ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 124 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 16
3 18.75
2 12.50
6 37.50
3 18.75
2 12.50
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 63
16 25.40
9 14.29
18 28.57
13 20.63
6 9.52
1 1.59
62 98.41%
3  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 232
17 7.33
7 3.02
46 19.83
24 10.34
52 22.41
86 37.07
146 62.93%
4  โรงเรียนวัดบางเบน 24
4 16.67
2 8.33
4 16.67
3 12.50
1 4.17
10 41.67
14 58.33%
5  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
1 16.67
3 50.00
3 50.00%
6  โรงเรียนวัดท่าปอ 87
15 17.24
7 8.05
8 9.20
4 4.60
7 8.05
46 52.87
41 47.13%
7  โรงเรียนวัดวังเรือน 172
19 11.05
13 7.56
28 16.28
20 11.63
0 0.00
92 53.49
80 46.51%
8  โรงเรียนวัดทับหมัน 221
30 13.57
18 8.14
35 15.84
12 5.43
0 0.00
126 57.01
95 42.99%
9  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 112
17 15.18
1 0.89
24 21.43
5 4.46
0 0.00
65 58.04
47 41.96%
10  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 66
4 6.06
4 6.06
12 18.18
4 6.06
3 4.55
39 59.09
27 40.91%
11  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 192
16 8.33
12 6.25
15 7.81
18 9.38
13 6.77
118 61.46
74 38.54%
12  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 229
21 9.17
5 2.18
40 17.47
13 5.68
8 3.49
142 62.01
87 37.99%
13  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 87
25 28.74
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
14  โรงเรียนบ้านเนินม่วง 12
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
15  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 151
9 5.96
6 3.97
32 21.19
1 0.66
0 0.00
103 68.21
48 31.79%
16  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 70
6 8.57
0 0.00
16 22.86
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
17  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 74
5 6.76
4 5.41
5 6.76
4 5.41
5 6.76
51 68.92
23 31.08%
18  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 145
7 4.83
6 4.14
14 9.66
11 7.59
7 4.83
100 68.97
45 31.03%
19  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 136
16 11.76
15 11.03
11 8.09
0 0.00
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
20  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 107
12 11.21
1 0.93
18 16.82
1 0.93
1 0.93
74 69.16
33 30.84%
21  โรงเรียนวัดวังหว้า 211
9 4.27
14 6.64
11 5.21
15 7.11
16 7.58
146 69.19
65 30.81%
22  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
0 0.00
2 5.41
26 70.27
11 29.73%
23  โรงเรียนบ้านท่าบัว 92
7 7.61
3 3.26
14 15.22
2 2.17
1 1.09
65 70.65
27 29.35%
24  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 135
5 3.70
10 7.41
20 14.81
3 2.22
1 0.74
96 71.11
39 28.89%
25  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 94
6 6.38
10 10.64
10 10.64
1 1.06
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
26  โรงเรียนบ้านหนองบัว 75
4 5.33
4 5.33
10 13.33
2 2.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
27  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 45
6 13.33
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
28  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 64
9 14.06
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 106
5 4.72
0 0.00
21 19.81
2 1.89
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
30  โรงเรียนวัดเขารวก 157
21 13.38
1 0.64
19 12.10
0 0.00
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
31  โรงเรียนวัดทับปรู 50
3 6.00
1 2.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
32  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 62
3 4.84
5 8.06
7 11.29
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
33  โรงเรียนบ้านวังแดง 101
5 4.95
8 7.92
12 11.88
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
34  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 96
4 4.17
0 0.00
8 8.33
4 4.17
8 8.33
72 75.00
24 25.00%
35  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 98
5 5.10
4 4.08
12 12.24
0 0.00
3 3.06
74 75.51
24 24.49%
36  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 86
10 11.63
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
37  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 21
4 19.05
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
38  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 289
32 11.07
17 5.88
18 6.23
1 0.35
0 0.00
221 76.47
68 23.53%
39  โรงเรียนวัดพร้าว 181
6 3.31
6 3.31
15 8.29
6 3.31
6 3.31
142 78.45
39 21.55%
40  โรงเรียนวังก้านเหลือง 238
8 3.36
10 4.20
23 9.66
6 2.52
4 1.68
187 78.57
51 21.43%
41  โรงเรียนบ้านเนินแค 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
42  โรงเรียนบ้านไดลึก 110
2 1.82
1 0.91
9 8.18
2 1.82
9 8.18
87 79.09
23 20.91%
43  โรงเรียนวัดวังสำโรง 139
9 6.47
6 4.32
9 6.47
4 2.88
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
44  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 105
0 0.00
0 0.00
21 20.00
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
45  โรงเรียนวัดคลองคูณ 147
11 7.48
2 1.36
15 10.20
1 0.68
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
46  โรงเรียนวัดขวาง 87
2 2.30
2 2.30
11 12.64
1 1.15
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
47  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 41
4 9.76
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
48  โรงเรียนวัดคลองข่อย 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
2 5.41
4 10.81
30 81.08
7 18.92%
49  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 106
4 3.77
3 2.83
8 7.55
2 1.89
3 2.83
86 81.13
20 18.87%
50  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
51  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 112
4 3.57
3 2.68
14 12.50
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
52  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 193
10 5.18
8 4.15
18 9.33
0 0.00
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
53  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 82
9 10.98
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143
5 3.50
1 0.70
18 12.59
2 1.40
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
55  โรงเรียนวัดหนองสนวน 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
56  โรงเรียนวัดเขาทราย 320
15 4.69
8 2.50
31 9.69
2 0.63
2 0.63
262 81.88
58 18.13%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 128
2 1.56
4 3.13
7 5.47
5 3.91
5 3.91
105 82.03
23 17.97%
58  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 195
18 9.23
3 1.54
12 6.15
2 1.03
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
59  โรงเรียนวัดเขาส้าน 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
