ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 143
71 49.65
0 0.00
66 46.15
2 1.40
4 2.80
0 0.00
143 100.00%
2  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 103
21 20.39
25 24.27
9 8.74
1 0.97
0 0.00
47 45.63
56 54.37%
3  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 90
4 4.44
6 6.67
10 11.11
10 11.11
16 17.78
44 48.89
46 51.11%
4  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 96
22 22.92
1 1.04
19 19.79
1 1.04
0 0.00
53 55.21
43 44.79%
5  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 395
15 3.80
17 4.30
49 12.41
23 5.82
70 17.72
221 55.95
174 44.05%
6  โรงเรียนบ้านกลาง 63
4 6.35
2 3.17
12 19.05
6 9.52
2 3.17
37 58.73
26 41.27%
7  โรงเรียนบ้านซำหวาย 130
25 19.23
4 3.08
17 13.08
4 3.08
0 0.00
80 61.54
50 38.46%
8  โรงเรียนบ้านสะเดา 208
16 7.69
9 4.33
9 4.33
25 12.02
18 8.65
131 62.98
77 37.02%
9  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 22
4 18.18
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
10  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 194
14 7.22
9 4.64
29 14.95
5 2.58
12 6.19
125 64.43
69 35.57%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 158
21 13.29
5 3.16
26 16.46
0 0.00
1 0.63
105 66.46
53 33.54%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 36
5 13.89
3 8.33
1 2.78
2 5.56
1 2.78
24 66.67
12 33.33%
13  โรงเรียนห้วยพลู 181
32 17.68
13 7.18
15 8.29
0 0.00
0 0.00
121 66.85
60 33.15%
14  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 171
8 4.68
3 1.75
40 23.39
4 2.34
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
15  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 77
4 5.19
2 2.60
16 20.78
1 1.30
1 1.30
53 68.83
24 31.17%
16  โรงเรียนบ้านหินประกาย 171
4 2.34
3 1.75
25 14.62
21 12.28
0 0.00
118 69.01
53 30.99%
17  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 228
13 5.70
5 2.19
8 3.51
18 7.89
26 11.40
158 69.30
70 30.70%
18  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 85
17 20.00
1 1.18
7 8.24
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
19  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 50
1 2.00
9 18.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
20  โรงเรียนวัดโคกสลุด 69
1 1.45
4 5.80
8 11.59
1 1.45
6 8.70
49 71.01
20 28.99%
21  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 146
6 4.11
5 3.42
10 6.85
13 8.90
7 4.79
105 71.92
41 28.08%
22  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 86
15 17.44
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
23  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 126
9 7.14
1 0.79
5 3.97
2 1.59
18 14.29
91 72.22
35 27.78%
24  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 214
23 10.75
0 0.00
30 14.02
6 2.80
0 0.00
155 72.43
59 27.57%
25  โรงเรียนประชาสามัคคี 106
8 7.55
8 7.55
5 4.72
3 2.83
5 4.72
77 72.64
29 27.36%
26  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 88
12 13.64
5 5.68
6 6.82
0 0.00
1 1.14
64 72.73
24 27.27%
27  โรงเรียนบ้านเขาดิน 110
12 10.91
0 0.00
16 14.55
2 1.82
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
28  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 74
0 0.00
1 1.35
19 25.68
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
29  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 172
9 5.23
14 8.14
22 12.79
1 0.58
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
30  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
1 6.67
11 73.33
4 26.67%
31  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 101
3 2.97
3 2.97
6 5.94
5 4.95
9 8.91
75 74.26
26 25.74%
32  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 82
7 8.54
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
33  โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
34  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1123
57 5.08
22 1.96
194 17.28
2 0.18
0 0.00
848 75.51
275 24.49%
35  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 123
11 8.94
0 0.00
18 14.63
1 0.81
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
36  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 105
11 10.48
5 4.76
7 6.67
2 1.90
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
37  โรงเรียนบ้านน้ำริน 257
28 10.89
12 4.67
15 5.84
5 1.95
0 0.00
197 76.65
60 23.35%
38  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 147
8 5.44
6 4.08
5 3.40
4 2.72
11 7.48
113 76.87
34 23.13%
39  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 134
10 7.46
7 5.22
10 7.46
2 1.49
1 0.75
104 77.61
30 22.39%
40  โรงเรียนศึกษาลัย 496
28 5.65
14 2.82
52 10.48
14 2.82
0 0.00
388 78.23
108 21.77%
41  โรงเรียนบ้านดงพลวง 60
4 6.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
42  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 148
6 4.05
5 3.38
20 13.51
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
43  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
44  โรงเรียนบ้านซำรัง 157
11 7.01
4 2.55
17 10.83
1 0.64
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
45  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 157
