ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 77
24 31.17
36 46.75
7 9.09
10 12.99
0 0.00
0 0.00
77 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 18
6 33.33
3 16.67
4 22.22
4 22.22
1 5.56
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกูวิง 93
20 21.51
13 13.98
28 30.11
14 15.05
18 19.35
0 0.00
93 100.00%
4  โรงเรียนบ้านควนหยี 28
7 25.00
4 14.29
14 50.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
28 100.00%
5  โรงเรียนบ้านบราโอ 8
3 37.50
1 12.50
4 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสมาหอ 90
8 8.89
13 14.44
40 44.44
17 18.89
12 13.33
0 0.00
90 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 173
21 12.14
19 10.98
65 37.57
28 16.18
40 23.12
0 0.00
173 100.00%
8  โรงเรียนบ้านควนลาแม 75
30 40.00
17 22.67
13 17.33
6 8.00
5 6.67
4 5.33
71 94.67%
9  โรงเรียนบ้านสามยอด 184
118 64.13
6 3.26
17 9.24
29 15.76
0 0.00
14 7.61
170 92.39%
10  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 80
20 25.00
19 23.75
5 6.25
17 21.25
12 15.00
7 8.75
73 91.25%
11  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 20
7 35.00
1 5.00
10 50.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
18 90.00%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 200
38 19.00
33 16.50
38 19.00
32 16.00
25 12.50
34 17.00
166 83.00%
13  โรงเรียนบ้านดูวา 134
33 24.63
44 32.84
8 5.97
25 18.66
0 0.00
24 17.91
110 82.09%
14  โรงเรียนบ้านประจัน 242
55 22.73
45 18.60
13 5.37
55 22.73
8 3.31
66 27.27
176 72.73%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 271
27 9.96
55 20.30
7 2.58
60 22.14
40 14.76
82 30.26
189 69.74%
16  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 138
26 18.84
22 15.94
15 10.87
18 13.04
13 9.42
44 31.88
94 68.12%
17  โรงเรียนบ้านอาโห 87
25 28.74
27 31.03
6 6.90
0 0.00
0 0.00
29 33.33
58 66.67%
18  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 37
8 21.62
8 21.62
0 0.00
8 21.62
0 0.00
13 35.14
24 64.86%
19  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 374
46 12.30
31 8.29
28 7.49
77 20.59
59 15.78
133 35.56
241 64.44%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 278
30 10.79
36 12.95
41 14.75
64 23.02
7 2.52
100 35.97
178 64.03%
21  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 141
38 26.95
35 24.82
4 2.84
7 4.96
0 0.00
57 40.43
84 59.57%
22  โรงเรียนอนุบาลยะรัง 737
45 6.11
83 11.26
38 5.16
128 17.37
109 14.79
334 45.32
403 54.68%
23  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 88
15 17.05
15 17.05
2 2.27
15 17.05
0 0.00
41 46.59
47 53.41%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 186
44 23.66
40 21.51
9 4.84
5 2.69
1 0.54
87 46.77
99 53.23%
25  โรงเรียนวัดป่าสวย 38
5 13.16
3 7.89
12 31.58
0 0.00
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
26  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 215
18 8.37
22 10.23
4 1.86
40 18.60
26 12.09
105 48.84
110 51.16%
27  โรงเรียนวัดมะกรูด 127
15 11.81
15 11.81
14 11.02
11 8.66
9 7.09
63 49.61
64 50.39%
28  โรงเรียนบ้านถนน 201
41 20.40
43 21.39
7 3.48
8 3.98
0 0.00
102 50.75
99 49.25%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 238
29 12.18
2 0.84
12 5.04
39 16.39
34 14.29
122 51.26
116 48.74%
30  โรงเรียนบ้านบูดน 242
14 5.79
20 8.26
10 4.13
37 15.29
31 12.81
130 53.72
112 46.28%
31  โรงเรียนบ้านบูโกะ 132
5 3.79
17 12.88
5 3.79
23 17.42
11 8.33
71 53.79
61 46.21%
32  โรงเรียนบ้านบากง 120
22 18.33
15 12.50
6 5.00
9 7.50
2 1.67
66 55.00
54 45.00%
33  โรงเรียนบ้านคางา 152
29 19.08
23 15.13
7 4.61
8 5.26
1 0.66
84 55.26
68 44.74%
34  โรงเรียนต้นพิกุล 358
12 3.35
37 10.34
11 3.07
51 14.25
45 12.57
202 56.42
156 43.58%
35  โรงเรียนบ้านยางแดง 76
12 15.79
12 15.79
7 9.21
2 2.63
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
36  โรงเรียนตลาดปรีกี 391
45 11.51
55 14.07
36 9.21
28 7.16
4 1.02
223 57.03
168 42.97%
37  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 136
15 11.03
16 11.76
4 2.94
23 16.91
0 0.00
78 57.35
58 42.65%
38  โรงเรียนบ้านสายชล 129
22 17.05
10 7.75
8 6.20
8 6.20
6 4.65
75 58.14
54 41.86%
39  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 152
17 11.18
10 6.58
17 11.18
5 3.29
14 9.21
89 58.55
63 41.45%
40  โรงเรียนบ้านบินยา 131
14 10.69
9 6.87
5 3.82
23 17.56
3 2.29
77 58.78
54 41.22%
41  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 165
25 15.15
14 8.48
