ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85
6 7.06
10 11.76
0 0.00
16 18.82
10 11.76
43 50.59
42 49.41%
2  โรงเรียนบ้านควนดิน 183
39 21.31
11 6.01
15 8.20
7 3.83
9 4.92
102 55.74
81 44.26%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400
59 14.75
55 13.75
7 1.75
54 13.50
0 0.00
225 56.25
175 43.75%
4  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 151
10 6.62
11 7.28
4 2.65
25 16.56
15 9.93
86 56.95
65 43.05%
5  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215
27 12.56
18 8.37
19 8.84
10 4.65
0 0.00
141 65.58
74 34.42%
6  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 72
8 11.11
13 18.06
1 1.39
2 2.78
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
7  โรงเรียนบ้านจะรัง 83
9 10.84
2 2.41
6 7.23
6 7.23
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350
38 10.86
25 7.14
24 6.86
9 2.57
0 0.00
254 72.57
96 27.43%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 407
42 10.32
38 9.34
10 2.46
19 4.67
1 0.25
297 72.97
110 27.03%
10  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523
63 12.05
28 5.35
20 3.82
25 4.78
1 0.19
386 73.80
137 26.20%
11  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134
25 18.66
4 2.99
3 2.24
2 1.49
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
12  โรงเรียนบ้านนอก 115
10 8.70
5 4.35
3 2.61
10 8.70
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598
34 5.69
74 12.37
30 5.02
0 0.00
1 0.17
459 76.76
139 23.24%
14  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82
11 13.41
8 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
15  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157
10 6.37
15 9.55
10 6.37
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
16  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129
5 3.88
7 5.43
8 6.20
1 0.78
6 4.65
102 79.07
27 20.93%
17  โรงเรียนบ้านใหม่ 89
0 0.00
14 15.73
4 4.49
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
18  โรงเรียนบ้านแบรอ 102
1 0.98
3 2.94
3 2.94
12 11.76
1 0.98
82 80.39
20 19.61%
19  โรงเรียนบ้านดอนนา 68
6 8.82
0 0.00
0 0.00
6 8.82
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 156
15 9.62
9 5.77
0 0.00
0 0.00
5 3.21
127 81.41
29 18.59%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 483
26 5.38
42 8.70
11 2.28
6 1.24
1 0.21
397 82.19
86 17.81%
22  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
23  โรงเรียนบ้านหนองแรต 187
15 8.02
9 4.81
7 3.74
2 1.07
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
24  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 88
6 6.82
1 1.14
4 4.55
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 195
17 8.72
11 5.64
1 0.51
2 1.03
0 0.00
164 84.10
31 15.90%
26  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 167
17 10.18
2 1.20
5 2.99
2 1.20
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
27  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87
8 9.20
3 3.45
1 1.15
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
28  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 149
7 4.70
8 5.37
6 4.03
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
29  โรงเรียนบ้านกาหยี 93
1 1.08
4 4.30
4 4.30
3 3.23
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
30  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187
7 3.74
8 4.28
4 2.14
5 2.67
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
31  โรงเรียนบ้านสะบารัง 595
28 4.71
17 2.86
19 3.19
3 0.50
0 0.00
528 88.74
67 11.26%
32  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
33  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 113
6 5.31
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
34  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
2 3.13
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
35  โรงเรียนบ้านบางทัน 100
1 1.00
3 3.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
36  โรงเรียนบ้านบาโลย 171
3 1.75
3 1.75
3 1.75
4 2.34
0 0.00
158 92.40
13 7.60%
37  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 83
1 1.20
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
38  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104
2 1.92
0 0.00
1 0.96
0 0.00
1 0.96
100 96.15
4 3.85%
39  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174
3 1.72
1 0.57
1 0.57
1 0.57
0 0.00
168 96.55
6 3.45%
40  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172
4 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 97.67
4 2.33%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
42  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
43  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 0
0
0
0
0
0
0
0 %
44  โรงเรียนบ้านกลาง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
45  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
46  โรงเรียนบ้านกาฮง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
47  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
48  โรงเรียนบ้านกือยา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
49  โรงเรียนบ้านกูวิง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
50  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
51  โรงเรียนบ้านค่าย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
52  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
53  โรงเรียนบ้านควนคูหา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
54  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
55  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 0
0
0
0
0
0
0
0 %
56  โรงเรียนบ้านจือโระ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
57  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0
0
0
0
0
0
0
0 %
58  โรงเรียนบ้านดาลอ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
