ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 71
25 35.21
15 21.13
12 16.90
8 11.27
11 15.49
0 0.00
71 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะกรบ 89
10 11.24
17 19.10
32 35.96
3 3.37
10 11.24
17 19.10
72 80.90%
3  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 255
10 3.92
14 5.49
62 24.31
7 2.75
76 29.80
86 33.73
169 66.27%
4  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226
18 7.96
14 6.19
44 19.47
10 4.42
58 25.66
82 36.28
144 63.72%
5  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 414
54 13.04
38 9.18
18 4.35
92 22.22
56 13.53
156 37.68
258 62.32%
6  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145
4 2.76
15 10.34
18 12.41
19 13.10
33 22.76
56 38.62
89 61.38%
7  โรงเรียนวัดอินทราวาส 241
37 15.35
33 13.69
34 14.11
32 13.28
0 0.00
105 43.57
136 56.43%
8  โรงเรียนบ้านบางพระ 139
3 2.16
5 3.60
16 11.51
8 5.76
35 25.18
72 51.80
67 48.20%
9  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 191
12 6.28
5 2.62
30 15.71
17 8.90
28 14.66
99 51.83
92 48.17%
10  โรงเรียนบ้านยาง 25
6 24.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
1 4.00
13 52.00
12 48.00%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 64
11 17.19
1 1.56
9 14.06
9 14.06
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
12  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 513
29 5.65
20 3.90
79 15.40
49 9.55
61 11.89
275 53.61
238 46.39%
13  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266
22 8.27
16 6.02
19 7.14
35 13.16
30 11.28
144 54.14
122 45.86%
14  โรงเรียนวัดชยาราม 578
32 5.54
12 2.08
111 19.20
47 8.13
62 10.73
314 54.33
264 45.67%
15  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 134
12 8.96
8 5.97
29 21.64
6 4.48
4 2.99
75 55.97
59 44.03%
16  โรงเรียนบ้านควนสูง 59
10 16.95
2 3.39
13 22.03
0 0.00
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
17  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 90
5 5.56
0 0.00
16 17.78
3 3.33
13 14.44
53 58.89
37 41.11%
18  โรงเรียนวัดพะแสง 93
8 8.60
7 7.53
19 20.43
3 3.23
0 0.00
56 60.22
37 39.78%
19  โรงเรียนบ้านกลาง 208
40 19.23
5 2.40
34 16.35
0 0.00
0 0.00
129 62.02
79 37.98%
20  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 177
16 9.04
13 7.34
33 18.64
4 2.26
1 0.56
110 62.15
67 37.85%
21  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 234
20 8.55
10 4.27
55 23.50
3 1.28
0 0.00
146 62.39
88 37.61%
22  โรงเรียนตาขุน 372
4 1.08
11 2.96
54 14.52
23 6.18
47 12.63
233 62.63
139 37.37%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 165
29 17.58
6 3.64
4 2.42
3 1.82
18 10.91
105 63.64
60 36.36%
24  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136
10 7.35
8 5.88
12 8.82
10 7.35
8 5.88
88 64.71
48 35.29%
25  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 202
5 2.48
17 8.42
44 21.78
3 1.49
0 0.00
133 65.84
69 34.16%
26  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 44
6 13.64
3 6.82
4 9.09
2 4.55
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
27  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 291
25 8.59
14 4.81
51 17.53
9 3.09
0 0.00
192 65.98
99 34.02%
28  โรงเรียนบ้านบางสาน 139
6 4.32
11 7.91
9 6.47
6 4.32
15 10.79
92 66.19
47 33.81%
29  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 74
8 10.81
0 0.00
17 22.97
0 0.00
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
30  โรงเรียนบ้านหนองมน 90
0 0.00
4 4.44
22 24.44
0 0.00
4 4.44
60 66.67
30 33.33%
31  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 188
26 13.83
13 6.91
20 10.64
2 1.06
1 0.53
126 67.02
62 32.98%
32  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156
9 5.77
11 7.05
28 17.95
3 1.92
0 0.00
105 67.31
51 32.69%
33  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101
9 8.91
5 4.95
7 6.93
11 10.89
1 0.99
68 67.33
33 32.67%
34  โรงเรียนวัดหัวเตย 113
12 10.62
7 6.19
14 12.39
2 1.77
1 0.88
77 68.14
36 31.86%
35  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 130
10 7.69
4 3.08
20 15.38
4 3.08
3 2.31
89 68.46
41 31.54%
36  โรงเรียนบ้านดินก้อง 54
0 0.00
4 7.41
3 5.56
4 7.41
6 11.11
37 68.52
17 31.48%
37  โรงเรียนวัดพนม 167
10 5.99
7 4.19
20 11.98
7 4.19
8 4.79
115 68.86
52 31.14%
38  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 211
7 3.32
6 2.84
52 24.64
0 0.00
0 0.00
146 69.19
65 30.81%
39  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 36
1 2.78
3 8.33
7 19.44
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
40  โรงเรียนบ้านควนรา 66
2 3.03
2 3.03
12 18.18
2 3.03
2 3.03
46 69.70
20 30.30%
41  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 66
5 7.58
2 3.03
8 12.12
3 4.55
2 3.03
46 69.70
20 30.30%
42  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 181
8 4.42
4 2.21
38 20.99
2 1.10
2 1.10
127 70.17
54 29.83%
43  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 277
13 4.69
12 4.33
40 14.44
9 3.25
8 2.89
195 70.40
82 29.60%
44  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 41
0 0.00
1 2.44
8 19.51
0 0.00
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
45  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 103
2 1.94
4 3.88
