ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56
46 82.14
6 10.71
3 5.36
1 1.79
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 32
2 6.25
2 6.25
23 71.88
0 0.00
0 0.00
5 15.63
27 84.38%
3  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 41
6 14.63
9 21.95
6 14.63
9 21.95
4 9.76
7 17.07
34 82.93%
4  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 57
10 17.54
10 17.54
8 14.04
8 14.04
8 14.04
13 22.81
44 77.19%
5  โรงเรียนบ้านรางจิก 53
7 13.21
5 9.43
7 13.21
6 11.32
12 22.64
16 30.19
37 69.81%
6  โรงเรียนบ้านพุตุม 52
7 13.46
6 11.54
10 19.23
2 3.85
3 5.77
24 46.15
28 53.85%
7  โรงเรียนวัดหนองบัว 54
4 7.41
7 12.96
6 11.11
2 3.70
8 14.81
27 50.00
27 50.00%
8  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 13
3 23.08
2 15.38
1 7.69
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
9  โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 387
49 12.66
38 9.82
58 14.99
9 2.33
3 0.78
230 59.43
157 40.57%
10  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 56
3 5.36
2 3.57
16 28.57
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
11  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 160
4 2.50
2 1.25
25 15.63
2 1.25
25 15.63
102 63.75
58 36.25%
12  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 36
2 5.56
0 0.00
8 22.22
2 5.56
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
13  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 96
10 10.42
7 7.29
15 15.63
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
14  โรงเรียนวัดวังไคร้ 146
16 10.96
9 6.16
22 15.07
1 0.68
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
15  โรงเรียนบ้านบางเก่า 58
2 3.45
1 1.72
16 27.59
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
16  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 146
23 15.75
4 2.74
12 8.22
5 3.42
3 2.05
99 67.81
47 32.19%
17  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 223
16 7.17
13 5.83
38 17.04
4 1.79
0 0.00
152 68.16
71 31.84%
18  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 192
15 7.81
5 2.60
32 16.67
2 1.04
6 3.13
132 68.75
60 31.25%
19  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 49
8 16.33
1 2.04
4 8.16
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
20  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 73
10 13.70
5 6.85
3 4.11
4 5.48
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
21  โรงเรียนบ้านในดง 229
9 3.93
14 6.11
19 8.30
15 6.55
12 5.24
160 69.87
69 30.13%
22  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 160
12 7.50
7 4.38
27 16.88
2 1.25
0 0.00
112 70.00
48 30.00%
23  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 130
1 0.77
0 0.00
35 26.92
0 0.00
2 1.54
92 70.77
38 29.23%
24  โรงเรียนบ้านพุหวาย 158
10 6.33
11 6.96
25 15.82
0 0.00
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
25  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 142
7 4.93
4 2.82
17 11.97
1 0.70
12 8.45
101 71.13
41 28.87%
26  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 132
11 8.33
9 6.82
16 12.12
0 0.00
2 1.52
94 71.21
38 28.79%
27  โรงเรียนชาวไร่ 168
13 7.74
0 0.00
35 20.83
0 0.00
0 0.00
120 71.43
48 28.57%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 172
8 4.65
6 3.49
35 20.35
0 0.00
0 0.00
123 71.51
49 28.49%
29  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1466
41 2.80
22 1.50
339 23.12
11 0.75
0 0.00
1053 71.83
413 28.17%
30  โรงเรียนวัดม่วงงาม 72
7 9.72
4 5.56
3 4.17
4 5.56
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
31  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 116
5 4.31
4 3.45
21 18.10
2 1.72
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
32  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 98
5 5.10
5 5.10
16 16.33
1 1.02
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
33  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 111
5 4.50
5 4.50
11 9.91
7 6.31
2 1.80
81 72.97
30 27.03%
34  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 138
12 8.70
7 5.07
17 12.32
0 0.00
1 0.72
101 73.19
37 26.81%
35  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 142
9 6.34
0 0.00
20 14.08
3 2.11
6 4.23
104 73.24
38 26.76%
36  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 72
6 8.33
1 1.39
12 16.67
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
37  โรงเรียนบ้านด่านโง 144
24 16.67
2 1.39
9 6.25
2 1.39
1 0.69
106 73.61
38 26.39%
38  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 228
19 8.33
8 3.51
18 7.89
12 5.26
2 0.88
169 74.12
59 25.88%
39  โรงเรียนวัดหว้า 78
8 10.26
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
40  โรงเรียนบ้านหนองโรง 174
11 6.32
4 2.30
29 16.67
0 0.00
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
41  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 91
2 2.20
0 0.00
21 23.08
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
42  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 170
5 2.94
7 4.12
28 16.47
1 0.59
1 0.59
128 75.29
42 24.71%
43  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 49
4 8.16
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
44  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 98
5 5.10
1 1.02
18 18.37
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
45  โรงเรียนบ้านหันตะเภา 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
46  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 132
5 3.79
9 6.82
16 12.12
0 0.00
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
47  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 103
3 2.91
1 0.97
13 12.62
6 5.83
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
48  โรงเรียนวัดท่าเหว 121
8 6.61
7 5.79
4 3.31
7 5.79
1 0.83
94 77.69
27 22.31%
49  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 114
3 2.63
0 0.00
12 10.53
0 0.00
10 8.77
89 78.07
25 21.93%
50  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 61
4 6.56
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
51  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 108
7 6.48
6 5.56
8 7.41
1 0.93
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
52  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 389
19 4.88
15 3.86
45 11.57
0 0.00
0 0.00
310 79.69
79 20.31%
53  โรงเรียนบ้านสระพระ 153
3 1.96
6 3.92
21 13.73
1 0.65
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
3 7.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
55  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 50
0 0.00
3 6.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
56  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
57  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 857
