ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหวัง 146
26 17.81
14 9.59
32 21.92
6 4.11
1 0.68
67 45.89
79 54.11%
2  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 66
10 15.15
9 13.64
9 13.64
3 4.55
0 0.00
35 53.03
31 46.97%
3  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 78
9 11.54
0 0.00
17 21.79
4 5.13
4 5.13
44 56.41
34 43.59%
4  โรงเรียนวัดท่าควาย 98
17 17.35
6 6.12
18 18.37
1 1.02
0 0.00
56 57.14
42 42.86%
5  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 78
9 11.54
0 0.00
15 19.23
9 11.54
0 0.00
45 57.69
33 42.31%
6  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 207
7 3.38
9 4.35
29 14.01
13 6.28
28 13.53
121 58.45
86 41.55%
7  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 118
13 11.02
9 7.63
22 18.64
2 1.69
3 2.54
69 58.47
49 41.53%
8  โรงเรียนวัดปลักปอม 41
6 14.63
2 4.88
7 17.07
2 4.88
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
9  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 61
8 13.11
11 18.03
3 4.92
3 4.92
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
10  โรงเรียนบ้านน้ำตก 158
13 8.23
6 3.80
17 10.76
9 5.70
17 10.76
96 60.76
62 39.24%
11  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 318
53 16.67
22 6.92
24 7.55
9 2.83
15 4.72
195 61.32
123 38.68%
12  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 464
51 10.99
41 8.84
53 11.42
31 6.68
3 0.65
285 61.42
179 38.58%
13  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 107
5 4.67
9 8.41
26 24.30
1 0.93
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
14  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 113
8 7.08
24 21.24
8 7.08
2 1.77
0 0.00
71 62.83
42 37.17%
15  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 137
9 6.57
9 6.57
30 21.90
1 0.73
1 0.73
87 63.50
50 36.50%
16  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 70
9 12.86
5 7.14
4 5.71
5 7.14
2 2.86
45 64.29
25 35.71%
17  โรงเรียนวัดบางขวน 151
6 3.97
13 8.61
10 6.62
13 8.61
10 6.62
99 65.56
52 34.44%
18  โรงเรียนวัดหัวควน 179
11 6.15
7 3.91
27 15.08
7 3.91
8 4.47
119 66.48
60 33.52%
19  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 325
23 7.08
20 6.15
28 8.62
19 5.85
12 3.69
223 68.62
102 31.38%
20  โรงเรียนบ้านหนองธง 361
18 4.99
14 3.88
32 8.86
16 4.43
33 9.14
248 68.70
113 31.30%
21  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 157
12 7.64
8 5.10
18 11.46
11 7.01
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
22  โรงเรียนบ้านวังปริง 92
2 2.17
9 9.78
16 17.39
0 0.00
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
23  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 75
5 6.67
2 2.67
13 17.33
2 2.67
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
24  โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 149
19 12.75
8 5.37
1 0.67
4 2.68
11 7.38
106 71.14
43 28.86%
25  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 49
3 6.12
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
26  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 127
3 2.36
5 3.94
28 22.05
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
27  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 172
14 8.14
9 5.23
14 8.14
7 4.07
4 2.33
124 72.09
48 27.91%
28  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 602
26 4.32
16 2.66
117 19.44
6 1.00
2 0.33
435 72.26
167 27.74%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 348
28 8.05
29 8.33
38 10.92
0 0.00
0 0.00
253 72.70
95 27.30%
30  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 162
15 9.26
14 8.64
6 3.70
7 4.32
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
31  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 170
14 8.24
5 2.94
24 14.12
1 0.59
0 0.00
126 74.12
44 25.88%
32  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 120
10 8.33
3 2.50
18 15.00
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
33  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 128
6 4.69
1 0.78
19 14.84
1 0.78
6 4.69
95 74.22
33 25.78%
34  โรงเรียนปากพะยูน 116
11 9.48
4 3.45
14 12.07
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
35  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 421
25 5.94
13 3.09
47 11.16
10 2.38
10 2.38
316 75.06
105 24.94%
36  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 162
7 4.32
11 6.79
4 2.47
10 6.17
8 4.94
122 75.31
40 24.69%
37  โรงเรียนบ้านทอนตรน 291
15 5.15
18 6.19
14 4.81
13 4.47
11 3.78
220 75.60
71 24.40%
38  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 111
3 2.70
10 9.01
14 12.61
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
