ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 128
13 10.16
21 16.41
18 14.06
9 7.03
5 3.91
62 48.44
66 51.56%
2  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 45
10 22.22
4 8.89
2 4.44
3 6.67
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
3  โรงเรียนวัดหนองแขม 92
15 16.30
3 3.26
9 9.78
8 8.70
2 2.17
55 59.78
37 40.22%
4  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 45
10 22.22
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
5  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 24
5 20.83
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
6  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 163
7 4.29
6 3.68
31 19.02
11 6.75
6 3.68
102 62.58
61 37.42%
7  โรงเรียนวัดหัวหว้า 90
10 11.11
2 2.22
9 10.00
12 13.33
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
8  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 30
3 10.00
1 3.33
6 20.00
0 0.00
1 3.33
19 63.33
11 36.67%
9  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 58
3 5.17
3 5.17
10 17.24
2 3.45
3 5.17
37 63.79
21 36.21%
10  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 146
19 13.01
7 4.79
22 15.07
2 1.37
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
11  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 56
5 8.93
2 3.57
11 19.64
1 1.79
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
12  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
2 7.41
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
13  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
14  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 31
2 6.45
0 0.00
6 19.35
1 3.23
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
15  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 22
2 9.09
3 13.64
2 9.09
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
16  โรงเรียนวัดหัวเด่น 133
5 3.76
0 0.00
36 27.07
0 0.00
0 0.00
92 69.17
41 30.83%
17  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 75
7 9.33
1 1.33
15 20.00
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
18  โรงเรียนบ้านหนองแจง 98
10 10.20
0 0.00
20 20.41
0 0.00
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
19  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
3 5.26
2 3.51
40 70.18
17 29.82%
20  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 78
8 10.26
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
21  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 75
9 12.00
1 1.33
12 16.00
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
22  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 225
11 4.89
5 2.22
21 9.33
14 6.22
15 6.67
159 70.67
66 29.33%
23  โรงเรียนวัดคลองเกษม 86
5 5.81
3 3.49
8 9.30
3 3.49
6 6.98
61 70.93
25 29.07%
24  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 159
16 10.06
0 0.00
29 18.24
0 0.00
1 0.63
113 71.07
46 28.93%
25  โรงเรียนวัดโรงวัว 121
8 6.61
2 1.65
17 14.05
8 6.61
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
26  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 115
7 6.09
9 7.83
14 12.17
3 2.61
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
27  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 142
10 7.04
8 5.63
19 13.38
2 1.41
1 0.70
102 71.83
40 28.17%
28  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 103
4 3.88
4 3.88
21 20.39
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
29  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 68
4 5.88
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
30  โรงเรียนวัดมะปราง 96
5 5.21
4 4.17
17 17.71
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
31  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 26
0 0.00
2 7.69
5 19.23
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
32  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 119
3 2.52
0 0.00
13 10.92
3 2.52
13 10.92
87 73.11
32 26.89%
33  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
2 2.94
1 1.47
13 19.12
0 0.00
2 2.94
50 73.53
18 26.47%
34  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 80
5 6.25
0 0.00
8 10.00
0 0.00
8 10.00
59 73.75
21 26.25%
35  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 62
6 9.68
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
36  โรงเรียนวัดท่ากระแส 51
2 3.92
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
37  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 122
2 1.64
1 0.82
27 22.13
1 0.82
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
38  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 67
4 5.97
1 1.49
7 10.45
5 7.46
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
39  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 170
9 5.29
5 2.94
17 10.00
5 2.94
7 4.12
127 74.71
43 25.29%
40  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 507
46 9.07
0 0.00
82 16.17
0 0.00
0 0.00
379 74.75
128 25.25%
41  โรงเรียนวัดกรุณา 28
4 14.29
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
42  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 157
7 4.46
12 7.64
17 10.83
3 1.91
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
43  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 114
10 8.77
6 5.26
10 8.77
2 1.75
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
44  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 98
7 7.14
4 4.08
13 13.27
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 90
4 4.44
7 7.78
11 12.22
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
46  โรงเรียนวัดจันทน์ 90
5 5.56
7 7.78
8 8.89
1 1.11
1 1.11
68 75.56
22 24.44%
47  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 169
13 7.69
0 0.00
28 16.57
0 0.00
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
48  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 95
3 3.16
1 1.05
15 15.79
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
49  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 122
7 5.74
6 4.92
11 9.02
4 3.28
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
50  โรงเรียนวัดสนามชัย 88
