ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะทิง 71
9 12.68
7 9.86
47 66.20
6 8.45
0 0.00
2 2.82
69 97.18%
2  โรงเรียนบ้านนาทวี 1769
194 10.97
83 4.69
341 19.28
277 15.66
424 23.97
450 25.44
1319 74.56%
3  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 80
16 20.00
2 2.50
14 17.50
12 15.00
7 8.75
29 36.25
51 63.75%
4  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 62
13 20.97
11 17.74
4 6.45
4 6.45
0 0.00
30 48.39
32 51.61%
5  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 202
33 16.34
6 2.97
16 7.92
39 19.31
10 4.95
98 48.51
104 51.49%
6  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 100
5 5.00
0 0.00
10 10.00
5 5.00
30 30.00
50 50.00
50 50.00%
7  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 136
14 10.29
16 11.76
34 25.00
2 1.47
1 0.74
69 50.74
67 49.26%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
3 6.38
9 19.15
24 51.06
23 48.94%
9  โรงเรียนบ้านม้างอน 155
25 16.13
19 12.26
20 12.90
5 3.23
1 0.65
85 54.84
70 45.16%
10  โรงเรียนบ้านป่ากอ 156
17 10.90
9 5.77
39 25.00
1 0.64
4 2.56
86 55.13
70 44.87%
11  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 59
3 5.08
6 10.17
4 6.78
12 20.34
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
12  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 255
32 12.55
34 13.33
19 7.45
12 4.71
8 3.14
150 58.82
105 41.18%
13  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232
36 15.52
15 6.47
38 16.38
3 1.29
0 0.00
140 60.34
92 39.66%
14  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 181
25 13.81
29 16.02
0 0.00
17 9.39
0 0.00
110 60.77
71 39.23%
15  โรงเรียนบ้านพังลา 43
8 18.60
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
16  โรงเรียนบ้านปากช่อง 36
0 0.00
0 0.00
10 27.78
3 8.33
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
17  โรงเรียนบ้านท่า 304
20 6.58
54 17.76
25 8.22
10 3.29
0 0.00
195 64.14
109 35.86%
18  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 115
14 12.17
16 13.91
11 9.57
0 0.00
0 0.00
74 64.35
41 35.65%
19  โรงเรียนมหิดล 115
9 7.83
4 3.48
7 6.09
12 10.43
9 7.83
74 64.35
41 35.65%
20  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 65
3 4.62
5 7.69
2 3.08
8 12.31
5 7.69
42 64.62
23 35.38%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 137
16 11.68
0 0.00
9 6.57
16 11.68
6 4.38
90 65.69
47 34.31%
22  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82
4 4.88
2 2.44
18 21.95
0 0.00
3 3.66
55 67.07
27 32.93%
23  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 151
32 21.19
10 6.62
4 2.65
1 0.66
0 0.00
104 68.87
47 31.13%
24  โรงเรียนบ้านพรุหวา 336
36 10.71
25 7.44
11 3.27
20 5.95
10 2.98
234 69.64
102 30.36%
25  โรงเรียนบ้านควนตานี 222
18 8.11
20 9.01
25 11.26
0 0.00
4 1.80
155 69.82
67 30.18%
26  โรงเรียนบ้านนา 1217
47 3.86
31 2.55
126 10.35
78 6.41
85 6.98
850 69.84
367 30.16%
27  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 138
23 16.67
4 2.90
13 9.42
1 0.72
0 0.00
97 70.29
41 29.71%
28  โรงเรียนบ้านลำไพล 272
6 2.21
6 2.21
25 9.19
12 4.41
31 11.40
192 70.59
80 29.41%
29  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 347
29 8.36
30 8.65
19 5.48
18 5.19
6 1.73
245 70.61
102 29.39%
30  โรงเรียนบ้านนาจวก 159
12 7.55
8 5.03
4 2.52
22 13.84
0 0.00
113 71.07
46 28.93%
31  โรงเรียนบ้านเทพา 616
29 4.71
22 3.57
66 10.71
22 3.57
35 5.68
442 71.75
174 28.25%
32  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 927
33 3.56
21 2.27
85 9.17
54 5.83
68 7.34
666 71.84
261 28.16%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 155
11 7.10
5 3.23
10 6.45
10 6.45
7 4.52
112 72.26
43 27.74%
34  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65
1 1.54
2 3.08
14 21.54
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
35  โรงเรียนบ้านมุนี 115
11 9.57
16 13.91
3 2.61
1 0.87
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
36  โรงเรียนวัดช่องเขา 115
4 3.48
3 2.61
21 18.26
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
37  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 245
19 7.76
8 3.27
38 15.51
1 0.41
0 0.00
179 73.06
66 26.94%
38  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 310
10 3.23
5 1.61
32 10.32
15 4.84
21 6.77
227 73.23
83 26.77%
39  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 147
13 8.84
11 7.48
14 9.52
0 0.00
0 0.00
109 74.15
38 25.85%
40  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 93
4 4.30
4 4.30
16 17.20
