ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 143
71 49.65
0 0.00
66 46.15
2 1.40
4 2.80
0 0.00
143 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 160
21 13.13
19 11.88
38 23.75
26 16.25
19 11.88
37 23.13
123 76.88%
3  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 166
14 8.43
5 3.01
27 16.27
19 11.45
36 21.69
65 39.16
101 60.84%
4  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 103
21 20.39
25 24.27
9 8.74
1 0.97
0 0.00
47 45.63
56 54.37%
5  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 90
4 4.44
6 6.67
10 11.11
10 11.11
16 17.78
44 48.89
46 51.11%
6  โรงเรียนวัดตายม 28
3 10.71
3 10.71
4 14.29
3 10.71
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
7  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 96
22 22.92
1 1.04
19 19.79
1 1.04
0 0.00
53 55.21
43 44.79%
8  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 395
15 3.80
17 4.30
49 12.41
23 5.82
70 17.72
221 55.95
174 44.05%
9  โรงเรียนบ้านยางโทน 42
0 0.00
1 2.38
17 40.48
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
10  โรงเรียนบ้านกลาง 63
4 6.35
2 3.17
12 19.05
6 9.52
2 3.17
37 58.73
26 41.27%
11  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 110
12 10.91
14 12.73
12 10.91
7 6.36
0 0.00
65 59.09
45 40.91%
12  โรงเรียนบ้านซำหวาย 130
25 19.23
4 3.08
17 13.08
4 3.08
0 0.00
80 61.54
50 38.46%
13  โรงเรียนบ้านสะเดา 208
16 7.69
9 4.33
9 4.33
25 12.02
18 8.65
131 62.98
77 37.02%
14  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 22
4 18.18
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
15  โรงเรียนบ้านท่ายาง 56
9 16.07
2 3.57
5 8.93
4 7.14
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
16  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 194
14 7.22
9 4.64
29 14.95
5 2.58
12 6.19
125 64.43
69 35.57%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 158
21 13.29
5 3.16
26 16.46
0 0.00
1 0.63
105 66.46
53 33.54%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 36
5 13.89
3 8.33
1 2.78
2 5.56
1 2.78
24 66.67
12 33.33%
19  โรงเรียนห้วยพลู 181
32 17.68
13 7.18
15 8.29
0 0.00
0 0.00
121 66.85
60 33.15%
20  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 175
18 10.29
12 6.86
28 16.00
0 0.00
0 0.00
117 66.86
58 33.14%
21  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 171
8 4.68
3 1.75
40 23.39
4 2.34
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
22  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 157
26 16.56
0 0.00
21 13.38
0 0.00
3 1.91
107 68.15
50 31.85%
23  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 77
4 5.19
2 2.60
16 20.78
1 1.30
1 1.30
53 68.83
24 31.17%
24  โรงเรียนบ้านหินประกาย 171
4 2.34
3 1.75
25 14.62
21 12.28
0 0.00
118 69.01
53 30.99%
25  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 228
13 5.70
5 2.19
8 3.51
18 7.89
26 11.40
158 69.30
70 30.70%
26  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 85
17 20.00
1 1.18
7 8.24
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
27  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 50
1 2.00
9 18.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
28  โรงเรียนวัดโคกสลุด 69
1 1.45
4 5.80
8 11.59
1 1.45
6 8.70
49 71.01
20 28.99%
29  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 146
6 4.11
5 3.42
10 6.85
13 8.90
7 4.79
105 71.92
41 28.08%
30  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 86
15 17.44
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
31  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 126
9 7.14
1 0.79
5 3.97
2 1.59
18 14.29
91 72.22
35 27.78%
32  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 214
23 10.75
0 0.00
30 14.02
6 2.80
0 0.00
155 72.43
59 27.57%
33  โรงเรียนบ้านเจริญผล 109
10 9.17
0 0.00
20 18.35
0 0.00
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
34  โรงเรียนประชาสามัคคี 106
8 7.55
8 7.55
5 4.72
3 2.83
5 4.72
77 72.64
29 27.36%
35  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 88
12 13.64
5 5.68
6 6.82
0 0.00
1 1.14
64 72.73
24 27.27%
36  โรงเรียนบ้านเขาดิน 110
12 10.91
0 0.00
16 14.55
2 1.82
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
37  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 74
0 0.00
1 1.35
19 25.68
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
38  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 172
9 5.23
14 8.14
22 12.79
1 0.58
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
39  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
1 6.67
11 73.33
4 26.67%
40  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 101
3 2.97
3 2.97
6 5.94
5 4.95
9 8.91
75 74.26
26 25.74%
