ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 482
51 10.58
43 8.92
83 17.22
36 7.47
25 5.19
244 50.62
238 49.38%
2  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 147
6 4.08
1 0.68
27 18.37
4 2.72
21 14.29
88 59.86
59 40.14%
3  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 210
21 10.00
5 2.38
26 12.38
12 5.71
12 5.71
134 63.81
76 36.19%
4  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 281
24 8.54
5 1.78
21 7.47
29 10.32
14 4.98
188 66.90
93 33.10%
5  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 76
16 21.05
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
6  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 774
57 7.36
14 1.81
77 9.95
17 2.20
79 10.21
530 68.48
244 31.52%
7  โรงเรียนบ้านหาดขาม 232
5 2.16
9 3.88
14 6.03
17 7.33
26 11.21
161 69.40
71 30.60%
8  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 139
13 9.35
8 5.76
20 14.39
0 0.00
0 0.00
98 70.50
41 29.50%
9  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 68
5 7.35
3 4.41
7 10.29
3 4.41
2 2.94
48 70.59
20 29.41%
10  โรงเรียนบ้านหนองหอย 236
8 3.39
7 2.97
20 8.47
15 6.36
18 7.63
168 71.19
68 28.81%
11  โรงเรียนบ้านไร่บน 125
22 17.60
5 4.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
12  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 143
19 13.29
0 0.00
22 15.38
0 0.00
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
13  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 98
4 4.08
1 1.02
16 16.33
7 7.14
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
14  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 276
30 10.87
2 0.72
43 15.58
0 0.00
0 0.00
201 72.83
75 27.17%
15  โรงเรียนบ้านหนองกา 81
5 6.17
3 3.70
11 13.58
3 3.70
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
16  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 170
19 11.18
3 1.76
12 7.06
1 0.59
9 5.29
126 74.12
44 25.88%
17  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 55
0 0.00
0 0.00
14 25.45
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
18  โรงเรียนบ้านทับใต้ 309
26 8.41
9 2.91
28 9.06
8 2.59
4 1.29
234 75.73
75 24.27%
19  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 413
31 7.51
8 1.94
49 11.86
8 1.94
2 0.48
315 76.27
98 23.73%
20  โรงเรียนวัดกุยบุรี 211
10 4.74
13 6.16
2 0.95
0 0.00
23 10.90
163 77.25
48 22.75%
21  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 66
2 3.03
2 3.03
9 13.64
0 0.00
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
22  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 111
7 6.31
3 2.70
12 10.81
3 2.70
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
23  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 181
7 3.87
6 3.31
25 13.81
2 1.10
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 148
16 10.81
1 0.68
14 9.46
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
25  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 144
7 4.86
4 2.78
20 13.89
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
26  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 135
9 6.67
0 0.00
20 14.81
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
27  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 140
7 5.00
11 7.86
12 8.57
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
28  โรงเรียนบ้านหนองเกด 140
0 0.00
3 2.14
26 18.57
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
29  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 139
1 0.72
4 2.88
22 15.83
1 0.72
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
30  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 310
4 1.29
3 0.97
55 17.74
0 0.00
0 0.00
248 80.00
62 20.00%
31  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 118
7 5.93
3 2.54
13 11.02
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
32  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 120
7 5.83
0 0.00
12 10.00
4 3.33
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
33  โรงเรียน อานันท์ 375
7 1.87
10 2.67
40 10.67
9 2.40
4 1.07
305 81.33
70 18.67%
34  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 103
2 1.94
0 0.00
15 14.56
2 1.94
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
3 5.45
4 7.27
2 3.64
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
36  โรงเรียนบ้านวังข่อย 86
2 2.33
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
37  โรงเรียนบ้านหนองซอ 121
6 4.96
5 4.13
7 5.79
3 2.48
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
38  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 82
6 7.32
0 0.00
7 8.54
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
39  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 201
5 2.49
2 1.00
27 13.43
0 0.00
0 0.00
167 83.08
34 16.92%
40  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 356
8 2.25
0 0.00
52 14.61
0 0.00
0 0.00
296 83.15
60 16.85%
41  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 220
15 6.82
7 3.18
15 6.82
0 0.00
0 0.00
183 83.18
37 16.82%
42  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 240
10 4.17
1 0.42
28 11.67
1 0.42
0 0.00
200 83.33
40 16.67%
43  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 109
5 4.59
2 1.83
11 10.09
