ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 101 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 10
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 18
3 16.67
3 16.67
1 5.56
2 11.11
2 11.11
7 38.89
11 61.11%
3  โรงเรียนบ้านนาเทา 25
2 8.00
4 16.00
4 16.00
2 8.00
1 4.00
12 48.00
13 52.00%
4  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 181
1 0.55
6 3.31
34 18.78
7 3.87
40 22.10
93 51.38
88 48.62%
5  โรงเรียนบ้านควนต่อ 169
5 2.96
13 7.69
20 11.83
20 11.83
24 14.20
87 51.48
82 48.52%
6  โรงเรียนบ้านนาปง 131
29 22.14
15 11.45
13 9.92
3 2.29
1 0.76
70 53.44
61 46.56%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 97
15 15.46
11 11.34
9 9.28
8 8.25
0 0.00
54 55.67
43 44.33%
8  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 93
15 16.13
7 7.53
14 15.05
3 3.23
1 1.08
53 56.99
40 43.01%
9  โรงเรียนบ้านนางรอง 59
3 5.08
2 3.39
9 15.25
2 3.39
9 15.25
34 57.63
25 42.37%
10  โรงเรียนบ้านบางเตียว 69
7 10.14
4 5.80
9 13.04
4 5.80
4 5.80
41 59.42
28 40.58%
11  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 52
6 11.54
6 11.54
5 9.62
3 5.77
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 384
15 3.91
28 7.29
27 7.03
13 3.39
60 15.63
241 62.76
143 37.24%
13  โรงเรียนบ้านดินนา 141
17 12.06
6 4.26
19 13.48
9 6.38
1 0.71
89 63.12
52 36.88%
14  โรงเรียนบ้านทับไทร 76
8 10.53
5 6.58
9 11.84
6 7.89
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
15  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 112
4 3.57
4 3.57
14 12.50
8 7.14
11 9.82
71 63.39
41 36.61%
16  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 172
18 10.47
18 10.47
21 12.21
3 1.74
1 0.58
111 64.53
61 35.47%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 362
27 7.46
25 6.91
25 6.91
25 6.91
25 6.91
235 64.92
127 35.08%
18  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 68
5 7.35
2 2.94
11 16.18
5 7.35
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
19  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 152
7 4.61
7 4.61
28 18.42
5 3.29
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
20  โรงเรียนวัดโคกยาง 79
4 5.06
7 8.86
8 10.13
3 3.80
2 2.53
55 69.62
24 30.38%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 190
20 10.53
10 5.26
17 8.95
4 2.11
5 2.63
134 70.53
56 29.47%
22  โรงเรียนบ้านโคกหาร 130
14 10.77
9 6.92
6 4.62
6 4.62
3 2.31
92 70.77
38 29.23%
23  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 62
12 19.35
6 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
24  โรงเรียนบ้านหนองกก 129
15 11.63
12 9.30
9 6.98
1 0.78
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
25  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 260
16 6.15
21 8.08
13 5.00
7 2.69
17 6.54
186 71.54
74 28.46%
26  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 81
7 8.64
3 3.70
12 14.81
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
27  โรงเรียนบ้านทรายขาว 273
8 2.93
36 13.19
28 10.26
2 0.73
0 0.00
199 72.89
74 27.11%
28  โรงเรียนวิทยาประชาคม 137
10 7.30
0 0.00
27 19.71
0 0.00
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
29  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53
3 5.66
3 5.66
8 15.09
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
30  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 144
12 8.33
11 7.64
4 2.78
10 6.94
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
31  โรงเรียนบ้านเหนือ 61
4 6.56
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
32  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 152
3 1.97
10 6.58
11 7.24
5 3.29
8 5.26
115 75.66
37 24.34%
33  โรงเรียนบ้านนาออก 103
12 11.65
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
34  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1987
62 3.12
26 1.31
151 7.60
88 4.43
151 7.60
1509 75.94
478 24.06%
35  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 63
1 1.59
5 7.94
9 14.29
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
36  โรงเรียนบ้านบางขนุน 38
2 5.26
3 7.89
4 10.53
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
37  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 244
6 2.46
7 2.87
15 6.15
13 5.33
15 6.15
188 77.05
56 22.95%
38  โรงเรียนบ้านหินเพิง 169
5 2.96
6 3.55
11 6.51
8 4.73
8 4.73
131 77.51
38 22.49%
39  โรงเรียนคลองพน 594
41 6.90
24 4.04
65 10.94
3 0.51
0 0.00
461 77.61
133 22.39%
40  โรงเรียนบ้านโคกยูง 127
8 6.30
5 3.94
8 6.30
5 3.94
2 1.57
99 77.95
28 22.05%
41  โรงเรียนบ้านคลองไคร 270
8 2.96
20 7.41
30 11.11
1 0.37
0 0.00
211 78.15
59 21.85%
42  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 147
17 11.56
5 3.40
9 6.12
1 0.68
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
43  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 429
29 6.76
20 4.66
17 3.96
15 3.50
12 2.80
336 78.32
93 21.68%
44  โรงเรียนบ้านบางเหียน 749
31 4.14
41 5.47
87 11.62
0 0.00
3 0.40
587 78.37
162 21.63%
45  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 155
12 7.74
5 3.23
16 10.32
0 0.00
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
46  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 156
21 13.46
5 3.21
7 4.49
0 0.00
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
47  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
48  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 176
4 2.27
2 1.14
26 14.77
3 1.70
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
49  โรงเรียนบ้านท่ายาง 56
3 5.36
4 7.14
4 7.14
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
50  โรงเรียนบ้านหลังโสด 87
6 6.90
3 3.45
3 3.45
4 4.60
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
51  โรงเรียนบ้านคลองนิน 318
15 4.72
