ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 26
1 3.85
1 3.85
22 84.62
1 3.85
1 3.85
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 9
2 22.22
2 22.22
4 44.44
0 0.00
0 0.00
1 11.11
8 88.89%
3  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1503
50 3.33
90 5.99
279 18.56
115 7.65
451 30.01
518 34.46
985 65.54%
4  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 89
13 14.61
5 5.62
7 7.87
18 20.22
12 13.48
34 38.20
55 61.80%
5  โรงเรียนบ้านกะปง 99
21 21.21
14 14.14
12 12.12
4 4.04
1 1.01
47 47.47
52 52.53%
6  โรงเรียนบ้านคุระ 115
12 10.43
9 7.83
10 8.70
19 16.52
10 8.70
55 47.83
60 52.17%
7  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 723
69 9.54
44 6.09
147 20.33
26 3.60
62 8.58
375 51.87
348 48.13%
8  โรงเรียนบ้านบางเนียง 207
6 2.90
11 5.31
32 15.46
17 8.21
30 14.49
111 53.62
96 46.38%
9  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 161
11 6.83
9 5.59
13 8.07
19 11.80
22 13.66
87 54.04
74 45.96%
10  โรงเรียนบ้านบางนายสี 45
13 28.89
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
11  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 55
2 3.64
1 1.82
16 29.09
1 1.82
2 3.64
33 60.00
22 40.00%
12  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258
20 7.75
26 10.08
20 7.75
20 7.75
17 6.59
155 60.08
103 39.92%
13  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 47
4 8.51
2 4.26
9 19.15
3 6.38
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
14  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 42
4 9.52
5 11.90
6 14.29
1 2.38
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
15  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48
3 6.25
2 4.17
12 25.00
1 2.08
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
16  โรงเรียนบ้านนอกนา 68
6 8.82
6 8.82
8 11.76
4 5.88
1 1.47
43 63.24
25 36.76%
17  โรงเรียนวัดสองแพรก 46
7 15.22
2 4.35
5 10.87
2 4.35
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
18  โรงเรียนบ้านท่าจูด 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
4 9.09
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
19  โรงเรียนบ้านบางวัน 91
11 12.09
8 8.79
10 10.99
2 2.20
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
20  โรงเรียนบ้านย่าหมี 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
4 14.29
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
21  โรงเรียนเกาะยาว 214
16 7.48
18 8.41
29 13.55
5 2.34
0 0.00
146 68.22
68 31.78%
22  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 180
12 6.67
0 0.00
18 10.00
7 3.89
20 11.11
123 68.33
57 31.67%
23  โรงเรียนบ้านบางมรวน 110
2 1.82
12 10.91
16 14.55
4 3.64
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
24  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39
3 7.69
1 2.56
5 12.82
1 2.56
2 5.13
27 69.23
12 30.77%
25  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 179
3 1.68
10 5.59
13 7.26
13 7.26
15 8.38
125 69.83
54 30.17%
26  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 213
21 9.86
10 4.69
30 14.08
1 0.47
1 0.47
150 70.42
63 29.58%
27  โรงเรียนบ้านลำวะ 34
3 8.82
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
28  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 127
13 10.24
8 6.30
8 6.30
5 3.94
2 1.57
91 71.65
36 28.35%
29  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 190
18 9.47
10 5.26
21 11.05
4 2.11
0 0.00
137 72.11
53 27.89%
30  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 97
7 7.22
2 2.06
7 7.22
8 8.25
3 3.09
70 72.16
27 27.84%
31  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 184
22 11.96
0 0.00
29 15.76
0 0.00
0 0.00
133 72.28
51 27.72%
32  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 148
14 9.46
11 7.43
6 4.05
10 6.76
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
33  โรงเรียนบ้านคลองบอน 113
11 9.73
7 6.19
6 5.31
4 3.54
3 2.65
82 72.57
31 27.43%
34  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 121
4 3.31
5 4.13
24 19.83
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
35  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 100
8 8.00
5 5.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
36  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 349
8 2.29
16 4.58
22 6.30
26 7.45
21 6.02
256 73.35
93 26.65%
37  โรงเรียนวัดช้างนอน 160
2 1.25
0 0.00
40 25.00
0 0.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 92
4 4.35
4 4.35
15 16.30
1 1.09
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
39  โรงเรียนบ้านบางกรัก 253
11 4.35
10 3.95
39 15.42
6 2.37
0 0.00
187 73.91
66 26.09%
40  โรงเรียนบ้านคลองไส 94
8 8.51
0 0.00
10 10.64
6 6.38
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
41  โรงเรียนเมืองพังงา 203
5 2.46
3 1.48
20 9.85
7 3.45
16 7.88
152 74.88
51 25.12%
42  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 352
