ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 787
51 6.48
40 5.08
127 16.14
91 11.56
41 5.21
437 55.53
350 44.47%
2  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 206
6 2.91
9 4.37
28 13.59
15 7.28
25 12.14
123 59.71
83 40.29%
3  โรงเรียนวัดแหลมแค 272
13 4.78
8 2.94
56 20.59
19 6.99
0 0.00
176 64.71
96 35.29%
4  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 70
11 15.71
8 11.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
5  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 70
3 4.29
5 7.14
14 20.00
0 0.00
1 1.43
47 67.14
23 32.86%
6  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 183
13 7.10
15 8.20
14 7.65
9 4.92
9 4.92
123 67.21
60 32.79%
7  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 212
5 2.36
6 2.83
19 8.96
11 5.19
25 11.79
146 68.87
66 31.13%
8  โรงเรียน บ้านสามแยก 109
7 6.42
1 0.92
22 20.18
0 0.00
3 2.75
76 69.72
33 30.28%
9  โรงเรียนวัดเนินตามาก 73
13 17.81
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
10  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 160
5 3.13
15 9.38
21 13.13
6 3.75
0 0.00
113 70.63
47 29.38%
11  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 121
5 4.13
12 9.92
16 13.22
0 0.00
1 0.83
87 71.90
34 28.10%
12  โรงเรียนบ้านคลองปริง 87
11 12.64
6 6.90
5 5.75
1 1.15
1 1.15
63 72.41
24 27.59%
13  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 126
6 4.76
7 5.56
21 16.67
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
14  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 264
29 10.98
8 3.03
32 12.12
1 0.38
1 0.38
193 73.11
71 26.89%
15  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 45
3 6.67
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
16  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 150
9 6.00
13 8.67
18 12.00
0 0.00
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
17  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 280
26 9.29
8 2.86
37 13.21
2 0.71
1 0.36
206 73.57
74 26.43%
18  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1024
41 4.00
47 4.59
178 17.38
0 0.00
0 0.00
758 74.02
266 25.98%
19  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 102
4 3.92
2 1.96
17 16.67
2 1.96
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
20  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 114
8 7.02
3 2.63
16 14.04
1 0.88
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
21  โรงเรียนบ้านหนองข่า 119
6 5.04
1 0.84
19 15.97
3 2.52
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
22  โรงเรียนบ้านคลองยาง 63
1 1.59
6 9.52
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
23  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 160
13 8.13
10 6.25
14 8.75
0 0.00
1 0.63
122 76.25
38 23.75%
24  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 145
11 7.59
7 4.83
14 9.66
2 1.38
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
25  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 906
27 2.98
13 1.43
73 8.06
45 4.97
52 5.74
696 76.82
210 23.18%
26  โรงเรียน บ้านสระนา 134
13 9.70
4 2.99
12 8.96
2 1.49
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
27  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3218
151 4.69
66 2.05
521 16.19
5 0.16
0 0.00
2475 76.91
743 23.09%
28  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 195
6 3.08
6 3.08
32 16.41
1 0.51
0 0.00
150 76.92
45 23.08%
29  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 100
6 6.00
1 1.00
16 16.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
30  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 105
15 14.29
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
31  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 280
15 5.36
6 2.14
43 15.36
0 0.00
0 0.00
216 77.14
64 22.86%
32  โรงเรียนบ้านเนิน 97
3 3.09
7 7.22
6 6.19
3 3.09
3 3.09
75 77.32
22 22.68%
33  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 159
5 3.14
11 6.92
18 11.32
2 1.26
0 0.00
123 77.36
36 22.64%
34  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 102
5 4.90
0 0.00
18 17.65
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
35  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 49
0 0.00
2 4.08
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
36  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 361
14 3.88
16 4.43
51 14.13
0 0.00
0 0.00
280 77.56
81 22.44%
37  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 215
10 4.65
15 6.98
19 8.84
2 0.93
2 0.93
167 77.67
48 22.33%
38  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1135
59 5.20
34 3.00
109 9.60
26 2.29
13 1.15
894 78.77
241 21.23%
39  โรงเรียนวัดพานทอง 426
24 5.63
26 6.10
40 9.39
0 0.00
0 0.00
336 78.87
90 21.13%
40  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 179
9 5.03
5 2.79
22 12.29
0 0.00
1 0.56
142 79.33
37 20.67%
41  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 113
7 6.19
1 0.88
15 13.27
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
42  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 84
3 3.57
6 7.14
8 9.52
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
43  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 180
10 5.56
11 6.11
15 8.33
0 0.00
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
44  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 93
5 5.38
3 3.23
7 7.53
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
45  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 171
11 6.43
5 2.92
16 9.36
0 0.00
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
46  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 132
4 3.03
3 2.27
17 12.88
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
47  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 161
7 4.35
7 4.35
14 8.70
1 0.62
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
48  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
49  โรงเรียนบ้านทับร้าง 292
16 5.48
6 2.05
30 10.27
0 0.00
0 0.00
240 82.19
52 17.81%
50  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 311
17 5.47
0 0.00
38 12.22
0 0.00
0 0.00
256 82.32
55 17.68%
51  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
52  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 88
4 4.55
2 2.27
7 7.95
2 2.27
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
53  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 223
7 3.14
8 3.59
23 10.31
0 0.00
0 0.00
185 82.96
38 17.04%
54  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 106
12 11.32
2 1.89
4 3.77
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
55  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 292
10 3.42
2 0.68
36 12.33
1 0.34
0 0.00
