ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 127
8 6.30
11 8.66
19 14.96
11 8.66
20 15.75
58 45.67
69 54.33%
2  โรงเรียนวัดหนองแหน 231
23 9.96
31 13.42
19 8.23
23 9.96
23 9.96
112 48.48
119 51.52%
3  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 105
13 12.38
13 12.38
22 20.95
3 2.86
0 0.00
54 51.43
51 48.57%
4  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 119
16 13.45
21 17.65
16 13.45
3 2.52
1 0.84
62 52.10
57 47.90%
5  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 131
15 11.45
14 10.69
13 9.92
9 6.87
9 6.87
71 54.20
60 45.80%
6  โรงเรียนวัดนาน้อย 82
8 9.76
9 10.98
14 17.07
2 2.44
3 3.66
46 56.10
36 43.90%
7  โรงเรียนบ้านคลองสอง 120
10 8.33
15 12.50
14 11.67
10 8.33
3 2.50
68 56.67
52 43.33%
8  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2566
130 5.07
48 1.87
447 17.42
178 6.94
287 11.18
1476 57.52
1090 42.48%
9  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 152
21 13.82
11 7.24
16 10.53
15 9.87
0 0.00
89 58.55
63 41.45%
10  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 233
23 9.87
17 7.30
30 12.88
9 3.86
15 6.44
139 59.66
94 40.34%
11  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 156
23 14.74
10 6.41
13 8.33
12 7.69
4 2.56
94 60.26
62 39.74%
12  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 81
11 13.58
1 1.23
10 12.35
7 8.64
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
13  โรงเรียนวัดสามแยก 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
14  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 134
0 0.00
8 5.97
10 7.46
10 7.46
16 11.94
90 67.16
44 32.84%
15  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 307
26 8.47
12 3.91
12 3.91
38 12.38
12 3.91
207 67.43
100 32.57%
16  โรงเรียนสุวรรณคีรี 128
4 3.13
1 0.78
35 27.34
1 0.78
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
17  โรงเรียนวัดชำป่างาม 376
28 7.45
29 7.71
32 8.51
28 7.45
3 0.80
256 68.09
120 31.91%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 329
41 12.46
31 9.42
26 7.90
6 1.82
0 0.00
225 68.39
104 31.61%
19  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 62
0 0.00
0 0.00
19 30.65
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
20  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 209
19 9.09
16 7.66
28 13.40
1 0.48
0 0.00
145 69.38
64 30.62%
21  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 161
12 7.45
0 0.00
35 21.74
0 0.00
0 0.00
114 70.81
47 29.19%
22  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 45
4 8.89
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
23  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 264
20 7.58
11 4.17
15 5.68
26 9.85
4 1.52
188 71.21
76 28.79%
24  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 126
23 18.25
3 2.38
5 3.97
3 2.38
2 1.59
90 71.43
36 28.57%
25  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 91
5 5.49
4 4.40
12 13.19
1 1.10
4 4.40
65 71.43
26 28.57%
26  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 194
20 10.31
7 3.61
25 12.89
3 1.55
0 0.00
139 71.65
55 28.35%
27  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 137
8 5.84
6 4.38
21 15.33
3 2.19
0 0.00
99 72.26
38 27.74%
28  โรงเรียนวัดบางกระดาน 40
1 2.50
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
29  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 128
5 3.91
5 3.91
25 19.53
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
30  โรงเรียนวัดหนองเสือ 172
9 5.23
2 1.16
34 19.77
2 1.16
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 71
9 12.68
3 4.23
3 4.23
4 5.63
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
32  โรงเรียนวัดธารพูด 201
8 3.98
0 0.00
33 16.42
4 1.99
8 3.98
148 73.63
53 26.37%
33  โรงเรียนวัดดอนท่านา 137
7 5.11
11 8.03
17 12.41
1 0.73
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
34  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 94
6 6.38
5 5.32
11 11.70
2 2.13
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
35  โรงเรียนวัดคูมอญ 51
4 7.84
2 3.92
6 11.76
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
36  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 131
7 5.34
3 2.29
19 14.50
4 3.05
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
37  โรงเรียนบ้านหินแร่ 295
24 8.14
22 7.46
23 7.80
4 1.36
1 0.34
221 74.92
74 25.08%
38  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 323
14 4.33
11 3.41
25 7.74
19 5.88
12 3.72
242 74.92
81 25.08%
39  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 60
0 0.00
1 1.67
6 10.00
5 8.33
3 5.00
45 75.00
15 25.00%
40  โรงเรียนวัดบางตลาด 101
5 4.95
4 3.96
12 11.88
2 1.98
2 1.98
76 75.25
25 24.75%
41  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 399
18 4.51
26 6.52
7 1.75
44 11.03
3 0.75
301 75.44
98 24.56%
42  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 410
40 9.76
27 6.59
33 8.05
0 0.00
0 0.00
310 75.61
100 24.39%
43  โรงเรียนวัดสามร่ม 123
6 4.88
1 0.81
23 18.70
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
44  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 308
14 4.55
4 1.30
44 14.29
12 3.90
0 0.00
234 75.97
74 24.03%
45  โรงเรียนวัดต้นตาล 176
18 10.23
7 3.98
17 9.66
0 0.00
0 0.00
134 76.14
42 23.86%
46  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 74
6 8.11
3 4.05
3 4.05
0 0.00
5 6.76
57 77.03
17 22.97%
47  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 175
14 8.00
11 6.29
13 7.43
2 1.14
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
48  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 88
1 1.14
11 12.50
7 7.95
1 1.14
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
49  โรงเรียนวัดหนองบัว 75
4 5.33
