ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลางา 78
29 37.18
25 32.05
2 2.56
14 17.95
0 0.00
8 10.26
70 89.74%
2  โรงเรียนบ้านตาหมน 99
25 25.25
22 22.22
0 0.00
14 14.14
0 0.00
38 38.38
61 61.62%
3  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123
16 13.01
16 13.01
8 6.50
14 11.38
5 4.07
64 52.03
59 47.97%
4  โรงเรียนบ้านควนดิน 183
39 21.31
11 6.01
15 8.20
7 3.83
9 4.92
102 55.74
81 44.26%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400
59 14.75
55 13.75
7 1.75
54 13.50
0 0.00
225 56.25
175 43.75%
6  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 151
10 6.62
11 7.28
4 2.65
25 16.56
15 9.93
86 56.95
65 43.05%
7  โรงเรียนบ้านกาฮง 251
40 15.94
37 14.74
4 1.59
22 8.76
2 0.80
146 58.17
105 41.83%
8  โรงเรียนบ้านบูดี 613
93 15.17
78 12.72
19 3.10
49 7.99
12 1.96
362 59.05
251 40.95%
9  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387
55 14.21
72 18.60
13 3.36
12 3.10
5 1.29
230 59.43
157 40.57%
10  โรงเรียนบ้านกลาง 118
8 6.78
23 19.49
9 7.63
1 0.85
1 0.85
76 64.41
42 35.59%
11  โรงเรียนบ้านแคนา 68
6 8.82
4 5.88
9 13.24
5 7.35
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
12  โรงเรียนบ้านกูวิง 128
25 19.53
13 10.16
5 3.91
2 1.56
0 0.00
83 64.84
45 35.16%
13  โรงเรียนบ้านกือยา 115
15 13.04
16 13.91
6 5.22
3 2.61
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
14  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215
27 12.56
18 8.37
19 8.84
10 4.65
0 0.00
141 65.58
74 34.42%
15  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 72
8 11.11
13 18.06
1 1.39
2 2.78
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
16  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144
15 10.42
24 16.67
3 2.08
6 4.17
0 0.00
96 66.67
48 33.33%
17  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 221
54 24.43
11 4.98
1 0.45
6 2.71
1 0.45
148 66.97
73 33.03%
18  โรงเรียนบ้านตะโละ 153
18 11.76
18 11.76
2 1.31
9 5.88
3 1.96
103 67.32
50 32.68%
19  โรงเรียนพัฒนศึกษา 147
14 9.52
2 1.36
3 2.04
28 19.05
1 0.68
99 67.35
48 32.65%
20  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 102
12 11.76
5 4.90
3 2.94
3 2.94
10 9.80
69 67.65
33 32.35%
21  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228
35 15.35
17 7.46
4 1.75
17 7.46
0 0.00
155 67.98
73 32.02%
22  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 135
24 17.78
17 12.59
1 0.74
0 0.00
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
23  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80
2 2.50
18 22.50
0 0.00
2 2.50
2 2.50
56 70.00
24 30.00%
24  โรงเรียนบ้านตันหยง 207
27 13.04
24 11.59
2 0.97
8 3.86
1 0.48
145 70.05
62 29.95%
25  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 148
14 9.46
27 18.24
1 0.68
2 1.35
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
26  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85
3 3.53
4 4.71
0 0.00
10 11.76
8 9.41
60 70.59
25 29.41%
27  โรงเรียนบ้านจะรัง 83
9 10.84
2 2.41
6 7.23
6 7.23
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350
38 10.86
25 7.14
24 6.86
9 2.57
0 0.00
254 72.57
96 27.43%
29  โรงเรียนบ้านปาเระ 122
13 10.66
12 9.84
5 4.10
3 2.46
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 407
42 10.32
38 9.34
10 2.46
19 4.67
1 0.25
297 72.97
110 27.03%
31  โรงเรียนบ้านยือริง 37
2 5.41
6 16.22
2 5.41
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
32  โรงเรียนบ้านเคียน 76
9 11.84
8 10.53
3 3.95
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
33  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523
63 12.05
28 5.35
20 3.82
25 4.78
1 0.19
386 73.80
137 26.20%
34  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 139
8 5.76
9 6.47
9 6.47
5 3.60
5 3.60
103 74.10
36 25.90%
35  โรงเรียนบ้านรามง 85
6 7.06
7 8.24
3 3.53
5 5.88
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
36  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134
25 18.66
4 2.99
3 2.24
2 1.49
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
37  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 203
19 9.36
14 6.90
12 5.91
6 2.96
0 0.00
152 74.88
51 25.12%
38  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 146
11 7.53
14 9.59
8 5.48
3 2.05
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
39  โรงเรียนบ้านบางปู 485
72 14.85
23 4.74
15 3.09
8 1.65
1 0.21
366 75.46
119 24.54%
40  โรงเรียนบ้านนอก 115
10 8.70
5 4.35
3 2.61
10 8.70
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
41  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 142
12 8.45
16 11.27
3 2.11
3 2.11
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
42  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 147
3 2.04
4 2.72
11 7.48
7 4.76
10 6.80
112 76.19
35 23.81%
43  โรงเรียนบ้านบางหมู 84
12 14.29
2 2.38
0 0.00
6 7.14
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
44  โรงเรียนบ้านคาโต 318
13 4.09
39 12.26
13 4.09
9 2.83
1 0.31
243 76.42
75 23.58%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598
34 5.69
74 12.37
30 5.02
0 0.00
1 0.17
459 76.76
139 23.24%
46  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82
11 13.41
8 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
47  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 521
47 9.02
0 0.00
10 1.92
54 10.36