243 83.22
49 16.78%
56  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 80
3 3.75
2 2.50
4 5.00
2 2.50
2 2.50
67 83.75
13 16.25%
57  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 113
5 4.42
3 2.65
4 3.54
3 2.65
3 2.65
95 84.07
18 15.93%
58  โรงเรียน วัดแปลงเกต 145
8 5.52
0 0.00
15 10.34
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
59  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 525
30 5.71
6 1.14
45 8.57
0 0.00
0 0.00
444 84.57
81 15.43%
60  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 73
5 6.85
0 0.00
4 5.48
2 2.74
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
61  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 174
3 1.72
16 9.20
3 1.72
1 0.57
3 1.72
148 85.06
26 14.94%
62  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 296
6 2.03
8 2.70
28 9.46
2 0.68
0 0.00
252 85.14
44 14.86%
63  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 108
4 3.70
5 4.63
7 6.48
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
64  โรงเรียนบ้านทรายมูล 156
4 2.56
3 1.92
15 9.62
1 0.64
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
65  โรงเรียน บ้านบางหัก 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
66  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 102
5 4.90
3 2.94
7 6.86
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
67  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 97
4 4.12
3 3.09
7 7.22
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
68  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 92
3 3.26
2 2.17
8 8.70
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
69  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 111
4 3.60
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
70  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 225
11 4.89
4 1.78
14 6.22
1 0.44
0 0.00
195 86.67
30 13.33%
71  โรงเรียนวัดทรงธรรม 293
9 3.07
9 3.07
20 6.83
0 0.00
0 0.00
255 87.03
38 12.97%
72  โรงเรียนวัดนาวังหิน 62
1 1.61
0 0.00
6 9.68
0 0.00
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
73  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 295
3 1.02
4 1.36
20 6.78
4 1.36
6 2.03
258 87.46
37 12.54%
74  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 129
1 0.78
7 5.43
6 4.65
2 1.55
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
75  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 178
5 2.81
5 2.81
4 2.25
4 2.25
4 2.25
156 87.64
22 12.36%
76  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 73
0 0.00
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
77  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 74
1 1.35
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
78  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 222
2 0.90
4 1.80
19 8.56
2 0.90
0 0.00
195 87.84
27 12.16%
79  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 872
6 0.69
2 0.23
97 11.12
0 0.00
0 0.00
767 87.96
105 12.04%
80  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
81  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 146
1 0.68
3 2.05
11 7.53
2 1.37
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
82  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 86
2 2.33
2 2.33
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
83  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 136
3 2.21
4 2.94
8 5.88
0 0.00
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
84  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 74
1 1.35
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 102
0 0.00
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
86  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 65
0 0.00
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
87  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 146
1 0.68
2 1.37
12 8.22
0 0.00
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
88  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
89  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 161
0 0.00
1 0.62
15 9.32
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
90  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 182
0 0.00
12 6.59
6 3.30
0 0.00
0 0.00
164 90.11
18 9.89%
91  โรงเรียนวัดเนินสัก 114
4 3.51
4 3.51
2 1.75
1 0.88
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
92  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 104
5 4.81
2 1.92
3 2.88
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
93  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
94  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
95  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 104
1 0.96
1 0.96
5 4.81
2 1.92
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
96  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 107
4 3.74
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
97  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 214
5 2.34
2 0.93
8 3.74
2 0.93
0 0.00
197 92.06
17 7.94%
98  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
99  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 129
2 1.55
2 1.55
6 4.65
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
100  โรงเรียน วัดบางนาง 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
101  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 124
3 2.42
1 0.81
5 4.03
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
102  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 98
0 0.00
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 413
5 1.21
8 1.94
10 2.42
4 0.97
0 0.00
386 93.46
27 6.54%
104  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 229
7 3.06
1 0.44
5 2.18
0 0.00
0 0.00
216 94.32
13 5.68%
105  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
106  โรงเรียน บ้านบางแสม 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
1 1.67
57 95.00
3 5.00%
107  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
108  โรงเรียนบ้านหนองยาง 170
0 0.00
0 0.00
7 4.12
0 0.00
0 0.00
163 95.88
7 4.12%
109  โรงเรียน บ้านทับสูง 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
110  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
111  โรงเรียนบ้านคลองโค 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.75
106 97.25
3 2.75%
112  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%

 

จำนวนนักเรียน  23,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  952 4.10
เตี้ย  643 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,503 10.79
ผอมและเตี้ย  291 1.25
อ้วนและเตี้ย  204 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,607 80.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,593 คน


19.80%


Powered By www.thaieducation.net