ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1159
66 5.69
31 2.67
295 25.45
251 21.66
182 15.70
334 28.82
825 71.18%
2  โรงเรียนวัดบางเป้ง 168
7 4.17
21 12.50
36 21.43
4 2.38
5 2.98
95 56.55
73 43.45%
3  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 569
64 11.25
52 9.14
104 18.28
19 3.34
0 0.00
330 58.00
239 42.00%
4  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 722
35 4.85
40 5.54
145 20.08
35 4.85
38 5.26
429 59.42
293 40.58%
5  โรงเรียนบ้านชากนา 159
24 15.09
0 0.00
28 17.61
1 0.63
0 0.00
106 66.67
53 33.33%
6  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 589
13 2.21
15 2.55
74 12.56
28 4.75
62 10.53
397 67.40
192 32.60%
7  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 766
54 7.05
27 3.52
115 15.01
2 0.26
41 5.35
527 68.80
239 31.20%
8  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 129
17 13.18
6 4.65
17 13.18
0 0.00
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
9  โรงเรียนวัดตาลล้อม 150
6 4.00
6 4.00
23 15.33
11 7.33
0 0.00
104 69.33
46 30.67%
10  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 151
12 7.95
15 9.93
18 11.92
1 0.66
0 0.00
105 69.54
46 30.46%
11  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 113
10 8.85
0 0.00
20 17.70
1 0.88
3 2.65
79 69.91
34 30.09%
12  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 247
11 4.45
10 4.05
49 19.84
3 1.21
0 0.00
174 70.45
73 29.55%
13  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 127
4 3.15
3 2.36
29 22.83
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
14  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 297
17 5.72
17 5.72
47 15.82
2 0.67
1 0.34
213 71.72
84 28.28%
15  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 663
32 4.83
12 1.81
47 7.09
44 6.64
48 7.24
480 72.40
183 27.60%
16  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1223
90 7.36
33 2.70
95 7.77
56 4.58
60 4.91
889 72.69
334 27.31%
17  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 114
5 4.39
3 2.63
20 17.54
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
18  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 945
43 4.55
31 3.28
154 16.30
1 0.11
3 0.32
713 75.45
232 24.55%
19  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 99
7 7.07
9 9.09
7 7.07
1 1.01
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
20  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 252
11 4.37
10 3.97
33 13.10
3 1.19
4 1.59
191 75.79
61 24.21%
21  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 119
2 1.68
6 5.04
16 13.45
4 3.36
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
22  โรงเรียนบ้านท่าจาม 118
8 6.78
8 6.78
11 9.32
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
23  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 234
7 2.99
9 3.85
21 8.97
7 2.99
9 3.85
181 77.35
53 22.65%
24  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 121
4 3.31
3 2.48
20 16.53
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
25  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 193
6 3.11
11 5.70
25 12.95
0 0.00
0 0.00
151 78.24
42 21.76%
26  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 97
0 0.00
16 16.49
5 5.15
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
27  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 236
18 7.63
5 2.12
28 11.86
0 0.00
0 0.00
185 78.39
51 21.61%
28  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 224
2 0.89
5 2.23
18 8.04
7 3.13
16 7.14
176 78.57
48 21.43%
29  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 84
3 3.57
6 7.14
9 10.71
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
30  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 287
11 3.83
13 4.53
36 12.54
1 0.35
0 0.00
226 78.75
61 21.25%
31  โรงเรียนบ้านตาลดำ 146
9 6.16
6 4.11
15 10.27
1 0.68
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
32  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 159
8 5.03
3 1.89
22 13.84
0 0.00
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
33  โรงเรียนวัดหนองยาง 136
4 2.94
4 2.94
17 12.50
3 2.21
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
34  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1063
28 2.63
34 3.20
129 12.14
16 1.51
7 0.66
849 79.87
214 20.13%
35  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 120
6 5.00
1 0.83
17 14.17
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 216
11 5.09
7 3.24
21 9.72
4 1.85
0 0.00
173 80.09
43 19.91%
37  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 494
30 6.07
17 3.44
20 4.05
16 3.24
15 3.04
396 80.16
98 19.84%
38  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 217
16 7.37
6 2.76
11 5.07
9 4.15
1 0.46
174 80.18
43 19.82%
39  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 368
19 5.16
9 2.45
42 11.41
0 0.00
1 0.27
297 80.71
71 19.29%
40  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 142
3 2.11
1 0.70
20 14.08
3 2.11
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
41  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 186
9 4.84
6 3.23
17 9.14
2 1.08
0 0.00
152 81.72
34 18.28%
42  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 159