44 5.13
51 5.95
65 7.58
1 0.12
0 0.00
696 81.21
161 18.79%
58  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 118
14 11.86
0 0.00
8 6.78
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
59  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 188
12 6.38
7 3.72
15 7.98
0 0.00
0 0.00
154 81.91
34 18.09%
60  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 50
5 10.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
62  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 79
3 3.80
1 1.27
9 11.39
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
63  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 93
5 5.38
4 4.30
3 3.23
3 3.23
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
64  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 56
1 1.79
1 1.79
5 8.93
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
65  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 106
2 1.89
2 1.89
13 12.26
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
66  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
2 3.51
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
67  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
68  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
69  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
70  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
71  โรงเรียนบ้านซ่อง 280
9 3.21
0 0.00
33 11.79
0 0.00
0 0.00
238 85.00
42 15.00%
72  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 189
0 0.00
0 0.00
19 10.05
9 4.76
0 0.00
161 85.19
28 14.81%
73  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 192
14 7.29
0 0.00
13 6.77
1 0.52
0 0.00
164 85.42
28 14.58%
74  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
2 3.57
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
75  โรงเรียนบ้านยางชุม 140
0 0.00
0 0.00
18 12.86
2 1.43
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
76  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
77  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 130
4 3.08
0 0.00
12 9.23
2 1.54
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
78  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 131
6 4.58
6 4.58
5 3.82
1 0.76
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
79  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 144
4 2.78
0 0.00
14 9.72
1 0.69
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
80  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 91
2 2.20
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
81  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 101
0 0.00
1 0.99
12 11.88
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
82  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
83  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 121
5 4.13
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
84  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 126
4 3.17
1 0.79
9 7.14
1 0.79
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
85  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 143
8 5.59
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
86  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.59
6 9.52
56 88.89
7 11.11%
87  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 104
0 0.00
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
88  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 96
2 2.08
2 2.08
4 4.17
0 0.00
2 2.08
86 89.58
10 10.42%
89  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
90  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 91
2 2.20
2 2.20
5 5.49
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
91  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 86
3 3.49
0 0.00
3 3.49
0 0.00
2 2.33
78 90.70
8 9.30%
92  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 163
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
13 7.98
149 91.41
14 8.59%
93  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
94  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 101
2 1.98
4 3.96
2 1.98
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
95  โรงเรียนบ้านเนินทราย 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
96  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
97  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
98  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
99  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
100  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
101  โรงเรียนบ้านดอน 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
102  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 138
3 2.17
2 1.45
4 2.90
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
103  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
104  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
105  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
106  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 135
0 0.00
0 0.00
8 5.93
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
107  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
108  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
0 0.00
1 1.12
84 94.38
5 5.62%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
110  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
44 95.65
2 4.35%
111  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 162
0 0.00
0 0.00
7 4.32
0 0.00
0 0.00
155 95.68
7 4.32%
112  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
113  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
1 1.11
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
114  โรงเรียนบ้านต้นเกด 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
115  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
116  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
117  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
118  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 143
1 0.70
0 0.00
1 0.70
0 0.00
0 0.00
141 98.60
2 1.40%
119  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.84
0 0.00
118 99.16
1 0.84%
120  โรงเรียนบ้านหนองแขม 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดช่อม่วง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,304 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  717 5.01
เตี้ย  401 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,646 11.51
ผอมและเตี้ย  180 1.26
อ้วนและเตี้ย  155 1.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,205 78.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,099 คน


21.67%


Powered By www.thaieducation.net