ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 94
12 12.77
15 15.96
12 12.77
0 0.00
3 3.19
52 55.32
42 44.68%
2  โรงเรียนบ้านหนองบอน 42
6 14.29
0 0.00
11 26.19
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
3  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62
0 0.00
2 3.23
18 29.03
3 4.84
2 3.23
37 59.68
25 40.32%
4  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33
4 12.12
0 0.00
9 27.27
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
5  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72
4 5.56
5 6.94
15 20.83
0 0.00
4 5.56
44 61.11
28 38.89%
6  โรงเรียนวัดดอนกลาง 78
4 5.13
1 1.28
24 30.77
1 1.28
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
7  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39
2 5.13
2 5.13
9 23.08
2 5.13
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
8  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150
7 4.67
2 1.33
47 31.33
1 0.67
0 0.00
93 62.00
57 38.00%
9  โรงเรียนวัดยาง 127
0 0.00
0 0.00
21 16.54
4 3.15
22 17.32
80 62.99
47 37.01%
10  โรงเรียนบางปลาม้า 112
18 16.07
3 2.68
20 17.86
0 0.00
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
11  โรงเรียนบ้านรางทอง 69
3 4.35
5 7.25
17 24.64
0 0.00
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
12  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 191
7 3.66
6 3.14
40 20.94
13 6.81
3 1.57
122 63.87
69 36.13%
13  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 147
11 7.48
6 4.08
30 20.41
5 3.40
0 0.00
95 64.63
52 35.37%
14  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 57
2 3.51
0 0.00
17 29.82
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
15  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 96
3 3.13
3 3.13
20 20.83
3 3.13
2 2.08
65 67.71
31 32.29%
16  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 186
15 8.06
6 3.23
26 13.98
0 0.00
13 6.99
126 67.74
60 32.26%
17  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 50
3 6.00
4 8.00
7 14.00
1 2.00
1 2.00
34 68.00
16 32.00%
18  โรงเรียนวัดสาลี 138
11 7.97
3 2.17
28 20.29
2 1.45
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
19  โรงเรียนวัดจำปี 129
9 6.98
7 5.43
23 17.83
2 1.55
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
20  โรงเรียนวัดบึงคา 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
2 6.25
22 68.75
10 31.25%
21  โรงเรียนวัดพร้าว 26
3 11.54
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
22  โรงเรียนวัดสุขเกษม 128
5 3.91
5 3.91
18 14.06
7 5.47
4 3.13
89 69.53
39 30.47%
23  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 250
17 6.80
5 2.00
48 19.20
5 2.00
0 0.00
175 70.00
75 30.00%
24  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 76
8 10.53
0 0.00
13 17.11
1 1.32
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
25  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 61
3 4.92
0 0.00
9 14.75
3 4.92
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
26  โรงเรียนวัดลานคา 100
1 1.00
4 4.00
22 22.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
27  โรงเรียนวัดเถรพลาย 104
4 3.85
1 0.96
21 20.19
2 1.92
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
28  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 71
5 7.04
1 1.41
13 18.31
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
29  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 110
4 3.64
5 4.55
20 18.18
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
30  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50
4 8.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
31  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
0 0.00
1 2.13
11 23.40
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
32  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 47
0 0.00
0 0.00
11 23.40
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
33  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 59
3 5.08
3 5.08
6 10.17
0 0.00
3 5.08
44 74.58
15 25.42%
34  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 332
27 8.13
14 4.22
24 7.23
19 5.72
0 0.00
248 74.70
84 25.30%
35  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 168
8 4.76
2 1.19
27 16.07
5 2.98
0 0.00
126 75.00
42 25.00%
36  โรงเรียนวัดพันตำลึง 52
2 3.85
3 5.77
7 13.46
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
37  โรงเรียนวัดสามจุ่น 116
8 6.90
1 0.86
19 16.38
1 0.86
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
38  โรงเรียนวัดเขาดิน 198
7 3.54
3 1.52
39 19.70
0 0.00
0 0.00
149 75.25
49 24.75%
39  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 78
4 5.13
3 3.85
8 10.26
1 1.28
3 3.85
59 75.64
19 24.36%
40  โรงเรียนวัดอู่ยา 131
4 3.05
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
41  โรงเรียนวัดปลายนา 141
14 9.93
2 1.42
17 12.06
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
42  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 124
5 4.03
4 3.23
16 12.90
3 2.42
1 0.81
95 76.61
29 23.39%
43  โรงเรียนวัดบางจิก 70
5 7.14
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
