ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 35
4 11.43
0 0.00
31 88.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 100
5 5.00
4 4.00
30 30.00
9 9.00
34 34.00
18 18.00
82 82.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 64
8 12.50
8 12.50
12 18.75
8 12.50
3 4.69
25 39.06
39 60.94%
4  โรงเรียนวัดม่วง 103
9 8.74
5 4.85
13 12.62
14 13.59
18 17.48
44 42.72
59 57.28%
5  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9
0 0.00
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
6  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 138
22 15.94
4 2.90
12 8.70
21 15.22
11 7.97
68 49.28
70 50.72%
7  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 364
27 7.42
14 3.85
37 10.16
41 11.26
51 14.01
194 53.30
170 46.70%
8  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 350
56 16.00
36 10.29
18 5.14
29 8.29
17 4.86
194 55.43
156 44.57%
9  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 391
47 12.02
13 3.32
53 13.55
42 10.74
0 0.00
236 60.36
155 39.64%
10  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 663
21 3.17
22 3.32
107 16.14
43 6.49
68 10.26
402 60.63
261 39.37%
11  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 120
13 10.83
7 5.83
16 13.33
8 6.67
3 2.50
73 60.83
47 39.17%
12  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 430
31 7.21
17 3.95
46 10.70
49 11.40
23 5.35
264 61.40
166 38.60%
13  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 47
6 12.77
1 2.13
4 8.51
3 6.38
4 8.51
29 61.70
18 38.30%
14  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 102
8 7.84
10 9.80
16 15.69
4 3.92
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
15  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 204
14 6.86
30 14.71
8 3.92
20 9.80
0 0.00
132 64.71
72 35.29%
16  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 225
18 8.00
8 3.56
48 21.33
5 2.22
0 0.00
146 64.89
79 35.11%
17  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 84
11 13.10
4 4.76
12 14.29
0 0.00
2 2.38
55 65.48
29 34.52%
18  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 62
4 6.45
0 0.00
15 24.19
2 3.23
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
19  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 63
0 0.00
10 15.87
3 4.76
6 9.52
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
20  โรงเรียนวัดหัวโพ 183
17 9.29
12 6.56
28 15.30
4 2.19
0 0.00
122 66.67
61 33.33%
21  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 132
3 2.27
1 0.76
21 15.91
4 3.03
14 10.61
89 67.42
43 32.58%
22  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 72
4 5.56
7 9.72
11 15.28
1 1.39
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
23  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 154
4 2.60
9 5.84
26 16.88
3 1.95
7 4.55
105 68.18
49 31.82%
24  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 51
5 9.80
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
25  โรงเรียนบ้านหนองครึม 94
22 23.40
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
26  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 91
6 6.59
5 5.49
17 18.68
0 0.00
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
27  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 148
13 8.78
4 2.70
12 8.11
10 6.76
6 4.05
103 69.59
45 30.41%
28  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 130
4 3.08
8 6.15
27 20.77
0 0.00
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
29  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 62
7 11.29
3 4.84
8 12.90
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
30  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 152
15 9.87
14 9.21
10 6.58
4 2.63
1 0.66
108 71.05
44 28.95%
31  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 42
5 11.90
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
32  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 133
17 12.78
0 0.00
20 15.04
0 0.00
1 0.75
95 71.43
38 28.57%
33  โรงเรียนวัดดอนพรม 32
4 12.50
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
34  โรงเรียนวัดเขาส้ม 129
11 8.53
5 3.88
17 13.18
2 1.55
1 0.78
93 72.09
36 27.91%
35  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 58
5 8.62
2 3.45
7 12.07
0 0.00
2 3.45
42 72.41
16 27.59%
36  โรงเรียนวัดท่าเรือ 143
7 4.90
0 0.00
4 2.80
28 19.58
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
37  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 130
3 2.31
7 5.38
19 14.62
3 2.31
3 2.31
95 73.08
35 26.92%
38  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 171
8 4.68
4 2.34
32 18.71
2 1.17
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
39  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 75
3 4.00
2 2.67
13 17.33
2 2.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
40  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 121
3 2.48
0 0.00
28 23.14
1 0.83
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
41  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 158
11 6.96
0 0.00
30 18.99
0 0.00
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