59  โรงเรียนบ้านดอนรัก 0
0
0
0
0
0
0
0 %
60  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
61  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 0
0
0
0
0
0
0
0 %
62  โรงเรียนบ้านตันหยง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
63  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
64  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
65  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
66  โรงเรียนบ้านตะโละ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
67  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 0
0
0
0
0
0
0
0 %
68  โรงเรียนบ้านตาหมน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
69  โรงเรียนบ้านตือระ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
70  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
71  โรงเรียนบ้านท่ากุน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
72  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
73  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 0
0
0
0
0
0
0
0 %
74  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
75  โรงเรียนบ้านคาโต 0
0
0
0
0
0
0
0 %
76  โรงเรียนบ้านทุ่ง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
77  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
78  โรงเรียนบ้านท่าสู 0
0
0
0
0
0
0
0 %
79  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
80  โรงเรียนบ้านบากง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
81  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
82  โรงเรียนบ้านท่าพง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
83  โรงเรียนบ้านบางราพา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
84  โรงเรียนบ้านบางหมู 0
0
0
0
0
0
0
0 %
85  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 0
0
0
0
0
0
0
0 %
86  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
87  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
88  โรงเรียนบ้านบานา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
89  โรงเรียนบ้านปรัง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
90  โรงเรียนบ้านบูดี 0
0
0
0
0
0
0
0 %
91  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
92  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
93  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
94  โรงเรียนบ้านบางปู 0
0
0
0
0
0
0
0 %
95  โรงเรียนบ้านปุลากง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
96  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
97  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
98  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
99  โรงเรียนบ้านปาเระ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
100  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
101  โรงเรียนบ้านฝาง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
102  โรงเรียนบ้านมูหลง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
103  โรงเรียนบ้านยาบี 0
0
0
0
0
0
0
0 %
104  โรงเรียนบ้านมะปริง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
105  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
106  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 0
0
0
0
0
0
0
0 %
107  โรงเรียนบ้านราวอ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
108  โรงเรียนบ้านลดา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
109  โรงเรียนบ้านยือริง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
110  โรงเรียนบ้านลางา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
111  โรงเรียนบ้านสระมาลา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
112  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 0
0
0
0
0
0
0
0 %
113  โรงเรียนบ้านเคียน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
114  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 0
0
0
0
0
0
0
0 %
115  โรงเรียนบ้านสายหมอ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
116  โรงเรียนบ้านรามง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
117  โรงเรียนบ้านเปียะ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
118  โรงเรียนบ้านแคนา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
119  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 0
0
0
0
0
0
0
0 %
120  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 0
0
0
0
0
0
0
0 %
121  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
122  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
123  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
124  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 0
0
0
0
0
0
0
0 %
125  โรงเรียนพัฒนศึกษา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
126  โรงเรียนยะหริ่ง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
127  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 0
0
0
0
0
0
0
0 %
128  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
129  โรงเรียนวัดควน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
130  โรงเรียนรัชดาภิเษก 0
0
0
0
0
0
0
0 %
131  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 0
0
0
0
0
0
0
0 %
132  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 0
0
0
0
0
0
0
0 %
133  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 0
0
0
0
0
0
0
0 %
134  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 0
0
0
0
0
0
0
0 %
135  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 0
0
0
0
0
0
0
0 %
136  โรงเรียนเมืองปัตตานี 0
0
0
0
0
0
0
0 %

 

จำนวนนักเรียน  7,410 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  577 7.79
เตี้ย  471 6.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  243 3.28
ผอมและเตี้ย  244 3.29
อ้วนและเตี้ย  52 0.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,823 78.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,587 คน


21.42%


Powered By www.thaieducation.net