1 0.61
27 16.36
0 0.00
98 59.39
67 40.61%
42  โรงเรียนบ้านตันหยง 69
2 2.90
8 11.59
0 0.00
10 14.49
8 11.59
41 59.42
28 40.58%
43  โรงเรียนบ้านกระหวะ 212
38 17.92
22 10.38
12 5.66
11 5.19
3 1.42
126 59.43
86 40.57%
44  โรงเรียนบ้านชะเมา 72
14 19.44
0 0.00
13 18.06
0 0.00
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
45  โรงเรียนบ้านระแว้ง 360
36 10.00
52 14.44
11 3.06
36 10.00
0 0.00
225 62.50
135 37.50%
46  โรงเรียนบ้านสะกำ 310
56 18.06
41 13.23
4 1.29
15 4.84
0 0.00
194 62.58
116 37.42%
47  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 76
14 18.42
4 5.26
2 2.63
5 6.58
3 3.95
48 63.16
28 36.84%
48  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 106
11 10.38
12 11.32
2 1.89
13 12.26
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
49  โรงเรียนบ้านป่าบอน 81
1 1.23
24 29.63
4 4.94
0 0.00
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
50  โรงเรียนบ้านกระโด 166
23 13.86
21 12.65
5 3.01
9 5.42
0 0.00
108 65.06
58 34.94%
51  โรงเรียนบ้านบาเงง 70
8 11.43
4 5.71
5 7.14
7 10.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
52  โรงเรียนบ้านปานัน 125
16 12.80
16 12.80
3 2.40
4 3.20
3 2.40
83 66.40
42 33.60%
53  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 102
7 6.86
20 19.61
6 5.88
1 0.98
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
54  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 90
10 11.11
9 10.00
2 2.22
7 7.78
2 2.22
60 66.67
30 33.33%
55  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 230
34 14.78
11 4.78
14 6.09
17 7.39
0 0.00
154 66.96
76 33.04%
56  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 459
51 11.11
61 13.29
12 2.61
13 2.83
5 1.09
317 69.06
142 30.94%
57  โรงเรียนบ้านอินทนิล 293
32 10.92
28 9.56
3 1.02
22 7.51
3 1.02
205 69.97
88 30.03%
58  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 217
13 5.99
40 18.43
12 5.53
0 0.00
0 0.00
152 70.05
65 29.95%
59  โรงเรียนบ้านน้ำใส 548
29 5.29
59 10.77
20 3.65
49 8.94
4 0.73
387 70.62
161 29.38%
60  โรงเรียนบ้านบาละแต 136
12 8.82
9 6.62
7 5.15
10 7.35
1 0.74
97 71.32
39 28.68%
61  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 165
15 9.09
8 4.85
8 4.85
5 3.03
11 6.67
118 71.52
47 28.48%
62  โรงเรียนบ้านละหารยามู 165
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 26.67
3 1.82
118 71.52
47 28.48%
63  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 271
26 9.59
44 16.24
4 1.48
2 0.74
0 0.00
195 71.96
76 28.04%
64  โรงเรียนบ้านปลักปรือ 78
4 5.13
6 7.69
2 2.56
8 10.26
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
65  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 101
6 5.94
5 4.95
9 8.91
7 6.93
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
66  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 60
5 8.33
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
67  โรงเรียนบ้านคลองทราย 61
6 9.84
4 6.56
4 6.56
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
68  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 159
13 8.18
21 13.21
3 1.89
2 1.26
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
69  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 41
6 14.63
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
70  โรงเรียนบ้านราวอ 91
9 9.89
5 5.49
4 4.40
4 4.40
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
71  โรงเรียนบ้านปาลัส 141
3 2.13
24 17.02
6 4.26
1 0.71
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
72  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 102
4 3.92
5 4.90
3 2.94
11 10.78
1 0.98
78 76.47
24 23.53%
73  โรงเรียนบ้านด่าน 57
6 10.53
3 5.26
1 1.75
3 5.26
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
74  โรงเรียนบ้านศาลาสอง 130
12 9.23
9 6.92
4 3.08
3 2.31
1 0.77
101 77.69
29 22.31%
75  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 148
9 6.08
9 6.08
2 1.35
13 8.78
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
76  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 176
10 5.68
16 9.09
8 4.55
3 1.70
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
77  โรงเรียนบ้านมะหุด 214
18 8.41
20 9.35
9 4.21
-3 -1.40
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
78  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 88
2 2.27
4 4.55
4 4.55
8 9.09
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
