ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 28
0 0.00
1 3.57
25 89.29
0 0.00
2 7.14
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 57
2 3.51
0 0.00
50 87.72
0 0.00
5 8.77
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนวัดเกาะ 62
6 9.68
11 17.74
27 43.55
6 9.68
12 19.35
0 0.00
62 100.00%
4  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 25
4 16.00
1 4.00
8 32.00
2 8.00
10 40.00
0 0.00
25 100.00%
5  โรงเรียนวัดไทรย้อย 8
2 25.00
3 37.50
3 37.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
6  โรงเรียนบ้านแม่สาน 55
2 3.64
8 14.55
9 16.36
10 18.18
13 23.64
13 23.64
42 76.36%
7  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 52
10 19.23
7 13.46
8 15.38
5 9.62
9 17.31
13 25.00
39 75.00%
8  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
3 37.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
2 25.00
6 75.00%
9  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 118
11 9.32
15 12.71
17 14.41
24 20.34
19 16.10
32 27.12
86 72.88%
10  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1094
104 9.51
73 6.67
227 20.75
104 9.51
168 15.36
418 38.21
676 61.79%
11  โรงเรียนบ้านป่ายาง 18
6 33.33
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
12  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 95
12 12.63
5 5.26
9 9.47
15 15.79
17 17.89
37 38.95
58 61.05%
13  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
2 6.06
4 12.12
11 33.33
0 0.00
1 3.03
15 45.45
18 54.55%
14  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 15
2 13.33
0 0.00
6 40.00
0 0.00
0 0.00
7 46.67
8 53.33%
15  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 269
23 8.55
33 12.27
42 15.61
16 5.95
16 5.95
139 51.67
130 48.33%
16  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1031
7 0.68
12 1.16
219 21.24
19 1.84
231 22.41
543 52.67
488 47.33%
17  โรงเรียนไชยะวิทยา 330
27 8.18
20 6.06
36 10.91
37 11.21
35 10.61
175 53.03
155 46.97%
18  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 186
13 6.99
10 5.38
18 9.68
22 11.83
19 10.22
104 55.91
82 44.09%
19  โรงเรียนบ้านกลางดง 151
32 21.19
10 6.62
24 15.89
0 0.00
0 0.00
85 56.29
66 43.71%
20  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 53
12 22.64
3 5.66
3 5.66
5 9.43
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
21  โรงเรียนบ้านท่าทอง 42
2 4.76
4 9.52
3 7.14
4 9.52
5 11.90
24 57.14
18 42.86%
22  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 35
11 31.43
1 2.86
2 5.71
1 2.86
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
23  โรงเรียนวัดศรีสังวร 88
13 14.77
3 3.41
19 21.59
1 1.14
0 0.00
52 59.09
36 40.91%
24  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
5 18.52
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
25  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 242
30 12.40
15 6.20
43 17.77
6 2.48
0 0.00
148 61.16
94 38.84%
26  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 205
18 8.78
16 7.80
24 11.71
11 5.37
10 4.88
126 61.46
79 38.54%
27  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 39
6 15.38
0 0.00
8 20.51
1 2.56
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
28  โรงเรียนวัดคลองกระจง 120
12 10.00
8 6.67
12 10.00
8 6.67
5 4.17
75 62.50
45 37.50%
29  โรงเรียนวัดกรงทอง 54
4 7.41
6 11.11
6 11.11
4 7.41
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
30  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 60
6 10.00
6 10.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
31  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 41
7 17.07
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
32  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 81
9 11.11
0 0.00
12 14.81
8 9.88
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
33  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 59
9 15.25
0 0.00
12 20.34
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
34  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 62
7 11.29
4 6.45
11 17.74
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
35  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
36  โรงเรียนบ้านผาเวียง 204
26 12.75
15 7.35
25 12.25
0 0.00
2 0.98
136 66.67
68 33.33%
37  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 39
2 5.13
3 7.69
2 5.13
4 10.26
2 5.13
26 66.67
13 33.33%
38  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
39  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 63
7 11.11
4 6.35
6 9.52
3 4.76
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
40  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 88
5 5.68
9 10.23
7 7.95
7 7.95
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
41  โรงเรียนบ้านนา 38
0 0.00
1 2.63
11 28.95
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
42  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
11 31.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
43  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 101
11 10.89
14 13.86
5 4.95
1 0.99
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
44  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 88
11 12.50
1 1.14
14 15.91
1 1.14
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
45  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 190
20 10.53
11 5.79
23 12.11
3 1.58
1 0.53
132 69.47
58 30.53%
46  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 670
28 4.18
48 7.16
42 6.27
30 4.48
55 8.21
467 69.70
203 30.30%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 20
3 15.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
48  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 67
1 1.49
0 0.00
9 13.43
3 4.48
7 10.45
47 70.15
20 29.85%
49  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
5 13.51
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
50  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 81
7 8.64
3 3.70
12 14.81
1 1.23
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
51  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 61
3 4.92
7 11.48
8 13.11
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
52  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 68
11 16.18
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
53  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 155
17 10.97
0 0.00
28 18.06
0 0.00
0 0.00
110 70.97
45 29.03%
54  โรงเรียนบ้านแม่คุ 101
12 11.88
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
55  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 77
10 12.99
3 3.90
9 11.69