39  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 132
9 6.82
6 4.55
11 8.33
5 3.79
1 0.76
100 75.76
32 24.24%
40  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 289
10 3.46
5 1.73
17 5.88
15 5.19
22 7.61
220 76.12
69 23.88%
41  โรงเรียนบ้านท่าลาด 231
13 5.63
4 1.73
36 15.58
0 0.00
0 0.00
178 77.06
53 22.94%
42  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 98
8 8.16
0 0.00
14 14.29
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
43  โรงเรียนบ้านโคกทราย 112
5 4.46
2 1.79
18 16.07
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
44  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 110
5 4.55
4 3.64
14 12.73
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
45  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 147
5 3.40
8 5.44
19 12.93
0 0.00
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
46  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 278
17 6.12
10 3.60
33 11.87
0 0.00
0 0.00
218 78.42
60 21.58%
47  โรงเรียนบ้านปากพล 84
7 8.33
3 3.57
4 4.76
3 3.57
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
48  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 169
17 10.06
4 2.37
15 8.88
0 0.00
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
49  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 133
14 10.53
8 6.02
4 3.01
2 1.50
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
50  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 237
11 4.64
3 1.27
35 14.77
0 0.00
0 0.00
188 79.32
49 20.68%
51  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 160
5 3.13
16 10.00
10 6.25
2 1.25
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
52  โรงเรียนบ้านพน 156
13 8.33
9 5.77
10 6.41
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
53  โรงเรียนวัดลอน 172
2 1.16
7 4.07
26 15.12
0 0.00
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
54  โรงเรียนวัดพระเกิด 128
4 3.13
2 1.56
20 15.63
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
55  โรงเรียนบ้านบางมวง 129
14 10.85
6 4.65
4 3.10
1 0.78
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
56  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 152
13 8.55
5 3.29
10 6.58
1 0.66
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
57  โรงเรียนบ้านท่าวา 64
5 7.81
2 3.13
4 6.25
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
58  โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 96
4 4.17
0 0.00
13 13.54
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
59  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 48
0 0.00
1 2.08
6 12.50
1 2.08
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
60  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 240
7 2.92
15 6.25
21 8.75
1 0.42
0 0.00
196 81.67
44 18.33%
61  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 166
9 5.42
13 7.83
7 4.22
1 0.60
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
62  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 67
1 1.49
0 0.00
10 14.93
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
63  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 174
1 0.57
2 1.15
13 7.47
11 6.32
4 2.30
143 82.18
31 17.82%
64  โรงเรียนบ้านควนยวน 276
6 2.17
10 3.62
29 10.51
4 1.45
0 0.00
227 82.25
49 17.75%
65  โรงเรียนบ้านควนแหวง 244
10 4.10
2 0.82
26 10.66
5 2.05
0 0.00
201 82.38
43 17.62%
66  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 98
3 3.06
3 3.06
11 11.22
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
67  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 255
18 7.06
4 1.57
11 4.31
11 4.31
0 0.00
211 82.75
44 17.25%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 129
6 4.65
3 2.33
8 6.20
2 1.55
3 2.33
107 82.95
22 17.05%
69  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 136
4 2.94
4 2.94
10 7.35
2 1.47
3 2.21
113 83.09
23 16.91%
70  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 315
19 6.03
10 3.17
18 5.71
6 1.90
0 0.00
262 83.17
53 16.83%
71  โรงเรียนบ้านคู 161
12 7.45
1 0.62
14 8.70
0 0.00
0 0.00
134 83.23
27 16.77%
72  โรงเรียนวัดไทรพอน 108
9 8.33
2 1.85
7 6.48
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
73  โรงเรียนบ้านควนประกอบ 281
13 4.63
3 1.07
2 0.71
0 0.00
28 9.96
235 83.63
46 16.37%
74  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 163
3 1.84
6 3.68
11 6.75
2 1.23
4 2.45
137 84.05
26 15.95%
75  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 138
3 2.17
2 1.45
7 5.07
6 4.35
4 2.90
116 84.06
22 15.94%
76  โรงเรียนวัดฝาละมี 70
2 2.86
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