60  โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
61  โรงเรียนวัดวังแดง 218
4 1.83
3 1.38
18 8.26
7 3.21
4 1.83
182 83.49
36 16.51%
62  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 55
2 3.64
3 5.45
3 5.45
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
64  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 56
1 1.79
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
65  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 63
0 0.00
3 4.76
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
66  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 84
1 1.19
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
67  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
68  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 120
0 0.00
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
69  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 81
4 4.94
3 3.70
2 2.47
2 2.47
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 244
10 4.10
0 0.00
23 9.43
3 1.23
0 0.00
208 85.25
36 14.75%
71  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 50
5 10.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
72  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 145
0 0.00
9 6.21
5 3.45
6 4.14
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
73  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
74  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 105
7 6.67
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
75  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 575
19 3.30
16 2.78
16 2.78
12 2.09
13 2.26
499 86.78
76 13.22%
76  โรงเรียนบ้านบึงลี 54
0 0.00
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
77  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 911
25 2.74
20 2.20
47 5.16
12 1.32
12 1.32
795 87.27
116 12.73%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 123
5 4.07
3 2.44
4 3.25
0 0.00
3 2.44
108 87.80
15 12.20%
79  โรงเรียนวัดป่าเรไร 83
2 2.41
3 3.61
2 2.41
3 3.61
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
80  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 75
5 6.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
81  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
82  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
83  โรงเรียนวัดวังตะกู 105
3 2.86
2 1.90
1 0.95
2 1.90
4 3.81
93 88.57
12 11.43%
84  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
85  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 86
2 2.33
0 0.00
6 6.98
1 1.16
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
86  โรงเรียนวัดหนองง้าว 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
87  โรงเรียนวัดวังไคร้ 61
4 6.56
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
88  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 124
5 4.03
2 1.61
5 4.03
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
89  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
90  โรงเรียนบ้านเขาพระ 146
5 3.42
2 1.37
0 0.00
7 4.79
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
91  โรงเรียนวัดวังกระชัน 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
92  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
93  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
94  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
95  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
96  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
97  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 57
2 3.51
1 1.75
1 1.75
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
98  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 120
1 0.83
1 0.83
7 5.83
0 0.00
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
99  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 314
6 1.91
3 0.96
6 1.91
4 1.27
7 2.23
288 91.72
26 8.28%
100  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
101  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
102  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 127
4 3.15
1 0.79
4 3.15
1 0.79
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
103  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 124
0 0.00
0 0.00
9 7.26
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
104  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
105  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 118
3 2.54
1 0.85
3 2.54
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
106  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
2 2.27
83 94.32
5 5.68%
107  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
108  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 95
2 2.11
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
109  โรงเรียนวัดชัยศรี 199
2 1.01
1 0.50
6 3.02
1 0.50
0 0.00
189 94.97
10 5.03%
110  โรงเรียนบ้านหนองแขม 100
1 1.00
0 0.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
111  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 101
1 0.99
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
112  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
1 1.22
2 2.44
78 95.12
4 4.88%
113  โรงเรียนบ้านเนินทราย 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
114  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
115  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1225
13 1.06
10 0.82
12 0.98
12 0.98
10 0.82
1168 95.35
57 4.65%
116  โรงเรียนวัดคงคาราม 88
0 0.00
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
117  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 111
3 2.70
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
118  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
119  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 157
0 0.00
2 1.27
2 1.27
1 0.64
0 0.00
152 96.82
5 3.18%
120  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
121  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
1 1.16
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
122  โรงเรียนวัดโพทะเล 129
1 0.78
0 0.00
2 1.55
0 0.00
0 0.00
126 97.67
3 2.33%
123  โรงเรียนวัดป่าแดง 117
1 0.85
0 0.00
1 0.85
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
124  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,459 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  666 4.61
เตี้ย  349 2.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,101 7.61
ผอมและเตี้ย  290 2.01
อ้วนและเตี้ย  232 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,821 81.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,638 คน


18.24%


Powered By www.thaieducation.net