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
50  โรงเรียนวัดแปลงยาว 116
8 6.90
6 5.17
7 6.03
5 4.31
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
51  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 162
7 4.32
8 4.94
16 9.88
2 1.23
3 1.85
126 77.78
36 22.22%
52  โรงเรียนวัดวังกะจะ 41
0 0.00
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
53  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 233
17 7.30
3 1.29
30 12.88
1 0.43
0 0.00
182 78.11
51 21.89%
54  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 224
9 4.02
9 4.02
28 12.50
2 0.89
1 0.45
175 78.13
49 21.88%
55  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 101
7 6.93
4 3.96
11 10.89
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
56  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 177
12 6.78
6 3.39
11 6.21
6 3.39
3 1.69
139 78.53
38 21.47%
57  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 112
6 5.36
4 3.57
14 12.50
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
58  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 208
9 4.33
16 7.69
16 7.69
2 0.96
0 0.00
165 79.33
43 20.67%
59  โรงเรียนวัดสระสองตอน 97
7 7.22
0 0.00
13 13.40
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
60  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 209
13 6.22
9 4.31
9 4.31
8 3.83
4 1.91
166 79.43
43 20.57%
61  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 417
23 5.52
24 5.76
20 4.80
9 2.16
9 2.16
332 79.62
85 20.38%
62  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 287
12 4.18
11 3.83
35 12.20
0 0.00
0 0.00
229 79.79
58 20.21%
63  โรงเรียนบ้านนา 167
13 7.78
1 0.60
18 10.78
1 0.60
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
64  โรงเรียนวัดสะแกงาม 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 149
9 6.04
9 6.04
7 4.70
4 2.68
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
66  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 206
15 7.28
5 2.43
15 7.28
4 1.94
1 0.49
166 80.58
40 19.42%
67  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 129
7 5.43
3 2.33
11 8.53
4 3.10
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
68  โรงเรียนบ้านท่าคาน 125
7 5.60
1 0.80
8 6.40
3 2.40
5 4.00
101 80.80
24 19.20%
69  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 87
5 5.75
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
70  โรงเรียนบ้านชำขวาง 71
2 2.82
4 5.63
7 9.86
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
71  โรงเรียนวัดหัวสวน 121
5 4.13
5 4.13
9 7.44
3 2.48
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
72  โรงเรียนบ้านท่าซุง 215
9 4.19
10 4.65
17 7.91
2 0.93
0 0.00
177 82.33
38 17.67%
73  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 232
3 1.29
6 2.59
30 12.93
2 0.86
0 0.00
191 82.33
41 17.67%
74  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 207
9 4.35
20 9.66
4 1.93
2 0.97
1 0.48
171 82.61
36 17.39%
75  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 98
3 3.06
1 1.02
13 13.27
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
76  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 187
6 3.21
4 2.14
19 10.16
3 1.60
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
77  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 176
2 1.14
0 0.00
25 14.20
3 1.70
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
78  โรงเรียนบ้านวังคู 107
4 3.74
1 0.93
13 12.15
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
79  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 167
8 4.79
7 4.19
12 7.19
1 0.60
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
80  โรงเรียนวัดพงษาราม 132
5 3.79
5 3.79
12 9.09
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
81  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 157
5 3.18
2 1.27
18 11.46
1 0.64
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
82  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
83  โรงเรียนวัดหินดาษ 197
3 1.52
3 1.52
23 11.68
1 0.51
1 0.51
166 84.26
31 15.74%
84  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 187
6 3.21
5 2.67
18 9.63
0 0.00
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
85  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 72
2 2.78
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
86  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 203
7 3.45
5 2.46
17 8.37
2 0.99
0 0.00
172 84.73
31 15.27%
87  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 113
1 0.88
0 0.00
0 0.00
7 6.19
9 7.96
96 84.96
17 15.04%
88  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 6.98
10 7.75
110 85.27
19 14.73%
89  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 63
1 1.59
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
90  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 187
4 2.14
3 1.60
17 9.09
1 0.53
1 0.53
161 86.10
26 13.90%
91  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 145
1 0.69
4 2.76
15 10.34
0 0.00
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
92  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 81
3 3.70
2 2.47
5 6.17
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
93  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 59
2 3.39
2 3.39
3 5.08
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
94  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
3 8.11
32 86.49
5 13.51%
95  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 200
8 4.00
10 5.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
173 86.50
27 13.50%
96  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 79
3 3.80
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
