ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 307
173 56.35
9 2.93
24 7.82
25 8.14
4 1.30
72 23.45
235 76.55%
2  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 587
56 9.54
34 5.79
135 23.00
23 3.92
46 7.84
293 49.91
294 50.09%
3  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 287
30 10.45
19 6.62
73 25.44
2 0.70
3 1.05
160 55.75
127 44.25%
4  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 534
47 8.80
16 3.00
60 11.24
63 11.80
50 9.36
298 55.81
236 44.19%
5  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 173
17 9.83
7 4.05
40 23.12
5 2.89
0 0.00
104 60.12
69 39.88%
6  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 154
25 16.23
6 3.90
29 18.83
1 0.65
0 0.00
93 60.39
61 39.61%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 103
10 9.71
1 0.97
29 28.16
0 0.00
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
8  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 160
6 3.75
2 1.25
37 23.13
7 4.38
10 6.25
98 61.25
62 38.75%
9  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 76
8 10.53
8 10.53
6 7.89
6 7.89
1 1.32
47 61.84
29 38.16%
10  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 155
9 5.81
14 9.03
28 18.06
7 4.52
1 0.65
96 61.94
59 38.06%
11  โรงเรียนบางสะพาน 884
22 2.49
13 1.47
284 32.13
4 0.45
13 1.47
548 61.99
336 38.01%
12  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1623
54 3.33
19 1.17
294 18.11
73 4.50
157 9.67
1026 63.22
597 36.78%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 732
45 6.15
3 0.41
111 15.16
48 6.56
57 7.79
468 63.93
264 36.07%
14  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 51
5 9.80
6 11.76
7 13.73
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
15  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 168
27 16.07
7 4.17
23 13.69
1 0.60
0 0.00
110 65.48
58 34.52%
16  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 114
13 11.40
11 9.65
12 10.53
1 0.88
1 0.88
76 66.67
38 33.33%
17  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 47
0 0.00
0 0.00
8 17.02
6 12.77
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
18  โรงเรียนบ้านคลองลอย 249
21 8.43
15 6.02
33 13.25
8 3.21
0 0.00
172 69.08
77 30.92%
19  โรงเรียนบ้านหนองหิน 26
0 0.00
0 0.00
8 30.77
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
20  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 71
7 9.86
7 9.86
6 8.45
1 1.41
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
21  โรงเรียนบ้านสีดางาม 34
2 5.88
1 2.94
6 17.65
1 2.94
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
22  โรงเรียนวัดนาผักขวง 62
3 4.84
1 1.61
14 22.58
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
23  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 84
9 10.71
4 4.76
7 8.33
4 4.76
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
24  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 85
8 9.41
3 3.53
10 11.76
2 2.35
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
25  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 78
2 2.56
7 8.97
13 16.67
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
26  โรงเรียนบ้านท่าขาม 156
19 12.18
7 4.49
7 4.49
9 5.77
2 1.28
112 71.79
44 28.21%
27  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 423
16 3.78
33 7.80
59 13.95
7 1.65
3 0.71
305 72.10
118 27.90%
28  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 134
20 14.93
0 0.00
15 11.19
1 0.75
1 0.75
97 72.39
37 27.61%
29  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 440
13 2.95
12 2.73
45 10.23
24 5.45
27 6.14
319 72.50
121 27.50%
30  โรงเรียนบ้านไร่ใน 84
0 0.00
4 4.76
17 20.24
1 1.19
1 1.19
61 72.62
23 27.38%
31  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 238
25 10.50
8 3.36
25 10.50
7 2.94
0 0.00
173 72.69
65 27.31%
32  โรงเรียนธนาคารออมสิน 756
45 5.95
57 7.54
86 11.38
13 1.72
2 0.26
553 73.15
203 26.85%
33  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 101
8 7.92
0 0.00
19 18.81
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
34  โรงเรียน บ้านทรายทอง 57
7 12.28
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
35  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 103
5 4.85
1 0.97
19 18.45
2 1.94
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
36  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 73
5 6.85
2 2.74
6 8.22
3 4.11
3 4.11
54 73.97
19 26.03%
37  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 988
10 1.01
105 10.63
120 12.15
11 1.11
4 0.40
738 74.70
250 25.30%
38  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
39  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 92
8 8.70
3 3.26
5 5.43
3 3.26
4 4.35
69 75.00
23 25.00%
40  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 76
4 5.26
5 6.58
6 7.89
4 5.26
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
41  โรงเรียนวัดกำมะเสน 69
1 1.45
1 1.45
14 20.29
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
42  โรงเรียนบ้านหินเทิน 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
5 5.81
6 6.98
65 75.58
21 24.42%
43  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 433
20 4.62
18 4.16
66 15.24
1 0.23
0 0.00
328 75.75
105 24.25%
44  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 100
8 8.00
3 3.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
45  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 55
4 7.27
3 5.45
3 5.45
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
46  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 170
0 0.00
0 0.00
35 20.59
5 2.94
0 0.00
130 76.47
40 23.53%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 82
4 4.88
0 0.00
15 18.29
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
48  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 66
0 0.00
4 6.06
11 16.67
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
49  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 300
23 7.67
12 4.00
32 10.67
0 0.00
0 0.00
233 77.67
67 22.33%
50  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 112
5 4.46
10 8.93
9 8.04
1 0.89
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
51  โรงเรียนบ้านยางเขา 72
5 6.94
2 2.78
7 9.72
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
52  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 135
7 5.19
6 4.44
16 11.85
1 0.74
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
53  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 59
6 10.17
0 0.00
5 8.47
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
54  โรงเรียนวัดดอนยาง 209
13 6.22
1 0.48
31 14.83
0 0.00
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
55  โรงเรียนบ้านไชยราช 414
28 6.76
14 3.38
44 10.63
2 0.48
1 0.24
325 78.50
89 21.50%
56  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 98
3 3.06
2 2.04
15 15.31
1 1.02
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