7 4.40
4 2.52
17 10.69
1 0.63
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
43  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 137
3 2.19
1 0.73
20 14.60
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
44  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 63
5 7.94
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
45  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 300
15 5.00
4 1.33
32 10.67
0 0.00
0 0.00
249 83.00
51 17.00%
46  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 173
6 3.47
11 6.36
5 2.89
4 2.31
3 1.73
144 83.24
29 16.76%
47  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 463
24 5.18
12 2.59
41 8.86
0 0.00
0 0.00
386 83.37
77 16.63%
48  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 141
9 6.38
5 3.55
8 5.67
1 0.71
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
49  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 215
9 4.19
8 3.72
12 5.58
3 1.40
3 1.40
180 83.72
35 16.28%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 489
18 3.68
6 1.23
44 9.00
7 1.43
4 0.82
410 83.84
79 16.16%
51  โรงเรียนวัดสำนักบก 211
6 2.84
0 0.00
13 6.16
0 0.00
15 7.11
177 83.89
34 16.11%
52  โรงเรียนบ้านเนินโมก 184
4 2.17
7 3.80
15 8.15
0 0.00
3 1.63
155 84.24
29 15.76%
53  โรงเรียนบ้านวังตะโก 129
4 3.10
0 0.00
16 12.40
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
54  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 181
8 4.42
2 1.10
18 9.94
0 0.00
0 0.00
153 84.53
28 15.47%
55  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 117
6 5.13
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
56  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 98
5 5.10
2 2.04
4 4.08
4 4.08
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
57  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 92
3 3.26
4 4.35
4 4.35
2 2.17
1 1.09
78 84.78
14 15.22%
58  โรงเรียนบ้านเขาดิน 342
9 2.63
4 1.17
39 11.40
0 0.00
0 0.00
290 84.80
52 15.20%
59  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 224
9 4.02
0 0.00
23 10.27
1 0.45
0 0.00
191 85.27
33 14.73%
60  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 289
18 6.23
12 4.15
11 3.81
1 0.35
0 0.00
247 85.47
42 14.53%
61  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 338
7 2.07
0 0.00
42 12.43
0 0.00
0 0.00
289 85.50
49 14.50%
62  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 77
5 6.49
2 2.60
4 5.19
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
63  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 110
3 2.73
4 3.64
5 4.55
3 2.73
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
64  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 96
3 3.13
5 5.21
5 5.21
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
65  โรงเรียนบ้านโสม 133
3 2.26
7 5.26
5 3.76
3 2.26
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
66  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 143
5 3.50
4 2.80
10 6.99
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 270
5 1.85
4 1.48
9 3.33
7 2.59
7 2.59
238 88.15
32 11.85%
68  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 226
3 1.33
6 2.65
16 7.08
0 0.00
0 0.00
201 88.94
25 11.06%
69  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
70  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 524
4 0.76
5 0.95
44 8.40
4 0.76
0 0.00
467 89.12
57 10.88%
71  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 225
3 1.33
6 2.67
7 3.11
4 1.78
2 0.89
203 90.22
22 9.78%
72  โรงเรียนวัดเตาปูน 170
2 1.18
3 1.76
11 6.47
0 0.00
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
73  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 159
1 0.63
1 0.63
12 7.55
0 0.00
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
74  โรงเรียนบ้านเขาแรต 114
1 0.88
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
75  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 120
0 0.00
0 0.00
8 6.67
0 0.00
1 0.83
111 92.50
9 7.50%
76  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3166
35 1.11
25 0.79
65 2.05
30 0.95
65 2.05
2946 93.05
220 6.95%
77  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
2 2.11
3 3.16
89 93.68
6 6.32%
78  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 275
0 0.00
2 0.73
2 0.73
4 1.45
6 2.18
261 94.91
14 5.09%
79  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 215
0 0.00
1 0.47
6 2.79
0 0.00
0 0.00
208 96.74
7 3.26%
80  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 367
3 0.82
2 0.54
5 1.36
0 0.00
0 0.00
357 97.28
10 2.72%
81  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%
82  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 90
0 0.00
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
89 98.89
1 1.11%

 

จำนวนนักเรียน  24,687 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  985 3.99
เตี้ย  676 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,486 10.07
ผอมและเตี้ย  621 2.52
อ้วนและเตี้ย  609 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,310 78.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,377 คน


21.78%


Powered By www.thaieducation.net