13 8.28
2 1.27
18 11.46
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
46  โรงเรียนบ้านวังสาร 103
4 3.88
7 6.80
6 5.83
3 2.91
1 0.97
82 79.61
21 20.39%
47  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 198
13 6.57
6 3.03
20 10.10
1 0.51
0 0.00
158 79.80
40 20.20%
48  โรงเรียนวัดบึงลำ 62
0 0.00
0 0.00
12 19.35
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
49  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
50  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 69
4 5.80
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
51  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 257
26 10.12
8 3.11
13 5.06
1 0.39
0 0.00
209 81.32
48 18.68%
52  โรงเรียนบ้านหนองกลด 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
53  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 67
1 1.49
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
54  โรงเรียนวัดวังพิกุล 139
6 4.32
2 1.44
15 10.79
1 0.72
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
55  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 87
4 4.60
1 1.15
3 3.45
4 4.60
3 3.45
72 82.76
15 17.24%
56  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
57  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 81
2 2.47
1 1.23
9 11.11
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
58  โรงเรียนบ้านดินทอง 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
59  โรงเรียนบ้านวังพรม 120
3 2.50
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
60  โรงเรียนวัดย่านยาว 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
61  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 70
3 4.29
3 4.29
5 7.14
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
62  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
63  โรงเรียนสามัคคีธรรม 102
7 6.86
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
64  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 245
14 5.71
6 2.45
9 3.67
5 2.04
2 0.82
209 85.31
36 14.69%
65  โรงเรียนบ้านหนองงา 78
5 6.41
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
66  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 178
6 3.37
4 2.25
7 3.93
4 2.25
3 1.69
154 86.52
24 13.48%
67  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 104
4 3.85
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
68  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
69  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1212
55 4.54
24 1.98
62 5.12
18 1.49
1 0.08
1052 86.80
160 13.20%
70  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
71  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 62
4 6.45
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
72  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 110
3 2.73
3 2.73
4 3.64
2 1.82
2 1.82
96 87.27
14 12.73%
73  โรงเรียนวัดบ้านมุง 142
8 5.63
1 0.70
9 6.34
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
74  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
75  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 170
7 4.12
0 0.00
11 6.47
2 1.18
0 0.00
150 88.24
20 11.76%
76  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 89
1 1.12
1 1.12
5 5.62
3 3.37
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
77  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 98
3 3.06
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
78  โรงเรียนวัดดงข่อย 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
79  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 104
1 0.96
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
80  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
81  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 267
8 3.00
0 0.00
13 4.87
0 0.00
0 0.00
246 92.13
21 7.87%
82  โรงเรียนบ้านปากยาง 102
1 0.98
2 1.96
5 4.90
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
83  โรงเรียนวัดพันชาลี 121
0 0.00
1 0.83
8 6.61
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
84  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
85  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 48
1 2.08
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
86  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 143
5 3.50
0 0.00
2 1.40
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
87  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 290
0 0.00
0 0.00
14 4.83
0 0.00
0 0.00
276 95.17
14 4.83%
88  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 94
1 1.06
0 0.00
1 1.06
0 0.00
2 2.13
90 95.74
4 4.26%
89  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 118
0 0.00
2 1.69
3 2.54
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%

 

จำนวนนักเรียน  12,698 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  811 6.39
เตี้ย  323 2.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,260 9.92
ผอมและเตี้ย  243 1.91
อ้วนและเตี้ย  224 1.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,837 77.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,861 คน


22.53%


Powered By www.thaieducation.net