ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.29
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนธาราคีรี 87
42 48.28
12 13.79
15 17.24
11 12.64
7 8.05
0 0.00
87 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองตาด 54
22 40.74
10 18.52
6 11.11
13 24.07
3 5.56
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 121
56 46.28
23 19.01
9 7.44
18 14.88
15 12.40
0 0.00
121 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 191
19 9.95
27 14.14
87 45.55
22 11.52
36 18.85
0 0.00
191 100.00%
5  โรงเรียนบ้านท่าพล 196
18 9.18
12 6.12
40 20.41
8 4.08
52 26.53
66 33.67
130 66.33%
6  โรงเรียนบ้าน กม.28 137
21 15.33
15 10.95
36 26.28
10 7.30
5 3.65
50 36.50
87 63.50%
7  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 100
7 7.00
8 8.00
14 14.00
14 14.00
20 20.00
37 37.00
63 63.00%
8  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 95
13 13.68
10 10.53
10 10.53
11 11.58
11 11.58
40 42.11
55 57.89%
9  โรงเรียนบ้านวังพลับ 30
3 10.00
5 16.67
3 10.00
3 10.00
2 6.67
14 46.67
16 53.33%
10  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 40
8 20.00
3 7.50
4 10.00
6 15.00
0 0.00
19 47.50
21 52.50%
11  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 180
31 17.22
17 9.44
23 12.78
11 6.11
11 6.11
87 48.33
93 51.67%
12  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 191
22 11.52
10 5.24
25 13.09
15 7.85
25 13.09
94 49.21
97 50.79%
13  โรงเรียนบ้านขมวด 107
10 9.35
8 7.48
6 5.61
23 21.50
7 6.54
53 49.53
54 50.47%
14  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 157
16 10.19
10 6.37
31 19.75
7 4.46
11 7.01
82 52.23
75 47.77%
15  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 36
8 22.22
4 11.11
3 8.33
0 0.00
2 5.56
19 52.78
17 47.22%
16  โรงเรียนบ้านโตก 200
30 15.00
24 12.00
34 17.00
5 2.50
0 0.00
107 53.50
93 46.50%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 125
10 8.00
4 3.20
25 20.00
3 2.40
12 9.60
71 56.80
54 43.20%
18  โรงเรียนบ้านดง 120
17 14.17
6 5.00
19 15.83
4 3.33
3 2.50
71 59.17
49 40.83%
19  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 37
4 10.81
0 0.00
11 29.73
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
20  โรงเรียนบ้านสะเดียง 132
7 5.30
13 9.85
25 18.94
8 6.06
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
21  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 195
24 12.31
18 9.23
28 14.36
8 4.10
0 0.00
117 60.00
78 40.00%
22  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 447
35 7.83
5 1.12
60 13.42
40 8.95
35 7.83
272 60.85
175 39.15%
23  โรงเรียนบ้านดงขุย 358
31 8.66
37 10.34
45 12.57
27 7.54
0 0.00
218 60.89
140 39.11%
24  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 36
5 13.89
4 11.11
5 13.89
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
25  โรงเรียนบ้านซับขลุง 80
15 18.75
6 7.50
8 10.00
1 1.25
1 1.25
49 61.25
31 38.75%
26  โรงเรียนบ้านชอนไพร 50
5 10.00
2 4.00
6 12.00
3 6.00
3 6.00
31 62.00
19 38.00%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 140
10 7.14
16 11.43
21 15.00
2 1.43
3 2.14
88 62.86
52 37.14%
28  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 128
21 16.41
7 5.47
19 14.84
0 0.00
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
29  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 124
18 14.52
8 6.45
19 15.32
0 0.00
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
30  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 86
5 5.81
5 5.81
7 8.14
6 6.98
8 9.30
55 63.95
31 36.05%
31  โรงเรียนบ้านบง 131
5 3.82
8 6.11
8 6.11
18 13.74
6 4.58
86 65.65
45 34.35%
32  โรงเรียนบ้านคลองสาร 36
3 8.33
3 8.33
6 16.67
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
33  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 39
2 5.13
0 0.00
11 28.21
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
34  โรงเรียนบ้านพี้ 135
14 10.37
5 3.70
23 17.04
2 1.48
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
35  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 68
7 10.29
0 0.00
10 14.71
5 7.35
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
36  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 60
1 1.67
0 0.00
15 25.00
2 3.33
1 1.67
41 68.33
19 31.67%
37  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 35
4 11.43
1 2.86
3 8.57
1 2.86
2 5.71
24 68.57
11 31.43%
38  โรงเรียนบ้านวังขอน 39
9 23.08
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
39  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 59
6 10.17
1 1.69
5 8.47
1 1.69
5 8.47
41 69.49
18 30.51%
40  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 122
4 3.28
17 13.93
16 13.11
0 0.00
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
41  โรงเรียนบ้านวังหิน 242
10 4.13
11 4.55
38 15.70
0 0.00
14 5.79
169 69.83
73 30.17%
42  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 138
22 15.94
0 0.00
18 13.04
0 0.00
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
43  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
44  โรงเรียนบ้านวังซอง 36
3 8.33
0 0.00
5 13.89
2 5.56
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
45  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 119
6 5.04
4 3.36
22 18.49
1 0.84
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
46  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
47  โรงเรียนบ้านนางั่ว 83
6 7.23
2 2.41
14 16.87
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
48  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 87
5 5.75
2 2.30
4 4.60
10 11.49
2 2.30
64 73.56
23 26.44%
49  โรงเรียนบ้านหัวนา 111
12 10.81
2 1.80
14 12.61
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
50  โรงเรียนบ้านยางลาด 128
14 10.94
0 0.00
16 12.50
1 0.78
1 0.78
96 75.00
32 25.00%
51  โรงเรียนบ้านอมกง 146
5 3.42
7 4.79
12 8.22
9 6.16
3 2.05
110 75.34
36 24.66%
52  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 106
4 3.77
8 7.55
14 13.21
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
53  โรงเรียนบ้านโนนตูม 124
1 0.81
3 2.42
23 18.55
3 2.42
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
54  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 43
5 11.63
3 6.98
2 4.65
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
55  โรงเรียนบ้านนาป่า 52
2 3.85
2 3.85
1 1.92
3 5.77
4 7.69
40 76.92
12 23.08%
56  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 48
5 10.42
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
57  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 79
9 11.39
2 2.53
6 7.59
1 1.27
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
58  โรงเรียนบ้านโคก 122
6 4.92
5 4.10
15 12.30
1 0.82
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
59  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 41
3 7.32
3 7.32
2 4.88
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
60  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 64
2 3.13
5 7.81
4 6.25
3 4.69
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
61  โรงเรียนบ้านผาทอง 55
3 5.45
3 5.45
0 0.00
3 5.45
3 5.45
43 78.18
12 21.82%
62  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 70
5 7.14
1 1.43
7 10.00
1 1.43
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
