ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดยางงาม 69
7 10.14
11 15.94
17 24.64
7 10.14
8 11.59
19 27.54
50 72.46%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 155
16 10.32
10 6.45
25 16.13
26 16.77
35 22.58
43 27.74
112 72.26%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104
15 14.42
6 5.77
28 26.92
15 14.42
5 4.81
35 33.65
69 66.35%
4  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 28
5 17.86
4 14.29
2 7.14
4 14.29
3 10.71
10 35.71
18 64.29%
5  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 252
13 5.16
11 4.37
45 17.86
24 9.52
56 22.22
103 40.87
149 59.13%
6  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87
10 11.49
12 13.79
12 13.79
7 8.05
8 9.20
38 43.68
49 56.32%
7  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 85
24 28.24
4 4.71
14 16.47
4 4.71
1 1.18
38 44.71
47 55.29%
8  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 143
23 16.08
4 2.80
12 8.39
27 18.88
11 7.69
66 46.15
77 53.85%
9  โรงเรียนวัดวังมะนาว 53
12 22.64
0 0.00
15 28.30
1 1.89
0 0.00
25 47.17
28 52.83%
10  โรงเรียนบ้านลำพระ 213
22 10.33
9 4.23
14 6.57
31 14.55
23 10.80
114 53.52
99 46.48%
11  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 102
9 8.82
8 7.84
22 21.57
7 6.86
0 0.00
56 54.90
46 45.10%
12  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 146
23 15.75
0 0.00
30 20.55
0 0.00
12 8.22
81 55.48
65 44.52%
13  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7
0 0.00
0 0.00
3 42.86
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
14  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 104
9 8.65
7 6.73
28 26.92
0 0.00
0 0.00
60 57.69
44 42.31%
15  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10
2 20.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
16  โรงเรียนสินแร่สยาม 434
50 11.52
53 12.21
41 9.45
13 3.00
9 2.07
268 61.75
166 38.25%
17  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 116
14 12.07
5 4.31
23 19.83
2 1.72
0 0.00
72 62.07
44 37.93%
18  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 148
20 13.51
4 2.70
17 11.49
10 6.76
0 0.00
97 65.54
51 34.46%
19  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 41
11 26.83
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 30
4 13.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
21  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 138
12 8.70
0 0.00
34 24.64
0 0.00
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109
7 6.42
10 9.17
11 10.09
6 5.50
2 1.83
73 66.97
36 33.03%
23  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 70
6 8.57
2 2.86
9 12.86
6 8.57
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
24  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90
12 13.33
6 6.67
4 4.44
3 3.33
4 4.44
61 67.78
29 32.22%
25  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 277
0 0.00
68 24.55
19 6.86
0 0.00
2 0.72
188 67.87
89 32.13%
26  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796
72 9.05
87 10.93
28 3.52
64 8.04
4 0.50
541 67.96
255 32.04%
27  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 25
3 12.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
28  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 186
24 12.90
9 4.84
19 10.22
7 3.76
0 0.00
127 68.28
59 31.72%
29  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 117
12 10.26
5 4.27
18 15.38
2 1.71
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
30  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89
5 5.62
2 2.25
12 13.48
9 10.11
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
31  โรงเรียนวัดสันติการาม 273
24 8.79
24 8.79
37 13.55
0 0.00
0 0.00
188 68.86
85 31.14%
32  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 117
12 10.26
6 5.13
16 13.68
2 1.71
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
33  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 308
10 3.25
33 10.71
50 16.23
0 0.00
0 0.00
215 69.81
93 30.19%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118
8 6.78
5 4.24
13 11.02
5 4.24
4 3.39
83 70.34
35 29.66%
35  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 71
4 5.63
1 1.41
15 21.13
1 1.41
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
36  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 34
2 5.88
2 5.88
6 17.65
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
37  โรงเรียนบ้านหุบพริก 92
9 9.78
5 5.43
13 14.13
0 0.00
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
38  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 73
9 12.33
0 0.00
12 16.44
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
39  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 216
21 9.72
17 7.87
17 7.87
7 3.24
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
40  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 332
23 6.93
28 8.43
25 7.53
17 5.12
0 0.00
239 71.99
93 28.01%
41  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 72
3 4.17
4 5.56
9 12.50
4 5.56
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
42  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47
3 6.38
4 8.51
1 2.13
1 2.13
4 8.51
34 72.34
13 27.66%
43  โรงเรียนบ้านหนองโก 58
10 17.24
2 3.45
3 5.17
1 1.72
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
44  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 69
3 4.35
5 7.25
11 15.94
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
45  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 52
3 5.77
0 0.00
11 21.15
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
46  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 80
7 8.75
1 1.25
13 16.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
47  โรงเรียนวัดพเนินพลู 84
7 8.33
3 3.57
9 10.71
3 3.57
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
48  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65
2 3.08
2 3.08
5 7.69
2 3.08
6 9.23
48 73.85
17 26.15%
49  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 247
13 5.26
14 5.67
29 11.74
7 2.83
1 0.40
183 74.09
64 25.91%
50  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 456
27 5.92
15 3.29
74 16.23
1 0.22
0 0.00
339 74.34
117 25.66%
51  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236
18 7.63
6 2.54
36 15.25
0 0.00
0 0.00
176 74.58
60 25.42%
52  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 172
25 14.53
0 0.00
18 10.47
0 0.00
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
53  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 113
6 5.31
12 10.62
10 8.85
0 0.00
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
54  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 57
3 5.26
2 3.51
7 12.28
0 0.00
2 3.51
43 75.44
14 24.56%
55  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 125