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
44  โรงเรียนบ้านยางชุม 152
3 1.97
1 0.66
17 11.18
1 0.66
3 1.97
127 83.55
25 16.45%
45  โรงเรียนบ้านพุน้อย 178
0 0.00
1 0.56
28 15.73
0 0.00
0 0.00
149 83.71
29 16.29%
46  โรงเรียนวัดนาห้วย 145
8 5.52
5 3.45
10 6.90
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
47  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
2 2.41
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
48  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 700
11 1.57
26 3.71
37 5.29
8 1.14
26 3.71
592 84.57
108 15.43%
49  โรงเรียนบ้านบางปู 88
0 0.00
0 0.00
13 14.77
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
50  โรงเรียนบ้านเขาแดง 95
3 3.16
1 1.05
8 8.42
2 2.11
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
51  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 493
23 4.67
19 3.85
30 6.09
0 0.00
0 0.00
421 85.40
72 14.60%
52  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 159
7 4.40
1 0.63
13 8.18
2 1.26
0 0.00
136 85.53
23 14.47%
53  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 155
3 1.94
0 0.00
16 10.32
0 0.00
3 1.94
133 85.81
22 14.19%
54  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 132
3 2.27
3 2.27
12 9.09
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
55  โรงเรียนบ้านรวมไทย 181
3 1.66
3 1.66
17 9.39
1 0.55
0 0.00
157 86.74
24 13.26%
56  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
57  โรงเรียนบ้านวังยาว 77
2 2.60
3 3.90
5 6.49
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
58  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
59  โรงเรียนละเมาะ 82
0 0.00
1 1.22
8 9.76
1 1.22
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
60  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 126
7 5.56
1 0.79
7 5.56
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
61  โรงเรียนบ้านหนองหมู 84
1 1.19
1 1.19
6 7.14
2 2.38
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
62  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 234
10 4.27
1 0.43
16 6.84
0 0.00
0 0.00
207 88.46
27 11.54%
63  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 105
2 1.90
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
64  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 99
2 2.02
2 2.02
5 5.05
2 2.02
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
65  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 91
0 0.00
2 2.20
8 8.79
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
66  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 88
2 2.27
2 2.27
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
67  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 110
1 0.91
1 0.91
5 4.55
3 2.73
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
68  โรงเรียนบ้านหนองคาง 141
4 2.84
2 1.42
5 3.55
1 0.71
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
69  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 98
2 2.04
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
70  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 138
0 0.00
0 0.00
11 7.97
0 0.00
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
71  โรงเรียนวไลย 145
4 2.76
4 2.76
3 2.07
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
72  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
73  โรงเรียนบ้านหนองจิก 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
74  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 80
1 1.25
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
75  โรงเรียนบ้านใหม่ 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
76  โรงเรียนบ้านบน 115
2 1.74
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
77  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 68
4 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
78  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 111
1 0.90
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
79  โรงเรียนบ้านสำโหรง 112
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
80  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 114
0 0.00
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
81  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
83  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
84  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 179
1 0.56
0 0.00
6 3.35
0 0.00
0 0.00
172 96.09
7 3.91%
85  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 263
0 0.00
0 0.00
9 3.42
0 0.00
0 0.00
254 96.58
9 3.42%
86  โรงเรียนบ้านหนองไทร 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
87  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 136
0 0.00
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
134 98.53
2 1.47%
88  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
94 98.95
1 1.05%
89  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,183 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  636 4.48
เตี้ย  292 2.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,345 9.48
ผอมและเตี้ย  213 1.50
อ้วนและเตี้ย  273 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,424 80.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,759 คน


19.45%


Powered By www.thaieducation.net