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
41  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129
10 7.75
10 7.75
11 8.53
2 1.55
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
42  โรงเรียนบ้านเคลียง 161
13 8.07
7 4.35
17 10.56
4 2.48
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 202
19 9.41
13 6.44
17 8.42
2 0.99
0 0.00
151 74.75
51 25.25%
44  โรงเรียนบ้านทับยาง 370
26 7.03
33 8.92
11 2.97
20 5.41
3 0.81
277 74.86
93 25.14%
45  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176
115 9.78
96 8.16
78 6.63
0 0.00
6 0.51
881 74.91
295 25.09%
46  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 20
1 5.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
47  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 97
3 3.09
10 10.31
9 9.28
2 2.06
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
48  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 151
8 5.30
5 3.31
12 7.95
5 3.31
7 4.64
114 75.50
37 24.50%
49  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 86
1 1.16
9 10.47
11 12.79
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
50  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 127
13 10.24
13 10.24
1 0.79
4 3.15
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
51  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328
24 7.32
16 4.88
32 9.76
8 2.44
0 0.00
248 75.61
80 24.39%
52  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123
7 5.69
7 5.69
8 6.50
6 4.88
2 1.63
93 75.61
30 24.39%
53  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 62
4 6.45
1 1.61
9 14.52
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
54  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 182
3 1.65
16 8.79
4 2.20
16 8.79
5 2.75
138 75.82
44 24.18%
55  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 145
8 5.52
7 4.83
11 7.59
9 6.21
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
56  โรงเรียนบ้านพอบิด 58
2 3.45
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
57  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 373
8 2.14
45 12.06
19 5.09
11 2.95
7 1.88
283 75.87
90 24.13%
58  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 129
7 5.43
10 7.75
14 10.85
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
59  โรงเรียนบ้านคูหา 279
14 5.02
9 3.23
33 11.83
8 2.87
3 1.08
212 75.99
67 24.01%
60  โรงเรียนบ้านตูหยง 113
11 9.73
6 5.31
5 4.42
5 4.42
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
61  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 222
2 0.90
23 10.36
28 12.61
0 0.00
0 0.00
169 76.13
53 23.87%
62  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 124
11 8.87
7 5.65
4 3.23
3 2.42
4 3.23
95 76.61
29 23.39%
63  โรงเรียนวัดนาปรือ 78
5 6.41
2 2.56
6 7.69
3 3.85
2 2.56
60 76.92
18 23.08%
64  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 161
12 7.45
7 4.35
8 4.97
5 3.11
5 3.11
124 77.02
37 22.98%
65  โรงเรียนบ้านลำชิง 274
6 2.19
18 6.57
16 5.84
6 2.19
16 5.84
212 77.37
62 22.63%
66  โรงเรียนสะบ้าย้อย 956
75 7.85
76 7.95
13 1.36
31 3.24
21 2.20
740 77.41
216 22.59%
67  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 164
11 6.71
18 10.98
4 2.44
4 2.44
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
68  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 213
27 12.68
6 2.82
13 6.10
2 0.94
0 0.00
165 77.46
48 22.54%
69  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 177
6 3.39
20 11.30
13 7.34
0 0.00
0 0.00
138 77.97
39 22.03%
70  โรงเรียนบ้านบาโหย 435
19 4.37
59 13.56
16 3.68
1 0.23
0 0.00
340 78.16
95 21.84%
71  โรงเรียนบ้านแม่ที 395
36 9.11
18 4.56
22 5.57
8 2.03
0 0.00
311 78.73
84 21.27%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 81
8 9.88
3 3.70
6 7.41
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
73  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 139
8 5.76
8 5.76
13 9.35
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
74  โรงเรียนบ้านประกอบ 173
11 6.36
10 5.78
12 6.94
3 1.73
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
75  โรงเรียนบ้านเลียบ 111
3 2.70
6 5.41
11 9.91
3 2.70
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 543
17 3.13
17 3.13
30 5.52
22 4.05
26 4.79
431 79.37
112 20.63%
77  โรงเรียนบ้านป่าโอน 257
8 3.11
26 10.12
17 6.61
2 0.78
0 0.00
204 79.38
53 20.62%
78  โรงเรียน บ้านโมย 181
15 8.29
10 5.52
12 6.63
0 0.00
0 0.00
144 79.56
37 20.44%
79  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 216
