ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 16
3 18.75
2 12.50
6 37.50
3 18.75
2 12.50
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 63
16 25.40
9 14.29
18 28.57
13 20.63
6 9.52
1 1.59
62 98.41%
3  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 232
17 7.33
7 3.02
46 19.83
24 10.34
52 22.41
86 37.07
146 62.93%
4  โรงเรียนวัดบางเบน 24
4 16.67
2 8.33
4 16.67
3 12.50
1 4.17
10 41.67
14 58.33%
5  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
1 16.67
3 50.00
3 50.00%
6  โรงเรียนวัดท่าปอ 87
15 17.24
7 8.05
8 9.20
4 4.60
7 8.05
46 52.87
41 47.13%
7  โรงเรียนวัดวังเรือน 172
19 11.05
13 7.56
28 16.28
20 11.63
0 0.00
92 53.49
80 46.51%
8  โรงเรียนวัดทับหมัน 221
30 13.57
18 8.14
35 15.84
12 5.43
0 0.00
126 57.01
95 42.99%
9  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 112
17 15.18
1 0.89
24 21.43
5 4.46
0 0.00
65 58.04
47 41.96%
10  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 66
4 6.06
4 6.06
12 18.18
4 6.06
3 4.55
39 59.09
27 40.91%
11  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 192
16 8.33
12 6.25
15 7.81
18 9.38
13 6.77
118 61.46
74 38.54%
12  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 229
21 9.17
5 2.18
40 17.47
13 5.68
8 3.49
142 62.01
87 37.99%
13  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 87
25 28.74
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
14  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 151
9 5.96
6 3.97
32 21.19
1 0.66
0 0.00
103 68.21
48 31.79%
15  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 70
6 8.57
0 0.00
16 22.86
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
16  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 74
5 6.76
4 5.41
5 6.76
4 5.41
5 6.76
51 68.92
23 31.08%
17  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 145
7 4.83
6 4.14
14 9.66
11 7.59
7 4.83
100 68.97
45 31.03%
18  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 136
16 11.76
15 11.03
11 8.09
0 0.00
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
19  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 107
12 11.21
1 0.93
18 16.82
1 0.93
1 0.93
74 69.16
33 30.84%
20  โรงเรียนวัดวังหว้า 211
9 4.27
14 6.64
11 5.21
15 7.11
16 7.58
146 69.19
65 30.81%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
0 0.00
2 5.41
26 70.27
11 29.73%
22  โรงเรียนบ้านท่าบัว 92
7 7.61
3 3.26
14 15.22
2 2.17
1 1.09
65 70.65
27 29.35%
23  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 135
5 3.70
10 7.41
20 14.81
3 2.22
1 0.74
96 71.11
39 28.89%
24  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 94
6 6.38
10 10.64
10 10.64
1 1.06
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัว 75
4 5.33
4 5.33
10 13.33
2 2.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
26  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 45
6 13.33
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
27  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 64
9 14.06
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 106
5 4.72
0 0.00
21 19.81
2 1.89
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
29  โรงเรียนวัดเขารวก 157
21 13.38
1 0.64
19 12.10
0 0.00
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
30  โรงเรียนวัดทับปรู 50
3 6.00
1 2.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
31  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 62
3 4.84
5 8.06
7 11.29
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
32  โรงเรียนบ้านวังแดง 101
5 4.95
8 7.92
12 11.88
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
33  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 96
4 4.17
0 0.00
8 8.33
4 4.17
8 8.33
72 75.00
24 25.00%
34  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 98
5 5.10
4 4.08
12 12.24
0 0.00
3 3.06
74 75.51
24 24.49%
35  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 86
10 11.63
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
36  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 21
4 19.05
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
37  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 289
32 11.07
17 5.88
18 6.23
1 0.35
0 0.00
221 76.47
68 23.53%
38  โรงเรียนวัดพร้าว 181
6 3.31
6 3.31
15 8.29
6 3.31
6 3.31
142 78.45
39 21.55%
39  โรงเรียนวังก้านเหลือง 238
8 3.36
10 4.20
23 9.66
6 2.52
4 1.68
187 78.57
51 21.43%
40  โรงเรียนบ้านเนินแค 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
41  โรงเรียนบ้านไดลึก 110
2 1.82
1 0.91
9 8.18
2 1.82
9 8.18
87 79.09
23 20.91%
42  โรงเรียนวัดวังสำโรง 139
9 6.47
6 4.32
9 6.47
4 2.88
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
43  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 105
0 0.00
0 0.00
21 20.00
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
44  โรงเรียนวัดคลองคูณ 147
11 7.48
2 1.36
15 10.20
1 0.68
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
45  โรงเรียนวัดขวาง 87
2 2.30
2 2.30
11 12.64
1 1.15
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
46  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 41
4 9.76
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
47  โรงเรียนวัดคลองข่อย 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
2 5.41
4 10.81
30 81.08
7 18.92%
48  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 106
4 3.77
3 2.83
8 7.55
2 1.89
3 2.83
86 81.13
20 18.87%
49  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
50  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 112
4 3.57
3 2.68
14 12.50
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
51  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 193
10 5.18
8 4.15
18 9.33
0 0.00
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
52  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 82
9 10.98
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143
5 3.50
1 0.70
18 12.59
2 1.40
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
54  โรงเรียนวัดหนองสนวน 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
55  โรงเรียนวัดเขาทราย 320
15 4.69
8 2.50
31 9.69
2 0.63
2 0.63
262 81.88
58 18.13%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 128
2 1.56
4 3.13
7 5.47
5 3.91
5 3.91
105 82.03
23 17.97%
57  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 195
18 9.23
3 1.54
12 6.15
2 1.03
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
58  โรงเรียนวัดเขาส้าน 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
59  โรงเรียนวัดวังแดง 218
4 1.83
3 1.38
18 8.26
7 3.21
4 1.83
182 83.49
