ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 214
42 19.63
40 18.69
16 7.48
23 10.75
12 5.61
81 37.85
133 62.15%
2  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 132
14 10.61
13 9.85
22 16.67
10 7.58
12 9.09
61 46.21
71 53.79%
3  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 50
3 6.00
7 14.00
12 24.00
1 2.00
1 2.00
26 52.00
24 48.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนทราย 11
0 0.00
0 0.00
5 45.45
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
5  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 142
16 11.27
23 16.20
19 13.38
4 2.82
1 0.70
79 55.63
63 44.37%
6  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1001
60 5.99
28 2.80
151 15.08
88 8.79
108 10.79
566 56.54
435 43.46%
7  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 86
12 13.95
2 2.33
22 25.58
1 1.16
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
8  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 77
11 14.29
17 22.08
4 5.19
1 1.30
0 0.00
44 57.14
33 42.86%
9  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 152
11 7.24
8 5.26
12 7.89
16 10.53
18 11.84
87 57.24
65 42.76%
10  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 131
6 4.58
6 4.58
24 18.32
4 3.05
14 10.69
77 58.78
54 41.22%
11  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 145
6 4.14
4 2.76
24 16.55
9 6.21
16 11.03
86 59.31
59 40.69%
12  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 233
11 4.72
12 5.15
17 7.30
23 9.87
29 12.45
141 60.52
92 39.48%
13  โรงเรียนบ้านนาควน 133
23 17.29
0 0.00
27 20.30
2 1.50
0 0.00
81 60.90
52 39.10%
14  โรงเรียนบ้านไสดง 243
24 9.88
8 3.29
18 7.41
28 11.52
17 7.00
148 60.91
95 39.09%
15  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 54
6 11.11
7 12.96
7 12.96
1 1.85
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
16  โรงเรียนบ้านคลองจัน 111
4 3.60
8 7.21
17 15.32
8 7.21
4 3.60
70 63.06
41 36.94%
17  โรงเรียนบ้านในไร่ 68
4 5.88
8 11.76
8 11.76
4 5.88
1 1.47
43 63.24
25 36.76%
18  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 147
21 14.29
20 13.61
9 6.12
2 1.36
1 0.68
94 63.95
53 36.05%
19  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 67
8 11.94
0 0.00
16 23.88
0 0.00
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
20  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 165
22 13.33
11 6.67
8 4.85
11 6.67
7 4.24
106 64.24
59 35.76%
21  โรงเรียนบ้านกลาง 26
5 19.23
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
22  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 190
9 4.74
21 11.05
30 15.79
3 1.58
2 1.05
125 65.79
65 34.21%
23  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 114
16 14.04
5 4.39
16 14.04
0 0.00
1 0.88
76 66.67
38 33.33%
24  โรงเรียนบ้านปลายสาย 91
3 3.30
1 1.10
24 26.37
1 1.10
1 1.10
61 67.03
30 32.97%
25  โรงเรียนบ้านไสท้อน 243
25 10.29
26 10.70
22 9.05
6 2.47
1 0.41
163 67.08
80 32.92%
26  โรงเรียนบ้านยูงงาม 50
3 6.00
2 4.00
8 16.00
3 6.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
27  โรงเรียนบ้านยูงทอง 66
5 7.58
5 7.58
5 7.58
6 9.09
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
28  โรงเรียนบ้านควนสระ 322
16 4.97
15 4.66
52 16.15
11 3.42
8 2.48
220 68.32
102 31.68%
29  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 60
5 8.33
6 10.00
4 6.67
3 5.00
1 1.67
41 68.33
19 31.67%
30  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 216
14 6.48
12 5.56
29 13.43
7 3.24
5 2.31
149 68.98
67 31.02%
31  โรงเรียนบ้านธารอารี 72
5 6.94
0 0.00
15 20.83
0 0.00
2 2.78
50 69.44
22 30.56%
32  โรงเรียนบ้านหมาก 126
8 6.35
8 6.35
19 15.08
0 0.00
3 2.38
88 69.84
38 30.16%
33  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 73
9 12.33
5 6.85
3 4.11
3 4.11
2 2.74
51 69.86
22 30.14%
34  โรงเรียนประชาอุทิศ 127
4 3.15
6 4.72
27 21.26
1 0.79
0 0.00
89 70.08
38 29.92%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 118
9 7.63
6 5.08
16 13.56
4 3.39
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
36  โรงเรียนบ้านไสขรบ 106
0 0.00
0 0.00
23 21.70
8 7.55
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
37  โรงเรียนบ้านบางดี 103
4 3.88
5 4.85
17 16.50
0 0.00
3 2.91
74 71.84
29 28.16%
38  โรงเรียนวัดควนศรี 83
7 8.43
3 3.61
13 15.66
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
39  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 149
12 8.05
4 2.68
24 16.11
1 0.67
0 0.00
108 72.48
41 27.52%
40  โรงเรียนบ้านควนยอ 121
7 5.79
5 4.13
21 17.36