97  โรงเรียนวัดกกสับ 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
98  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 99
2 2.02
2 2.02
4 4.04
2 2.02
2 2.02
87 87.88
12 12.12%
99  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 730
21 2.88
16 2.19
36 4.93
10 1.37
5 0.68
642 87.95
88 12.05%
100  โรงเรียนวัดสนามช้าง 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
101  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 111
0 0.00
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
102  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
103  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 190
13 6.84
0 0.00
6 3.16
2 1.05
0 0.00
169 88.95
21 11.05%
104  โรงเรียนวัดบางโรง 91
0 0.00
2 2.20
8 8.79
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
105  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 84
0 0.00
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
106  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 104
4 3.85
2 1.92
5 4.81
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
107  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 79
3 3.80
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
108  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 232
3 1.29
1 0.43
19 8.19
0 0.00
0 0.00
209 90.09
23 9.91%
109  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
110  โรงเรียนวัดวังเย็น 191
6 3.14
3 1.57
9 4.71
0 0.00
0 0.00
173 90.58
18 9.42%
111  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 171
6 3.51
0 0.00
10 5.85
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
112  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 86
3 3.49
0 0.00
3 3.49
2 2.33
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
113  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 80
4 5.00
2 2.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
114  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 138
2 1.45
0 0.00
8 5.80
1 0.72
1 0.72
126 91.30
12 8.70%
115  โรงเรียนบ้านหนองคอก 837
20 2.39
16 1.91
26 3.11
10 1.19
0 0.00
765 91.40
72 8.60%
116  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 210
4 1.90
0 0.00
9 4.29
0 0.00
5 2.38
192 91.43
18 8.57%
117  โรงเรียนวัดดอนทอง 165
3 1.82
1 0.61
10 6.06
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
118  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 131
4 3.05
4 3.05
3 2.29
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
119  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
120  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 90
0 0.00
5 5.56
2 2.22
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
121  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
122  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
123  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.13
36 92.31
3 7.69%
124  โรงเรียนบางพะเนียง 67
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
125  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
126  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 150
2 1.33
3 2.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
127  โรงเรียนวัดดงยาง 151
0 0.00
0 0.00
10 6.62
0 0.00
0 0.00
141 93.38
10 6.62%
128  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 129
0 0.00
2 1.55
6 4.65
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
129  โรงเรียนสียัดพัฒนา 263
1 0.38
0 0.00
15 5.70
0 0.00
0 0.00
247 93.92
16 6.08%
130  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 252
2 0.79
1 0.40
6 2.38
2 0.79
3 1.19
238 94.44
14 5.56%
131  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 244
3 1.23
1 0.41
9 3.69
0 0.00
0 0.00
231 94.67
13 5.33%
132  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 137
3 2.19
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
133  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 372
4 1.08
0 0.00
14 3.76
1 0.27
0 0.00
353 94.89
19 5.11%
134  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
135  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 149
1 0.67
4 2.68
2 1.34
0 0.00
0 0.00
142 95.30
7 4.70%
136  โรงเรียนบ้านยางแดง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
137  โรงเรียนวัดหัวไทร 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
0 0.00
1 1.08
89 95.70
4 4.30%
138  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 164
2 1.22
1 0.61
2 1.22
2 1.22
0 0.00
157 95.73
7 4.27%
139  โรงเรียนบ้านปรือวาย 143
1 0.70
0 0.00
3 2.10
1 0.70
1 0.70
137 95.80
6 4.20%
140  โรงเรียนวัดบางคา 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
141  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
142  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 422
4 0.95
2 0.47
4 0.95
2 0.47
2 0.47
408 96.68
14 3.32%
143  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 287
1 0.35
1 0.35
5 1.74
1 0.35
1 0.35
278 96.86
9 3.14%
144  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 159
3 1.89
2 1.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 96.86
5 3.14%
145  โรงเรียนบ้านหนองแสง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
146  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
147  โรงเรียนบ้านหนองยาง 495
2 0.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.40
491 99.19
4 0.81%

 

จำนวนนักเรียน  25,507 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,163 4.56
เตี้ย  790 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,211 8.67
ผอมและเตี้ย  639 2.51
อ้วนและเตี้ย  517 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,187 79.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,320 คน


20.86%


Powered By www.thaieducation.net