8 6.40
2 1.60
18 14.40
2 1.60
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
56  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238
15 6.30
9 3.78
33 13.87
0 0.00
0 0.00
181 76.05
57 23.95%
57  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 282
13 4.61
36 12.77
18 6.38
0 0.00
0 0.00
215 76.24
67 23.76%
58  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2771
216 7.80
75 2.71
354 12.78
11 0.40
0 0.00
2115 76.33
656 23.67%
59  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 186
12 6.45
4 2.15
28 15.05
0 0.00
0 0.00
142 76.34
44 23.66%
60  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78
6 7.69
3 3.85
8 10.26
0 0.00
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
61  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 61
6 9.84
3 4.92
3 4.92
2 3.28
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
62  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 478
18 3.77
15 3.14
66 13.81
9 1.88
0 0.00
370 77.41
108 22.59%
63  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 227
8 3.52
10 4.41
30 13.22
3 1.32
0 0.00
176 77.53
51 22.47%
64  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 309
29 9.39
10 3.24
28 9.06
2 0.65
0 0.00
240 77.67
69 22.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 121
3 2.48
7 5.79
16 13.22
1 0.83
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
66  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 243
9 3.70
18 7.41
26 10.70
0 0.00
1 0.41
189 77.78
54 22.22%
67  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 167
5 2.99
9 5.39
23 13.77
0 0.00
0 0.00
130 77.84
37 22.16%
68  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 339
25 7.37
13 3.83
35 10.32
1 0.29
0 0.00
265 78.17
74 21.83%
69  โรงเรียนบ้านสันดอน 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
2 4.35
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
70  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80
2 2.50
3 3.75
9 11.25
3 3.75
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
71  โรงเรียนวัดวันดาว 66
1 1.52
0 0.00
13 19.70
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
72  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 71
6 8.45
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
73  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 67
4 5.97
0 0.00
10 14.93
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
74  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1656
76 4.59
39 2.36
227 13.71
2 0.12
1 0.06
1311 79.17
345 20.83%
75  โรงเรียนบ้านมณีลอย 48
4 8.33
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
76  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82
3 3.66
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
77  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 189
10 5.29
1 0.53
28 14.81
0 0.00
0 0.00
150 79.37
39 20.63%
78  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 610
42 6.89
32 5.25
33 5.41
18 2.95
0 0.00
485 79.51
125 20.49%
79  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 94
5 5.32
4 4.26
10 10.64
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
80  โรงเรียนบ้านยางคู่ 65
1 1.54
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
81  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 120
6 5.00
2 1.67
16 13.33
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
82  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 75
6 8.00
3 4.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
83  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
84  โรงเรียนบ้านหินสี 131
2 1.53
5 3.82
19 14.50
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
85  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 127
5 3.94
3 2.36
16 12.60
1 0.79
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
86  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 153
3 1.96
5 3.27
20 13.07
1 0.65
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
87  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 339
18 5.31
13 3.83
32 9.44
1 0.29
0 0.00
275 81.12
64 18.88%
88  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64
4 6.25
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
89  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 123
5 4.07
1 0.81
16 13.01
1 0.81
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
90  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107
5 4.67
7 6.54
6 5.61
1 0.93
1 0.93
87 81.31
20 18.69%
91  โรงเรียน บ้านวังปลา 75
0 0.00
4 5.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
92  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 65
2 3.08
1 1.54
5 7.69
2 3.08
2 3.08
53 81.54
12 18.46%
93  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450
53 11.78
18 4.00
10 2.22
2 0.44
0 0.00
367 81.56
83 18.44%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76
4 5.26
1 1.32
9 11.84
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
95  โรงเรียนบ้านรางม่วง 76
5 6.58
1 1.32
8 10.53
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
96  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180
8 4.44
2 1.11
23 12.78
0 0.00
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
97  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 82
6 7.32
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
98  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 99
6 6.06
1 1.01
10 10.10
1 1.01
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
99  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 72
3 4.17
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
100  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
101  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 281
11 3.91
5 1.78
34 12.10
0 0.00
0 0.00
231 82.21
50 17.79%
102  โรงเรียนวัดอัมพวัน 75
5 6.67
4 5.33
3 4.00
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
103  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58
0 0.00
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
104  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 253
6 2.37
11 4.35
22 8.70
4 1.58
0 0.00
210 83.00
43 17.00%
105  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 512
19 3.71
2 0.39
66 12.89
0 0.00
0 0.00
425 83.01
87 16.99%
106  โรงเรียนมหาราช๗ 277
19 6.86
0 0.00
28 10.11
0 0.00
0 0.00
230 83.03
47 16.97%
107  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65
2 3.08
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
108  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 113
1 0.88
0 0.00
14 12.39
4 3.54
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
109  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84
5 5.95
4 4.76
1 1.19
2 2.38
2 2.38
70 83.33
14 16.67%