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 85
9 10.59
4 4.71
7 8.24
3 3.53
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
42  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 108
4 3.70
5 4.63
6 5.56
9 8.33
5 4.63
79 73.15
29 26.85%
43  โรงเรียนมหาราช 2 87
2 2.30
2 2.30
19 21.84
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
44  โรงเรียนควนสุบรรณ 185
22 11.89
0 0.00
26 14.05
0 0.00
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
45  โรงเรียนบ้านปลายศอก 113
10 8.85
6 5.31
10 8.85
2 1.77
1 0.88
84 74.34
29 25.66%
46  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 94
8 8.51
2 2.13
10 10.64
4 4.26
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
47  โรงเรียนวัดน้ำพุ 185
14 7.57
0 0.00
21 11.35
4 2.16
8 4.32
138 74.59
47 25.41%
48  โรงเรียนบ้านควนสูง 327
30 9.17
19 5.81
34 10.40
0 0.00
0 0.00
244 74.62
83 25.38%
49  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 260
14 5.38
18 6.92
21 8.08
8 3.08
5 1.92
194 74.62
66 25.38%
50  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 177
9 5.08
8 4.52
24 13.56
2 1.13
1 0.56
133 75.14
44 24.86%
51  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 255
25 9.80
16 6.27
21 8.24
0 0.00
0 0.00
193 75.69
62 24.31%
52  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 351
15 4.27
10 2.85
18 5.13
20 5.70
22 6.27
266 75.78
85 24.22%
53  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 670
10 1.49
10 1.49
135 20.15
7 1.04
0 0.00
508 75.82
162 24.18%
54  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 138
8 5.80
10 7.25
15 10.87
0 0.00
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
55  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
56  โรงเรียนศึกษาประชาคม 60
4 6.67
3 5.00
5 8.33
1 1.67
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
57  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 159
5 3.14
4 2.52
20 12.58
6 3.77
2 1.26
122 76.73
37 23.27%
58  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 294
25 8.50
4 1.36
38 12.93
1 0.34
0 0.00
226 76.87
68 23.13%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 26
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
60  โรงเรียนบ้านคลองโร 135
0 0.00
8 5.93
22 16.30
0 0.00
1 0.74
104 77.04
31 22.96%
61  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 66
4 6.06
5 7.58
3 4.55
2 3.03
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
62  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 53
2 3.77
7 13.21
1 1.89
2 3.77
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
63  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 94
4 4.26
3 3.19
14 14.89
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
64  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 212
10 4.72
21 9.91
15 7.08
1 0.47
0 0.00
165 77.83
47 22.17%
65  โรงเรียนบ้านเขาตอก 104
0 0.00
0 0.00
15 14.42
8 7.69
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
66  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 102
5 4.90
3 2.94
6 5.88
7 6.86
1 0.98
80 78.43
22 21.57%
67  โรงเรียนบ้านเขาปูน 144
3 2.08
3 2.08
25 17.36
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
68  โรงเรียนบ้านบางหอย 179
7 3.91
6 3.35
21 11.73
4 2.23
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
69  โรงเรียนทรัพย์ทวี 95
1 1.05
2 2.11
6 6.32
5 5.26
6 6.32
75 78.95
20 21.05%
70  โรงเรียนบ้านปากด่าน 38
4 10.53
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
71  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 91
6 6.59
0 0.00
11 12.09
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
72  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 313
18 5.75
5 1.60
40 12.78
1 0.32
1 0.32
248 79.23
65 20.77%
73  โรงเรียนบ้านทรายทอง 82
8 9.76
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
74  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 155
2 1.29
5 3.23
20 12.90
5 3.23
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
75  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 252
2 0.79
0 0.00
45 17.86
0 0.00
5 1.98
200 79.37
52 20.63%
76  โรงเรียนบ้านส้อง 122
5 4.10
4 3.28
16 13.11
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
77  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 172
5 2.91
14 8.14
10 5.81
6 3.49
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
78  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 241
16 6.64
7 2.90
22 9.13
4 1.66
0 0.00
192 79.67
49 20.33%
79  โรงเรียนบ้านหนองโสน 128