9 1.73
401 76.97
120 23.03%
48  โรงเรียนวัดควน 48
3 6.25
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
49  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 262
7 2.67
42 16.03
8 3.05
3 1.15
0 0.00
202 77.10
60 22.90%
50  โรงเรียนบ้านบานา 136
14 10.29
4 2.94
4 2.94
9 6.62
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
51  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 225
19 8.44
20 8.89
10 4.44
2 0.89
0 0.00
174 77.33
51 22.67%
52  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 181
9 4.97
22 12.15
10 5.52
0 0.00
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
53  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 125
11 8.80
7 5.60
6 4.80
2 1.60
2 1.60
97 77.60
28 22.40%
54  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 125
9 7.20
13 10.40
4 3.20
1 0.80
1 0.80
97 77.60
28 22.40%
55  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157
10 6.37
15 9.55
10 6.37
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
56  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 209
6 2.87
20 9.57
8 3.83
10 4.78
2 0.96
163 77.99
46 22.01%
57  โรงเรียนบ้านปรัง 107
3 2.80
2 1.87
3 2.80
15 14.02
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
58  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 112
5 4.46
4 3.57
14 12.50
1 0.89
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
59  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 145
18 12.41
10 6.90
2 1.38
1 0.69
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
60  โรงเรียนบ้านท่าพง 145
10 6.90
4 2.76
9 6.21
8 5.52
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
61  โรงเรียนบ้านราวอ 150
9 6.00
7 4.67
12 8.00
1 0.67
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
62  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129
5 3.88
7 5.43
8 6.20
1 0.78
6 4.65
102 79.07
27 20.93%
63  โรงเรียนบ้านใหม่ 89
0 0.00
14 15.73
4 4.49
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
64  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 234
4 1.71
15 6.41
25 10.68
1 0.43
2 0.85
187 79.91
47 20.09%
65  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 85
5 5.88
4 4.71
4 4.71
2 2.35
2 2.35
68 80.00
17 20.00%
66  โรงเรียนยะหริ่ง 766
40 5.22
48 6.27
64 8.36
0 0.00
0 0.00
614 80.16
152 19.84%
67  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 101
7 6.93
5 4.95
3 2.97
5 4.95
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
68  โรงเรียนรัชดาภิเษก 157
1 0.64
15 9.55
11 7.01
4 2.55
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
69  โรงเรียนบ้านแบรอ 102
1 0.98
3 2.94
3 2.94
12 11.76
1 0.98
82 80.39
20 19.61%
70  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 133
5 3.76
5 3.76
6 4.51
5 3.76
5 3.76
107 80.45
26 19.55%
71  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52
1 1.92
5 9.62
2 3.85
2 3.85
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
72  โรงเรียนบ้านดอนนา 68
6 8.82
0 0.00
0 0.00
6 8.82
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
73  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 222
5 2.25
7 3.15
18 8.11
12 5.41
0 0.00
180 81.08
42 18.92%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 156
15 9.62
9 5.77
0 0.00
0 0.00
5 3.21
127 81.41
29 18.59%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 353
18 5.10
13 3.68
10 2.83
13 3.68
11 3.12
288 81.59
65 18.41%
76  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 100
6 6.00
7 7.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 483
26 5.38
42 8.70
11 2.28
6 1.24
1 0.21
397 82.19
86 17.81%
78  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1782
92 5.16
37 2.08
166 9.32
17 0.95
3 0.17
1467 82.32
315 17.68%
79  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
80  โรงเรียนบ้านหนองแรต 187
15 8.02
9 4.81
7 3.74
2 1.07
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
81  โรงเรียนบ้านจือโระ 103
7 6.80
8 7.77
3 2.91
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
82  โรงเรียนบ้านยาบี 225
20 8.89
0 0.00
5 2.22
14 6.22
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
83  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 88
6 6.82
1 1.14
4 4.55
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
84  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231
24 10.39
11 4.76
4 1.73
0 0.00
0 0.00
192 83.12
39 16.88%
85  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 36
2 5.56
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
86  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 576
40 6.94
13 2.26
27 4.69
16 2.78
0 0.00
480 83.33
96 16.67%
87  โรงเรียนบ้านมะปริง 205
15 7.32
14 6.83
3 1.46
2 0.98
0 0.00
171 83.41
34 16.59%
88  โรงเรียนบ้านบากง 155
7 4.52
6 3.87
8 5.16
4 2.58
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
89  โรงเรียนเมืองปัตตานี 713
41 5.75
44 6.17
28 3.93
0 0.00
1 0.14
599 84.01
114 15.99%
90  โรงเรียนบ้านฝาง 214
9 4.21
12 5.61
10 4.67
3 1.40
0 0.00
180 84.11
34 15.89%
91  โรงเรียนบ้านมูหลง 95
5 5.26
4 4.21
5 5.26
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
92  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396
17 4.29
24 6.06
15 3.79
6 1.52
0 0.00
334 84.34
62 15.66%
93  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 167
17 10.18