44  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66
3 4.55
3 4.55
8 12.12
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
45  โรงเรียนบ้านหนองเพียน 75
8 10.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
7 9.33
58 77.33
17 22.67%
46  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31
0 0.00
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
47  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 133
2 1.50
1 0.75
26 19.55
0 0.00
1 0.75
103 77.44
30 22.56%
48  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 559
37 6.62
12 2.15
77 13.77
0 0.00
0 0.00
433 77.46
126 22.54%
49  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160
4 2.50
3 1.88
28 17.50
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
50  โรงเรียนวัดพังม่วง 89
10 11.24
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
51  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68
2 2.94
0 0.00
12 17.65
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
52  โรงเรียนวัดสระประทุม 132
5 3.79
0 0.00
24 18.18
0 0.00
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
53  โรงเรียนวัดแก้ว 104
2 1.92
2 1.92
18 17.31
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
54  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 148
9 6.08
8 5.41
4 2.70
7 4.73
3 2.03
117 79.05
31 20.95%
55  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
56  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 59
0 0.00
0 0.00
12 20.34
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
57  โรงเรียนวัดสวนแตง 583
11 1.89
12 2.06
38 6.52
22 3.77
35 6.00
465 79.76
118 20.24%
58  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2236
61 2.73
21 0.94
357 15.97
3 0.13
0 0.00
1794 80.23
442 19.77%
59  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 128
5 3.91
3 2.34
17 13.28
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
60  โรงเรียนวัดพระธาตุ 199
8 4.02
7 3.52
22 11.06
1 0.50
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
61  โรงเรียนวัดศุขเกษม 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
62  โรงเรียนวัดดอนขาด 49
1 2.04
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
63  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2084
65 3.12
20 0.96
287 13.77
0 0.00
0 0.00
1712 82.15
372 17.85%
64  โรงเรียนวัดคลองโมง 45
0 0.00
3 6.67
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
65  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
66  โรงเรียนวัดดารา 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
67  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 258
19 7.36
13 5.04
12 4.65
0 0.00
0 0.00
214 82.95
44 17.05%
68  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 101
3 2.97
0 0.00
13 12.87
0 0.00
1 0.99
84 83.17
17 16.83%
69  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 72
4 5.56
0 0.00
2 2.78
6 8.33
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
70  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
71  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 127
2 1.57
2 1.57
14 11.02
3 2.36
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
72  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 128
5 3.91
4 3.13
8 6.25
4 3.13
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
73  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
74  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 64
4 6.25
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
75  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 154
9 5.84
2 1.30
8 5.19
5 3.25
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
76  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58
5 8.62
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
77  โรงเรียนวัดพิหารแดง 107
9 8.41
1 0.93
3 2.80
3 2.80
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
78  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 67
1 1.49
2 2.99
7 10.45
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
79  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 88
2 2.27
3 3.41
5 5.68
1 1.14
2 2.27
75 85.23
13 14.77%
80  โรงเรียนวัดดอนตาล 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
81  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75
0 0.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
82  โรงเรียนวัดหนองโสน 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
83  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 103
1 0.97
1 0.97
13 12.62
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
84  โรงเรียนกฤษณา 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
86  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
87  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 71
3 4.23
4 5.63
2 2.82
0 0.00
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
88  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
89  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
5 8.62
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
90  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 131
0 0.00
0 0.00
17 12.98
1 0.76