8 3.70
11 5.09
17 7.87
8 3.70
0 0.00
172 79.63
44 20.37%
80  โรงเรียนวัดประจ่า 223
11 4.93
14 6.28
13 5.83
5 2.24
2 0.90
178 79.82
45 20.18%
81  โรงเรียนบ้านลําลอง 377
66 17.51
5 1.33
5 1.33
0 0.00
0 0.00
301 79.84
76 20.16%
82  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 55
2 3.64
5 9.09
3 5.45
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
83  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 383
12 3.13
24 6.27
34 8.88
5 1.31
1 0.26
307 80.16
76 19.84%
84  โรงเรียนบ้านป็อง 111
5 4.50
1 0.90
15 13.51
0 0.00
1 0.90
89 80.18
22 19.82%
85  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 147
14 9.52
2 1.36
10 6.80
3 2.04
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
86  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61
4 6.56
4 6.56
2 3.28
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
87  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 128
3 2.34
7 5.47
10 7.81
5 3.91
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 249
32 12.85
2 0.80
13 5.22
0 0.00
1 0.40
201 80.72
48 19.28%
89  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225
11 4.89
11 4.89
21 9.33
0 0.00
0 0.00
182 80.89
43 19.11%
90  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 131
4 3.05
6 4.58
15 11.45
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
91  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173
4 2.31
3 1.73
15 8.67
9 5.20
2 1.16
140 80.92
33 19.08%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 137
2 1.46
4 2.92
14 10.22
6 4.38
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75
2 2.67
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
94  โรงเรียนบ้านตาแปด 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
7 10.77
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
95  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 88
2 2.27
2 2.27
11 12.50
0 0.00
1 1.14
72 81.82
16 18.18%
96  โรงเรียนบ้านหัวถนน 132
2 1.52
3 2.27
9 6.82
10 7.58
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
97  โรงเรียนบ้านม่วง 212
14 6.60
14 6.60
4 1.89
6 2.83
0 0.00
174 82.08
38 17.92%
98  โรงเรียนบ้านสะกอม 218
8 3.67
12 5.50
14 6.42
5 2.29
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
99  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 263
5 1.90
8 3.04
17 6.46
4 1.52
13 4.94
216 82.13
47 17.87%
100  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 85
3 3.53
3 3.53
9 10.59
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
101  โรงเรียนบ้านล่องควน 222
5 2.25
4 1.80
8 3.60
11 4.95
11 4.95
183 82.43
39 17.57%
102  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 114
16 14.04
4 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
103  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
104  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 734
36 4.90
55 7.49
25 3.41
12 1.63
0 0.00
606 82.56
128 17.44%
105  โรงเรียนบ้านท่าไทร 117
3 2.56
5 4.27
12 10.26
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
106  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 106
4 3.77
4 3.77
4 3.77
4 3.77
2 1.89
88 83.02
18 16.98%
107  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 255
13 5.10
9 3.53
5 1.96
10 3.92
6 2.35
212 83.14
43 16.86%
108  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 270
9 3.33
2 0.74
34 12.59
0 0.00
0 0.00
225 83.33
45 16.67%
109  โรงเรียน บ้านกระอาน 219
9 4.11
17 7.76
7 3.20
3 1.37
0 0.00
183 83.56
36 16.44%
110  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
2 4.08
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 253
8 3.16
6 2.37
11 4.35
7 2.77
9 3.56
212 83.79
41 16.21%
112  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 106
3 2.83
2 1.89
12 11.32
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
113  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106
6 5.66
8 7.55
3 2.83
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
114  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 63
4 6.35
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
115  โรงเรียนบ้านลำเปา 209
18 8.61
3 1.44
11 5.26
1 0.48
0 0.00
176 84.21
33 15.79%
116  โรงเรียนบ้านควนหมาก 197
9 4.57
8 4.06
12 6.09
1 0.51
1 0.51
166 84.26
31 15.74%
117  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 178
5 2.81
5 2.81
18 10.11
0 0.00
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