2 1.20
5 2.99
2 1.20
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
94  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87
8 9.20
3 3.45
1 1.15
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
95  โรงเรียนบ้านเปียะ 231
0 0.00
0 0.00
12 5.19
22 9.52
0 0.00
197 85.28
34 14.72%
96  โรงเรียนบ้านสายหมอ 118
12 10.17
2 1.69
3 2.54
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
97  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 149
7 4.70
8 5.37
6 4.03
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
98  โรงเรียนบ้านบางราพา 157
5 3.18
12 7.64
5 3.18
0 0.00
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
99  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87
4 4.60
4 4.60
3 3.45
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
100  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 200
8 4.00
4 2.00
7 3.50
8 4.00
0 0.00
173 86.50
27 13.50%
101  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 105
4 3.81
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 153
4 2.61
16 10.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
103  โรงเรียนบ้านกาหยี 93
1 1.08
4 4.30
4 4.30
3 3.23
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
104  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187
7 3.74
8 4.28
4 2.14
5 2.67
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 195
13 6.67
9 4.62
1 0.51
2 1.03
0 0.00
170 87.18
25 12.82%
106  โรงเรียนบ้านปุลากง 180
7 3.89
1 0.56
0 0.00
15 8.33
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
107  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 108
2 1.85
6 5.56
3 2.78
2 1.85
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
108  โรงเรียนบ้านดอนรัก 407
24 5.90
8 1.97
7 1.72
9 2.21
0 0.00
359 88.21
48 11.79%
109  โรงเรียนบ้านสะบารัง 595
28 4.71
17 2.86
19 3.19
3 0.50
0 0.00
528 88.74
67 11.26%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 174
14 8.05
0 0.00
5 2.87
0 0.00
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
111  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
112  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 257
7 2.72
6 2.33
13 5.06
0 0.00
0 0.00
231 89.88
26 10.12%
113  โรงเรียนบ้านควนคูหา 121
3 2.48
3 2.48
2 1.65
3 2.48
1 0.83
109 90.08
12 9.92%
114  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 316
13 4.11
17 5.38
0 0.00
1 0.32
0 0.00
285 90.19
31 9.81%
115  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 113
6 5.31
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
116  โรงเรียนบ้านค่าย 105
8 7.62
2 1.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
117  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
2 3.13
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
118  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172
10 5.81
3 1.74
3 1.74
0 0.00
0 0.00
156 90.70
16 9.30%
119  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 332
5 1.51
3 0.90
2 0.60
20 6.02
0 0.00
302 90.96
30 9.04%
120  โรงเรียนบ้านบางทัน 100
1 1.00
3 3.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
121  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239
10 4.18
3 1.26
4 1.67
3 1.26
0 0.00
219 91.63
20 8.37%
122  โรงเรียนบ้านท่าสู 136
4 2.94
5 3.68
0 0.00
2 1.47
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
123  โรงเรียนบ้านบาโลย 171
3 1.75
3 1.75
3 1.75
4 2.34
0 0.00
158 92.40
13 7.60%
124  โรงเรียนบ้านตือระ 126
4 3.17
3 2.38
2 1.59
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
125  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 204
7 3.43
4 1.96
1 0.49
2 0.98
0 0.00
190 93.14
14 6.86%
126  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
127  โรงเรียนบ้านดาลอ 128
0 0.00
1 0.78
4 3.13
2 1.56
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
128  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 83
1 1.20
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
129  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113
2 1.77
1 0.88
2 1.77
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
130  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104
2 1.92
0 0.00
1 0.96
0 0.00
1 0.96
100 96.15
4 3.85%
131  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 111
0 0.00
0 0.00
1 0.90
3 2.70
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
132  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174
3 1.72
1 0.57
1 0.57
1 0.57
0 0.00
168 96.55
6 3.45%
133  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 64
0 0.00
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
134  โรงเรียนบ้านลดา 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.86
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
135  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172
4 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 97.67
4 2.33%
136  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,996 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,977 7.32
เตี้ย  1,646 6.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,039 3.85
ผอมและเตี้ย  826 3.06
อ้วนและเตี้ย  153 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,355 79.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,641 คน


20.90%


Powered By www.thaieducation.net