6 4.69
4 3.13
16 12.50
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
80  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 128
4 3.13
6 4.69
15 11.72
1 0.78
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
81  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1336
57 4.27
34 2.54
175 13.10
4 0.30
1 0.07
1065 79.72
271 20.28%
82  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 104
6 5.77
0 0.00
15 14.42
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
83  โรงเรียนบ้านยางอุง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
4 80.00
1 20.00%
84  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 100
2 2.00
3 3.00
12 12.00
3 3.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
85  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 146
12 8.22
0 0.00
16 10.96
1 0.68
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
86  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 237
11 4.64
8 3.38
27 11.39
1 0.42
0 0.00
190 80.17
47 19.83%
87  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 182
9 4.95
0 0.00
27 14.84
0 0.00
0 0.00
146 80.22
36 19.78%
88  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 253
6 2.37
14 5.53
29 11.46
1 0.40
0 0.00
203 80.24
50 19.76%
89  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
0 0.00
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
90  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 88
4 4.55
0 0.00
8 9.09
5 5.68
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
91  โรงเรียนบ้านควนปราง 94
6 6.38
0 0.00
6 6.38
0 0.00
6 6.38
76 80.85
18 19.15%
92  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 58
1 1.72
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
93  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 164
6 3.66
5 3.05
19 11.59
1 0.61
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
94  โรงเรียนวัดเวียงสระ 106
3 2.83
3 2.83
7 6.60
5 4.72
2 1.89
86 81.13
20 18.87%
95  โรงเรียนวัดสามพัน 139
8 5.76
7 5.04
11 7.91
0 0.00
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
96  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 123
3 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 16.26
100 81.30
23 18.70%
97  โรงเรียนบ้านเมรัย 221
2 0.90
6 2.71
33 14.93
0 0.00
0 0.00
180 81.45
41 18.55%
98  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
99  โรงเรียนบ้านบางปาน 122
0 0.00
1 0.82
10 8.20
11 9.02
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
100  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 217
19 8.76
5 2.30
7 3.23
5 2.30
3 1.38
178 82.03
39 17.97%
101  โรงเรียนบ้านควนกลาง 67
1 1.49
3 4.48
6 8.96
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
102  โรงเรียนบ้านบางหยด 68
4 5.88
4 5.88
2 2.94
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
103  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 63
3 4.76
1 1.59
6 9.52
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
104  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 377
17 4.51
22 5.84
25 6.63
1 0.27
0 0.00
312 82.76
65 17.24%
105  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1222
23 1.88
19 1.55
168 13.75
0 0.00
0 0.00
1012 82.82
210 17.18%
106  โรงเรียนบ้านยูงงาม 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
2 3.77
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
107  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 59
1 1.69
0 0.00
7 11.86
0 0.00
2 3.39
49 83.05
10 16.95%
108  โรงเรียนบ้านควนนิยม 179
18 10.06
0 0.00
12 6.70
0 0.00
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
109  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 145
13 8.97
2 1.38
9 6.21
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
110  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 104
5 4.81
0 0.00
11 10.58
1 0.96
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
111  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 349
8 2.29
10 2.87
31 8.88
7 2.01
1 0.29
292 83.67
57 16.33%
112  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 62
2 3.23
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
113  โรงเรียนบ้านคลองยา 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
114  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 221
11 4.98
3 1.36
14 6.33
3 1.36
3 1.36
187 84.62
34 15.38%
115  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 67
1 1.49
1 1.49
5 7.46
2 2.99
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
