ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368
103 27.99
93 25.27
2 0.54
88 23.91
0 0.00
82 22.28
286 77.72%
2  โรงเรียนบ้านรานอ 234
24 10.26
34 14.53
29 12.39
34 14.53
30 12.82
83 35.47
151 64.53%
3  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114
11 9.65
9 7.89
25 21.93
20 17.54
4 3.51
45 39.47
69 60.53%
4  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367
32 8.72
59 16.08
14 3.81
54 14.71
62 16.89
146 39.78
221 60.22%
5  โรงเรียนบ้านบางลาง 339
85 25.07
50 14.75
28 8.26
30 8.85
7 2.06
139 41.00
200 59.00%
6  โรงเรียนบ้านทำนบ 118
13 11.02
12 10.17
3 2.54
19 16.10
22 18.64
49 41.53
69 58.47%
7  โรงเรียนบ้านลีตอ 167
11 6.59
34 20.36
5 2.99
15 8.98
28 16.77
74 44.31
93 55.69%
8  โรงเรียนบ้านบาละ 518
70 13.51
118 22.78
7 1.35
73 14.09
6 1.16
244 47.10
274 52.90%
9  โรงเรียนบ้านลากอ 524
45 8.59
53 10.11
18 3.44
98 18.70
60 11.45
250 47.71
274 52.29%
10  โรงเรียนบ้านกือลอง 167
38 22.75
19 11.38
7 4.19
20 11.98
2 1.20
81 48.50
86 51.50%
11  โรงเรียนบ้านนิบง 336
35 10.42
31 9.23
4 1.19
66 19.64
35 10.42
165 49.11
171 50.89%
12  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276
40 14.49
78 28.26
3 1.09
17 6.16
0 0.00
138 50.00
138 50.00%
13  โรงเรียนบ้านยือนัง 299
61 20.40
38 12.71
16 5.35
22 7.36
10 3.34
152 50.84
147 49.16%
14  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164
16 9.76
28 17.07
6 3.66
30 18.29
0 0.00
84 51.22
80 48.78%
15  โรงเรียนบ้านกาตอง 187
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 43.85
4 2.14
101 54.01
86 45.99%
16  โรงเรียนบ้านตันหยง 408
27 6.62
56 13.73
18 4.41
83 20.34
0 0.00
224 54.90
184 45.10%
17  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219
27 12.33
48 21.92
5 2.28
0 0.00
10 4.57
129 58.90
90 41.10%
18  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76
9 11.84
19 25.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75
10 13.33
8 10.67
8 10.67
4 5.33
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
20  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474
23 4.85
39 8.23
9 1.90
62 13.08
48 10.13
293 61.81
181 38.19%
21  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202
18 8.91
47 23.27
3 1.49
9 4.46
0 0.00
125 61.88
77 38.12%
22  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157
15 9.55
23 14.65
5 3.18
14 8.92
0 0.00
100 63.69
57 36.31%
23  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407
46 11.30
58 14.25
5 1.23
31 7.62
5 1.23
262 64.37
145 35.63%
24  โรงเรียนอาสินศึกษา 176
25 14.20
32 18.18
3 1.70
1 0.57
1 0.57
114 64.77
62 35.23%
25  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 630
52 8.25
68 10.79
34 5.40
52 8.25
15 2.38
409 64.92
221 35.08%
26  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136
2 1.47
10 7.35
4 2.94
16 11.76
13 9.56
91 66.91
45 33.09%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41
4 9.76
4 9.76
3 7.32
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
28  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 277
11 3.97
19 6.86
4 1.44
30 10.83
23 8.30
190 68.59
87 31.41%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 101
8 7.92
5 4.95
6 5.94
4 3.96
8 7.92
70 69.31
31 30.69%
30  โรงเรียนบ้านละแอ 175
10 5.71
31 17.71
6 3.43
4 2.29
0 0.00
124 70.86
51 29.14%
31  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 287
26 9.06
24 8.36
12 4.18
21 7.32
0 0.00
204 71.08
83 28.92%
32  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365
14 3.84
21 5.75
4 1.10
35 9.59
24 6.58
267 73.15
98 26.85%
33  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 169
18 10.65
21 12.43
2 1.18
3 1.78
0 0.00
125 73.96
44 26.04%
34  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75
11 14.67
3 4.00
1 1.33
2 2.67
2 2.67
56 74.67
19 25.33%
35  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245
15 6.12
33 13.47
14 5.71
0 0.00
0 0.00
183 74.69
62 25.31%