12 3.77
18 5.66
10 3.14
7 2.20
256 80.50
62 19.50%
52  โรงเรียนบ้านควนแดง 112
8 7.14
3 2.68
10 8.93
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
53  โรงเรียนบ้านร่าปู 157
11 7.01
6 3.82
12 7.64
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
54  โรงเรียนบ้านทุ่ง 65
6 9.23
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
55  โรงเรียนบ้านปากหยา 82
2 2.44
4 4.88
9 10.98
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
56  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 94
3 3.19
5 5.32
9 9.57
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
57  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 128
7 5.47
6 4.69
6 4.69
4 3.13
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
58  โรงเรียนบ้านควน 126
9 7.14
5 3.97
5 3.97
3 2.38
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
59  โรงเรียนบ้านควนกลาง 144
5 3.47
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
60  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 229
10 4.37
5 2.18
13 5.68
5 2.18
6 2.62
190 82.97
39 17.03%
61  โรงเรียนบ้านควนม่วง 371
8 2.16
11 2.96
37 9.97
5 1.35
1 0.27
309 83.29
62 16.71%
62  โรงเรียนบ้านเกาะปู 176
8 4.55
8 4.55
8 4.55
4 2.27
1 0.57
147 83.52
29 16.48%
63  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 73
1 1.37
3 4.11
8 10.96
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
64  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 148
4 2.70
3 2.03
6 4.05
5 3.38
5 3.38
125 84.46
23 15.54%
65  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 78
2 2.56
1 1.28
5 6.41
4 5.13
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 436
5 1.15
0 0.00
58 13.30
2 0.46
1 0.23
370 84.86
66 15.14%
67  โรงเรียนบ้านหลังสอด 146
14 9.59
0 0.00
6 4.11
0 0.00
2 1.37
124 84.93
22 15.07%
68  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 162
7 4.32
4 2.47
9 5.56
3 1.85
1 0.62
138 85.19
24 14.81%
69  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 298
8 2.68
1 0.34
35 11.74
0 0.00
0 0.00
254 85.23
44 14.77%
70  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 61
1 1.64
2 3.28
5 8.20
0 0.00
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 319
10 3.13
8 2.51
27 8.46
1 0.31
0 0.00
273 85.58
46 14.42%
72  โรงเรียนบ้านปากคลอง 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
73  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 262
10 3.82
10 3.82
8 3.05
6 2.29
2 0.76
226 86.26
36 13.74%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 292
10 3.42
6 2.05
15 5.14
6 2.05
3 1.03
252 86.30
40 13.70%
75  โรงเรียนบ้านคลองยาง 119
3 2.52
7 5.88
6 5.04
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
76  โรงเรียนบ้านทับพล 31
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
77  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 421
8 1.90
15 3.56
18 4.28
11 2.61
2 0.48
367 87.17
54 12.83%
78  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 289
11 3.81
10 3.46
16 5.54
0 0.00
0 0.00
252 87.20
37 12.80%
79  โรงเรียนบ้านพรุเตย 230
4 1.74
3 1.30
12 5.22
5 2.17
5 2.17
201 87.39
29 12.61%
80  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 32
4 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
81  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 57
3 5.26
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
82  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 861
17 1.97
11 1.28
70 8.13
4 0.46
0 0.00
759 88.15
102 11.85%
83  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 115
2 1.74
2 1.74
8 6.96
1 0.87
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
84  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 248
6 2.42
3 1.21
12 4.84
7 2.82
0 0.00
220 88.71
28 11.29%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 71
3 4.23
1 1.41
3 4.23
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
86  โรงเรียนทุ่งพะยอม 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
87  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 84
5 5.95
0 0.00
1 1.19
2 2.38
1 1.19
75 89.29
9 10.71%
88  โรงเรียนบ้านติงไหร 130
2 1.54
1 0.77
8 6.15
1 0.77
1 0.77
117 90.00
13 10.00%
89  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
90  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
91  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
92  โรงเรียนวัดบางเหลียว 65
1 1.54
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
93  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 147
2 1.36
0 0.00
11 7.48
0 0.00
0 0.00
134 91.16
13 8.84%
95  โรงเรียนบ้านเขาดิน 286
3 1.05
5 1.75
16 5.59
1 0.35
0 0.00
261 91.26
25 8.74%
96  โรงเรียนบ้านแหลมตง 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
97  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 145
0 0.00
0 0.00
11 7.59
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
98  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 111
4 3.60
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
99  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 139
1 0.72
3 2.16
1 0.72
2 1.44
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
100  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 144
0 0.00
0 0.00
3 2.08
1 0.69
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
101  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,055 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  840 4.65
เตี้ย  652 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,457 8.07
ผอมและเตี้ย  411 2.28
อ้วนและเตี้ย  446 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,249 78.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,806 คน


21.08%


Powered By www.thaieducation.net