ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 35
4 11.43
0 0.00
31 88.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 100
5 5.00
4 4.00
30 30.00
9 9.00
34 34.00
18 18.00
82 82.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 64
8 12.50
8 12.50
12 18.75
8 12.50
3 4.69
25 39.06
39 60.94%
4  โรงเรียนวัดม่วง 103
9 8.74
5 4.85
13 12.62
14 13.59
18 17.48
44 42.72
59 57.28%
5  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9
0 0.00
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
6  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 138
22 15.94
4 2.90
12 8.70
21 15.22
11 7.97
68 49.28
70 50.72%
7  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 364
27 7.42
14 3.85
37 10.16
41 11.26
51 14.01
194 53.30
170 46.70%
8  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 350
56 16.00
36 10.29
18 5.14
29 8.29
17 4.86
194 55.43
156 44.57%
9  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 391
47 12.02
13 3.32
53 13.55
42 10.74
0 0.00
236 60.36
155 39.64%
10  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 663
21 3.17
22 3.32
107 16.14
43 6.49
68 10.26
402 60.63
261 39.37%
11  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 120
13 10.83
7 5.83
16 13.33
8 6.67
3 2.50
73 60.83
47 39.17%
12  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 430
31 7.21
17 3.95
46 10.70
49 11.40
23 5.35
264 61.40
166 38.60%
13  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 47
6 12.77
1 2.13
4 8.51
3 6.38
4 8.51
29 61.70
18 38.30%
14  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 102
8 7.84
10 9.80
16 15.69
4 3.92
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
15  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 204
14 6.86
30 14.71
8 3.92
20 9.80
0 0.00
132 64.71
72 35.29%
16  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 225
18 8.00
8 3.56
48 21.33
5 2.22
0 0.00
146 64.89
79 35.11%
17  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 84
11 13.10
4 4.76
12 14.29
0 0.00
2 2.38
55 65.48
29 34.52%
18  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 62
4 6.45
0 0.00
15 24.19
2 3.23
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
19  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 63
0 0.00
10 15.87
3 4.76
6 9.52
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
20  โรงเรียนวัดหัวโพ 183
17 9.29
12 6.56
28 15.30
4 2.19
0 0.00
122 66.67
61 33.33%
21  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 132
3 2.27
1 0.76
21 15.91
4 3.03
14 10.61
89 67.42
43 32.58%
22  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 72
4 5.56
7 9.72
11 15.28
1 1.39
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
23  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 154
4 2.60
9 5.84
26 16.88
3 1.95
7 4.55
105 68.18
49 31.82%
24  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 51
5 9.80
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
25  โรงเรียนบ้านหนองครึม 94
22 23.40
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
26  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 91
6 6.59
5 5.49
17 18.68
0 0.00
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
27  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 148
13 8.78
4 2.70
12 8.11
10 6.76
6 4.05
103 69.59
45 30.41%
28  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 130
4 3.08
8 6.15
27 20.77
0 0.00
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
29  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 94
8 8.51
2 2.13
3 3.19
15 15.96
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
30  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 62
7 11.29
3 4.84
8 12.90
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
31  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 152
15 9.87
14 9.21
10 6.58
4 2.63
1 0.66
108 71.05
44 28.95%
32  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 42
5 11.90
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
33  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 133
17 12.78
0 0.00
20 15.04
0 0.00
1 0.75
95 71.43
38 28.57%
34  โรงเรียนวัดดอนพรม 32
4 12.50
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
35  โรงเรียนวัดเขาส้ม 129
11 8.53
5 3.88
17 13.18
2 1.55
1 0.78
93 72.09
36 27.91%
36  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 58
5 8.62
2 3.45
7 12.07
0 0.00
2 3.45
42 72.41
16 27.59%
37  โรงเรียนวัดท่าเรือ 143
7 4.90
0 0.00
4 2.80
28 19.58
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
38  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 130
3 2.31
7 5.38
19 14.62
3 2.31
3 2.31
95 73.08
35 26.92%
39  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 171
8 4.68
4 2.34
32 18.71
2 1.17
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
40  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 75
3 4.00
2 2.67
13 17.33
2 2.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
41  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 121
3 2.48
0 0.00
28 23.14
1 0.83
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
42  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 158
11 6.96
0 0.00
30 18.99
0 0.00
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
43  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 249
6 2.41
5 2.01
28 11.24
7 2.81
18 7.23
185 74.30
64 25.70%
44  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 75
4 5.33
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
45  โรงเรียนบ้านหนองคา 64
1 1.56
1 1.56
14 21.88