7 6.80
6 5.83
11 10.68
73 70.87
30 29.13%
46  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 145
18 12.41
14 9.66
8 5.52
2 1.38
0 0.00
103 71.03
42 28.97%
47  โรงเรียนบ้านศรีพนม 76
7 9.21
1 1.32
9 11.84
0 0.00
5 6.58
54 71.05
22 28.95%
48  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 118
9 7.63
4 3.39
15 12.71
4 3.39
2 1.69
84 71.19
34 28.81%
49  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198
26 13.13
2 1.01
25 12.63
3 1.52
0 0.00
142 71.72
56 28.28%
50  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238
23 9.66
17 7.14
5 2.10
11 4.62
11 4.62
171 71.85
67 28.15%
51  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 125
8 6.40
9 7.20
17 13.60
1 0.80
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
52  โรงเรียนบ้านสามสัก 147
8 5.44
6 4.08
24 16.33
1 0.68
2 1.36
106 72.11
41 27.89%
53  โรงเรียนบ้านบนไร่ 180
5 2.78
3 1.67
38 21.11
3 1.67
1 0.56
130 72.22
50 27.78%
54  โรงเรียนบ้านคลองวัว 80
4 5.00
6 7.50
6 7.50
2 2.50
4 5.00
58 72.50
22 27.50%
55  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 176
9 5.11
11 6.25
26 14.77
2 1.14
0 0.00
128 72.73
48 27.27%
56  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 121
6 4.96
0 0.00
27 22.31
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
57  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 217
14 6.45
9 4.15
14 6.45
16 7.37
6 2.76
158 72.81
59 27.19%
58  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 133
11 8.27
4 3.01
18 13.53
3 2.26
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
59  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 732
43 5.87
14 1.91
134 18.31
5 0.68
2 0.27
534 72.95
198 27.05%
60  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 91
5 5.49
4 4.40
14 15.38
1 1.10
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
61  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 137
5 3.65
3 2.19
17 12.41
8 5.84
3 2.19
101 73.72
36 26.28%
62  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 69
0 0.00
9 13.04
8 11.59
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
63  โรงเรียนบ้านปากโตน 46
1 2.17
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
64  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 50
7 14.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
65  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 135
4 2.96
4 2.96
23 17.04
2 1.48
2 1.48
100 74.07
35 25.93%
66  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 125
4 3.20
7 5.60
20 16.00
1 0.80
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
67  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 94
9 9.57
3 3.19
7 7.45
0 0.00
5 5.32
70 74.47
24 25.53%
68  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 207
14 6.76
12 5.80
18 8.70
6 2.90
2 0.97
155 74.88
52 25.12%
69  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44
7 15.91
4 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
70  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 175
3 1.71
0 0.00
40 22.86
0 0.00
0 0.00
132 75.43
43 24.57%
71  โรงเรียนบ้านนาค้อ 94
8 8.51
0 0.00
15 15.96
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
72  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
1 2.38
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
73  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 191
10 5.24
5 2.62
29 15.18
1 0.52
0 0.00
146 76.44
45 23.56%
74  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 85
4 4.71
2 2.35
13 15.29
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 528
23 4.36
20 3.79
79 14.96
1 0.19
0 0.00
405 76.70
123 23.30%
76  โรงเรียนวัดนันทาราม 73
5 6.85
3 4.11
5 6.85
3 4.11
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
77  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 56
2 3.57
3 5.36
8 14.29
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
78  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 65
4 6.15
3 4.62
7 10.77
1 1.54
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
79  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 130
6 4.62
7 5.38
12 9.23
5 3.85
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
80  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 128
4 3.13
6 4.69
19 14.84
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
81  โรงเรียนบ้านหินดาน 124
7 5.65
7 5.65
14 11.29
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
82  โรงเรียนวัดบางคราม 304
9 2.96
0 0.00
59 19.41
0 0.00
0 0.00
236 77.63
68 22.37%
83  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 305
11 3.61
4 1.31
53 17.38
0 0.00
0 0.00
237 77.70
68 22.30%
84  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
85  โรงเรียนวัดอัมพาราม 136
0 0.00
5 3.68
21 15.44
4 2.94
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
86  โรงเรียนบ้านชายท่า 110
6 5.45
5 4.55
12 10.91
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
87  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 158
9 5.70
6 3.80
14 8.86
5 3.16
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
88  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136
12 8.82
1 0.74