77  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 103
2 1.94
2 1.94
8 7.77
4 3.88
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
78  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 71
1 1.41
5 7.04
4 5.63
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
79  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 118
5 4.24
2 1.69
11 9.32
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
80  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 440
15 3.41
9 2.05
33 7.50
8 1.82
0 0.00
375 85.23
65 14.77%
81  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 150
10 6.67
4 2.67
8 5.33
0 0.00
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
82  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 71
3 4.23
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
83  โรงเรียนบ้านโคกสัก 236
9 3.81
5 2.12
16 6.78
3 1.27
0 0.00
203 86.02
33 13.98%
84  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 891
33 3.70
17 1.91
61 6.85
10 1.12
2 0.22
768 86.20
123 13.80%
85  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
86  โรงเรียนวัดควนเผยอ 144
7 4.86
6 4.17
1 0.69
3 2.08
2 1.39
125 86.81
19 13.19%
87  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 129
4 3.10
2 1.55
11 8.53
0 0.00
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
88  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 151
5 3.31
3 1.99
11 7.28
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
89  โรงเรียนบ้านช่องฟืน 113
3 2.65
0 0.00
7 6.19
4 3.54
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
90  โรงเรียนวัดนาปะขอ 65
2 3.08
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
91  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 101
3 2.97
3 2.97
6 5.94
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
92  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 187
1 0.53
0 0.00
21 11.23
0 0.00
0 0.00
165 88.24
22 11.76%
93  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 123
3 2.44
0 0.00
10 8.13
1 0.81
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
94  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 45
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
95  โรงเรียนวัดโตนด 63
4 6.35
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
96  โรงเรียนวัดโรจนาราม 73
1 1.37
3 4.11
3 4.11
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
97  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) 114
1 0.88
4 3.51
7 6.14
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
98  โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 226
5 2.21
5 2.21
6 2.65
4 1.77
3 1.33
203 89.82
23 10.18%
99  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 136
4 2.94
0 0.00
7 5.15
1 0.74
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
100  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 69
1 1.45
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
101  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
102  โรงเรียนบ้านด่านโลด 212
4 1.89
3 1.42
6 2.83
2 0.94
3 1.42
194 91.51
18 8.49%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
104  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 220
0 0.00
3 1.36
14 6.36
0 0.00
0 0.00
203 92.27
17 7.73%
105  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 39
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
106  โรงเรียนบ้านแหลม 118
3 2.54
3 2.54
0 0.00
3 2.54
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
107  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 81
2 2.47
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
108  โรงเรียนบ้านต้นสน 82
1 1.22
2 2.44
2 2.44
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
109  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 195
6 3.08
0 0.00
7 3.59
0 0.00
0 0.00
182 93.33
13 6.67%
110  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
111  โรงเรียนวัดปัณณาราม 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
112  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 67
1 1.49
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
113  โรงเรียนบ้านเทพราช 112
0 0.00
0 0.00
1 0.89
0 0.00
0 0.00
111 99.11
1 0.89%
114  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,135 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  987 5.44
เตี้ย  670 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,661 9.16
ผอมและเตี้ย  361 1.99
อ้วนและเตี้ย  270 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,186 78.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,949 คน


21.78%


Powered By www.thaieducation.net