ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 41
11 26.83
10 24.39
2 4.88
18 43.90
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสือดัง 296
53 17.91
31 10.47
0 0.00
212 71.62
0 0.00
0 0.00
296 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 183
95 51.91
18 9.84
20 10.93
20 10.93
14 7.65
16 8.74
167 91.26%
4  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 440
140 31.82
119 27.05
20 4.55
42 9.55
4 0.91
115 26.14
325 73.86%
5  โรงเรียนบ้านปายอ 111
19 17.12
16 14.41
21 18.92
14 12.61
0 0.00
41 36.94
70 63.06%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 155
27 17.42
15 9.68
9 5.81
27 17.42
9 5.81
68 43.87
87 56.13%
7  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 113
12 10.62
8 7.08
4 3.54
21 18.58
12 10.62
56 49.56
57 50.44%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 64
7 10.94
11 17.19
6 9.38
6 9.38
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
9  โรงเรียนวัดโชติรส 93
15 16.13
11 11.83
8 8.60
4 4.30
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
10  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 146
22 15.07
13 8.90
4 2.74
3 2.05
10 6.85
94 64.38
52 35.62%
11  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 236
11 4.66
21 8.90
6 2.54
46 19.49
0 0.00
152 64.41
84 35.59%
12  โรงเรียนบ้านกะรุบี 235
32 13.62
15 6.38
21 8.94
12 5.11
3 1.28
152 64.68
83 35.32%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 84
9 10.71
11 13.10
6 7.14
3 3.57
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 148
23 15.54
20 13.51
0 0.00
8 5.41
0 0.00
97 65.54
51 34.46%
15  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 221
24 10.86
22 9.95
6 2.71
14 6.33
8 3.62
147 66.52
74 33.48%
16  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 154
42 27.27
0 0.00
4 2.60
3 1.95
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
17  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 92
8 8.70
11 11.96
5 5.43
5 5.43
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
18  โรงเรียนบ้านวังไชย 70
8 11.43
7 10.00
4 5.71
3 4.29
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
19  โรงเรียนบ้านบือจะ 153
19 12.42
3 1.96
4 2.61
21 13.73
0 0.00
106 69.28
47 30.72%
20  โรงเรียนบ้านบือเระ 221
6 2.71
41 18.55
20 9.05
0 0.00
0 0.00
154 69.68
67 30.32%
21  โรงเรียนบ้านบน 209
26 12.44
14 6.70
2 0.96
9 4.31
12 5.74
146 69.86
63 30.14%
22  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 105
22 20.95
0 0.00
5 4.76
3 2.86
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
23  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 106
2 1.89
6 5.66
10 9.43
12 11.32
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
24  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 98
7 7.14
15 15.31
4 4.08
2 2.04
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
25  โรงเรียนบ้านบือแต 141
16 11.35
18 12.77
0 0.00
6 4.26
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
26  โรงเรียนบ้านบีติง 92
14 15.22
2 2.17
7 7.61
2 2.17
1 1.09
66 71.74
26 28.26%
27  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 114
21 18.42
2 1.75
4 3.51
5 4.39
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
28  โรงเรียนวัดโบกขรณี 75
9 12.00
4 5.33
5 6.67
3 4.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 420
9 2.14
35 8.33
2 0.48
38 9.05
30 7.14
306 72.86
114 27.14%
30  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 318
35 11.01
34 10.69
7 2.20
10 3.14
0 0.00
232 72.96
86 27.04%
31  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 197
20 10.15
16 8.12
5 2.54
10 5.08
2 1.02
144 73.10
53 26.90%
32  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 162
13 8.02
8 4.94
3 1.85
19 11.73
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
33  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 50
11 22.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
34  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 131
0 0.00
16 12.21
2 1.53
16 12.21
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
35  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 272
25 9.19
24 8.82
9 3.31
10 3.68
2 0.74
202 74.26
70 25.74%
36  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 168
12 7.14
10 5.95
6 3.57
14 8.33
1 0.60
125 74.40
43 25.60%
37  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 149
9 6.04
20 13.42
5 3.36
3 2.01
1 0.67
111 74.50
38 25.50%
38  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 481
31 6.44
63 13.10
18 3.74
8 1.66
0 0.00
361 75.05
120 24.95%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 321
33 10.28
22 6.85
14 4.36
6 1.87
2 0.62
244 76.01
77 23.99%
40  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 42
1 2.38
4 9.52
4 9.52
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
41  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 310
35 11.29
14 4.52
7 2.26
12 3.87
0 0.00
242 78.06
68 21.94%
42  โรงเรียนบ้านลานช้าง 135
11 8.15
10 7.41
7 5.19
1 0.74
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
43  โรงเรียนบ้านมะนังยง 140
10 7.14
8 5.71
2 1.43
10 7.14
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
44  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
14 18.18
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
45  โรงเรียนบ้านเขาดิน 173
11 6.36
13 7.51
9 5.20
1 0.58
0 0.00
139 80.35
34 19.65%
46  โรงเรียนบ้านช่องแมว 276
30 10.87
15 5.43
7 2.54
1 0.36
0 0.00
223 80.80
53 19.20%
47  โรงเรียนบ้านมะกอ 100
1 1.00
15 15.00
1 1.00
1 1.00
1 1.00
81 81.00
19 19.00%
48  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 180
8 4.44
15 8.33
10 5.56
1 0.56
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
49  โรงเรียนบ้านละอาร์ 64
8 12.50
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
50  โรงเรียนบ้านโลทู 91
2 2.20
14 15.38
1 1.10
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
51  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 206
22 10.68
2 0.97
13 6.31
0 0.00
1 0.49
168 81.55
38 18.45%
52  โรงเรียนบ้านละเวง 121
2 1.65
11 9.09
8 6.61
1 0.83
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
53  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 123
3 2.44
16 13.01
3 2.44
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
54  โรงเรียนบ้านกระจูด 140
6 4.29
10 7.14
7 5.00
2 1.43
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
55  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 398
25 6.28
27 6.78
16 4.02
2 0.50
1 0.25
327 82.16
71 17.84%
56  โรงเรียนวัดสารวัน 126
2 1.59
7 5.56
9 7.14
2 1.59
1 0.79
105 83.33
21 16.67%
57  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 109
9 8.26
5 4.59
1 0.92
3 2.75
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
58  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 94
1 1.06
8 8.51
5 5.32
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
59  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 111
7 6.31
4 3.60
5 4.50
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
60  โรงเรียนบ้านปลักแตน 192
8 4.17
0 0.00
18 9.38
0 0.00
0 0.00
166 86.46
26 13.54%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 120
5 4.17
8 6.67
1 0.83
1 0.83
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
62  โรงเรียนบ้านละหาร 26
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
63  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 98
7 7.14
3 3.06
1 1.02
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
64  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 275
12 4.36
14 5.09
0 0.00
3 1.09
0 0.00
246 89.45
29 10.55%
65  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 168
3 1.79
2 1.19
6 3.57
0 0.00
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
66  โรงเรียนบ้านแลแวะ 154
0 0.00
6 3.90
4 2.60
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
67  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 81
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%

 

จำนวนนักเรียน  10,995 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,130 10.28
เตี้ย  946 8.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  430 3.91
ผอมและเตี้ย  714 6.49
อ้วนและเตี้ย  117 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,658 69.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,337 คน


30.35%


Powered By www.thaieducation.net