118  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185
11 5.95
12 6.49
6 3.24
0 0.00
0 0.00
156 84.32
29 15.68%
119  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 161
3 1.86
0 0.00
11 6.83
9 5.59
2 1.24
136 84.47
25 15.53%
120  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 112
11 9.82
2 1.79
4 3.57
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
121  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 88
0 0.00
4 4.55
6 6.82
3 3.41
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
122  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 198
10 5.05
3 1.52
10 5.05
3 1.52
3 1.52
169 85.35
29 14.65%
123  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90
2 2.22
2 2.22
9 10.00
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
124  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 63
5 7.94
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 113
1 0.88
1 0.88
10 8.85
4 3.54
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
126  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 587
14 2.39
21 3.58
27 4.60
14 2.39
7 1.19
504 85.86
83 14.14%
127  โรงเรียนบ้านโคกตก 261
6 2.30
12 4.60
2 0.77
14 5.36
2 0.77
225 86.21
36 13.79%
128  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 233
15 6.44
9 3.86
6 2.58
2 0.86
0 0.00
201 86.27
32 13.73%
129  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
130  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
131  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84
6 7.14
1 1.19
0 0.00
2 2.38
2 2.38
73 86.90
11 13.10%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
133  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 123
5 4.07
3 2.44
2 1.63
3 2.44
2 1.63
108 87.80
15 12.20%
134  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82
4 4.88
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 115
3 2.61
0 0.00
9 7.83
2 1.74
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
136  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 51
0 0.00
2 3.92
2 3.92
2 3.92
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
137  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 68
1 1.47
1 1.47
5 7.35
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
138  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69
2 2.90
1 1.45
4 5.80
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
139  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
140  โรงเรียนบ้านนนท์ 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
141  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 80
4 5.00
2 2.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
142  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 129
5 3.88
2 1.55
5 3.88
2 1.55
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
143  โรงเรียนบ้านลางา 388
15 3.87
14 3.61
11 2.84
2 0.52
0 0.00
346 89.18
42 10.82%
144  โรงเรียนบ้านวังบวบ 74
4 5.41
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
145  โรงเรียนเหมืองควนกรด 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
146  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122
0 0.00
0 0.00
13 10.66
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
147  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263
10 3.80
10 3.80
2 0.76
6 2.28
0 0.00
235 89.35
28 10.65%
148  โรงเรียนบ้านโหนด 95
5 5.26
2 2.11
1 1.05
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
149  โรงเรียนบ้านระตะ 96
2 2.08
1 1.04
6 6.25
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
150  โรงเรียนบ้านแพร้ว 96
4 4.17
3 3.13
1 1.04
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
151  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 116
4 3.45
1 0.86
7 6.03
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
152  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 158
5 3.16
4 2.53
4 2.53
2 1.27
1 0.63
142 89.87
16 10.13%
153  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 90
2 2.22
3 3.33
4 4.44
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
154  โรงเรียนบ้านฉลุง 183
3 1.64
3 1.64
2 1.09
10 5.46
0 0.00
165 90.16
18 9.84%
155  โรงเรียนบ้านแซะ 51
2 3.92
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
156  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246
9 3.66
5 2.03
4 1.63
5 2.03
1 0.41
222 90.24
24 9.76%
157  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 239
7 2.93
6 2.51
5 2.09
4 1.67
0 0.00
217 90.79
22 9.21%