16 11.76
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
89  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301
14 4.65
9 2.99
32 10.63
7 2.33
2 0.66
237 78.74
64 21.26%
90  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 412
16 3.88
6 1.46
63 15.29
1 0.24
1 0.24
325 78.88
87 21.12%
91  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 198
7 3.54
2 1.01
29 14.65
0 0.00
3 1.52
157 79.29
41 20.71%
92  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 160
10 6.25
0 0.00
23 14.38
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
93  โรงเรียนบ้านต้นยวน 272
12 4.41
10 3.68
18 6.62
8 2.94
8 2.94
216 79.41
56 20.59%
94  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39
2 5.13
0 0.00
5 12.82
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
95  โรงเรียนบ้านไทรงาม 83
3 3.61
0 0.00
8 9.64
0 0.00
6 7.23
66 79.52
17 20.48%
96  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 354
20 5.65
18 5.08
29 8.19
3 0.85
2 0.56
282 79.66
72 20.34%
97  โรงเรียนวัดโกศาวาส 114
4 3.51
3 2.63
15 13.16
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
98  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 149
4 2.68
2 1.34
22 14.77
2 1.34
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
99  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 90
2 2.22
4 4.44
12 13.33
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
100  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
3 6.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
101  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 100
3 3.00
2 2.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
102  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 186
2 1.08
5 2.69
30 16.13
0 0.00
0 0.00
149 80.11
37 19.89%
103  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 229
28 12.23
4 1.75
13 5.68
0 0.00
0 0.00
184 80.35
45 19.65%
104  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
0 0.00
2 3.92
8 15.69
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
105  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 184
8 4.35
3 1.63
25 13.59
0 0.00
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
106  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 221
7 3.17
8 3.62
25 11.31
2 0.90
1 0.45
178 80.54
43 19.46%
107  โรงเรียนบ้านตาขุน 179
4 2.23
5 2.79
25 13.97
0 0.00
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
108  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 127
5 3.94
3 2.36
16 12.60
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
109  โรงเรียนบ้านคลองราง 96
4 4.17
0 0.00
13 13.54
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
110  โรงเรียนบ้านแม่แขก 96
4 4.17
2 2.08
11 11.46
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
111  โรงเรียนบ้านคันธุลี 189
0 0.00
0 0.00
30 15.87
4 2.12
1 0.53
154 81.48
35 18.52%
112  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 390
12 3.08
8 2.05
50 12.82
2 0.51
0 0.00
318 81.54
72 18.46%
113  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 355
16 4.51
13 3.66
16 4.51
13 3.66
7 1.97
290 81.69
65 18.31%
114  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 82
2 2.44
0 0.00
11 13.41
2 2.44
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
115  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 314
6 1.91
8 2.55
29 9.24
6 1.91
7 2.23
258 82.17
56 17.83%
116  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79
0 0.00
1 1.27
13 16.46
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
117  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
118  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 121
6 4.96
5 4.13
10 8.26
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
119  โรงเรียนสารภีอุทิศ 98
0 0.00
1 1.02
16 16.33
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
120  โรงเรียนบ้านยางงาม 173
8 4.62
1 0.58
20 11.56
0 0.00
1 0.58
143 82.66
30 17.34%
121  โรงเรียนวัดบางปอ 99
6 6.06
5 5.05
5 5.05
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
122  โรงเรียนบ้านใหญ่ 134
7 5.22
4 2.99
11 8.21
1 0.75
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
123  โรงเรียนบ้านท่าไท 124
6 4.84
0 0.00
15 12.10
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
124  โรงเรียนวัดน้ำพุ 61
0 0.00
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
125  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 173
4 2.31
0 0.00
20 11.56
4 2.31
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
126  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 132
2 1.52
1 0.76
16 12.12
1 0.76
1 0.76
111 84.09
21 15.91%
127  โรงเรียนบ้านนาแค 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
128  โรงเรียนบ้านคชาธาร 95
3 3.16
0 0.00
12 12.63
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
129  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
130  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 182
0 0.00
2 1.10
25 13.74
0 0.00
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
131  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 82
3 3.66
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
