ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคลองครุ 527
60 11.39
41 7.78
128 24.29
29 5.50
60 11.39
209 39.66
318 60.34%
2  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 217
11 5.07
6 2.76
41 18.89
18 8.29
46 21.20
95 43.78
122 56.22%
3  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 130
13 10.00
5 3.85
19 14.62
18 13.85
17 13.08
58 44.62
72 55.38%
4  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 210
22 10.48
9 4.29
19 9.05
31 14.76
20 9.52
109 51.90
101 48.10%
5  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 371
20 5.39
21 5.66
33 8.89
39 10.51
53 14.29
205 55.26
166 44.74%
6  โรงเรียนเอกชัย 1816
84 4.63
27 1.49
526 28.96
12 0.66
163 8.98
1004 55.29
812 44.71%
7  โรงเรียนวัดบางพลี 84
13 15.48
2 2.38
19 22.62
2 2.38
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
8  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 165
25 15.15
13 7.88
20 12.12
7 4.24
1 0.61
99 60.00
66 40.00%
9  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 718
60 8.36
41 5.71
72 10.03
63 8.77
49 6.82
433 60.31
285 39.69%
10  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2111
127 6.02
98 4.64
541 25.63
45 2.13
0 0.00
1300 61.58
811 38.42%
11  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 526
22 4.18
26 4.94
38 7.22
48 9.13
64 12.17
328 62.36
198 37.64%
12  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 426
15 3.52
11 2.58
63 14.79
26 6.10
42 9.86
269 63.15
157 36.85%
13  โรงเรียนบ้านรางสายบัว 69
10 14.49
0 0.00
13 18.84
2 2.90
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
14  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 251
10 3.98
8 3.19
32 12.75
18 7.17
22 8.76
161 64.14
90 35.86%
15  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 600
20 3.33
21 3.50
68 11.33
41 6.83
55 9.17
395 65.83
205 34.17%
16  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 382
47 12.30
0 0.00
29 7.59
21 5.50
30 7.85
255 66.75
127 33.25%
17  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 435
31 7.13
13 2.99
65 14.94
18 4.14
17 3.91
291 66.90
144 33.10%
18  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 153
11 7.19
5 3.27
33 21.57
1 0.65
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
19  โรงเรียนบ้านโคก 260
4 1.54
18 6.92
42 16.15
19 7.31
0 0.00
177 68.08
83 31.92%
20  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 148
6 4.05
7 4.73
7 4.73
13 8.78
14 9.46
101 68.24
47 31.76%
21  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 108
8 7.41
4 3.70
18 16.67
4 3.70
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
22  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 149
12 8.05
7 4.70
22 14.77
5 3.36
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
23  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 146
4 2.74
1 0.68
36 24.66
4 2.74
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
24  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 101
5 4.95
2 1.98
24 23.76
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
25  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 78
0 0.00
0 0.00
21 26.92
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
26  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 229
10 4.37
16 6.99
12 5.24
15 6.55
12 5.24
164 71.62
65 28.38%
27  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 157
11 7.01
7 4.46
22 14.01
2 1.27
2 1.27
113 71.97
44 28.03%
28  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1455
67 4.60
29 1.99
69 4.74
136 9.35
98 6.74
1056 72.58
399 27.42%
29  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 198
20 10.10
4 2.02
29 14.65
0 0.00
0 0.00
145 73.23
53 26.77%
30  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 124
10 8.06
2 1.61
21 16.94
0 0.00
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
31  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 493
15 3.04
22 4.46
92 18.66
0 0.00
0 0.00
364 73.83
129 26.17%
32  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 68
0 0.00
3 4.41
14 20.59
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
33  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 152
16 10.53
1 0.66
18 11.84
3 1.97
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
34  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 205
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 8.29
34 16.59
154 75.12
51 24.88%
35  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 376
20 5.32
18 4.79
50 13.30
4 1.06
0 0.00
284 75.53
92 24.47%
36  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 54
4 7.41
4 7.41
2 3.70
1 1.85
2 3.70
41 75.93
13 24.07%
37  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 896
37 4.13
56 6.25
113 12.61
8 0.89
0 0.00
682 76.12
214 23.88%
38  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 122
8 6.56
4 3.28
14 11.48
2 1.64
1 0.82
93 76.23
29 23.77%
39  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 374
17 4.55
9 2.41
46 12.30
8 2.14
8 2.14
286 76.47
88 23.53%
40  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 372
16 4.30
13 3.49
57 15.32
0 0.00
1 0.27
285 76.61
87 23.39%
41  โรงเรียนวัดนางสาว 955
44 4.61
26 2.72
149 15.60
1 0.10
3 0.31
732 76.65
223 23.35%
42  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 167
7 4.19
8 4.79
24 14.37
0 0.00
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
43  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 168
4 2.38
7 4.17
24 14.29
3 1.79
1 0.60
129 76.79
39 23.21%
44  โรงเรียนวัดนาขวาง 65
4 6.15
4 6.15
5 7.69
1 1.54
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
45  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 457
22 4.81
15 3.28
68 14.88
0 0.00
0 0.00
352 77.02
105 22.98%
46  โรงเรียนบ้านคลองตัน 218
8 3.67
8 3.67
33 15.14
1 0.46
0 0.00
168 77.06
50 22.94%
47  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 131
4 3.05
0 0.00
24 18.32
2 1.53
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
48  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1420
61 4.30
31 2.18
216 15.21
14 0.99
1 0.07
1097 77.25
323 22.75%
49  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 129
2 1.55
6 4.65
18 13.95
3 2.33
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
50  โรงเรียนวัดบางปลา 797
36 4.52
9 1.13
128 16.06
3 0.38