36 16.51%
60  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 55
2 3.64
3 5.45
3 5.45
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
62  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 56
1 1.79
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
63  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 63
0 0.00
3 4.76
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
64  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 84
1 1.19
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
65  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
66  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 120
0 0.00
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
67  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 81
4 4.94
3 3.70
2 2.47
2 2.47
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 244
10 4.10
0 0.00
23 9.43
3 1.23
0 0.00
208 85.25
36 14.75%
69  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
70  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 50
5 10.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
71  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 145
0 0.00
9 6.21
5 3.45
6 4.14
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
72  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
73  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 105
7 6.67
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
74  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 575
19 3.30
16 2.78
16 2.78
12 2.09
13 2.26
499 86.78
76 13.22%
75  โรงเรียนบ้านบึงลี 54
0 0.00
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
76  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 911
25 2.74
20 2.20
47 5.16
12 1.32
12 1.32
795 87.27
116 12.73%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 123
5 4.07
3 2.44
4 3.25
0 0.00
3 2.44
108 87.80
15 12.20%
78  โรงเรียนวัดป่าเรไร 83
2 2.41
3 3.61
2 2.41
3 3.61
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
79  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 75
5 6.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
80  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
81  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
82  โรงเรียนวัดวังตะกู 105
3 2.86
2 1.90
1 0.95
2 1.90
4 3.81
93 88.57
12 11.43%
83  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
84  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 86
2 2.33
0 0.00
6 6.98
1 1.16
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
85  โรงเรียนวัดหนองง้าว 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
86  โรงเรียนวัดวังไคร้ 61
4 6.56
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
87  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 124
5 4.03
2 1.61
5 4.03
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
88  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
89  โรงเรียนบ้านเขาพระ 146
5 3.42
2 1.37
0 0.00
7 4.79
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
90  โรงเรียนวัดวังกระชัน 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
91  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
92  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
93  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
94  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
95  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
96  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 57
2 3.51
1 1.75
1 1.75
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
97  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 120
1 0.83
1 0.83
7 5.83
0 0.00
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
98  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 314
6 1.91
3 0.96
6 1.91
4 1.27
7 2.23
288 91.72
26 8.28%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
100  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
101  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 127
4 3.15
1 0.79
4 3.15
1 0.79
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
102  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 124
0 0.00
0 0.00
9 7.26
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
103  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
104  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 118
3 2.54
1 0.85
3 2.54
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
105  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
2 2.27
83 94.32
5 5.68%
106  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
107  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 95
2 2.11
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
108  โรงเรียนวัดชัยศรี 199
2 1.01
1 0.50
6 3.02
1 0.50
0 0.00
189 94.97
10 5.03%
109  โรงเรียนบ้านหนองแขม 100
1 1.00
0 0.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
110  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 101
1 0.99
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
111  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
1 1.22
2 2.44
78 95.12
4 4.88%
112  โรงเรียนบ้านเนินทราย 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
113  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
114  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1225
13 1.06
10 0.82
12 0.98
12 0.98
10 0.82
1168 95.35
57 4.65%
115  โรงเรียนวัดคงคาราม 88
0 0.00
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
116  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 111
3 2.70
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
117  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
118  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 157
0 0.00
2 1.27
2 1.27
1 0.64
0 0.00
152 96.82
5 3.18%
119  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
120  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
1 1.16
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
121  โรงเรียนวัดโพทะเล 129
1 0.78
0 0.00
2 1.55
0 0.00
0 0.00
126 97.67
3 2.33%
122  โรงเรียนวัดป่าแดง 117
1 0.85
0 0.00
1 0.85
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
123  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,479 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  664 4.59
เตี้ย  349 2.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,104 7.62
ผอมและเตี้ย  289 2.00
อ้วนและเตี้ย  232 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,841 81.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,638 คน


18.22%


Powered By www.thaieducation.net