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
46  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
47  โรงเรียนวัดหลวง 92
6 6.52
2 2.17
12 13.04
2 2.17
1 1.09
69 75.00
23 25.00%
48  โรงเรียนวัดแหลมทอง 60
6 10.00
2 3.33
5 8.33
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
49  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 116
8 6.90
5 4.31
7 6.03
4 3.45
4 3.45
88 75.86
28 24.14%
50  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 145
2 1.38
4 2.76
24 16.55
4 2.76
1 0.69
110 75.86
35 24.14%
51  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 83
6 7.23
8 9.64
5 6.02
1 1.20
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
52  โรงเรียนวัดลำพยอม 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
53  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 105
5 4.76
6 5.71
14 13.33
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
54  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 17
0 0.00
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
55  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 183
4 2.19
7 3.83
31 16.94
0 0.00
0 0.00
141 77.05
42 22.95%
56  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
57  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 137
8 5.84
2 1.46
18 13.14
3 2.19
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
58  โรงเรียนวัดดีบอน 115
11 9.57
4 3.48
7 6.09
4 3.48
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
59  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 98
4 4.08
3 3.06
13 13.27
2 2.04
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
60  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 163
2 1.23
5 3.07
28 17.18
0 0.00
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
61  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 201
10 4.98
8 3.98
16 7.96
7 3.48
2 1.00
158 78.61
43 21.39%
62  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 449
20 4.45
12 2.67
60 13.36
3 0.67
1 0.22
353 78.62
96 21.38%
63  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 103
2 1.94
1 0.97
19 18.45
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
64  โรงเรียนวัดดอนสาลี 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
65  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 147
7 4.76
0 0.00
24 16.33
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
66  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 62
0 0.00
0 0.00
13 20.97
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
67  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 106
4 3.77
5 4.72
8 7.55
2 1.89
3 2.83
84 79.25
22 20.75%
68  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 92
5 5.43
3 3.26
10 10.87
1 1.09
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
69  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
70  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 66
5 7.58
4 6.06
3 4.55
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
71  โรงเรียนวัดโคกทอง 108
11 10.19
0 0.00
10 9.26
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
72  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 918
18 1.96
22 2.40
48 5.23
39 4.25
50 5.45
741 80.72
177 19.28%
73  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
74  โรงเรียนวัดสนามชัย 123
2 1.63
2 1.63
6 4.88
0 0.00
13 10.57
100 81.30
23 18.70%
75  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 59
3 5.08
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
76  โรงเรียนวัดตาล 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
77  โรงเรียนวัดนางแก้ว 307
12 3.91
6 1.95
22 7.17
9 2.93
6 1.95
252 82.08
55 17.92%
78  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 95
2 2.11
1 1.05
11 11.58
2 2.11
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
79  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 84
5 5.95
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
80  โรงเรียนวัดระฆังทอง 73
4 5.48
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
81  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
82  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 52
1 1.92
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
83  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 228
7 3.07
3 1.32
28 12.28
0 0.00
0 0.00
190 83.33
38 16.67%
84  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 294
7 2.38
2 0.68
37 12.59
2 0.68
0 0.00
246 83.67
48 16.33%
85  โรงเรียนวัดหนองประทุน 129
4 3.10
4 3.10
13 10.08
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
86  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
87  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 355
7 1.97
11 3.10
34 9.58
2 0.56
0 0.00
301 84.79
54 15.21%
88  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 33
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
89  โรงเรียนวัดตาผา 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
90  โรงเรียนวัดเขาพระ 135
11 8.15
3 2.22
2 1.48
2 1.48
2 1.48
115 85.19
20 14.81%
91  โรงเรียนวัดสัมมาราม 96
1 1.04
0 0.00
11 11.46
2 2.08
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
92  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 76
3 3.95
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
93  โรงเรียนวัดดอนทราย 330
4 1.21
14 4.24
28 8.48
0 0.00
0 0.00
284 86.06
46 13.94%
94  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
95  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 131
0 0.00
3 2.29
13 9.92
2 1.53
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