57  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 67
6 8.96
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
58  โรงเรียนบ้านปากแพรก 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
1 2.86
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
59  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
60  โรงเรียนบ้านในล็อค 350
28 8.00
2 0.57
38 10.86
2 0.57
0 0.00
280 80.00
70 20.00%
61  โรงเรียนประชารังสรรค์ 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
3 4.62
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 131
6 4.58
3 2.29
6 4.58
4 3.05
7 5.34
105 80.15
26 19.85%
63  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 153
7 4.58
8 5.23
9 5.88
5 3.27
1 0.65
123 80.39
30 19.61%
64  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 48
0 0.00
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
65  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 165
4 2.42
1 0.61
24 14.55
1 0.61
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
66  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 107
7 6.54
5 4.67
7 6.54
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
67  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 113
3 2.65
1 0.88
16 14.16
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 144
2 1.39
6 4.17
16 11.11
0 0.00
1 0.69
119 82.64
25 17.36%
69  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 175
10 5.71
4 2.29
4 2.29
2 1.14
10 5.71
145 82.86
30 17.14%
70  โรงเรียนวังมะเดื่อ 153
2 1.31
2 1.31
22 14.38
0 0.00
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
71  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 150
4 2.67
4 2.67
7 4.67
5 3.33
5 3.33
125 83.33
25 16.67%
72  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 116
0 0.00
0 0.00
17 14.66
2 1.72
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
73  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 263
13 4.94
0 0.00
30 11.41
0 0.00
0 0.00
220 83.65
43 16.35%
74  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 239
9 3.77
6 2.51
24 10.04
0 0.00
0 0.00
200 83.68
39 16.32%
75  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 77
3 3.90
1 1.30
8 10.39
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
76  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 110
3 2.73
6 5.45
8 7.27
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
77  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 86
6 6.98
0 0.00
6 6.98
0 0.00
1 1.16
73 84.88
13 15.12%
78  โรงเรียนบ้านดอนทราย 120
5 4.17
4 3.33
6 5.00
3 2.50
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองกก 121
7 5.79
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
80  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 268
6 2.24
5 1.87
28 10.45
0 0.00
0 0.00
229 85.45
39 14.55%
81  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 298
12 4.03
0 0.00
31 10.40
0 0.00
0 0.00
255 85.57
43 14.43%
82  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 65
1 1.54
0 0.00
6 9.23
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
83  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 131
4 3.05
5 3.82
7 5.34
2 1.53
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
84  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
85  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 132
6 4.55
4 3.03
4 3.03
4 3.03
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
86  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 155
0 0.00
7 4.52
0 0.00
4 2.58
10 6.45
134 86.45
21 13.55%
87  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 23
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
88  โรงเรียนบ้านบางเบิด 85
1 1.18
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
89  โรงเรียนบ้านหินกอง 172
9 5.23
4 2.33
8 4.65
0 0.00
0 0.00
151 87.79
21 12.21%
90  โรงเรียนบ้านวังยาว 101
2 1.98
1 0.99
8 7.92
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
91  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 228
2 0.88
2 0.88
23 10.09
0 0.00
0 0.00
201 88.16
27 11.84%
92  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 105
6 5.71
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
93  โรงเรียนบ้านวังยาง 132
2 1.52
0 0.00
9 6.82
4 3.03
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
94  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
95  โรงเรียนบ้านดอนสูง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 81
1 1.23
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
97  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
98  โรงเรียนบ้านเขามัน 123
0 0.00
0 0.00
12 9.76
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
99  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
100  โรงเรียนบ้านมรสวบ 209
6 2.87
7 3.35
7 3.35
0 0.00
0 0.00
189 90.43
20 9.57%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 126
3 2.38
3 2.38
6 4.76
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
102  โรงเรียนบ้านทองมงคล 475
7 1.47
10 2.11
13 2.74
9 1.89
6 1.26
430 90.53
45 9.47%
103  โรงเรียนบ้านบึง 92
0 0.00
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
104  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
1 1.72
53 91.38
5 8.62%
105  โรงเรียนวัดหนองหอย 236
5 2.12
8 3.39
2 0.85
2 0.85
1 0.42
218 92.37
18 7.63%
106  โรงเรียนบ้านดอนทอง 106
2 1.89
1 0.94
3 2.83
0 0.00
2 1.89
98 92.45
8 7.55%
107  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 67
0 0.00
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
108  โรงเรียนด่านสิงขร 163
2 1.23
2 1.23
6 3.68
0 0.00
1 0.61
152 93.25
11 6.75%
109  โรงเรียนบ้านทางหวาย 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
110  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 83
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
111  โรงเรียนบ้านยุบพริก 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
112  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 108
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.63
102 94.44
6 5.56%
113  โรงเรียนวัดนาล้อม 90
2 2.22
0 0.00
2 2.22
1 1.11
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
114  โรงเรียนอุดมราชภักดี 61
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
115  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 233
2 0.86
3 1.29
1 0.43
1 0.43
1 0.43
225 96.57
8 3.43%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
117  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
118  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
119  โรงเรียนบ้านชะม่วง 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,052 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,134 5.39
เตี้ย  657 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,592 12.31
ผอมและเตี้ย  462 2.19
อ้วนและเตี้ย  453 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,754 74.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,298 คน


25.17%


Powered By www.thaieducation.net