ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในทอน 10
2 20.00
2 20.00
3 30.00
1 10.00
2 20.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนวิชิตสงคราม 505
25 4.95
15 2.97
122 24.16
40 7.92
137 27.13
166 32.87
339 67.13%
3  โรงเรียนบ้านบางเทา 748
97 12.97
56 7.49
152 20.32
31 4.14
60 8.02
352 47.06
396 52.94%
4  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 297
34 11.45
15 5.05
44 14.81
29 9.76
34 11.45
141 47.47
156 52.53%
5  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 787
64 8.13
65 8.26
157 19.95
33 4.19
88 11.18
380 48.28
407 51.72%
6  โรงเรียนบ้านบางทอง 194
16 8.25
13 6.70
30 15.46
12 6.19
16 8.25
107 55.15
87 44.85%
7  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 221
28 12.67
20 9.05
25 11.31
17 7.69
8 3.62
123 55.66
98 44.34%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 465
37 7.96
13 2.80
56 12.04
50 10.75
39 8.39
270 58.06
195 41.94%
9  โรงเรียนบ้านฉลอง 617
42 6.81
60 9.72
41 6.65
51 8.27
50 8.10
373 60.45
244 39.55%
10  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 324
12 3.70
11 3.40
45 13.89
23 7.10
33 10.19
200 61.73
124 38.27%
11  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 579
31 5.35
21 3.63
93 16.06
26 4.49
25 4.32
383 66.15
196 33.85%
12  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 244
39 15.98
0 0.00
42 17.21
0 0.00
0 0.00
163 66.80
81 33.20%
13  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 433
24 5.54
24 5.54
41 9.47
20 4.62
34 7.85
290 66.97
143 33.03%
14  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 217
17 7.83
13 5.99
14 6.45
25 11.52
2 0.92
146 67.28
71 32.72%
15  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2096
129 6.15
94 4.48
46 2.19
223 10.64
140 6.68
1464 69.85
632 30.15%
16  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 240
3 1.25
0 0.00
37 15.42
12 5.00
20 8.33
168 70.00
72 30.00%
17  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 132
11 8.33
6 4.55
20 15.15
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
18  โรงเรียนบ้านกู้กู 377
20 5.31
28 7.43
40 10.61
15 3.98
0 0.00
274 72.68
103 27.32%
19  โรงเรียนบ้านกะหลิม 170
13 7.65
8 4.71
15 8.82
9 5.29
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
20  โรงเรียนบ้านบางคู 202
19 9.41
11 5.45
22 10.89
0 0.00
0 0.00
150 74.26
52 25.74%
21  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 864
79 9.14
22 2.55
67 7.75
24 2.78
22 2.55
650 75.23
214 24.77%
22  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 167
11 6.59
9 5.39
20 11.98
1 0.60
0 0.00
126 75.45
41 24.55%
23  โรงเรียนบ้านลิพอน 266
16 6.02
12 4.51
27 10.15
8 3.01
1 0.38
202 75.94
64 24.06%
24  โรงเรียนบ้านสะปำ 465
27 5.81
23 4.95
25 5.38
17 3.66
19 4.09
354 76.13
111 23.87%
25  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 181
5 2.76
7 3.87
27 14.92
2 1.10
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
26  โรงเรียนบ้านสาคู 108
8 7.41
3 2.78
9 8.33
3 2.78
1 0.93
84 77.78
24 22.22%
27  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 168
4 2.38
6 3.57
27 16.07
0 0.00
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 460
10 2.17
26 5.65
55 11.96
9 1.96
0 0.00
360 78.26
100 21.74%
29  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 60
1 1.67
0 0.00
10 16.67
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
30  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 329
30 9.12
1 0.30
33 10.03
2 0.61
3 0.91
260 79.03
69 20.97%
31  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 172
9 5.23
7 4.07
12 6.98
4 2.33
4 2.33
136 79.07
36 20.93%
32  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 423
28 6.62
11 2.60
42 9.93
6 1.42
1 0.24
335 79.20
88 20.80%
33  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 388
14 3.61
7 1.80
40 10.31
5 1.29
6 1.55
316 81.44
72 18.56%
34  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 282
13 4.61
7 2.48
29 10.28
0 0.00
0 0.00
233 82.62
49 17.38%
35  โรงเรียนแหลมพันวา 170
7 4.12
7 4.12
7 4.12
4 2.35
0 0.00
145 85.29
25 14.71%
36  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 84
4 4.76
2 2.38
4 4.76
1 1.19
1 1.19
72 85.71
12 14.29%
37  โรงเรียนบ้านบางโรง 218
7 3.21
5 2.29
19 8.72
0 0.00
0 0.00
187 85.78
31 14.22%
38  โรงเรียนบ้านพารา 228
7 3.07
8 3.51
2 0.88
6 2.63
6 2.63
199 87.28
29 12.72%
39  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 629
28 4.45
17 2.70
9 1.43
10 1.59
16 2.54
549 87.28
80 12.72%
40  โรงเรียนบ้านคอเอน 198
7 3.54
8 4.04
7 3.54
0 0.00
0 0.00
176 88.89
22 11.11%
41  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 304
13 4.28
0 0.00
20 6.58
0 0.00
0 0.00
271 89.14
33 10.86%
42  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 146
2 1.37
3 2.05
6 4.11
3 2.05
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
43  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 546
11 2.01
2 0.37
32 5.86
1 0.18
2 0.37
498 91.21
48 8.79%
44  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 201
4 1.99
3 1.49
10 4.98
0 0.00
0 0.00
184 91.54
17 8.46%
45  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
3 2.38
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
46  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 231
2 0.87
0 0.00
4 1.73
1 0.43
3 1.30
221 95.67
10 4.33%
47  โรงเรียนบ้านหมากปรก 239
2 0.84
3 1.26
5 2.09
0 0.00
0 0.00
229 95.82
10 4.18%
48  โรงเรียนเกาะนาคา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
49  โรงเรียนเกาะโหลน 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,548 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,012 6.12
เตี้ย  674 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,599 9.66
ผอมและเตี้ย  729 4.41
อ้วนและเตี้ย  773 4.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,761 71.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,787 คน


28.93%


Powered By www.thaieducation.net