ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 69 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 155
6 3.87
2 1.29
22 14.19
8 5.16
18 11.61
99 63.87
56 36.13%
2  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 370
33 8.92
24 6.49
16 4.32
34 9.19
14 3.78
249 67.30
121 32.70%
3  โรงเรียนวัดคลองโคน 53
6 11.32
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
4  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 152
7 4.61
14 9.21
22 14.47
0 0.00
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
5  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 136
9 6.62
8 5.88
8 5.88
7 5.15
5 3.68
99 72.79
37 27.21%
6  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 62
4 6.45
4 6.45
2 3.23
4 6.45
2 3.23
46 74.19
16 25.81%
7  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 124
7 5.65
5 4.03
13 10.48
3 2.42
3 2.42
93 75.00
31 25.00%
8  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 61
1 1.64
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
9  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 49
0 0.00
3 6.12
9 18.37
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
10  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1405
64 4.56
60 4.27
220 15.66
0 0.00
0 0.00
1061 75.52
344 24.48%
11  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 45
3 6.67
2 4.44
6 13.33
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
12  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 105
5 4.76
5 4.76
15 14.29
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
13  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 152
2 1.32
6 3.95
21 13.82
4 2.63
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
14  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
15  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 93
6 6.45
3 3.23
10 10.75
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
16  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
17  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 65
3 4.62
1 1.54
9 13.85
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
18  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 61
3 4.92
3 4.92
3 4.92
2 3.28
1 1.64
49 80.33
12 19.67%
19  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 143
10 6.99
7 4.90
10 6.99
1 0.70
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
20  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 41
0 0.00
4 9.76
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
21  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 72
5 6.94
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
22  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 233
16 6.87
9 3.86
17 7.30
1 0.43
1 0.43
189 81.12
44 18.88%
23  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 150
2 1.33
2 1.33
23 15.33
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
24  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 326
13 3.99
10 3.07
30 9.20
5 1.53
0 0.00
268 82.21
58 17.79%
25  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 74
5 6.76
0 0.00
0 0.00
5 6.76
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
26  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 183
7 3.83
7 3.83
8 4.37
5 2.73
5 2.73
151 82.51
32 17.49%
27  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 29
3 10.34
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
28  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 113
2 1.77
2 1.77
15 13.27
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
29  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 126
3 2.38
1 0.79
15 11.90
1 0.79
1 0.79
105 83.33
21 16.67%
30  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 56
3 5.36
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
31  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 50
0 0.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
32  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 90
4 4.44
2 2.22
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
33  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 103
2 1.94
3 2.91
11 10.68
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
34  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 84
3 3.57
0 0.00
9 10.71
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
35  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 91
3 3.30
2 2.20
6 6.59
3 3.30
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
36  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
37  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 288
8 2.78
8 2.78
20 6.94
8 2.78
0 0.00
244 84.72
44 15.28%
38  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 53
4 7.55
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
39  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
40  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 169
7 4.14
1 0.59
16 9.47
0 0.00
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
41  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 130
7 5.38
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
42  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 82
4 4.88
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
43  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 174
2 1.15
3 1.72
10 5.75
4 2.30
4 2.30
151 86.78
23 13.22%
44  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
45  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
46  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
47  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 78
2 2.56
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
48  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
49  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
50  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
51  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 68
2 2.94
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 169
5 2.96
3 1.78
8 4.73
1 0.59
0 0.00
152 89.94
17 10.06%
53  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
54  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
55  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
1 0.99
92 91.09
9 8.91%
56  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 136
7 5.15
0 0.00
5 3.68
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
57  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
58  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 129
0 0.00
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
59  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 119
5 4.20
0 0.00
3 2.52
2 1.68
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
60  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 86
1 1.16
0 0.00
5 5.81
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
61  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1314
19 1.45
17 1.29
20 1.52
18 1.37
26 1.98
1214 92.39
100 7.61%
62  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.57
26 92.86
2 7.14%
63  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 75
1 1.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
1 1.33
70 93.33
5 6.67%
64  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 143
0 0.00
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
65  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 90
1 1.11
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
66  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 97
1 1.03
0 0.00
1 1.03
0 0.00
1 1.03
94 96.91
3 3.09%
67  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
68  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
102 99.03
1 0.97%

 

จำนวนนักเรียน  9,313 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  328 3.52
เตี้ย  234 2.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  786 8.44
ผอมและเตี้ย  119 1.28
อ้วนและเตี้ย  87 0.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,759 83.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,554 คน


16.69%


Powered By www.thaieducation.net