116  โรงเรียนบ้านคลองกา 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
1 2.13
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
117  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 121
0 0.00
11 9.09
7 5.79
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
118  โรงเรียนวัดสองแพรก 196
10 5.10
0 0.00
19 9.69
0 0.00
0 0.00
167 85.20
29 14.80%
119  โรงเรียนวัดบางพา 115
2 1.74
0 0.00
15 13.04
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
120  โรงเรียนวัดวิเวการาม 144
3 2.08
4 2.78
13 9.03
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
121  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 124
1 0.81
0 0.00
11 8.87
6 4.84
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
122  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 69
1 1.45
1 1.45
5 7.25
1 1.45
2 2.90
59 85.51
10 14.49%
123  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 181
12 6.63
0 0.00
11 6.08
2 1.10
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
124  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 67
2 2.99
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
125  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 150
0 0.00
0 0.00
7 4.67
13 8.67
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
126  โรงเรียนบ้านลานเข้ 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
127  โรงเรียนวัดคลองตาล 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
1 1.30
2 2.60
67 87.01
10 12.99%
128  โรงเรียนวัดอินทการาม 162
5 3.09
3 1.85
13 8.02
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
129  โรงเรียนบ้านวังหิน 121
4 3.31
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
130  โรงเรียนบ้านดอนงาม 81
2 2.47
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
131  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 138
5 3.62
0 0.00
12 8.70
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
132  โรงเรียนบ้านยวนปลา 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
2 2.70
65 87.84
9 12.16%
133  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 134
2 1.49
3 2.24
5 3.73
3 2.24
3 2.24
118 88.06
16 11.94%
134  โรงเรียนบ้านหานเพชร 144
0 0.00
0 0.00
17 11.81
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
135  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 515
8 1.55
0 0.00
50 9.71
2 0.39
0 0.00
455 88.35
60 11.65%
136  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 108
4 3.70
3 2.78
5 4.63
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
137  โรงเรียนบ้านพรุแชง 192
0 0.00
1 0.52
18 9.38
0 0.00
2 1.04
171 89.06
21 10.94%
138  โรงเรียนบ้านบางรูป 274
11 4.01
0 0.00
18 6.57
0 0.00
0 0.00
245 89.42
29 10.58%
139  โรงเรียนบ้านควนเนียง 126
2 1.59
3 2.38
7 5.56
0 0.00
1 0.79
113 89.68
13 10.32%
140  โรงเรียนนาสาร 696
17 2.44
12 1.72
16 2.30
8 1.15
15 2.16
628 90.23
68 9.77%
141  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 83
1 1.20
0 0.00
5 6.02
1 1.20
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
142  โรงเรียนบ้านสวยศรี 91
3 3.30
0 0.00
2 2.20
0 0.00
3 3.30
83 91.21
8 8.79%
143  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 256
17 6.64
2 0.78
2 0.78
0 0.00
1 0.39
234 91.41
22 8.59%
144  โรงเรียนบ้านไสดง 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
145  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
146  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 91
2 2.20
1 1.10
2 2.20
2 2.20
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
147  โรงเรียนวัดบางกำยาน 100
3 3.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
148  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 324
5 1.54
5 1.54
9 2.78
0 0.00
3 0.93
302 93.21
22 6.79%
149  โรงเรียนวัดดอนพยอม 88
1 1.14
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
150  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
152  โรงเรียนบ้านปากสาย 77
0 0.00
1 1.30
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
153  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
154  โรงเรียนบ้านปากหาน 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%

 

จำนวนนักเรียน  24,705 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,209 4.89
เตี้ย  792 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,639 10.68
ผอมและเตี้ย  511 2.07
อ้วนและเตี้ย  407 1.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,147 77.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,558 คน


22.50%


Powered By www.thaieducation.net