ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 371
11 2.96
162 43.67
20 5.39
5 1.35
0 0.00
173 46.63
198 53.37%
2  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 36
3 8.33
0 0.00
8 22.22
3 8.33
4 11.11
18 50.00
18 50.00%
3  โรงเรียนบ้านนครเดิด 8
0 0.00
1 12.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
4  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 40
6 15.00
4 10.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
5  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 59
8 13.56
3 5.08
7 11.86
2 3.39
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
6  โรงเรียนบ้านซำภู 74
9 12.16
1 1.35
15 20.27
0 0.00
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
7  โรงเรียนบ้านดงขวาง 99
5 5.05
4 4.04
14 14.14
6 6.06
4 4.04
66 66.67
33 33.33%
8  โรงเรียนบ้านจางวาง 16
2 12.50
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
9  โรงเรียนบ้านปากดุก 162
10 6.17
10 6.17
23 14.20
4 2.47
3 1.85
112 69.14
50 30.86%
10  โรงเรียนบ้านหนองยาว 100
5 5.00
4 4.00
16 16.00
5 5.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
11  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 129
10 7.75
7 5.43
19 14.73
2 1.55
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
12  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 978
9 0.92
185 18.92
86 8.79
2 0.20
2 0.20
694 70.96
284 29.04%
13  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 100
6 6.00
7 7.00
14 14.00
1 1.00
1 1.00
71 71.00
29 29.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 21
4 19.05
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
15  โรงเรียนบ้านวังมล 182
6 3.30
6 3.30
34 18.68
3 1.65
1 0.55
132 72.53
50 27.47%
16  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 213
0 0.00
35 16.43
16 7.51
0 0.00
5 2.35
157 73.71
56 26.29%
17  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 63
0 0.00
2 3.17
14 22.22
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
18  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1127
62 5.50
34 3.02
176 15.62
3 0.27
1 0.09
851 75.51
276 24.49%
19  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 33
4 12.12
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62
3 4.84
1 1.61
11 17.74
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
21  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 38
8 21.05
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
22  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 123
9 7.32
7 5.69
13 10.57
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
23  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 98
5 5.10
2 2.04
16 16.33
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
24  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 101
7 6.93
1 0.99
14 13.86
1 0.99
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
25  โรงเรียนบ้านวังร่อง 145
4 2.76
5 3.45
15 10.34
4 2.76
5 3.45
112 77.24
33 22.76%
26  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
27  โรงเรียนบ้านป่าบง 144
13 9.03
12 8.33
7 4.86
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
28  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 235
10 4.26
18 7.66
24 10.21
0 0.00
0 0.00
183 77.87
52 22.13%
29  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 105
5 4.76
1 0.95
16 15.24
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
30  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 192
16 8.33
0 0.00
26 13.54
0 0.00
0 0.00
150 78.13
42 21.88%
31  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 51
4 7.84
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
32  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 599
13 2.17
55 9.18
58 9.68
3 0.50
0 0.00
470 78.46
129 21.54%
33  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 140
0 0.00
19 13.57
11 7.86
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 178
9 5.06
6 3.37
20 11.24
2 1.12
1 0.56
140 78.65
38 21.35%
35  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 166
1 0.60
8 4.82
26 15.66
0 0.00
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
36  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 119
2 1.68
7 5.88
16 13.45
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
37  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 139
7 5.04
4 2.88
18 12.95
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
38  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 150
6 4.00
11 7.33
13 8.67
1 0.67
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
39  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 73
0 0.00
6 8.22
9 12.33
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
40  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 49
0 0.00
3 6.12
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
41  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123
4 3.25
5 4.07
16 13.01
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
42  โรงเรียนบ้านท่าผู 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55
2 3.64
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 75
2 2.67
1 1.33
12 16.00
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
45  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 60
4 6.67
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
46  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 123
7 5.69
1 0.81
16 13.01
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
47  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 162
1 0.62
8 4.94
22 13.58
0 0.00
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 334
11 3.29
10 2.99
42 12.57
0 0.00
0 0.00
271 81.14
63 18.86%
49  โรงเรียนบ้านหินฮาว 43
5 11.63
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
50  โรงเรียนบ้านนายาว 163
11 6.75
4 2.45
15 9.20
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
51  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 120
2 1.67
4 3.33
16 13.33
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
52  โรงเรียนบ้านซำม่วง 93
6 6.45
4 4.30
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
53  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 121
2 1.65
5 4.13
15 12.40
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
54  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
9 81.82
2 18.18%
55  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 94
7 7.45
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
56  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 78
3 3.85
0 0.00
10 12.82
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 84
4 4.76
6 7.14
5 5.95
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
58  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 73
4 5.48
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
59  โรงเรียนบ้านศิลา 107
2 1.87
4 3.74
13 12.15
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
60  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 79
4 5.06
1 1.27
9 11.39
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
61  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 131
8 6.11
1 0.76
14 10.69
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
