60
5 4.72
2 1.89
88 83.02
18 16.98%
134  โรงเรียนบ้านนาบัว 77
2 2.60
1 1.30
9 11.69
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
137  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 66
5 7.58
0 0.00
5 7.58
0 0.00
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
138  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 393
21 5.34
2 0.51
36 9.16
5 1.27
1 0.25
328 83.46
65 16.54%
139  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 73
8 10.96
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
140  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 105
9 8.57
4 3.81
4 3.81
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
141  โรงเรียนบ้านหนองกุง 231
5 2.16
2 0.87
30 12.99
0 0.00
0 0.00
194 83.98
37 16.02%
142  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
143  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 182
7 3.85
6 3.30
15 8.24
1 0.55
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
144  โรงเรียนบ้านนายม 102
7 6.86
2 1.96
3 2.94
3 2.94
1 0.98
86 84.31
16 15.69%
145  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141
7 4.96
6 4.26
7 4.96
2 1.42
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
146  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65
3 4.62
1 1.54
3 4.62
3 4.62
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
147  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.47
50 84.75
9 15.25%
148  โรงเรียนหัวนานคร 99
5 5.05
0 0.00
9 9.09
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
149  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 126
1 0.79
3 2.38
15 11.90
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
150  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.81
46 85.19
8 14.81%
151  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
152  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
2 4.76
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
153  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184
2 1.09
3 1.63
14 7.61
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
154  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 156
13 8.33
0 0.00
9 5.77
0 0.00
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
155  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71
5 7.04
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
156  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79
6 7.59
2 2.53
3 3.80
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
157  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
158  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
159  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
160  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73
3 4.11
2 2.74
3 4.11
1 1.37
1 1.37
63 86.30
10 13.70%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141
3 2.13
6 4.26
10 7.09
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
162  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 67
3 4.48
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
163  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179
0 0.00
7 3.91
17 9.50
0 0.00
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
164  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
165  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
166  โรงเรียนบ้านระหัด 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186
3 1.61
1 0.54
20 10.75
0 0.00
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
168  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
169  โรงเรียนบ้านหลุบคา 55
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
170  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 55
1 1.82
5 9.09
0 0.00
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
171  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
8 5.03
1 0.63
7 4.40
4 2.52
0 0.00
139 87.42
20 12.58%
172  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224
7 3.13
7 3.13
5 2.23
3 1.34
6 2.68
196 87.50
28 12.50%
173  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
174  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72
3 4.17
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
175  โรงเรียนสามสวนวิทยา 265
9 3.40
6 2.26
12 4.53
2 0.75
4 1.51
232 87.55
33 12.45%
176  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242
17 7.02
0 0.00
13 5.37
0 0.00
0 0.00
212 87.60
30 12.40%
177  โรงเรียนบ้านธาตุ 164
11 6.71
0 0.00
9 5.49
0 0.00
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
178  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 123
8 6.50
0 0.00
1 0.81
4 3.25
2 1.63
108 87.80
15 12.20%
179  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 149
8 5.37
0 0.00
9 6.04
1 0.67
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
180  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125
5 4.00
5 4.00
3 2.40
1 0.80
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
181  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 153
3 1.96
3 1.96
12 7.84
0 0.00
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
182  โรงเรียนบ้านดงบัง 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
183  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198
4 2.02
4 2.02
12 6.06
3 1.52
0 0.00
175 88.38
23 11.62%
184  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 69
3 4.35
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
185  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 52
3 5.77
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
186  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 90
4 4.44
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
187  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
188  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 91
0 0.00
8 8.79
2 2.20
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
189  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404
26 6.44
9 2.23
5 1.24
2 0.50
2 0.50
360 89.11
44 10.89%
190  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
1 0.98
3 2.94
91 89.22
11 10.78%
191  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 168
8 4.76
0 0.00
7 4.17
0 0.00
3 1.79
150 89.29
18 10.71%
192  โรงเรียนบ้านโนนงาม 75
5 6.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
193  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141
5 3.55
2 1.42
6 4.26
1 0.71
1 0.71
126 89.36
15 10.64%
194  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
195  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 106
3 2.83
5 4.72
3 2.83
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
196  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
197  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 90
2 2.22
2 2.22
4 4.44
0 0.00
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนชาด 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
199  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 72
0 0.00
3 4.17
3 4.17
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
200  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
201  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
202  โรงเรียนบ้านเขวา 84
4 4.76
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
203  โรงเรียนบ้านพีพวย 76
2 2.63
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
204  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98
2 2.04
3 3.06
4 4.08
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
205  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
206  โรงเรียนบ้านโคกงาม 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
207  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 176
0 0.00
0 0.00
10 5.68
6 3.41
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
208  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
209  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 125
4 3.20
0 0.00
4 3.20
3 2.40
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
210  โรงเรียนบ้านโคกกุง 206
14 6.80
0 0.00
4 1.94
0 0.00
0 0.00
188 91.26
18 8.74%
211  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 150
4 2.67
2 1.33
7 4.67
0 0.00
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
212  โรงเรียนบ้านก่าน 151
1 0.66
0 0.00
12 7.95
0 0.00
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
213  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 107
3 2.80
0 0.00
6 5.61
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
214  โรงเรียนบ้านหนองคู 160
4 2.50
3 1.88
2 1.25
0 0.00
3 1.88
148 92.50
12 7.50%
215  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
3 2.80
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
216  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
0 0.00
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
217  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
3 2.42
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
218  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
2 2.74
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
219  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
68 93.15
5 6.85%
220  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
221  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 246
8 3.25
0 0.00
8 3.25
0 0.00
0 0.00
230 93.50
16 6.50%
222  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
2 3.23
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
223  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
224  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
225  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 98
0 0.00
2 2.04
2 2.04
0 0.00
2 2.04
92 93.88
6 6.12%
226  โรงเรียนบ้านเรือ 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
227  โรงเรียนบ้านกุดจอก 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.66
50 94.34
3 5.66%
228  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
229  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189
2 1.06
1 0.53
7 3.70
0 0.00
0 0.00
179 94.71
10 5.29%
230  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
231  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 60
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
232  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
233  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
234  โรงเรียนบ้านนาแก 301
2 0.66
2 0.66
4 1.33
2 0.66
2 0.66
289 96.01
12 3.99%
235  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
236  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 119
0 0.00
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
115 96.64
4 3.36%
237  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 223
4 1.79
3 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
216 96.86
7 3.14%
238  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
239  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 160
0 0.00
0 0.00
5 3.13
0 0.00
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
240  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
241  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 136
2 1.47
1 0.74
1 0.74
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
242  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
243  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 178
1 0.56
0 0.00
3 1.69
1 0.56
0 0.00
173 97.19
5 2.81%
244  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
245  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 239
2 0.84
2 0.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
235 98.33
4 1.67%
246  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,190 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,488 5.28
เตี้ย  759 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,359 8.37
ผอมและเตี้ย  419 1.49
อ้วนและเตี้ย  406 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,759 80.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,431 คน


19.27%


Powered By www.thaieducation.net