41  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 82
7 8.54
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
42  โรงเรียนบ้านผารังหมี 47
2 4.26
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
43  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 122
6 4.92
9 7.38
7 5.74
7 5.74
2 1.64
91 74.59
31 25.41%
44  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1123
57 5.08
22 1.96
194 17.28
2 0.18
0 0.00
848 75.51
275 24.49%
45  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 123
11 8.94
0 0.00
18 14.63
1 0.81
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
46  โรงเรียนวัดท่านา 54
4 7.41
0 0.00
8 14.81
0 0.00
1 1.85
41 75.93
13 24.07%
47  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 105
11 10.48
5 4.76
7 6.67
2 1.90
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
48  โรงเรียนบ้านน้ำริน 257
28 10.89
12 4.67
15 5.84
5 1.95
0 0.00
197 76.65
60 23.35%
49  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 56
5 8.93
3 5.36
4 7.14
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
50  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 147
8 5.44
6 4.08
5 3.40
4 2.72
11 7.48
113 76.87
34 23.13%
51  โรงเรียนบ้านลำภาศ 96
9 9.38
4 4.17
9 9.38
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
52  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 66
3 4.55
3 4.55
7 10.61
2 3.03
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
53  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 134
10 7.46
7 5.22
10 7.46
2 1.49
1 0.75
104 77.61
30 22.39%
54  โรงเรียนศึกษาลัย 496
28 5.65
14 2.82
52 10.48
14 2.82
0 0.00
388 78.23
108 21.77%
55  โรงเรียนบ้านดงพลวง 60
4 6.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
56  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 148
6 4.05
5 3.38
20 13.51
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
57  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
58  โรงเรียนบ้านซำรัง 157
11 7.01
4 2.55
17 10.83
1 0.64
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
59  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 157
13 8.28
2 1.27
18 11.46
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
60  โรงเรียนบ้านวังสาร 103
4 3.88
7 6.80
6 5.83
3 2.91
1 0.97
82 79.61
21 20.39%
61  โรงเรียนบ้านนาพราน 128
15 11.72
4 3.13
4 3.13
3 2.34
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
62  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 198
13 6.57
6 3.03
20 10.10
1 0.51
0 0.00
158 79.80
40 20.20%
63  โรงเรียนบ้านชมภู 200
5 2.50
3 1.50
31 15.50
0 0.00
0 0.00
161 80.50
39 19.50%
64  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
65  โรงเรียนวัดบึงลำ 62
0 0.00
0 0.00
12 19.35
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
66  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 52
4 7.69
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
67  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 79
3 3.80
1 1.27
11 13.92
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
69  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 69
4 5.80
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
70  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 257
26 10.12
8 3.11
13 5.06
1 0.39
0 0.00
209 81.32
48 18.68%
71  โรงเรียนบ้านเข็ก 222
6 2.70
6 2.70
29 13.06
0 0.00
0 0.00
181 81.53
41 18.47%
72  โรงเรียนบ้านหนองกลด 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
73  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 67
1 1.49
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
74  โรงเรียนบ้านวังโพรง 196
2 1.02
6 3.06
19 9.69
8 4.08
0 0.00
161 82.14
35 17.86%
75  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 108
9 8.33
2 1.85
8 7.41
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
76  โรงเรียนวัดวังพิกุล 139
6 4.32
2 1.44
15 10.79
1 0.72
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
77  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 87
4 4.60
1 1.15
3 3.45
4 4.60
3 3.45
72 82.76
15 17.24%
78  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
79  โรงเรียนบ้านหนองพระ 61
4 6.56
4 6.56
2 3.28
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
80  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 81
2 2.47
1 1.23
9 11.11
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
81  โรงเรียนบ้านดินทอง 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
82  โรงเรียนบ้านวังพรม 120
3 2.50
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
83  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 76
7 9.21
0 0.00
1 1.32
2 2.63
2 2.63
64 84.21
12 15.79%
84  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 70
