ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพังยาง 30
15 50.00
5 16.67
7 23.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
30 100.00%
2  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 47
6 12.77
4 8.51
16 34.04
3 6.38
9 19.15
9 19.15
38 80.85%
3  โรงเรียนบ้านขนุน 206
29 14.08
19 9.22
23 11.17
19 9.22
23 11.17
93 45.15
113 54.85%
4  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 43
6 13.95
5 11.63
3 6.98
9 20.93
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
5  โรงเรียนวัดปากแตระ 153
21 13.73
12 7.84
29 18.95
13 8.50
0 0.00
78 50.98
75 49.02%
6  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 145
27 18.62
7 4.83
29 20.00
4 2.76
2 1.38
76 52.41
69 47.59%
7  โรงเรียนวัดประดู่หอม 65
15 23.08
7 10.77
8 12.31
0 0.00
0 0.00
35 53.85
30 46.15%
8  โรงเรียนวัดชะแล้ 194
38 19.59
20 10.31
7 3.61
19 9.79
5 2.58
105 54.12
89 45.88%
9  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 578
60 10.38
23 3.98
48 8.30
83 14.36
40 6.92
324 56.06
254 43.94%
10  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 156
30 19.23
8 5.13
18 11.54
11 7.05
1 0.64
88 56.41
68 43.59%
11  โรงเรียน วัดกาหรํา 46
6 13.04
0 0.00
5 10.87
7 15.22
1 2.17
27 58.70
19 41.30%
12  โรงเรียน วัดบ่อแดง 325
46 14.15
29 8.92
39 12.00
12 3.69
8 2.46
191 58.77
134 41.23%
13  โรงเรียนบ้านรับแพรก 125
12 9.60
7 5.60
29 23.20
3 2.40
0 0.00
74 59.20
51 40.80%
14  โรงเรียนวิเชียรชม 2051
169 8.24
31 1.51
355 17.31
138 6.73
138 6.73
1220 59.48
831 40.52%
15  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 99
17 17.17
0 0.00
21 21.21
0 0.00
0 0.00
61 61.62
38 38.38%
16  โรงเรียนวัดประดู่ 83
8 9.64
7 8.43
9 10.84
0 0.00
6 7.23
53 63.86
30 36.14%
17  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 81
8 9.88
5 6.17
11 13.58
5 6.17
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
18  โรงเรียนบ้านชะแม 54
8 14.81
7 12.96
2 3.70
2 3.70
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
19  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 87
5 5.75
7 8.05
16 18.39
0 0.00
2 2.30
57 65.52
30 34.48%
20  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 61
1 1.64
0 0.00
12 19.67
1 1.64
7 11.48
40 65.57
21 34.43%
21  โรงเรียนวัดประตูไชย 106
13 12.26
6 5.66
13 12.26
4 3.77
0 0.00
70 66.04
36 33.96%
22  โรงเรียนวัดห้วยลาด 59
6 10.17
1 1.69
13 22.03
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
23  โรงเรียนบ้านต้นปริง 65
1 1.54
3 4.62
7 10.77
4 6.15
7 10.77
43 66.15
22 33.85%
24  โรงเรียนวัดประเจียก 120
8 6.67
2 1.67
11 9.17
10 8.33
8 6.67
81 67.50
39 32.50%
25  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 143
0 0.00
4 2.80
16 11.19
13 9.09
13 9.09
97 67.83
46 32.17%
26  โรงเรียนวัดหนองหอย 88
8 9.09
5 5.68
14 15.91
1 1.14
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
27  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 54
2 3.70
2 3.70
11 20.37
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
28  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 183
15 8.20
10 5.46
25 13.66
4 2.19
0 0.00
129 70.49
54 29.51%
29  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 62
6 9.68
4 6.45
5 8.06
2 3.23
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
30  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
1 1.45
2 2.90
17 24.64
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
31  โรงเรียนบ้านรัดปูน 76
4 5.26
6 7.89
10 13.16
0 0.00
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
32  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 14
0 0.00
1 7.14
3 21.43
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
33  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 39
2 5.13
1 2.56
8 20.51
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
34  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 25
2 8.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
35  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 332
35 10.54
2 0.60
39 11.75
9 2.71
6 1.81
241 72.59
91 27.41%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 168
6 3.57
6 3.57
14 8.33
6 3.57
14 8.33
122 72.62
46 27.38%
37  โรงเรียนวัดอ่างทอง 88
2 2.27
4 4.55
11 12.50
7 7.95
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
38  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 489
48 9.82
27 5.52
48 9.82
8 1.64
0 0.00
358 73.21
131 26.79%
39  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 154
9 5.84
6 3.90
20 12.99
4 2.60
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
40  โรงเรียนวัดป่าขวาง 83
4 4.82
0 0.00
17 20.48
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
41  โรงเรียนวัดเลียบ 100
6 6.00
1 1.00
16 16.00
1 1.00
1 1.00
75 75.00
25 25.00%
42  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 344
35 10.17
11 3.20
38 11.05
0 0.00
0 0.00
260 75.58
84 24.42%
43  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 95
9 9.47
2 2.11
12 12.63
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
44  โรงเรียนวัดปะโอ 264
18 6.82
4 1.52
33 12.50
8 3.03
0 0.00
201 76.14
63 23.86%
45  โรงเรียนบ้านกลาง 207
12 5.80