96  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 134
2 1.49
2 1.49
8 5.97
6 4.48
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
97  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
98  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 102
2 1.96
1 0.98
9 8.82
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 97
0 0.00
3 3.09
9 9.28
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
100  โรงเรียนวัดยางหัก 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
101  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 114
0 0.00
0 0.00
5 4.39
8 7.02
1 0.88
100 87.72
14 12.28%
102  โรงเรียนวัดช่องพราน 257
2 0.78
5 1.95
0 0.00
3 1.17
21 8.17
226 87.94
31 12.06%
103  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 141
6 4.26
3 2.13
3 2.13
3 2.13
2 1.42
124 87.94
17 12.06%
104  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 75
5 6.67
0 0.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
105  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
106  โรงเรียนวัดเขาขลุง 101
2 1.98
1 0.99
9 8.91
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
107  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 96
2 2.08
4 4.17
5 5.21
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
108  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 413
11 2.66
12 2.91
21 5.08
2 0.48
0 0.00
367 88.86
46 11.14%
109  โรงเรียนวัดเหนือ 99
0 0.00
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
110  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 91
5 5.49
5 5.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
111  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
3 4.69
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
112  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 138
1 0.72
0 0.00
7 5.07
5 3.62
2 1.45
123 89.13
15 10.87%
113  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
3 5.26
1 1.75
51 89.47
6 10.53%
114  โรงเรียนวัดมาบแค 124
2 1.61
0 0.00
9 7.26
2 1.61
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
115  โรงเรียนวัดบางลาน 144
0 0.00
0 0.00
12 8.33
0 0.00
3 2.08
129 89.58
15 10.42%
116  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 158
7 4.43
4 2.53
4 2.53
1 0.63
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
117  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 101
0 0.00
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
118  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 206
1 0.49
4 1.94
15 7.28
0 0.00
0 0.00
186 90.29
20 9.71%
119  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 283
6 2.12
7 2.47
11 3.89
2 0.71
0 0.00
257 90.81
26 9.19%
120  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 278
3 1.08
3 1.08
15 5.40
3 1.08
1 0.36
253 91.01
25 8.99%
121  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
122  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
123  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
124  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 139
2 1.44
0 0.00
8 5.76
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
125  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 129
3 2.33
0 0.00
6 4.65
0 0.00
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
126  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 163
6 3.68
1 0.61
4 2.45
0 0.00
0 0.00
152 93.25
11 6.75%
127  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 195
1 0.51
1 0.51
9 4.62
1 0.51
1 0.51
182 93.33
13 6.67%
128  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 123
1 0.81
0 0.00
5 4.07
1 0.81
1 0.81
115 93.50
8 6.50%
129  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
130  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
131  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
132  โรงเรียนวัดสนามไชย 98
1 1.02
1 1.02
2 2.04
0 0.00
2 2.04
92 93.88
6 6.12%
133  โรงเรียนวัดทำนบ 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
134  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
135  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 596
4 0.67
2 0.34
22 3.69
3 0.50
1 0.17
564 94.63
32 5.37%
136  โรงเรียนวัดบัวงาม 132
2 1.52
2 1.52
3 2.27
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
137  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
138  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 113
1 0.88
0 0.00
3 2.65
1 0.88
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
139  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
140  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 196
1 0.51
1 0.51
4 2.04
0 0.00
0 0.00
190 96.94
6 3.06%
141  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 143
0 0.00
0 0.00
1 0.70
1 0.70
2 1.40
139 97.20
4 2.80%
142  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 404
7 1.73
0 0.00
0 0.00
2 0.50
0 0.00
395 97.77
9 2.23%
143  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
144  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 293
0 0.00
1 0.34
4 1.37
0 0.00
0 0.00
288 98.29
5 1.71%
146  โรงเรียนบ้านกุ่ม 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดหนองม่วง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,954 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  831 4.16
เตี้ย  512 2.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,864 9.34
ผอมและเตี้ย  543 2.72
อ้วนและเตี้ย  411 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,793 79.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,161 คน


20.85%


Powered By www.thaieducation.net