ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 318
39 12.26
27 8.49
43 13.52
110 34.59
14 4.40
85 26.73
233 73.27%
2  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 908
55 6.06
64 7.05
142 15.64
119 13.11
206 22.69
322 35.46
586 64.54%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 323
15 4.64
9 2.79
80 24.77
4 1.24
89 27.55
126 39.01
197 60.99%
4  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 450
52 11.56
58 12.89
83 18.44
21 4.67
32 7.11
204 45.33
246 54.67%
5  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 243
22 9.05
15 6.17
20 8.23
31 12.76
44 18.11
111 45.68
132 54.32%
6  โรงเรียนวัดอัมพวัน 640
44 6.88
41 6.41
90 14.06
85 13.28
83 12.97
297 46.41
343 53.59%
7  โรงเรียน วัดตโปทาราม 246
23 9.35
6 2.44
36 14.63
29 11.79
20 8.13
132 53.66
114 46.34%
8  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 321
16 4.98
15 4.67
46 14.33
31 9.66
33 10.28
180 56.07
141 43.93%
9  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483
14 2.90
23 4.76
69 14.29
37 7.66
63 13.04
277 57.35
206 42.65%
10  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 348
6 1.72
24 6.90
41 11.78
30 8.62
45 12.93
202 58.05
146 41.95%
11  โรงเรียนวัดนาพร้าว 611
25 4.09
21 3.44
89 14.57
46 7.53
69 11.29
361 59.08
250 40.92%
12  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 779
86 11.04
34 4.36
94 12.07
48 6.16
46 5.91
471 60.46
308 39.54%
13  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 540
27 5.00
15 2.78
69 12.78
42 7.78
49 9.07
338 62.59
202 37.41%
14  โรงเรียน บ้านนอก 104
4 3.85
15 14.42
18 17.31
1 0.96
0 0.00
66 63.46
38 36.54%
15  โรงเรียน บ้านหุบบอน 220
35 15.91
14 6.36
27 12.27
1 0.45
2 0.91
141 64.09
79 35.91%
16  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 283
18 6.36
15 5.30
33 11.66
0 0.00
33 11.66
184 65.02
99 34.98%
17  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 476
28 5.88
38 7.98
44 9.24
10 2.10
31 6.51
325 68.28
151 31.72%
18  โรงเรียนบ้านหินวง 151
20 13.25
0 0.00
19 12.58
0 0.00
8 5.30
104 68.87
47 31.13%
19  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 348
12 3.45
33 9.48
31 8.91
14 4.02
13 3.74
245 70.40
103 29.60%
20  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 160
8 5.00
13 8.13
24 15.00
0 0.00
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
21  โรงเรียนบ้านบางละมุง 153
4 2.61
6 3.92
25 16.34
4 2.61
3 1.96
111 72.55
42 27.45%
22  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 791
58 7.33
33 4.17
120 15.17
5 0.63
1 0.13
574 72.57
217 27.43%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135
9 6.67
7 5.19
7 5.19
9 6.67
5 3.70
98 72.59
37 27.41%
24  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 599
37 6.18
35 5.84
32 5.34
30 5.01
29 4.84
436 72.79
163 27.21%
25  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 208
25 12.02
6 2.88
23 11.06
1 0.48
0 0.00
153 73.56
55 26.44%
26  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 892
86 9.64
42 4.71
97 10.87
4 0.45
0 0.00
663 74.33
229 25.67%
27  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 886
53 5.98
30 3.39
101 11.40
39 4.40
0 0.00
663 74.83
223 25.17%
28  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 155
13 8.39
5 3.23
20 12.90
1 0.65
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
29  โรงเรียนบ้านเขาหิน 452
21 4.65
9 1.99
66 14.60
2 0.44
11 2.43
343 75.88
109 24.12%
30  โรงเรียนบ้านอำเภอ 383
23 6.01
12 3.13
57 14.88
0 0.00
0 0.00
291 75.98
92 24.02%
31  โรงเรียนห้วยใหญ่ 443
19 4.29
20 4.51
22 4.97
25 5.64
19 4.29
338 76.30
105 23.70%
32  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 295
18 6.10
10 3.39
41 13.90
0 0.00
0 0.00
226 76.61
69 23.39%
33  โรงเรียน วัดโป่ง 490
24 4.90
22 4.49
65 13.27
2 0.41
0 0.00
377 76.94
113 23.06%
34  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 191
4 2.09
15 7.85
25 13.09
0 0.00
0 0.00
147 76.96
44 23.04%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 485
25 5.15
17 3.51
60 12.37
4 0.82
5 1.03
374 77.11
111 22.89%
36  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1584
95 6.00
41 2.59
214 13.51
5 0.32
0 0.00
1229 77.59
355 22.41%
37  โรงเรียนบ้านนาวัง 240
9 3.75
8 3.33
25 10.42
8 3.33
3 1.25
187 77.92
53 22.08%
38  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 855
57 6.67
17 1.99
103 12.05
0 0.00
0 0.00
678 79.30
177 20.70%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358
3 0.84
10 2.79
27 7.54
13 3.63
21 5.87
284 79.33
74 20.67%
40  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 978
33 3.37
22 2.25
136 13.91
2 0.20
2 0.20
783 80.06
195 19.94%
41  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207
5 2.42
6 2.90
27 13.04
0 0.00
3 1.45
166 80.19
41 19.81%
42  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 612