11 5.31
15 7.25
4 1.93
7 3.38
158 76.33
49 23.67%
46  โรงเรียนวัดบางเขียด 149
15 10.07
1 0.67
18 12.08
0 0.00
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
47  โรงเรียนบ้านควนจง 110
5 4.55
11 10.00
5 4.55
4 3.64
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
48  โรงเรียนวัดแหลมวัง 53
4 7.55
1 1.89
6 11.32
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
49  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 146
9 6.16
9 6.16
4 2.74
4 2.74
5 3.42
115 78.77
31 21.23%
50  โรงเรียนวัดห้วยพุด 101
7 6.93
0 0.00
14 13.86
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
51  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 408
13 3.19
29 7.11
34 8.33
7 1.72
0 0.00
325 79.66
83 20.34%
52  โรงเรียนวัดคูวา 85
2 2.35
5 5.88
8 9.41
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
53  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 191
5 2.62
10 5.24
22 11.52
0 0.00
0 0.00
154 80.63
37 19.37%
54  โรงเรียนวัดดีหลวง 121
4 3.31
4 3.31
2 1.65
8 6.61
5 4.13
98 80.99
23 19.01%
55  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 69
4 5.80
4 5.80
2 2.90
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
56  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 165
7 4.24
6 3.64
17 10.30
1 0.61
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
57  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 162
5 3.09
1 0.62
24 14.81
0 0.00
0 0.00
132 81.48
30 18.52%
58  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 103
3 2.91
5 4.85
9 8.74
0 0.00
2 1.94
84 81.55
19 18.45%
59  โรงเรียนวัดจันทน์ 49
4 8.16
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
60  โรงเรียนวัดจาก 60
3 5.00
1 1.67
5 8.33
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
61  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 66
5 7.58
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
62  โรงเรียนวัดแจ้ง 66
3 4.55
0 0.00
8 12.12
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
63  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 150
5 3.33
4 2.67
17 11.33
1 0.67
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
64  โรงเรียนบ้านบางไหน 89
4 4.49
0 0.00
12 13.48
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
65  โรงเรียนบ้านบางดาน 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
66  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 97
6 6.19
2 2.06
4 4.12
2 2.06
3 3.09
80 82.47
17 17.53%
67  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 127
5 3.94
3 2.36
8 6.30
1 0.79
5 3.94
105 82.68
22 17.32%
68  โรงเรียน บ้านหัวเขา 378
22 5.82
8 2.12
16 4.23
19 5.03
0 0.00
313 82.80
65 17.20%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 175
6 3.43
4 2.29
18 10.29
2 1.14
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
70  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 82
7 8.54
0 0.00
6 7.32
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
71  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 136
8 5.88
8 5.88
7 5.15
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
72  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 638
26 4.08
19 2.98
0 0.00
50 7.84
10 1.57
533 83.54
105 16.46%
73  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 105
5 4.76
2 1.90
7 6.67
1 0.95
2 1.90
88 83.81
17 16.19%
74  โรงเรียนในเมือง 248
8 3.23
4 1.61
12 4.84
5 2.02
11 4.44
208 83.87
40 16.13%
75  โรงเรียนวัดมหาการ 50
4 8.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
76  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1982
36 1.82
34 1.72
245 12.36
1 0.05
0 0.00
1666 84.06
316 15.94%
77  โรงเรียนวัดท่าหิน 147
6 4.08
3 2.04
11 7.48
3 2.04
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
78  โรงเรียนวัดป่าขาด 122
6 4.92
4 3.28
9 7.38
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
79  โรงเรียนวัดพังกก 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
80  โรงเรียนวัดโพธาราม 123
2 1.63
5 4.07
4 3.25
5 4.07
3 2.44
104 84.55
19 15.45%
81  โรงเรียนวัดหัววัง 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
3 11.11
23 85.19
4 14.81%
82  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 231
11 4.76
3 1.30
20 8.66
0 0.00
0 0.00
197 85.28
34 14.72%
83  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
84  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144
5 3.47
6 4.17
10 6.94
0 0.00
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
85  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 197
9 4.57
1 0.51
18 9.14
0 0.00
0 0.00
169 85.79
28 14.21%
86  โรงเรียนวัดสามี 78
0 0.00
1 1.28
5 6.41
3 3.85
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
87  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 192
7 3.65
6 3.13
8 4.17
6 3.13
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
88  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101
6 5.94
0 0.00
1 0.99
7 6.93
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
89  โรงเรียนวัดกลาง 248
13 5.24
3 1.21
15 6.05
0 0.00
3 1.21
214 86.29
34 13.71%
90  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73