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
91  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 146
2 1.37
1 0.68
17 11.64
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
92  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 95
3 3.16
0 0.00
8 8.42
1 1.05
1 1.05
82 86.32
13 13.68%
93  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 141
3 2.13
0 0.00
15 10.64
1 0.71
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
94  โรงเรียนวัดคูบัว 105
3 2.86
3 2.86
7 6.67
1 0.95
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
95  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122
0 0.00
0 0.00
14 11.48
1 0.82
1 0.82
106 86.89
16 13.11%
96  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
2 2.90
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
97  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 149
5 3.36
5 3.36
5 3.36
4 2.68
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
98  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 170
4 2.35
2 1.18
14 8.24
0 0.00
1 0.59
149 87.65
21 12.35%
99  โรงเรียนบ้านหนองขาม 148
4 2.70
2 1.35
12 8.11
0 0.00
0 0.00
130 87.84
18 12.16%
100  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 199
3 1.51
5 2.51
6 3.02
6 3.02
4 2.01
175 87.94
24 12.06%
101  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 100
7 7.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
102  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
103  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 127
5 3.94
3 2.36
6 4.72
1 0.79
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
104  โรงเรียนวัดเกาะ 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
105  โรงเรียนวัดดาว 149
11 7.38
0 0.00
3 2.01
0 0.00
3 2.01
132 88.59
17 11.41%
106  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
107  โรงเรียนวัดเสาธง 192
1 0.52
3 1.56
17 8.85
0 0.00
0 0.00
171 89.06
21 10.94%
108  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 86
3 3.49
1 1.16
4 4.65
0 0.00
1 1.16
77 89.53
9 10.47%
109  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
110  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
18 90.00
2 10.00%
111  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 91
1 1.10
5 5.49
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
112  โรงเรียนบ้านดอนโพ 205
0 0.00
0 0.00
20 9.76
0 0.00
0 0.00
185 90.24
20 9.76%
113  โรงเรียนวัดสามทอง 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
114  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
115  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
116  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 120
2 1.67
0 0.00
6 5.00
1 0.83
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
117  โรงเรียนวัดคันทด 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
2 3.39
55 93.22
4 6.78%
118  โรงเรียนบางแม่หม้าย 165
3 1.82
1 0.61
7 4.24
0 0.00
0 0.00
154 93.33
11 6.67%
119  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 121
0 0.00
0 0.00
6 4.96
2 1.65
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
120  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 110
6 5.45
1 0.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
121  โรงเรียนวัดวังพระนอน 95
3 3.16
0 0.00
2 2.11
0 0.00
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
122  โรงเรียนวัดชีปะขาว 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
123  โรงเรียนวัดช่องลม 244
10 4.10
0 0.00
4 1.64
1 0.41
0 0.00
229 93.85
15 6.15%
124  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 116
4 3.45
0 0.00
2 1.72
0 0.00
1 0.86
109 93.97
7 6.03%
125  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 107
3 2.80
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
126  โรงเรียนวัดลาดตาล 199
5 2.51
3 1.51
2 1.01
1 0.50
0 0.00
188 94.47
11 5.53%
127  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
128  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
1 2.56
37 94.87
2 5.13%
129  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 295
5 1.69
2 0.68
4 1.36
1 0.34
3 1.02
280 94.92
15 5.08%
130  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
43 95.56
2 4.44%
131  โรงเรียนวัดองครักษ์ 113
2 1.77
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
132  โรงเรียนวัดบางเลน 115
0 0.00
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
133  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 312
2 0.64
2 0.64
4 1.28
0 0.00
4 1.28
300 96.15
12 3.85%
134  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 113
0 0.00
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
135  โรงเรียนวัดประชุมชน 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.59
62 98.41
1 1.59%

 

จำนวนนักเรียน  18,895 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  692 3.66
เตี้ย  314 1.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,197 11.63
ผอมและเตี้ย  180 0.95
อ้วนและเตี้ย  141 0.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,371 81.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,524 คน


18.65%


Powered By www.thaieducation.net