ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 34
7 20.59
2 5.88
4 11.76
9 26.47
7 20.59
5 14.71
29 85.29%
2  โรงเรียนบ้านทับจาก 74
11 14.86
10 13.51
10 13.51
9 12.16
0 0.00
34 45.95
40 54.05%
3  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 247
31 12.55
21 8.50
30 12.15
29 11.74
9 3.64
127 51.42
120 48.58%
4  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 104
7 6.73
11 10.58
19 18.27
6 5.77
7 6.73
54 51.92
50 48.08%
5  โรงเรียนบ้านบางปรุ 58
6 10.34
7 12.07
8 13.79
4 6.90
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
6  โรงเรียนบ้านหินช้าง 381
20 5.25
47 12.34
31 8.14
47 12.34
14 3.67
222 58.27
159 41.73%
7  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 15
1 6.67
2 13.33
3 20.00
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
8  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 461
24 5.21
20 4.34
101 21.91
10 2.17
15 3.25
291 63.12
170 36.88%
9  โรงเรียนชาติเฉลิม 360
22 6.11
16 4.44
37 10.28
28 7.78
27 7.50
230 63.89
130 36.11%
10  โรงเรียนบ้านหินดาด 56
3 5.36
0 0.00
16 28.57
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
11  โรงเรียนกระบุรี 327
17 5.20
23 7.03
30 9.17
17 5.20
20 6.12
220 67.28
107 32.72%
12  โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 243
11 4.53
16 6.58
39 16.05
12 4.94
0 0.00
165 67.90
78 32.10%
13  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 125
10 8.00
4 3.20
24 19.20
0 0.00
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
14  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 171
20 11.70
9 5.26
6 3.51
10 5.85
6 3.51
120 70.18
51 29.82%
15  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1184
67 5.66
24 2.03
255 21.54
0 0.00
0 0.00
838 70.78
346 29.22%
16  โรงเรียนบ้านบางนอน 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
2 7.14
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 152
13 8.55
7 4.61
20 13.16
3 1.97
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
18  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 122
7 5.74
7 5.74
18 14.75
2 1.64
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
19  โรงเรียนบ้านสองแพรก 502
34 6.77
38 7.57
45 8.96
13 2.59
6 1.20
366 72.91
136 27.09%
20  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 789
59 7.48
27 3.42
113 14.32
12 1.52
0 0.00
578 73.26
211 26.74%
21  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 134
10 7.46
1 0.75
13 9.70
5 3.73
6 4.48
99 73.88
35 26.12%
22  โรงเรียนบ้านราชกรูด 223
11 4.93
7 3.14
34 15.25
2 0.90
0 0.00
169 75.78
54 24.22%
23  โรงเรียนบ้านสำนัก 351
43 12.25
24 6.84
17 4.84
0 0.00
0 0.00
267 76.07
84 23.93%
24  โรงเรียนบ้านหาดจิก 192
11 5.73
5 2.60
20 10.42
6 3.13
2 1.04
148 77.08
44 22.92%
25  โรงเรียนบ้านทรายแดง 96
3 3.13
1 1.04
15 15.63
2 2.08
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
26  โรงเรียนบ้านกำพวน 299
27 9.03
12 4.01
7 2.34
10 3.34
9 3.01
234 78.26
65 21.74%
27  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 52
5 9.62
2 3.85
2 3.85
1 1.92
1 1.92
41 78.85
11 21.15%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 168
3 1.79
9 5.36
17 10.12
1 0.60
3 1.79
135 80.36
33 19.64%
29  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 149
15 10.07
4 2.68
9 6.04
1 0.67
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
30  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 67
7 10.45
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
31  โรงเรียนบ้านบางกลาง 138
8 5.80
3 2.17
13 9.42
1 0.72
1 0.72
112 81.16
26 18.84%
32  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 133
5 3.76
13 9.77
3 2.26
3 2.26
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
33  โรงเรียนบ้านบางหิน 252
19 7.54
8 3.17
13 5.16
5 1.98
0 0.00
207 82.14
45 17.86%
34  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 323
24 7.43
15 4.64
14 4.33
4 1.24
0 0.00
266 82.35
57 17.65%
35  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
36  โรงเรียนบ้านนา 149
5 3.36
6 4.03
14 9.40
1 0.67
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
37  โรงเรียนประชาอุทิศ 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
38  โรงเรียนบ้านบางมัน 216
5 2.31
6 2.78
17 7.87
3 1.39
1 0.46
184 85.19
32 14.81%
39  โรงเรียนบ้านบางเบน 262
22 8.40
1 0.38
11 4.20
3 1.15
0 0.00
225 85.88
37 14.12%
40  โรงเรียนชนม์พัฒนา 71
4 5.63
3 4.23
3 4.23