42  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 249
6 2.41
5 2.01
28 11.24
7 2.81
18 7.23
185 74.30
64 25.70%
43  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 75
4 5.33
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
44  โรงเรียนบ้านหนองคา 64
1 1.56
1 1.56
14 21.88
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
45  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
46  โรงเรียนวัดหลวง 92
6 6.52
2 2.17
12 13.04
2 2.17
1 1.09
69 75.00
23 25.00%
47  โรงเรียนวัดแหลมทอง 60
6 10.00
2 3.33
5 8.33
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
48  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 116
8 6.90
5 4.31
7 6.03
4 3.45
4 3.45
88 75.86
28 24.14%
49  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 145
2 1.38
4 2.76
24 16.55
4 2.76
1 0.69
110 75.86
35 24.14%
50  โรงเรียนวัดลำพยอม 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
51  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 105
5 4.76
6 5.71
14 13.33
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
52  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 17
0 0.00
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
53  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 183
4 2.19
7 3.83
31 16.94
0 0.00
0 0.00
141 77.05
42 22.95%
54  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
55  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 137
8 5.84
2 1.46
18 13.14
3 2.19
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
56  โรงเรียนวัดดีบอน 115
11 9.57
4 3.48
7 6.09
4 3.48
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
57  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 98
4 4.08
3 3.06
13 13.27
2 2.04
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
58  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 163
2 1.23
5 3.07
28 17.18
0 0.00
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
59  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 201
10 4.98
8 3.98
16 7.96
7 3.48
2 1.00
158 78.61
43 21.39%
60  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 449
20 4.45
12 2.67
60 13.36
3 0.67
1 0.22
353 78.62
96 21.38%
61  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 103
2 1.94
1 0.97
19 18.45
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
62  โรงเรียนวัดดอนสาลี 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
63  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 147
7 4.76
0 0.00
24 16.33
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
64  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 62
0 0.00
0 0.00
13 20.97
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
65  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 106
4 3.77
5 4.72
8 7.55
2 1.89
3 2.83
84 79.25
22 20.75%
66  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 92
5 5.43
3 3.26
10 10.87
1 1.09
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
67  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
68  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 66
5 7.58
4 6.06
3 4.55
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
69  โรงเรียนวัดโคกทอง 108
11 10.19
0 0.00
10 9.26
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
70  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
71  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 59
3 5.08
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
72  โรงเรียนวัดนางแก้ว 307
12 3.91
6 1.95
22 7.17
9 2.93
6 1.95
252 82.08
55 17.92%
73  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 95
2 2.11
1 1.05
11 11.58
2 2.11
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
74  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 84
5 5.95
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
75  โรงเรียนวัดระฆังทอง 73
4 5.48
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
76  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 52
1 1.92
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
77  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 228
7 3.07
3 1.32
28 12.28
0 0.00
0 0.00
190 83.33
38 16.67%
78  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 294
7 2.38
2 0.68
37 12.59
2 0.68
0 0.00
246 83.67
48 16.33%
79  โรงเรียนวัดหนองประทุน 129
4 3.10
4 3.10
13 10.08
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
80  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 355
7 1.97
11 3.10
34 9.58
2 0.56
0 0.00
301 84.79
54 15.21%
81  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 33
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
82  โรงเรียนวัดตาผา 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
83  โรงเรียนวัดเขาพระ 135
11 8.15
3 2.22
2 1.48
2 1.48
2 1.48
115 85.19
20 14.81%
84  โรงเรียนวัดสัมมาราม 96
1 1.04
0 0.00
11 11.46
2 2.08
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
85  โรงเรียนวัดดอนทราย 330
4 1.21
14 4.24
28 8.48
0 0.00
0 0.00
284 86.06
46 13.94%
86  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
87  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 131
0 0.00
3 2.29
13 9.92
2 1.53