1 1.14
1 1.14
18 20.45
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
51  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
52  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 67
3 4.48
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
53  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 184
11 5.98
8 4.35
12 6.52
10 5.43
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
54  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 151
12 7.95
0 0.00
20 13.25
0 0.00
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
55  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 91
6 6.59
4 4.40
6 6.59
2 2.20
1 1.10
72 79.12
19 20.88%
56  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 163
2 1.23
0 0.00
32 19.63
0 0.00
0 0.00
129 79.14
34 20.86%
57  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 756
59 7.80
13 1.72
75 9.92
6 0.79
2 0.26
601 79.50
155 20.50%
58  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 113
1 0.88
1 0.88
21 18.58
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
59  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 145
9 6.21
5 3.45
4 2.76
6 4.14
5 3.45
116 80.00
29 20.00%
60  โรงเรียนวัดคลองธรรม 55
4 7.27
0 0.00
5 9.09
2 3.64
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
61  โรงเรียนบ้านหัวถนน 76
5 6.58
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
62  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 173
6 3.47
8 4.62
20 11.56
0 0.00
0 0.00
139 80.35
34 19.65%
63  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 148
7 4.73
8 5.41
14 9.46
0 0.00
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
64  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 77
6 7.79
2 2.60
5 6.49
2 2.60
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
65  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 150
3 2.00
10 6.67
5 3.33
6 4.00
5 3.33
121 80.67
29 19.33%
66  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 110
5 4.55
4 3.64
5 4.55
2 1.82
5 4.55
89 80.91
21 19.09%
67  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
68  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
69  โรงเรียนเทพรัตน์ 170
14 8.24
1 0.59
14 8.24
3 1.76
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
70  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 107
4 3.74
4 3.74
5 4.67
2 1.87
5 4.67
87 81.31
20 18.69%
71  โรงเรียนบ้านคลองยาง 82
3 3.66
3 3.66
5 6.10
3 3.66
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
72  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2342
56 2.39
15 0.64
344 14.69
8 0.34
4 0.17
1915 81.77
427 18.23%
73  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 176
14 7.95
0 0.00
9 5.11
2 1.14
7 3.98
144 81.82
32 18.18%
74  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 150
11 7.33
7 4.67
6 4.00
1 0.67
2 1.33
123 82.00
27 18.00%
75  โรงเรียนวัดหนองตาตน 89
5 5.62
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
76  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 129
6 4.65
2 1.55
15 11.63
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
77  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
78  โรงเรียนวัดวงเดือน 98
5 5.10
4 4.08
8 8.16
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
79  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 336
13 3.87
0 0.00
44 13.10
1 0.30
0 0.00
278 82.74
58 17.26%
80  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 152
0 0.00
2 1.32
21 13.82
1 0.66
2 1.32
126 82.89
26 17.11%
81  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 176
12 6.82
7 3.98
11 6.25
0 0.00
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
82  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 130
3 2.31
5 3.85
12 9.23
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
83  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
84  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 72
2 2.78
2 2.78
6 8.33
0 0.00
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
85  โรงเรียนวัดโคกสุก 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
86  โรงเรียนวัดโพธาราม 102
4 3.92
4 3.92
9 8.82
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
87  โรงเรียนวัดหนองจิก 55
2 3.64
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
88  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 123
8 6.50
0 0.00
6 4.88
3 2.44
3 2.44
103 83.74
20 16.26%
89  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 142
3 2.11
5 3.52
12 8.45
3 2.11
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
90  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 106
2 1.89
3 2.83
12 11.32
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
91  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 94
3 3.19
3 3.19
3 3.19
3 3.19
3 3.19
79 84.04
15 15.96%
92  โรงเรียนวัดหอระฆัง 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
93  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 63
3 4.76
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
94  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 146
3 2.05
4 2.74
5 3.42
7 4.79
4 2.74
123 84.25
23 15.75%
95  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 159
7 4.40
6 3.77
10 6.29
2 1.26
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
96  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 96
1 1.04
3 3.13
11 11.46
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
97  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 128
6 4.69
2 1.56
10 7.81
2 1.56
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
98  โรงเรียนบ้านรางจิก 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
99  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 39
1 2.56
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
100  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 52
1 1.92
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
101  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
102  โรงเรียนวัดหนองน้อย 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