3 4.29
3 4.29
5 7.14
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
85  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
86  โรงเรียนบึงราชนก 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
87  โรงเรียนสามัคคีธรรม 102
7 6.86
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
88  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 245
14 5.71
6 2.45
9 3.67
5 2.04
2 0.82
209 85.31
36 14.69%
89  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 97
2 2.06
2 2.06
9 9.28
1 1.03
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 63
4 6.35
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
91  โรงเรียนบ้านหนองงา 78
5 6.41
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
92  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 203
7 3.45
6 2.96
7 3.45
3 1.48
5 2.46
175 86.21
28 13.79%
93  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 178
6 3.37
4 2.25
7 3.93
4 2.25
3 1.69
154 86.52
24 13.48%
94  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 104
4 3.85
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
95  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
96  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1212
55 4.54
24 1.98
62 5.12
18 1.49
1 0.08
1052 86.80
160 13.20%
97  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 69
0 0.00
1 1.45
7 10.14
0 0.00
1 1.45
60 86.96
9 13.04%
98  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
99  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 62
4 6.45
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
100  โรงเรียนบ้านตอเรือ 94
0 0.00
3 3.19
6 6.38
0 0.00
3 3.19
82 87.23
12 12.77%
101  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 110
3 2.73
3 2.73
4 3.64
2 1.82
2 1.82
96 87.27
14 12.73%
102  โรงเรียนวัดบ้านมุง 142
8 5.63
1 0.70
9 6.34
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
103  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
104  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 170
7 4.12
0 0.00
11 6.47
2 1.18
0 0.00
150 88.24
20 11.76%
105  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 89
1 1.12
1 1.12
5 5.62
3 3.37
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
106  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 98
3 3.06
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
107  โรงเรียนวัดดงข่อย 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
108  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 59
4 6.78
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
109  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 104
1 0.96
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
110  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
111  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 156
3 1.92
1 0.64
8 5.13
1 0.64
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
112  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 267
8 3.00
0 0.00
13 4.87
0 0.00
0 0.00
246 92.13
21 7.87%
113  โรงเรียนบ้านปากยาง 102
1 0.98
2 1.96
5 4.90
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
114  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 94
0 0.00
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
115  โรงเรียนวัดพันชาลี 121
0 0.00
1 0.83
8 6.61
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
116  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
117  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 123
4 3.25
3 2.44
0 0.00
1 0.81
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
118  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 48
1 2.08
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
119  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 143
5 3.50
0 0.00
2 1.40
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
120  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 290
0 0.00
0 0.00
14 4.83
0 0.00
0 0.00
276 95.17
14 4.83%
121  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 94
1 1.06
0 0.00
1 1.06
0 0.00
2 2.13
90 95.74
4 4.26%
122  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 118
0 0.00
2 1.69
3 2.54
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
123  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%

 

จำนวนนักเรียน  16,320 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 6.32
เตี้ย  443 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,645 10.08
ผอมและเตี้ย  332 2.03
อ้วนและเตี้ย  296 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,572 77.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,748 คน


22.97%


Powered By www.thaieducation.net