79  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 162
21 12.96
1 0.62
8 4.94
1 0.62
2 1.23
129 79.63
33 20.37%
80  โรงเรียนบ้านล้อแตก 74
2 2.70
9 12.16
0 0.00
1 1.35
3 4.05
59 79.73
15 20.27%
81  โรงเรียนบ้านคลองหิน 125
15 12.00
4 3.20
3 2.40
3 2.40
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
82  โรงเรียนวัดทรายขาว 55
10 18.18
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
83  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 55
8 14.55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
84  โรงเรียนบ้านลางสาด 141
4 2.84
12 8.51
7 4.96
5 3.55
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
85  โรงเรียนบ้านควนประ 56
6 10.71
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
86  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 108
4 3.70
12 11.11
3 2.78
2 1.85
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
87  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 37
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
1 2.70
30 81.08
7 18.92%
88  โรงเรียนบ้านควนโนรี 107
6 5.61
11 10.28
2 1.87
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
89  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 395
31 7.85
28 7.09
7 1.77
7 1.77
0 0.00
322 81.52
73 18.48%
90  โรงเรียนบ้านบาโง 76
6 7.89
4 5.26
2 2.63
1 1.32
1 1.32
62 81.58
14 18.42%
91  โรงเรียนบ้านตุปะ 105
12 11.43
6 5.71
1 0.95
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
92  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 57
3 5.26
4 7.02
1 1.75
2 3.51
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
93  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 229
12 5.24
22 9.61
3 1.31
3 1.31
0 0.00
189 82.53
40 17.47%
94  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 356
31 8.71
19 5.34
11 3.09
0 0.00
0 0.00
295 82.87
61 17.13%
95  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 104
3 2.88
1 0.96
7 6.73
6 5.77
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 450
42 9.33
15 3.33
5 1.11
10 2.22
1 0.22
377 83.78
73 16.22%
97  โรงเรียนบ้านเกาะตา 110
7 6.36
0 0.00
6 5.45
0 0.00
4 3.64
93 84.55
17 15.45%
98  โรงเรียนวัดนาประดู่ 110
6 5.45
0 0.00
9 8.18
1 0.91
1 0.91
93 84.55
17 15.45%
99  โรงเรียนบ้านควนแตน 78
11 14.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
100  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 95
0 0.00
4 4.21
6 6.32
3 3.16
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
101  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 60
2 3.33
1 1.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
102  โรงเรียนบ้านควนลังงา 149
5 3.36
1 0.67
9 6.04
4 2.68
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
103  โรงเรียนบ้านตรัง 102
0 0.00
4 3.92
9 8.82
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
104  โรงเรียนบ้านเขาวัง 260
14 5.38
12 4.62
6 2.31
0 0.00
0 0.00
228 87.69
32 12.31%
105  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 204
8 3.92
7 3.43
2 0.98
3 1.47
0 0.00
184 90.20
20 9.80%
106  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 87
2 2.30
0 0.00
4 4.60
1 1.15
1 1.15
79 90.80
8 9.20%
107  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
108  โรงเรียนบ้านโผงโผง 127
4 3.15
3 2.36
2 1.57
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
109  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 104
0 0.00
0 0.00
5 4.81
1 0.96
1 0.96
97 93.27
7 6.73%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 124
4 3.23
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
111  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 120
2 1.67
1 0.83
0 0.00
0 0.00
1 0.83
116 96.67
4 3.33%
112  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
1 0.95
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
113  โรงเรียนบ้านสิเดะ 252
1 0.40
1 0.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
250 99.21
2 0.79%
114  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านคูระ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,778 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,882 10.59
เตี้ย  1,745 9.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  928 5.22
ผอมและเตี้ย  1,367 7.69
อ้วนและเตี้ย  604 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,252 63.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,526 คน


36.71%


Powered By www.thaieducation.net