ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 134 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 66 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวยาง 11
4 36.36
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
2  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 24
4 16.67
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
3  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 40
8 20.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 138
7 5.07
5 3.62
34 24.64
0 0.00
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
5  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 42
0 0.00
4 9.52
8 19.05
2 4.76
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
6  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 136
14 10.29
2 1.47
26 19.12
0 0.00
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
7  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 26
2 7.69
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
8  โรงเรียนวัดบ้านนา 66
5 7.58
3 4.55
12 18.18
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
9  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 95
15 15.79
0 0.00
11 11.58
2 2.11
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
10  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 80
15 18.75
2 2.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
11  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 124
10 8.06
5 4.03
18 14.52
1 0.81
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
12  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 62
5 8.06
4 6.45
5 8.06
3 4.84
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
13  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 126
15 11.90
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
14  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 175
22 12.57
10 5.71
12 6.86
0 0.00
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
15  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 69
2 2.90
2 2.90
12 17.39
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
16  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 61
2 3.28
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
17  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 47
3 6.38
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
18  โรงเรียนบ้านนิคม 164
3 1.83
6 3.66
29 17.68
0 0.00
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
19  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 147
14 9.52
3 2.04
17 11.56
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
20  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 52
5 9.62
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
21  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
22  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 68
2 2.94
1 1.47
12 17.65
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
23  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
24  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 75
9 12.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
25  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 109
5 4.59
0 0.00
18 16.51
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
26  โรงเรียนบ้านเนินยาว 48
2 4.17
1 2.08
6 12.50
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
27  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 63
2 3.17
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
28  โรงเรียนวัดหงษ์ 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
29  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 30
2 6.67
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
30  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 186
7 3.76
7 3.76
19 10.22
1 0.54
1 0.54
151 81.18
35 18.82%
31  โรงเรียนบ้านโนนทอง 64
2 3.13
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
32  โรงเรียนบึงสีไฟ 38
2 5.26
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
33  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 247
11 4.45
14 5.67
18 7.29
1 0.40
0 0.00
203 82.19
44 17.81%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 155
10 6.45
1 0.65
16 10.32
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
35  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 155
3 1.94
4 2.58
20 12.90
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
36  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 344
21 6.10
14 4.07
9 2.62
7 2.03
8 2.33
285 82.85
59 17.15%
37  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
38  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
39  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 97
4 4.12
3 3.09
8 8.25
1 1.03
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
40  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 55
1 1.82
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
41  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 216
6 2.78
4 1.85
25 11.57
0 0.00
0 0.00
181 83.80
35 16.20%
42  โรงเรียนวัดดงกลาง 197
12 6.09
8 4.06
9 4.57
1 0.51
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
43  โรงเรียนบ้านหัวดง 179
6 3.35
0 0.00
19 10.61
2 1.12
0 0.00
152 84.92
27 15.08%
44  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 94
3 3.19
8 8.51
3 3.19
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
45  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
46  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 116
6 5.17
3 2.59
7 6.03
0 0.00
1 0.86
99 85.34
17 14.66%
47  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 119
9 7.56
2 1.68
5 4.20
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
48  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 23
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
49  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 54
1 1.85
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
50  โรงเรียนบ้านหนองขาว 262
5 1.91
7 2.67
20 7.63
1 0.38
0 0.00
229 87.40
33 12.60%
51  โรงเรียนบ้านน้อย 65
6 9.23
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
52  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 148
4 2.70
2 1.35
11 7.43
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
53  โรงเรียนบ้านวังทับยา 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
54  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 95
1 1.05
2 2.11
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
55  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
1 1.85
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
56  โรงเรียนวัดดงชะพลู 67
2 2.99
3 4.48
1 1.49
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
57  โรงเรียนวัดท่าข่อย 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
58  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
59  โรงเรียนบ้านหนองพง 116
2 1.72
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
60  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 175
4 2.29
3 1.71
4 2.29
3 1.71
0 0.00
161 92.00
14 8.00%
61  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
62  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
63  โรงเรียนวัดวังตะขบ 81
1 1.23
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
64  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
65  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
66  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.81
122 99.19
1 0.81%

 

จำนวนนักเรียน  6,127 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  327 5.34
เตี้ย  146 2.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  591 9.65
ผอมและเตี้ย  30 0.49
อ้วนและเตี้ย  13 0.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,020 81.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,107 คน


18.07%


Powered By www.thaieducation.net