62  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 69
5 7.25
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
63  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 173
5 2.89
5 2.89
19 10.98
1 0.58
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
64  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 29
0 0.00
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
65  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 157
3 1.91
5 3.18
18 11.46
1 0.64
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
66  โรงเรียนบ้านบุ่ง 82
2 2.44
0 0.00
10 12.20
2 2.44
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
67  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 123
6 4.88
0 0.00
15 12.20
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
68  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 135
4 2.96
4 2.96
15 11.11
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
69  โรงเรียนบ้านฝาย 143
8 5.59
6 4.20
10 6.99
0 0.00
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
70  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 90
2 2.22
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
71  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 24
3 12.50
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
72  โรงเรียนบ้านนาซำ 62
3 4.84
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
73  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 143
6 4.20
5 3.50
12 8.39
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
74  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
75  โรงเรียนบ้านส้มเลา 133
4 3.01
1 0.75
16 12.03
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
76  โรงเรียนบ้านวังขอน 70
3 4.29
3 4.29
4 5.71
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
77  โรงเรียนบ้านหนองเล 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
78  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 96
3 3.13
1 1.04
10 10.42
0 0.00
1 1.04
81 84.38
15 15.63%
79  โรงเรียนวัดศรีทอง 90
2 2.22
2 2.22
6 6.67
4 4.44
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
80  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 71
10 14.08
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
81  โรงเรียนบ้านโนนทอง 59
1 1.69
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
82  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 186
7 3.76
6 3.23
15 8.06
0 0.00
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
83  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
84  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 110
3 2.73
5 4.55
7 6.36
1 0.91
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
85  โรงเรียนบ้านโสก 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
86  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 79
3 3.80
2 2.53
6 7.59
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
87  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 873
23 2.63
69 7.90
27 3.09
0 0.00
0 0.00
754 86.37
119 13.63%
88  โรงเรียนบ้านปากออก 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
89  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 178
1 0.56
3 1.69
18 10.11
2 1.12
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
90  โรงเรียนบ้านสักหลง 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
91  โรงเรียนบ้านหินโง่น 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
92  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 63
0 0.00
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
93  โรงเรียนบ้านวังยาว 112
5 4.46
5 4.46
3 2.68
1 0.89
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
94  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 66
0 0.00
1 1.52
5 7.58
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
95  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 59
0 0.00
4 6.78
3 5.08
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
96  โรงเรียนบ้านลานบ่า 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
97  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 17
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
98  โรงเรียนบ้านโคกมน 223
3 1.35
2 0.90
19 8.52
1 0.45
1 0.45
197 88.34
26 11.66%
99  โรงเรียนบ้านกกโอ 129
2 1.55
3 2.33
10 7.75
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
100  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 43
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
38 88.37
5 11.63%
101  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 148
5 3.38
6 4.05
6 4.05
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
102  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
4 4.60
5 5.75
77 88.51
10 11.49%
103  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
104  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 162
2 1.23
1 0.62
13 8.02
0 0.00
1 0.62
145 89.51
17 10.49%
105  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 153
2 1.31
3 1.96
11 7.19
0 0.00
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
106  โรงเรียนบ้านหัวนา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
107  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 162
2 1.23
7 4.32
5 3.09
2 1.23
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
108  โรงเรียนบ้านวังกวาง 197
2 1.02
7 3.55
10 5.08
0 0.00
0 0.00
178 90.36
19 9.64%
109  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
110  โรงเรียนบ้านวังเวิน 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
111  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
112  โรงเรียนบ้านท่าโก 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
113  โรงเรียนบ้านวังบาล 119
2 1.68
2 1.68
7 5.88
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
114  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
115  โรงเรียนบ้านกลาง 138
1 0.72
0 0.00
10 7.25
0 0.00
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
116  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 141
5 3.55
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
117  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94
1 1.06
4 4.26
1 1.06
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
118  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
119  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
120  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 166
2 1.20
2 1.20
4 2.41
1 0.60
0 0.00
157 94.58
9 5.42%
121  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
122  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 177
1 0.56
1 0.56
5 2.82
0 0.00
0 0.00
170 96.05
7 3.95%
123  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
124  โรงเรียนบ้านกกกะบก 49
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
125  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,595 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  549 3.52
เตี้ย  874 5.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,489 9.55
ผอมและเตี้ย  77 0.49
อ้วนและเตี้ย  39 0.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,567 80.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,028 คน


19.42%


Powered By www.thaieducation.net