ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 58
3 5.17
4 6.90
7 12.07
7 12.07
6 10.34
31 53.45
27 46.55%
2  โรงเรียนบ้านบัวยาง 11
4 36.36
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
3  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 24
4 16.67
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
4  โรงเรียนบ้านหนองโสน 386
31 8.03
25 6.48
57 14.77
24 6.22
5 1.30
244 63.21
142 36.79%
5  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 40
8 20.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 138
7 5.07
5 3.62
34 24.64
0 0.00
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
7  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 42
0 0.00
4 9.52
8 19.05
2 4.76
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
8  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 55
4 7.27
1 1.82
8 14.55
3 5.45
1 1.82
38 69.09
17 30.91%
9  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 136
14 10.29
2 1.47
26 19.12
0 0.00
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
10  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 204
5 2.45
5 2.45
52 25.49
1 0.49
0 0.00
141 69.12
63 30.88%
11  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 26
2 7.69
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
12  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 121
4 3.31
8 6.61
25 20.66
0 0.00
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
13  โรงเรียนวัดบ้านนา 66
5 7.58
3 4.55
12 18.18
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
14  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 80
4 5.00
8 10.00
12 15.00
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
15  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 30
1 3.33
1 3.33
7 23.33
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
16  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 95
15 15.79
0 0.00
11 11.58
2 2.11
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 65
10 15.38
1 1.54
7 10.77
1 1.54
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
18  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 80
15 18.75
2 2.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
19  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 98
3 3.06
2 2.04
18 18.37
4 4.08
1 1.02
70 71.43
28 28.57%
20  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 482
26 5.39
15 3.11
89 18.46
1 0.21
3 0.62
348 72.20
134 27.80%
21  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 36
8 22.22
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
22  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 124
10 8.06
5 4.03
18 14.52
1 0.81
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
23  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 62
5 8.06
4 6.45
5 8.06
3 4.84
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
24  โรงเรียนวัดหนองหลวง 124
11 8.87
7 5.65
8 6.45
0 0.00
7 5.65
91 73.39
33 26.61%
25  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 116
4 3.45
0 0.00
25 21.55
0 0.00
1 0.86
86 74.14
30 25.86%
26  โรงเรียนวัดหนองหลุม 63
2 3.17
4 6.35
7 11.11
3 4.76
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
27  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 126
15 11.90
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
28  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 175
22 12.57
10 5.71
12 6.86
0 0.00
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
29  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1981
48 2.42
95 4.80
278 14.03
52 2.62
18 0.91
1490 75.21
491 24.79%
30  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 69
2 2.90
2 2.90
12 17.39
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
31  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 61
2 3.28
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
32  โรงเรียนบ้านท่าแห 80
5 6.25
0 0.00
14 17.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
33  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 47
3 6.38
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
34  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 69
0 0.00
2 2.90
14 20.29
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
35  โรงเรียนบ้านนิคม 164
3 1.83
6 3.66
29 17.68
0 0.00
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
36  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 147
14 9.52
3 2.04
17 11.56
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
37  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 52
5 9.62
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
38  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 48
5 10.42
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
39  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 118
3 2.54
3 2.54
21 17.80
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
40  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
41  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 68
2 2.94
1 1.47
12 17.65
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
42  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 123
11 8.94
5 4.07
10 8.13
1 0.81
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
43  โรงเรียนวัดเนินพยอม 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
44  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 137
5 3.65
5 3.65
20 14.60
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
45  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
46  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 75
9 12.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 221
5 2.26
9 4.07
32 14.48
1 0.45
0 0.00
174 78.73
47 21.27%
48  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 265
21 7.92
5 1.89
30 11.32
0 0.00
0 0.00
209 78.87
56 21.13%
49  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 109
5 4.59
0 0.00
18 16.51
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
50  โรงเรียนวัดเนินปอ 100
2 2.00
0 0.00
19 19.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
51  โรงเรียนบ้านเนินยาว 48
2 4.17
1 2.08
6 12.50
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
52  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 63
2 3.17
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
53  โรงเรียนวัดหงษ์ 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
54  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 30
2 6.67
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 30
0 0.00
2 6.67
4 13.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
56  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 55
3 5.45
2 3.64
4 7.27
2 3.64
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
57  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 159
5 3.14
7 4.40
18 11.32
1 0.63
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 31
0 0.00
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
59  โรงเรียนบ้านป่าแซง 126
11 8.73
4 3.17
9 7.14
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
60  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 163
8 4.91
3 1.84
20 12.27
0 0.00
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
61  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 186
7 3.76
7 3.76
19 10.22
1 0.54
1 0.54
151 81.18
35 18.82%
62  โรงเรียนบ้านโนนทอง 64
2 3.13
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
63  โรงเรียนวัดลำชะล่า 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
64  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 59