0 0.00
621 77.92
176 22.08%
51  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 327
7 2.14
8 2.45
54 16.51
1 0.31
0 0.00
257 78.59
70 21.41%
52  โรงเรียนวัดศรีเมือง 627
33 5.26
17 2.71
83 13.24
1 0.16
0 0.00
493 78.63
134 21.37%
53  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 179
6 3.35
3 1.68
29 16.20
0 0.00
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
54  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 227
19 8.37
11 4.85
17 7.49
0 0.00
0 0.00
180 79.30
47 20.70%
55  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 165
5 3.03
3 1.82
25 15.15
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
56  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 169
9 5.33
6 3.55
10 5.92
4 2.37
5 2.96
135 79.88
34 20.12%
57  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 85
2 2.35
0 0.00
14 16.47
1 1.18
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
58  โรงเรียนบ้านคลองแค 630
11 1.75
22 3.49
19 3.02
33 5.24
41 6.51
504 80.00
126 20.00%
59  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 152
5 3.29
12 7.89
10 6.58
3 1.97
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
60  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1225
72 5.88
49 4.00
118 9.63
0 0.00
0 0.00
986 80.49
239 19.51%
61  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 108
3 2.78
3 2.78
4 3.70
6 5.56
5 4.63
87 80.56
21 19.44%
62  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 119
5 4.20
0 0.00
18 15.13
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
63  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
64  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 324
11 3.40
12 3.70
31 9.57
6 1.85
2 0.62
262 80.86
62 19.14%
65  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 698
21 3.01
14 2.01
64 9.17
12 1.72
22 3.15
565 80.95
133 19.05%
66  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 197
7 3.55
3 1.52
26 13.20
1 0.51
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
67  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
2 2.60
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
68  โรงเรียนวัดชัยมงคล 131
5 3.82
0 0.00
17 12.98
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
69  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 929
34 3.66
24 2.58
91 9.80
3 0.32
0 0.00
777 83.64
152 16.36%
70  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 231
6 2.60
2 0.87
26 11.26
2 0.87
0 0.00
195 84.42
36 15.58%
71  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 125
5 4.00
14 11.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
72  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 159
7 4.40
2 1.26
9 5.66
2 1.26
4 2.52
135 84.91
24 15.09%
73  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 54
2 3.70
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
74  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 344
21 6.10
2 0.58
23 6.69
2 0.58
0 0.00
296 86.05
48 13.95%
75  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 413
5 1.21
5 1.21
29 7.02
6 1.45
11 2.66
357 86.44
56 13.56%
76  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 207
9 4.35
5 2.42
13 6.28
1 0.48
0 0.00
179 86.47
28 13.53%
77  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 91
3 3.30
0 0.00
8 8.79
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
78  โรงเรียนวัดหนองบัว 87
2 2.30
0 0.00
8 9.20
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
79  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 146
4 2.74
3 2.05
11 7.53
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
80  โรงเรียน วัดศิริมงคล 139
0 0.00
0 0.00
17 12.23
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
81  โรงเรียนวัดโรงเข้ 115
1 0.87
0 0.00
12 10.43
1 0.87
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
82  โรงเรียนทํานบแพ้ว 94
0 0.00
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
83  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 966
14 1.45
14 1.45
80 8.28
0 0.00
0 0.00
858 88.82
108 11.18%
84  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
85  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 333
11 3.30
3 0.90
18 5.41
0 0.00
2 0.60
299 89.79
34 10.21%
86  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 524
12 2.29
1 0.19
40 7.63
0 0.00
0 0.00
471 89.89
53 10.11%
87  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 318
0 0.00
0 0.00
19 5.97
13 4.09
0 0.00
286 89.94
32 10.06%
88  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 120
2 1.67
1 0.83
7 5.83
1 0.83
1 0.83
108 90.00
12 10.00%
89  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
90  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 75
1 1.33
0 0.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
91  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
92  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 510
8 1.57
8 1.57
24 4.71
4 0.78
3 0.59
463 90.78
47 9.22%
93  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
94  โรงเรียนบ้านสันดาบ 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
2 2.53
72 91.14
7 8.86%
95  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 178
1 0.56
4 2.25
10 5.62
0 0.00
0 0.00
163 91.57
15 8.43%
96  โรงเรียนวังนกไข่ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
97  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 149
2 1.34
1 0.67
7 4.70
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
98  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 272
11 4.04
1 0.37
4 1.47
2 0.74
0 0.00
254 93.38
18 6.62%
99  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 407
4 0.98
4 0.98
11 2.70
0 0.00
1 0.25
387 95.09
20 4.91%
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
101  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
102  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 743
5 0.67
1 0.13
5 0.67
0 0.00
2 0.27
730 98.25
13 1.75%

 

จำนวนนักเรียน  33,767 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,488 4.41
เตี้ย  950 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,248 12.58
ผอมและเตี้ย  821 2.43
อ้วนและเตี้ย  919 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,341 75.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,426 คน


24.95%


Powered By www.thaieducation.net