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
41  โรงเรียนบ้านลำเลียง 142
2 1.41
2 1.41
12 8.45
2 1.41
2 1.41
122 85.92
20 14.08%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 554
6 1.08
16 2.89
55 9.93
0 0.00
0 0.00
477 86.10
77 13.90%
43  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 245
15 6.12
6 2.45
4 1.63
4 1.63
3 1.22
213 86.94
32 13.06%
44  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 131
1 0.76
2 1.53
8 6.11
6 4.58
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
45  โรงเรียนบ้านทองหลาง 139
3 2.16
2 1.44
13 9.35
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
46  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 70
0 0.00
3 4.29
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
47  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 210
8 3.81
4 1.90
13 6.19
1 0.48
1 0.48
183 87.14
27 12.86%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 249
17 6.83
5 2.01
10 4.02
0 0.00
0 0.00
217 87.15
32 12.85%
49  โรงเรียนบ้านบกกราย 63
2 3.17
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
50  โรงเรียนวัดช่องลม 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
51  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 50
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
52  โรงเรียนบ้านบางริ้น 153
0 0.00
1 0.65
15 9.80
2 1.31
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
53  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
54  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 180
4 2.22
5 2.78
11 6.11
0 0.00
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
55  โรงเรียนบ้านคลองของ 56
2 3.57
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
56  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 164
5 3.05
2 1.22
8 4.88
2 1.22
0 0.00
147 89.63
17 10.37%
57  โรงเรียนบ้านชาคลี 174
7 4.02
0 0.00
10 5.75
1 0.57
0 0.00
156 89.66
18 10.34%
58  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 129
4 3.10
0 0.00
8 6.20
1 0.78
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
59  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 248
9 3.63
0 0.00
14 5.65
1 0.40
0 0.00
224 90.32
24 9.68%
60  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 176
10 5.68
0 0.00
5 2.84
0 0.00
2 1.14
159 90.34
17 9.66%
61  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 256
10 3.91
5 1.95
8 3.13
1 0.39
0 0.00
232 90.63
24 9.38%
62  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 64
1 1.56
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
63  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 97
1 1.03
1 1.03
6 6.19
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
64  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
65  โรงเรียนบ้านหนองจิก 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
66  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 115
4 3.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.61
108 93.91
7 6.09%
67  โรงเรียนบ้านบางสองรา 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
68  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
69  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 72
2 2.78
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
70  โรงเรียนบ้านปากแพรก 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
71  โรงเรียนบ้านหินวัว 81
1 1.23
0 0.00
1 1.23
1 1.23
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
72  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 83
3 3.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
73  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 179
1 0.56
0 0.00
5 2.79
0 0.00
0 0.00
173 96.65
6 3.35%
74  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 535
3 0.56
1 0.19
3 0.56
0 0.00
0 0.00
528 98.69
7 1.31%
75  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
76  โรงเรียนบ้านนกงาง 348
2 0.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.57
344 98.85
4 1.15%
77  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,376 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  730 5.08
เตี้ย  476 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,301 9.05
ผอมและเตี้ย  283 1.97
อ้วนและเตี้ย  147 1.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,439 79.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,937 คน


20.43%


Powered By www.thaieducation.net