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
88  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 134
2 1.49
2 1.49
8 5.97
6 4.48
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
89  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
90  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 102
2 1.96
1 0.98
9 8.82
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
91  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 97
0 0.00
3 3.09
9 9.28
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
92  โรงเรียนวัดยางหัก 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
93  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 114
0 0.00
0 0.00
5 4.39
8 7.02
1 0.88
100 87.72
14 12.28%
94  โรงเรียนวัดช่องพราน 257
2 0.78
5 1.95
0 0.00
3 1.17
21 8.17
226 87.94
31 12.06%
95  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 141
6 4.26
3 2.13
3 2.13
3 2.13
2 1.42
124 87.94
17 12.06%
96  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 75
5 6.67
0 0.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
97  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
98  โรงเรียนวัดเขาขลุง 101
2 1.98
1 0.99
9 8.91
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
99  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 96
2 2.08
4 4.17
5 5.21
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
100  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 413
11 2.66
12 2.91
21 5.08
2 0.48
0 0.00
367 88.86
46 11.14%
101  โรงเรียนวัดเหนือ 99
0 0.00
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
102  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 91
5 5.49
5 5.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
103  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
3 4.69
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
104  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 138
1 0.72
0 0.00
7 5.07
5 3.62
2 1.45
123 89.13
15 10.87%
105  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
3 5.26
1 1.75
51 89.47
6 10.53%
106  โรงเรียนวัดมาบแค 124
2 1.61
0 0.00
9 7.26
2 1.61
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
107  โรงเรียนวัดบางลาน 144
0 0.00
0 0.00
12 8.33
0 0.00
3 2.08
129 89.58
15 10.42%
108  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 101
0 0.00
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
109  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 283
6 2.12
7 2.47
11 3.89
2 0.71
0 0.00
257 90.81
26 9.19%
110  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 278
3 1.08
3 1.08
15 5.40
3 1.08
1 0.36
253 91.01
25 8.99%
111  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
112  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
113  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
114  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 139
2 1.44
0 0.00
8 5.76
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
115  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 129
3 2.33
0 0.00
6 4.65
0 0.00
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
116  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 163
6 3.68
1 0.61
4 2.45
0 0.00
0 0.00
152 93.25
11 6.75%
117  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 195
1 0.51
1 0.51
9 4.62
1 0.51
1 0.51
182 93.33
13 6.67%
118  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 123
1 0.81
0 0.00
5 4.07
1 0.81
1 0.81
115 93.50
8 6.50%
119  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
120  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
121  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
122  โรงเรียนวัดสนามไชย 98
1 1.02
1 1.02
2 2.04
0 0.00
2 2.04
92 93.88
6 6.12%
123  โรงเรียนวัดทำนบ 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
124  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
125  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 596
4 0.67
2 0.34
22 3.69
3 0.50
1 0.17
564 94.63
32 5.37%
126  โรงเรียนวัดบัวงาม 132
2 1.52
2 1.52
3 2.27
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
127  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
128  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 113
1 0.88
0 0.00
3 2.65
1 0.88
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
129  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
130  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 196
1 0.51
1 0.51
4 2.04
0 0.00
0 0.00
190 96.94
6 3.06%
131  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 143
0 0.00
0 0.00
1 0.70
1 0.70
2 1.40
139 97.20
4 2.80%
132  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
133  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 293
0 0.00
1 0.34
4 1.37
0 0.00
0 0.00
288 98.29
5 1.71%

 

จำนวนนักเรียน  17,766 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  777 4.37
เตี้ย  470 2.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,765 9.93
ผอมและเตี้ย  485 2.73
อ้วนและเตี้ย  348 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,921 78.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,845 คน


21.64%


Powered By www.thaieducation.net