158  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
3 3.45
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
159  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 175
1 0.57
6 3.43
9 5.14
0 0.00
0 0.00
159 90.86
16 9.14%
160  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 88
4 4.55
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
161  โรงเรียนบ้านนาปรัง 231
0 0.00
0 0.00
7 3.03
5 2.16
8 3.46
211 91.34
20 8.66%
162  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 116
2 1.72
2 1.72
6 5.17
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
163  โรงเรียนวัดวังไทร 308
8 2.60
0 0.00
18 5.84
0 0.00
0 0.00
282 91.56
26 8.44%
164  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 109
7 6.42
2 1.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
165  โรงเรียนบ้านปากบาง 196
10 5.10
0 0.00
6 3.06
0 0.00
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
166  โรงเรียนบ้านทับโกบ 125
4 3.20
1 0.80
5 4.00
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
167  โรงเรียนวัดปริก 88
1 1.14
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
168  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103
2 1.94
2 1.94
3 2.91
1 0.97
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
169  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 39
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
170  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 227
5 2.20
6 2.64
6 2.64
0 0.00
0 0.00
210 92.51
17 7.49%
171  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 161
2 1.24
6 3.73
2 1.24
0 0.00
2 1.24
149 92.55
12 7.45%
172  โรงเรียน วัดคลองยอ 279
0 0.00
2 0.72
10 3.58
8 2.87
0 0.00
259 92.83
20 7.17%
173  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
174  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 105
2 1.90
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
175  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 247
7 2.83
2 0.81
5 2.02
2 0.81
0 0.00
231 93.52
16 6.48%
176  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 125
0 0.00
1 0.80
5 4.00
1 0.80
1 0.80
117 93.60
8 6.40%
177  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 433
0 0.00
15 3.46
12 2.77
0 0.00
0 0.00
406 93.76
27 6.24%
178  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 186
1 0.54
0 0.00
7 3.76
2 1.08
1 0.54
175 94.09
11 5.91%
179  โรงเรียนบ้านป่างาม 222
5 2.25
5 2.25
3 1.35
0 0.00
0 0.00
209 94.14
13 5.86%
180  โรงเรียนบ้านสม็อง 139
5 3.60
1 0.72
1 0.72
1 0.72
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
181  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 140
0 0.00
2 1.43
5 3.57
1 0.71
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
182  โรงเรียนวัดห้วยคู 105
1 0.95
0 0.00
1 0.95
0 0.00
4 3.81
99 94.29
6 5.71%
183  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 125
3 2.40
0 0.00
4 3.20
0 0.00
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
184  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 145
2 1.38
2 1.38
2 1.38
2 1.38
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
185  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 134
0 0.00
0 0.00
7 5.22
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
186  โรงเรียนบ้านพรุชิง 158
2 1.27
0 0.00
2 1.27
4 2.53
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
187  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 144
0 0.00
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
188  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 138
0 0.00
1 0.72
3 2.17
1 0.72
1 0.72
132 95.65
6 4.35%
189  โรงเรียนบ้านแค 191
1 0.52
2 1.05
3 1.57
2 1.05
0 0.00
183 95.81
8 4.19%
190  โรงเรียนชาติตระการโกศล 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
191  โรงเรียนบ้านพรุตู 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
192  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 148
0 0.00
0 0.00
3 2.03
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
193  โรงเรียนบ้านป่าชิง 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%

 

จำนวนนักเรียน  36,827 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,048 5.56
เตี้ย  1,675 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,589 7.03
ผอมและเตี้ย  1,160 3.15
อ้วนและเตี้ย  978 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,377 77.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,450 คน


22.95%


Powered By www.thaieducation.net