36  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60
8 13.33
4 6.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84
5 5.95
5 5.95
2 2.38
6 7.14
3 3.57
63 75.00
21 25.00%
38  โรงเรียนบ้านลาแล 467
64 13.70
18 3.85
9 1.93
15 3.21
8 1.71
353 75.59
114 24.41%
39  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 162
22 13.58
2 1.23
15 9.26
0 0.00
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
40  โรงเรียนบ้านรัตนา 81
7 8.64
3 3.70
1 1.23
6 7.41
2 2.47
62 76.54
19 23.46%
41  โรงเรียนบ้านตาชี 78
7 8.97
1 1.28
10 12.82
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
42  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455
9 1.98
31 6.81
7 1.54
30 6.59
22 4.84
356 78.24
99 21.76%
43  โรงเรียนบ้านบาจุ 109
12 11.01
9 8.26
2 1.83
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
44  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
7 12.96
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
45  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319
21 6.58
36 11.29
7 2.19
0 0.00
0 0.00
255 79.94
64 20.06%
46  โรงเรียนบ้านปะแต 297
11 3.70
42 14.14
5 1.68
1 0.34
0 0.00
238 80.13
59 19.87%
47  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377
14 3.71
25 6.63
27 7.16
4 1.06
0 0.00
307 81.43
70 18.57%
48  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70
1 1.43
6 8.57
2 2.86
4 5.71
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
49  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 316
21 6.65
27 8.54
6 1.90
4 1.27
0 0.00
258 81.65
58 18.35%
50  โรงเรียนบ้านสันติ 143
8 5.59
4 2.80
7 4.90
4 2.80
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
51  โรงเรียนบ้านบายอ 269
15 5.58
7 2.60
1 0.37
20 7.43
0 0.00
226 84.01
43 15.99%
52  โรงเรียนท่าละมัย 177
8 4.52
8 4.52
3 1.69
6 3.39
2 1.13
150 84.75
27 15.25%
53  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128
4 3.13
8 6.25
6 4.69
1 0.78
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
54  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110
9 8.18
0 0.00
2 1.82
5 4.55
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
55  โรงเรียนสามัคคี 105
4 3.81
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
56  โรงเรียนบ้านวังหิน 70
0 0.00
4 5.71
3 4.29
3 4.29
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
57  โรงเรียนบ้านยะหา 491
18 3.67
12 2.44
28 5.70
5 1.02
3 0.61
425 86.56
66 13.44%
58  โรงเรียนบ้านสาคู 112
4 3.57
1 0.89
6 5.36
1 0.89
3 2.68
97 86.61
15 13.39%
59  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 314
22 7.01
0 0.00
0 0.00
15 4.78
2 0.64
275 87.58
39 12.42%
60  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
61  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130
8 6.15
1 0.77
4 3.08
2 1.54
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
62  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 91
6 6.59
4 4.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
63  โรงเรียนบ้านกาโสด 180
0 0.00
0 0.00
6 3.33
5 2.78
7 3.89
162 90.00
18 10.00%
64  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 169
7 4.14
0 0.00
6 3.55
0 0.00
0 0.00
156 92.31
13 7.69%
65  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 314
7 2.23
4 1.27
6 1.91
4 1.27
3 0.96
290 92.36
24 7.64%
66  โรงเรียนบ้านปาแดรู 380
11 2.89
10 2.63
4 1.05
0 0.00
0 0.00
355 93.42
25 6.58%
67  โรงเรียนบ้านคชศิลา 100
3 3.00
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
68  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 143
0 0.00
3 2.10
0 0.00
3 2.10
0 0.00
137 95.80
6 4.20%

 

จำนวนนักเรียน  15,269 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 8.48
เตี้ย  1,507 9.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  501 3.28
ผอมและเตี้ย  1,196 7.83
อ้วนและเตี้ย  474 3.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,296 67.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,973 คน


32.57%


Powered By www.thaieducation.net