103  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 187
6 3.21
0 0.00
22 11.76
0 0.00
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
104  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 127
5 3.94
2 1.57
12 9.45
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
105  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 202
3 1.49
3 1.49
24 11.88
0 0.00
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
106  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
107  โรงเรียนวัดคลองบุญ 116
6 5.17
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
108  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 87
4 4.60
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
109  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 127
3 2.36
2 1.57
11 8.66
1 0.79
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
110  โรงเรียนวัดฝาง 128
6 4.69
0 0.00
10 7.81
1 0.78
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
111  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 113
1 0.88
1 0.88
8 7.08
1 0.88
4 3.54
98 86.73
15 13.27%
112  โรงเรียนวัดวังหมัน 149
6 4.03
4 2.68
8 5.37
1 0.67
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
113  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 103
5 4.85
0 0.00
7 6.80
1 0.97
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
114  โรงเรียนวัดท่า 98
2 2.04
0 0.00
7 7.14
3 3.06
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
115  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
116  โรงเรียนบ้านหนองแค 125
2 1.60
0 0.00
12 9.60
0 0.00
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
117  โรงเรียนวัดสระดู่ 142
7 4.93
0 0.00
10 7.04
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
118  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
119  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
120  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
121  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
122  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 80
5 6.25
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
123  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 96
3 3.13
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
124  โรงเรียนวัดโคกหมู 88
0 0.00
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
125  โรงเรียนวัดนางลือ 151
3 1.99
1 0.66
10 6.62
1 0.66
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
126  โรงเรียนพระยาตาก 81
0 0.00
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
127  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 125
0 0.00
0 0.00
12 9.60
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
129  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 84
1 1.19
1 1.19
5 5.95
0 0.00
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
130  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 118
4 3.39
1 0.85
6 5.08
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
131  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.97
2 2.99
61 91.04
6 8.96%
132  โรงเรียนวัดหาดอาษา 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
133  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
134  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 59
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
135  โรงเรียนวัดธรรมามูล 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
136  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 123
0 0.00
1 0.81
9 7.32
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
137  โรงเรียนบ้านเก่า 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
46 92.00
4 8.00%
138  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
139  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
140  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 76
2 2.63
1 1.32
1 1.32
1 1.32
1 1.32
70 92.11
6 7.89%
141  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
142  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
143  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
144  โรงเรียนวัดดอนตาล 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
145  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 124
0 0.00
5 4.03
2 1.61
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
146  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
147  โรงเรียนบ้านหนองยาง 145
1 0.69
0 0.00
7 4.83
0 0.00
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
148  โรงเรียนวัดพระแก้ว 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
149  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.00
57 95.00
3 5.00%
150  โรงเรียนวัดดอนรังนก 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 133
1 0.75
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
152  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
153  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 75
2 2.67
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
154  โรงเรียนวัดพร้าว 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
155  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
156  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 227
0 0.00
4 1.76
0 0.00
0 0.00
4 1.76
219 96.48
8 3.52%
157  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
158  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
159  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 124
1 0.81
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
160  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.44
40 97.56
1 2.44%
161  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
162  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
42 97.67
1 2.33%

 

จำนวนนักเรียน  18,345 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  815 4.44
เตี้ย  338 1.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,909 10.41
ผอมและเตี้ย  222 1.21
อ้วนและเตี้ย  149 0.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,912 81.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,433 คน


18.71%


Powered By www.thaieducation.net