2 2.74
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
91  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 198
6 3.03
2 1.01
17 8.59
2 1.01
0 0.00
171 86.36
27 13.64%
92  โรงเรียนวัดคูขุด 126
4 3.17
3 2.38
6 4.76
3 2.38
1 0.79
109 86.51
17 13.49%
93  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 134
1 0.75
4 2.99
12 8.96
0 0.00
1 0.75
116 86.57
18 13.43%
94  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
7 7.78
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
95  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 211
11 5.21
0 0.00
17 8.06
0 0.00
0 0.00
183 86.73
28 13.27%
96  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 98
2 2.04
1 1.02
10 10.20
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
97  โรงเรียนวัดขนุน 68
3 4.41
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
98  โรงเรียนวัดนางเหล้า 121
5 4.13
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
99  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 101
2 1.98
2 1.98
5 4.95
2 1.98
2 1.98
88 87.13
13 12.87%
100  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
101  โรงเรียนวัดผักกูด 48
1 2.08
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
102  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 270
12 4.44
2 0.74
17 6.30
2 0.74
0 0.00
237 87.78
33 12.22%
103  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 116
3 2.59
3 2.59
8 6.90
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
104  โรงเรียนวัดพังตรี 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
105  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 83
3 3.61
2 2.41
4 4.82
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
106  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 120
5 4.17
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
107  โรงเรียนวัดสามกอง 86
1 1.16
0 0.00
7 8.14
1 1.16
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
108  โรงเรียนวัดประตูเขียน 88
4 4.55
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
109  โรงเรียนวัดวาส 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
110  โรงเรียนวัดกระดังงา 51
1 1.96
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
111  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 123
2 1.63
2 1.63
3 2.44
2 1.63
3 2.44
111 90.24
12 9.76%
112  โรงเรียนวัดสน 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
113  โรงเรียนวัดสีหยัง 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
114  โรงเรียนวัดโลกา 187
4 2.14
4 2.14
7 3.74
0 0.00
2 1.07
170 90.91
17 9.09%
115  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 360
17 4.72
6 1.67
8 2.22
1 0.28
0 0.00
328 91.11
32 8.89%
116  โรงเรียนวัดทรายขาว 91
4 4.40
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
117  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 103
2 1.94
0 0.00
4 3.88
2 1.94
1 0.97
94 91.26
9 8.74%
118  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 119
3 2.52
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
119  โรงเรียนวัดใหญ่ 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
120  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 61
3 4.92
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
121  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 100
2 2.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
122  โรงเรียนวัดท้ายยอ 39
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
123  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 196
2 1.02
0 0.00
10 5.10
2 1.02
0 0.00
182 92.86
14 7.14%
124  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 71
2 2.82
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
125  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 83
1 1.20
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
126  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
127  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
128  โรงเรียนวัดสนามไชย 109
4 3.67
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
129  โรงเรียนบ้านมาบบัว 92
0 0.00
1 1.09
4 4.35
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
130  โรงเรียนบ้านขี้นาก 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
131  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 245
2 0.82
0 0.00
8 3.27
0 0.00
0 0.00
235 95.92
10 4.08%
132  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
133  โรงเรียนวัดศรีไชย 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
134  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
135  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
136  โรงเรียนวัดนาหม่อม 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
137  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,070 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,211 5.75
เตี้ย  575 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,019 9.58
ผอมและเตี้ย  587 2.79
อ้วนและเตี้ย  367 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,311 77.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,759 คน


22.59%


Powered By www.thaieducation.net