10 1.63
22 3.59
19 3.10
32 5.23
38 6.21
491 80.23
121 19.77%
43  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1189
70 5.89
47 3.95
45 3.78
30 2.52
38 3.20
959 80.66
230 19.34%
44  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 386
19 4.92
8 2.07
44 11.40
2 0.52
0 0.00
313 81.09
73 18.91%
45  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549
14 2.55
15 2.73
29 5.28
27 4.92
18 3.28
446 81.24
103 18.76%
46  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 860
37 4.30
37 4.30
80 9.30
3 0.35
1 0.12
702 81.63
158 18.37%
47  โรงเรียนบ้านชากนอก 436
26 5.96
7 1.61
37 8.49
8 1.83
2 0.46
356 81.65
80 18.35%
48  โรงเรียนจุกเสม็ด 223
16 7.17
1 0.45
20 8.97
3 1.35
0 0.00
183 82.06
40 17.94%
49  โรงเรียน บ้านขลอด 516
21 4.07
11 2.13
59 11.43
0 0.00
1 0.19
424 82.17
92 17.83%
50  โรงเรียนวัดหนองคล้า 531
16 3.01
17 3.20
26 4.90
18 3.39
15 2.82
439 82.67
92 17.33%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 594
45 7.58
0 0.00
56 9.43
0 0.00
0 0.00
493 83.00
101 17.00%
52  โรงเรียนบ้านระเวิง 71
2 2.82
3 4.23
5 7.04
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 496
26 5.24
3 0.60
43 8.67
10 2.02
1 0.20
413 83.27
83 16.73%
54  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 147
11 7.48
3 2.04
7 4.76
3 2.04
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
55  โรงเรียนบ้านเนินตอง 146
0 0.00
0 0.00
22 15.07
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
56  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 237
5 2.11
4 1.69
26 10.97
0 0.00
0 0.00
202 85.23
35 14.77%
57  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 204
7 3.43
3 1.47
18 8.82
2 0.98
0 0.00
174 85.29
30 14.71%
58  โรงเรียนวัดพระประทานพร 267
11 4.12
1 0.37
26 9.74
0 0.00
1 0.37
228 85.39
39 14.61%
59  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421
8 1.90
9 2.14
43 10.21
0 0.00
0 0.00
361 85.75
60 14.25%
60  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 697
24 3.44
16 2.30
17 2.44
27 3.87
15 2.15
598 85.80
99 14.20%
61  โรงเรียน บ้านสันติคาม 384
9 2.34
13 3.39
10 2.60
13 3.39
8 2.08
331 86.20
53 13.80%
62  โรงเรียนบ้านทางตรง 136
4 2.94
1 0.74
7 5.15
4 2.94
2 1.47
118 86.76
18 13.24%
63  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571
13 2.28
12 2.10
22 3.85
15 2.63
12 2.10
497 87.04
74 12.96%
64  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 155
3 1.94
4 2.58
13 8.39
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
65  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 589
36 6.11
0 0.00
37 6.28
0 0.00
0 0.00
516 87.61
73 12.39%
66  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 335
11 3.28
3 0.90
27 8.06
0 0.00
0 0.00
294 87.76
41 12.24%
67  โรงเรียนวัดมโนรม 818
10 1.22
15 1.83
25 3.06
25 3.06
25 3.06
718 87.78
100 12.22%
68  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 269
7 2.60
4 1.49
20 7.43
1 0.37
0 0.00
237 88.10
32 11.90%
69  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 296
10 3.38
11 3.72
13 4.39
1 0.34
0 0.00
261 88.18
35 11.82%
70  โรงเรียนวัดบ้านนา 957
23 2.40
14 1.46
37 3.87
12 1.25
13 1.36
858 89.66
99 10.34%
71  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398
24 6.03
0 0.00
13 3.27
0 0.00
0 0.00
361 90.70
37 9.30%
72  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335
7 2.09
8 2.39
12 3.58
2 0.60
0 0.00
306 91.34
29 8.66%
73  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571
10 1.75
9 1.58
15 2.63
7 1.23
6 1.05
524 91.77
47 8.23%
74  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 196
5 2.55
1 0.51
8 4.08
1 0.51
0 0.00
181 92.35
15 7.65%
75  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 138
3 2.17
2 1.45
2 1.45
1 0.72
2 1.45
128 92.75
10 7.25%
76  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 577
12 2.08
6 1.04
12 2.08
6 1.04
3 0.52
538 93.24
39 6.76%
77  โรงเรียน บ้านภูไทร 249
2 0.80
4 1.61
3 1.20
2 0.80
0 0.00
238 95.58
11 4.42%
78  โรงเรียนวัดวังหิน 213
3 1.41
1 0.47
3 1.41
2 0.94
0 0.00
204 95.77
9 4.23%
79  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 635
1 0.16
0 0.00
5 0.79
0 0.00
3 0.47
626 98.58
9 1.42%
80  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 948
4 0.42
3 0.32
4 0.42
1 0.11
0 0.00
936 98.73
12 1.27%
81  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 286
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.35
0 0.00
285 99.65
1 0.35%

 

จำนวนนักเรียน  36,370 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,735 4.77
เตี้ย  1,171 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,301 9.08
ผอมและเตี้ย  1,074 2.95
อ้วนและเตี้ย  1,186 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,903 76.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,467 คน


23.28%


Powered By www.thaieducation.net