63  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 70
9 12.86
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
64  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 148
11 7.43
4 2.70
15 10.14
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
65  โรงเรียนบ้านลาดแค 112
8 7.14
3 2.68
10 8.93
2 1.79
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
66  โรงเรียนบ้านโคกยาว 141
7 4.96
5 3.55
8 5.67
4 2.84
4 2.84
113 80.14
28 19.86%
67  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 87
2 2.30
6 6.90
9 10.34
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
68  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 120
5 4.17
6 5.00
5 4.17
5 4.17
2 1.67
97 80.83
23 19.17%
69  โรงเรียนบ้านดงลึก 47
1 2.13
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
70  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 163
7 4.29
4 2.45
20 12.27
0 0.00
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
71  โรงเรียนบ้าน กม.2 263
18 6.84
0 0.00
32 12.17
0 0.00
0 0.00
213 80.99
50 19.01%
72  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 100
0 0.00
0 0.00
7 7.00
12 12.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
73  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 479
18 3.76
14 2.92
49 10.23
10 2.09
0 0.00
388 81.00
91 19.00%
74  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 85
7 8.24
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
75  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 43
2 4.65
1 2.33
3 6.98
2 4.65
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
76  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 71
1 1.41
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
77  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
8 9.64
68 81.93
15 18.07%
78  โรงเรียนบ้านป่าเลา 68
3 4.41
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
79  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2255
67 2.97
9 0.40
133 5.90
0 0.00
178 7.89
1868 82.84
387 17.16%
80  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 291
15 5.15
13 4.47
17 5.84
4 1.37
0 0.00
242 83.16
49 16.84%
81  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
82  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 111
5 4.50
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
83  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
84  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
85  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 71
3 4.23
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
86  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 183
3 1.64
1 0.55
24 13.11
0 0.00
0 0.00
155 84.70
28 15.30%
87  โรงเรียนบ้านทางข้าม 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
88  โรงเรียนบ้านป่าบง 128
7 5.47
4 3.13
8 6.25
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
89  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 285
17 5.96
5 1.75
14 4.91
3 1.05
2 0.70
244 85.61
41 14.39%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 175
0 0.00
0 0.00
22 12.57
3 1.71
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
91  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 447
24 5.37
17 3.80
20 4.47
1 0.22
1 0.22
384 85.91
63 14.09%
92  โรงเรียนบ้านกกไทร 165
12 7.27
11 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
93  โรงเรียนบ้านวังจาน 58
3 5.17
1 1.72
2 3.45
2 3.45
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
94  โรงเรียนบ้านป่าแดง 109
7 6.42
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
95  โรงเรียนบ้านนายม 83
4 4.82
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
96  โรงเรียนบ้านซับข่อย 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
97  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
98  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
2 4.00
44 88.00
6 12.00%
99  โรงเรียนบ้านวังศาล 98
4 4.08
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
100  โรงเรียนบ้านวังทอง 54
3 5.56
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
101  โรงเรียนบ้านยางกุด 92
4 4.35
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
102  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
103  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 85
4 4.71
0 0.00
4 4.71
0 0.00
1 1.18
76 89.41
9 10.59%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 97
5 5.15
2 2.06
3 3.09
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
105  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 40
3 7.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
106  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
107  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 104
2 1.92
4 3.85
2 1.92
2 1.92
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
108  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 66
3 4.55
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
60 90.91
6 9.09%
109  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 128
1 0.78
0 0.00
8 6.25
2 1.56
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
110  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
111  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 100
2 2.00
0 0.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
112  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
113  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
114  โรงเรียนสายสมร 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
115  โรงเรียนบ้านระวิง 206
5 2.43
2 0.97
8 3.88
0 0.00
0 0.00
191 92.72
15 7.28%
116  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 120
2 1.67
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
117  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
118  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
119  โรงเรียนบ้านดงลาน 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
2 4.26
44 93.62
3 6.38%
120  โรงเรียนบ้านเขาขาด 66
3 4.55
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
121  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 51
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
122  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 97
3 3.09
1 1.03
1 1.03
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
123  โรงเรียนบ้านกกจั่น 103
0 0.00
2 1.94
3 2.91
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
124  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 165
0 0.00
0 0.00
5 3.03
0 0.00
0 0.00
160 96.97
5 3.03%
125  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
126  โรงเรียนบ้านกล้วย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านคลองบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านวังรวก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านเขาสัก 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,863 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,050 6.62
เตี้ย  570 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,553 9.79
ผอมและเตี้ย  409 2.58
อ้วนและเตี้ย  520 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,761 74.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,102 คน


25.86%


Powered By www.thaieducation.net