ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.03
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 32
2 6.25
2 6.25
23 71.88
0 0.00
0 0.00
5 15.63
27 84.38%
2  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 57
10 17.54
10 17.54
8 14.04
8 14.04
8 14.04
13 22.81
44 77.19%
3  โรงเรียนบ้านรางจิก 53
7 13.21
5 9.43
7 13.21
6 11.32
12 22.64
16 30.19
37 69.81%
4  โรงเรียนวัดหนองบัว 54
4 7.41
7 12.96
6 11.11
2 3.70
8 14.81
27 50.00
27 50.00%
5  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 13
3 23.08
2 15.38
1 7.69
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
6  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 160
4 2.50
2 1.25
25 15.63
2 1.25
25 15.63
102 63.75
58 36.25%
7  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 96
10 10.42
7 7.29
15 15.63
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
8  โรงเรียนบ้านบางเก่า 58
2 3.45
1 1.72
16 27.59
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
9  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 146
23 15.75
4 2.74
12 8.22
5 3.42
3 2.05
99 67.81
47 32.19%
10  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 192
15 7.81
5 2.60
32 16.67
2 1.04
6 3.13
132 68.75
60 31.25%
11  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 73
10 13.70
5 6.85
3 4.11
4 5.48
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
12  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 142
7 4.93
4 2.82
17 11.97
1 0.70
12 8.45
101 71.13
41 28.87%
13  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1466
41 2.80
22 1.50
339 23.12
11 0.75
0 0.00
1053 71.83
413 28.17%
14  โรงเรียนวัดม่วงงาม 72
7 9.72
4 5.56
3 4.17
4 5.56
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
15  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 98
5 5.10
5 5.10
16 16.33
1 1.02
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
16  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 111
5 4.50
5 4.50
11 9.91
7 6.31
2 1.80
81 72.97
30 27.03%
17  โรงเรียนวัดหว้า 78
8 10.26
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
18  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 91
2 2.20
0 0.00
21 23.08
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
19  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 170
5 2.94
7 4.12
28 16.47
1 0.59
1 0.59
128 75.29
42 24.71%
20  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 49
4 8.16
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
21  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 98
5 5.10
1 1.02
18 18.37
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
22  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 103
4 3.88
1 0.97
13 12.62
7 6.80
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
23  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 61
4 6.56
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
24  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 108
7 6.48
6 5.56
8 7.41
1 0.93
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
25  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 389
19 4.88
15 3.86
45 11.57
0 0.00
0 0.00
310 79.69
79 20.31%
26  โรงเรียนบ้านสระพระ 153
3 1.96
6 3.92
21 13.73
1 0.65
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
3 7.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
29  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 79
3 3.80
1 1.27
9 11.39
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
30  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 56
1 1.79
1 1.79
5 8.93
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
31  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
2 3.51
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
32  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
33  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
34  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
35  โรงเรียนบ้านซ่อง 280
9 3.21
0 0.00
33 11.79
0 0.00
0 0.00
238 85.00
42 15.00%
36  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 189
0 0.00
0 0.00
19 10.05
9 4.76
0 0.00
161 85.19
28 14.81%
37  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
2 3.57
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
38  โรงเรียนบ้านยางชุม 140
0 0.00
0 0.00
18 12.86
2 1.43
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
39  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
40  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 130
4 3.08
0 0.00
12 9.23
2 1.54
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
41  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 91
2 2.20
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
42  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 101
0 0.00
1 0.99
12 11.88
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
43  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
44  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 121
5 4.13
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
45  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 126
4 3.17
1 0.79
9 7.14
1 0.79
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
46  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 104
0 0.00
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
47  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
48  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 86
3 3.49
0 0.00
3 3.49
0 0.00
2 2.33
78 90.70
8 9.30%
49  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 163
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
13 7.98
149 91.41
14 8.59%
50  โรงเรียนบ้านเนินทราย 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
51  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
52  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
53  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
54  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 138
3 2.17
2 1.45
4 2.90
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
55  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
56  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
57  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
0 0.00
1 1.12
84 94.38
5 5.62%
58  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
44 95.65
2 4.35%
59  โรงเรียนบ้านต้นเกด 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
60  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
61  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
62  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
63  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 143
1 0.70
0 0.00
1 0.70
0 0.00
0 0.00
141 98.60
2 1.40%
64  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.84
0 0.00
118 99.16
1 0.84%

 

จำนวนนักเรียน  7,256 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  266 3.67
เตี้ย  144 1.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  924 12.73
ผอมและเตี้ย  95 1.31
อ้วนและเตี้ย  99 1.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,728 78.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,528 คน


21.06%


Powered By www.thaieducation.net