132  โรงเรียนบ้านแสนสุข 83
0 0.00
0 0.00
11 13.25
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
133  โรงเรียนวัดหนองไทร 63
2 3.17
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
134  โรงเรียนบ้านป่าตง 135
10 7.41
2 1.48
7 5.19
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
135  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87
2 2.30
2 2.30
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
136  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 133
6 4.51
0 0.00
6 4.51
0 0.00
6 4.51
115 86.47
18 13.53%
137  โรงเรียนวัดธัญญาราม 143
4 2.80
0 0.00
14 9.79
1 0.70
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
138  โรงเรียนบ้านเขานาใน 379
20 5.28
0 0.00
30 7.92
0 0.00
0 0.00
329 86.81
50 13.19%
139  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 163
6 3.68
4 2.45
11 6.75
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
140  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
141  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 115
4 3.48
0 0.00
8 6.96
0 0.00
2 1.74
101 87.83
14 12.17%
142  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
143  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 76
1 1.32
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
144  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 246
9 3.66
7 2.85
8 3.25
4 1.63
1 0.41
217 88.21
29 11.79%
145  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 70
0 0.00
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
146  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
2 3.77
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
147  โรงเรียนวัดนิลาราม 127
4 3.15
2 1.57
8 6.30
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
148  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
1 1.22
2 2.44
73 89.02
9 10.98%
149  โรงเรียนวัดน้ำหัก 146
1 0.68
0 0.00
14 9.59
1 0.68
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
150  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 128
0 0.00
0 0.00
13 10.16
1 0.78
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
151  โรงเรียนบ้านคลองพา 119
0 0.00
0 0.00
11 9.24
2 1.68
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
152  โรงเรียนบ้านนา 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
153  โรงเรียนวัดพระพรหม 57
0 0.00
2 3.51
3 5.26
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
154  โรงเรียนบ้านวังพลาย 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
155  โรงเรียนวัดพรุศรี 102
1 0.98
1 0.98
7 6.86
1 0.98
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
156  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 113
0 0.00
4 3.54
7 6.19
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
157  โรงเรียนบ้านบางปรุ 147
0 0.00
5 3.40
9 6.12
0 0.00
0 0.00
133 90.48
14 9.52%
158  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
159  โรงเรียนบ้านย่านยาว 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
160  โรงเรียนวัดตรณาราม 555
11 1.98
6 1.08
17 3.06
6 1.08
5 0.90
510 91.89
45 8.11%
161  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 124
3 2.42
7 5.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
162  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 115
3 2.61
0 0.00
6 5.22
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
163  โรงเรียนบ้านพัฒนา 192
1 0.52
1 0.52
5 2.60
0 0.00
8 4.17
177 92.19
15 7.81%
164  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 193
4 2.07
2 1.04
4 2.07
0 0.00
5 2.59
178 92.23
15 7.77%
165  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
166  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
167  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 486
4 0.82
3 0.62
22 4.53
5 1.03
1 0.21
451 92.80
35 7.20%
168  โรงเรียนบ้านวังขุม 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
169  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 104
1 0.96
0 0.00
6 5.77
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
170  โรงเรียนบ้านไทรงาม 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
171  โรงเรียนวัดบางพลา 223
2 0.90
2 0.90
9 4.04
0 0.00
1 0.45
209 93.72
14 6.28%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
173  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 330
3 0.91
1 0.30
11 3.33
0 0.00
1 0.30
314 95.15
16 4.85%
174  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 222
1 0.45
1 0.45
6 2.70
2 0.90
0 0.00
212 95.50
10 4.50%
175  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 123
0 0.00
0 0.00
2 1.63
1 0.81
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
176  โรงเรียนบ้านบางหิน 128
1 0.78
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
177  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเบญจา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,198 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,323 4.86
เตี้ย  828 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,213 11.81
ผอมและเตี้ย  661 2.43
อ้วนและเตี้ย  739 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,434 75.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,764 คน


24.87%


Powered By www.thaieducation.net