2 3.39
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
65  โรงเรียนบึงสีไฟ 38
2 5.26
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
66  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
67  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 247
11 4.45
14 5.67
18 7.29
1 0.40
0 0.00
203 82.19
44 17.81%
68  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 96
5 5.21
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
69  โรงเรียนวัดวังแดง 131
4 3.05
2 1.53
17 12.98
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
70  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 114
2 1.75
2 1.75
16 14.04
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
71  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 63
1 1.59
3 4.76
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 155
10 6.45
1 0.65
16 10.32
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
73  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 155
3 1.94
4 2.58
20 12.90
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
74  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 344
21 6.10
14 4.07
9 2.62
7 2.03
8 2.33
285 82.85
59 17.15%
75  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 125
3 2.40
0 0.00
18 14.40
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
76  โรงเรียนบ้านปากดง 66
5 7.58
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
77  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
78  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
79  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
80  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 97
4 4.12
3 3.09
8 8.25
1 1.03
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
81  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 55
1 1.82
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
82  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 216
6 2.78
4 1.85
25 11.57
0 0.00
0 0.00
181 83.80
35 16.20%
83  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 50
4 8.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
84  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 69
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
85  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 101
0 0.00
4 3.96
9 8.91
2 1.98
1 0.99
85 84.16
16 15.84%
86  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 32
0 0.00
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
87  โรงเรียนวัดดงกลาง 197
12 6.09
8 4.06
9 4.57
1 0.51
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 53
1 1.89
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
89  โรงเรียนบ้านหัวดง 179
6 3.35
0 0.00
19 10.61
2 1.12
0 0.00
152 84.92
27 15.08%
90  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 133
0 0.00
5 3.76
8 6.02
7 5.26
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
91  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 94
3 3.19
8 8.51
3 3.19
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
92  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
93  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 116
6 5.17
3 2.59
7 6.03
0 0.00
1 0.86
99 85.34
17 14.66%
94  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 69
1 1.45
3 4.35
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
95  โรงเรียนบ้านสวนแตง 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
96  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 186
4 2.15
6 3.23
16 8.60
0 0.00
0 0.00
160 86.02
26 13.98%
97  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
98  โรงเรียนวัดฆะมัง 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
99  โรงเรียนวัดคลองโนน 101
2 1.98
2 1.98
10 9.90
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
100  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 289
2 0.69
7 2.42
30 10.38
0 0.00
1 0.35
249 86.16
40 13.84%
101  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 124
6 4.84
0 0.00
9 7.26
2 1.61
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
102  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 119
9 7.56
2 1.68
5 4.20
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
103  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 23
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
104  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 54
1 1.85
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
105  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
106  โรงเรียนบ้านหนองขาว 262
5 1.91
7 2.67
20 7.63
1 0.38
0 0.00
229 87.40
33 12.60%
107  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 120
7 5.83
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
108  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
109  โรงเรียนบ้านน้อย 65
6 9.23
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
110  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 148
4 2.70
2 1.35
11 7.43
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
111  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 253
10 3.95
0 0.00
19 7.51
0 0.00
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
112  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 117
2 1.71
0 0.00
9 7.69
2 1.71
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
113  โรงเรียนบ้านวังทับยา 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
114  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 95
1 1.05
2 2.11
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
115  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
116  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
1 1.85
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
117  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 100
4 4.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
118  โรงเรียนวัดดงชะพลู 67
2 2.99
3 4.48
1 1.49
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
119  โรงเรียนวัดท่าข่อย 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
120  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
121  โรงเรียนบ้านหนองพง 116
2 1.72
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
122  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
33 91.67
3 8.33%
123  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 175
4 2.29
3 1.71
4 2.29
3 1.71
0 0.00
161 92.00
14 8.00%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
125  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
126  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
127  โรงเรียนวัดวังตะขบ 81
1 1.23
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
128  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 138
3 2.17
2 1.45
2 1.45
3 2.17
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
129  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
130  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
131  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
132  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 96
3 3.13
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
133  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.81
122 99.19
1 0.81%

 

จำนวนนักเรียน  14,988 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  664 4.43
เตี้ย  431 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,683 11.23
ผอมและเตี้ย  149 0.99
อ้วนและเตี้ย  58 0.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,003 80.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,985 คน


19.92%


Powered By www.thaieducation.net