17 4.83
8 2.27
50 14.20
12 3.41
0 0.00
265 75.28
87 24.72%
43  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 170
3 1.76
8 4.71
30 17.65
0 0.00
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
44  โรงเรียนบ้านพอแดง 110
3 2.73
2 1.82
15 13.64
2 1.82
4 3.64
84 76.36
26 23.64%
45  โรงเรียนบ้านกลาง 178
12 6.74
6 3.37
20 11.24
4 2.25
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
46  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 60
2 3.33
2 3.33
8 13.33
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
47  โรงเรียนบ้านดอน 52
7 13.46
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
48  โรงเรียนบ้านติเตะ 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
3 4.62
3 4.62
50 76.92
15 23.08%
49  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 359
21 5.85
7 1.95
47 13.09
7 1.95
0 0.00
277 77.16
82 22.84%
50  โรงเรียนบ้านบางม่วง 508
11 2.17
13 2.56
27 5.31
24 4.72
40 7.87
393 77.36
115 22.64%
51  โรงเรียนบ้านทองหลาง 72
4 5.56
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
52  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 288
7 2.43
5 1.74
50 17.36
0 0.00
2 0.69
224 77.78
64 22.22%
53  โรงเรียนบ้านในวัง 82
4 4.88
1 1.22
12 14.63
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
54  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 64
5 7.81
0 0.00
3 4.69
6 9.38
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
55  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 112
7 6.25
4 3.57
13 11.61
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 791
55 6.95
51 6.45
5 0.63
52 6.57
5 0.63
623 78.76
168 21.24%
57  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 66
5 7.58
4 6.06
5 7.58
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
58  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 71
4 5.63
1 1.41
9 12.68
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
59  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 71
6 8.45
0 0.00
5 7.04
0 0.00
4 5.63
56 78.87
15 21.13%
60  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 166
11 6.63
8 4.82
16 9.64
0 0.00
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
61  โรงเรียนบ้านบางด้ง 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
62  โรงเรียนบ้านปากถัก 186
8 4.30
5 2.69
14 7.53
7 3.76
3 1.61
149 80.11
37 19.89%
63  โรงเรียนบ้านริมทะเล 88
1 1.14
2 2.27
14 15.91
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 109
10 9.17
4 3.67
5 4.59
2 1.83
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
65  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 161
6 3.73
3 1.86
21 13.04
1 0.62
0 0.00
130 80.75
31 19.25%
66  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 73
3 4.11
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
67  โรงเรียนบ้านบางหว้า 207
17 8.21
2 0.97
17 8.21
2 0.97
0 0.00
169 81.64
38 18.36%
68  โรงเรียนบ้านบางหลาม 120
4 3.33
7 5.83
9 7.50
2 1.67
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
69  โรงเรียนบ้านโคกยาง 154
10 6.49
0 0.00
18 11.69
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
70  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 219
6 2.74
7 3.20
7 3.20
13 5.94
6 2.74
180 82.19
39 17.81%
71  โรงเรียนวัดดิตถาราม 154
6 3.90
1 0.65
20 12.99
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
72  โรงเรียนบ้านกะไหล 137
5 3.65
3 2.19
15 10.95
1 0.73
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
73  โรงเรียนบ้านนาแฝก 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
3 6.52
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
74  โรงเรียนบ้านบางติบ 105
10 9.52
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
75  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 175
9 5.14
6 3.43
14 8.00
0 0.00
1 0.57
145 82.86
30 17.14%
76  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
77  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
0 0.00
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
78  โรงเรียนคุระบุรี 978
24 2.45
28 2.86
99 10.12
5 0.51
0 0.00
822 84.05
156 15.95%
79  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
80  โรงเรียนบ้านตำหนัง 109
5 4.59
1 0.92
11 10.09
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
81  โรงเรียนบ้านหินร่ม 175
7 4.00
8 4.57
7 4.00
4 2.29
1 0.57
148 84.57
27 15.43%
82  โรงเรียนบ้านคุรอด 192
5 2.60
7 3.65
8 4.17
6 3.13
3 1.56
163 84.90
29 15.10%
83  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 75
1 1.33
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
84  โรงเรียนบ้านในไร่ 157
8 5.10
3 1.91
12 7.64
0 0.00
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
85  โรงเรียนบ้านหินลาด 317
22 6.94
16 5.05
8 2.52
0 0.00
0 0.00
271 85.49
46 14.51%
86  โรงเรียนกะปง 72
1 1.39
2 2.78
5 6.94
0 0.00
2 2.78
62 86.11