110  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828
23 2.78
18 2.17
81 9.78
6 0.72
3 0.36
697 84.18
131 15.82%
112  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
113  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
114  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
115  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 157
4 2.55
3 1.91
8 5.10
5 3.18
3 1.91
134 85.35
23 14.65%
116  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 89
5 5.62
3 3.37
5 5.62
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
117  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 96
2 2.08
2 2.08
7 7.29
2 2.08
1 1.04
82 85.42
14 14.58%
118  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76
2 2.63
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
119  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
120  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 259
11 4.25
8 3.09
14 5.41
2 0.77
2 0.77
222 85.71
37 14.29%
121  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 92
2 2.17
0 0.00
4 4.35
6 6.52
1 1.09
79 85.87
13 14.13%
122  โรงเรียนวัดเวียงทุน 165
5 3.03
5 3.03
13 7.88
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
123  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72
4 5.56
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
124  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 58
3 5.17
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
125  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
126  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 87
2 2.30
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
127  โรงเรียนบ้านท่ายาง 112
4 3.57
1 0.89
10 8.93
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
128  โรงเรียนสีวะรา 75
2 2.67
3 4.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
129  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 76
4 5.26
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
130  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 116
4 3.45
2 1.72
9 7.76
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
131  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324
5 1.54
13 4.01
21 6.48
1 0.31
1 0.31
283 87.35
41 12.65%
132  โรงเรียนวัดบางกระ 127
3 2.36
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
133  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143
12 8.39
6 4.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
134  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
135  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 217
10 4.61
0 0.00
9 4.15
7 3.23
0 0.00
191 88.02
26 11.98%
136  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 302
6 1.99
5 1.66
22 7.28
2 0.66
1 0.33
266 88.08
36 11.92%
137  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 153
6 3.92
0 0.00
12 7.84
0 0.00
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
138  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3175
22 0.69
10 0.31
332 10.46
0 0.00
0 0.00
2811 88.54
364 11.46%
139  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
140  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 158
3 1.90
4 2.53
11 6.96
0 0.00
0 0.00
140 88.61
18 11.39%
141  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 152
9 5.92
8 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
142  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
143  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64
1 1.56
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
144  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 231
3 1.30
3 1.30
16 6.93
2 0.87
0 0.00
207 89.61
24 10.39%
145  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 87
2 2.30
3 3.45
1 1.15
2 2.30
1 1.15
78 89.66
9 10.34%
146  โรงเรียนวัดหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
147  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
2 2.44
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
148  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 205
6 2.93
6 2.93
7 3.41
1 0.49
0 0.00
185 90.24
20 9.76%
149  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 124
6 4.84
1 0.81
1 0.81
1 0.81
3 2.42
112 90.32
12 9.68%
150  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 186
3 1.61
3 1.61
12 6.45
0 0.00
0 0.00
168 90.32
18 9.68%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125
5 4.00
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
152  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 218
1 0.46
0 0.00
17 7.80
1 0.46
0 0.00
199 91.28
19 8.72%
153  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
2 0.90
3 1.35
10 4.48
2 0.90
2 0.90
204 91.48
19 8.52%
154  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 119
2 1.68
2 1.68
5 4.20
1 0.84
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
155  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
1 0.81
9 7.32
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
156  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76
3 3.95
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
157  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95
3 3.16
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
158  โรงเรียนบ้านพุคาย 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
1 0.93
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
159  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
160  โรงเรียนบ้านโป่ง 150
5 3.33
1 0.67
0 0.00
0 0.00
3 2.00
141 94.00
9 6.00%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
162  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
163  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
164  โรงเรียนบ้านพุแค 70
1 1.43
0 0.00
1 1.43
1 1.43
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
165  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 97
0 0.00
1 1.03
3 3.09
0 0.00
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
166  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
167  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
168  โรงเรียนบ้านเขากรวด 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
169  โรงเรียนบ้านไทรงาม 101
1 0.99
0 0.00
1 0.99
0 0.00
1 0.99
98 97.03
3 2.97%
170  โรงเรียนบ้านกล้วย 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
171  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดโพธิศรี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,045 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,647 5.31
เตี้ย  1,063 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,190 10.28
ผอมและเตี้ย  457 1.47
อ้วนและเตี้ย  231 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,457 78.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,588 คน


21.22%


Powered By www.thaieducation.net