10 13.89%
87  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
88  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
89  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
1 1.52
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
90  โรงเรียนบ้านควนแรด 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
2 3.85
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
91  โรงเรียนบ้านท่าหัน 38
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
92  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 218
7 3.21
0 0.00
21 9.63
0 0.00
0 0.00
190 87.16
28 12.84%
93  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 196
4 2.04
4 2.04
9 4.59
4 2.04
4 2.04
171 87.24
25 12.76%
94  โรงเรียนบ้านในหยง 111
2 1.80
1 0.90
8 7.21
3 2.70
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
95  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 135
6 4.44
1 0.74
10 7.41
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
96  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 48
1 2.08
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
97  โรงเรียนบ้านบางทอง 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
98  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
99  โรงเรียน บ้านทับช้าง 74
0 0.00
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
100  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 182
3 1.65
0 0.00
19 10.44
0 0.00
0 0.00
160 87.91
22 12.09%
101  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
102  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 92
1 1.09
2 2.17
8 8.70
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
103  โรงเรียนเกียรติประชา 51
2 3.92
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
104  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 141
2 1.42
5 3.55
9 6.38
0 0.00
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
105  โรงเรียนบ้านตากแดด 85
3 3.53
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
106  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 640
4 0.63
4 0.63
48 7.50
5 0.78
6 0.94
573 89.53
67 10.47%
107  โรงเรียนบ้านบางกัน 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
108  โรงเรียนบ้านปากคลอง 78
1 1.28
0 0.00
6 7.69
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
109  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353
11 3.12
6 1.70
8 2.27
11 3.12
0 0.00
317 89.80
36 10.20%
110  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
111  โรงเรียนเกาะปันหยี 122
3 2.46
2 1.64
3 2.46
1 0.82
2 1.64
111 90.98
11 9.02%
112  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67
0 0.00
1 1.49
3 4.48
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
113  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 58
0 0.00
1 1.72
3 5.17
0 0.00
1 1.72
53 91.38
5 8.62%
114  โรงเรียนบ้านเตรียม 186
2 1.08
3 1.61
2 1.08
4 2.15
5 2.69
170 91.40
16 8.60%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 70
1 1.43
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
116  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 59
3 5.08
0 0.00
1 1.69
1 1.69
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
117  โรงเรียนบ้านบางจัน 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
118  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 100
1 1.00
0 0.00
5 5.00
2 2.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
119  โรงเรียนวัดโคกสวย 190
3 1.58
0 0.00
9 4.74
0 0.00
2 1.05
176 92.63
14 7.37%
120  โรงเรียนบ้านบางคลี 144
3 2.08
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
121  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 141
1 0.71
1 0.71
5 3.55
1 0.71
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
122  โรงเรียนบ้านบากัน 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
123  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 92
1 1.09
1 1.09
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
124  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
125  โรงเรียนวัดปัตติการาม 113
0 0.00
1 0.88
4 3.54
1 0.88
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
126  โรงเรียนบ้านพรุใน 251
5 1.99
0 0.00
2 0.80
2 0.80
0 0.00
242 96.41
9 3.59%
127  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 178
2 1.12
2 1.12
2 1.12
0 0.00
0 0.00
172 96.63
6 3.37%
128  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
1 1.00
97 97.00
3 3.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,658 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  911 4.63
เตี้ย  660 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,940 9.87
ผอมและเตี้ย  577 2.94
อ้วนและเตี้ย  790 4.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,780 75.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,878 คน


24.81%


Powered By www.thaieducation.net