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
56  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
8 6.35
0 0.00
21 16.67
7 5.56
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
57  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 770
36 4.68
23 2.99
154 20.00
2 0.26
2 0.26
553 71.82
217 28.18%
58  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 32
2 6.25
3 9.38
4 12.50
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
59  โรงเรียนบ้านหนองยาว 82
3 3.66
0 0.00
19 23.17
1 1.22
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
60  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 43
1 2.33
3 6.98
8 18.60
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
61  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 194
17 8.76
2 1.03
30 15.46
3 1.55
0 0.00
142 73.20
52 26.80%
62  โรงเรียนบ้านสะท้อ 71
8 11.27
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
63  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 38
1 2.63
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
64  โรงเรียนบ้านลำโชค 38
4 10.53
1 2.63
4 10.53
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
65  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 57
5 8.77
5 8.77
4 7.02
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
67  โรงเรียนบ้านวังธาร 85
5 5.88
0 0.00
17 20.00
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
68  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 66
5 7.58
1 1.52
7 10.61
3 4.55
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
69  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 152
8 5.26
21 13.82
10 6.58
0 0.00
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
70  โรงเรียนบ้านดงยาง 71
4 5.63
6 8.45
5 7.04
2 2.82
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
71  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 72
5 6.94
2 2.78
11 15.28
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
72  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 193
4 2.07
4 2.07
39 20.21
1 0.52
0 0.00
145 75.13
48 24.87%
73  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
5 6.25
3 3.75
11 13.75
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
74  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 153
14 9.15
6 3.92
14 9.15
2 1.31
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
75  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
76  โรงเรียนบ้านป่าคา 68
4 5.88
5 7.35
4 5.88
2 2.94
1 1.47
52 76.47
16 23.53%
77  โรงเรียนบ้านนาพง 82
2 2.44
7 8.54
10 12.20
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
78  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 465
23 4.95
8 1.72
59 12.69
9 1.94
8 1.72
358 76.99
107 23.01%
79  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 57
4 7.02
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
80  โรงเรียนบ้านตึก 176
14 7.95
6 3.41
19 10.80
1 0.57
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
81  โรงเรียนบ้านดงคู่ 186
18 9.68
0 0.00
24 12.90
0 0.00
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
82  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 199
17 8.54
6 3.02
8 4.02
7 3.52
6 3.02
155 77.89
44 22.11%
83  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 129
10 7.75
0 0.00
18 13.95
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
84  โรงเรียนบ้านบึงบอน 134
16 11.94
2 1.49
9 6.72
1 0.75
1 0.75
105 78.36
29 21.64%
85  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 14
0 0.00
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
86  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 155
3 1.94
4 2.58
20 12.90
4 2.58
2 1.29
122 78.71
33 21.29%
87  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 73
1 1.37
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
88  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 100
5 5.00
2 2.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
89  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 35
2 5.71
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
90  โรงเรียนวัดวังค่า 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
91  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 201
13 6.47
0 0.00
27 13.43
0 0.00
0 0.00
161 80.10
40 19.90%
92  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 56
0 0.00
2 3.57
9 16.07
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
93  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 107
0 0.00
4 3.74
14 13.08
3 2.80
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
94  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 128
12 9.38
0 0.00
13 10.16
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
95  โรงเรียนบ้านขอนซุง 103
6 5.83
5 4.85
3 2.91
4 3.88
2 1.94
83 80.58
20 19.42%
96  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
97  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 95
7 7.37
3 3.16
8 8.42
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
98  โรงเรียนบ้านสารจิตร 312
34 10.90
0 0.00
25 8.01
0 0.00
0 0.00
253 81.09
59 18.91%
99  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 129
2 1.55
11 8.53
11 8.53
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
100  โรงเรียนบ้านป่าเลา 113
8 7.08
3 2.65
4 3.54
6 5.31
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
101  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 179
11 6.15
7 3.91
14 7.82
1 0.56
0 0.00
146 81.56
33 18.44%
102  โรงเรียนบ้านสุเม่น 133
5 3.76
0 0.00
12 9.02
2 1.50
5 3.76
109 81.95
24 18.05%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 91
5 5.49
2 2.20
7 7.69
2 2.20
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
104  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 57
1 1.75
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
105  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 105
3 2.86
1 0.95
13 12.38
1 0.95
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
106  โรงเรียนบ้านเขาทอง 107
1 0.93
0 0.00
17 15.89
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
107  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
108  โรงเรียนบ้านห้วยตม 61
1 1.64
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
109  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 61
3 4.92
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 98
0 0.00
0 0.00
14 14.29
2 2.04
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
111  โรงเรียนวัดภูนก 56
0 0.00
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
112  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
1 1.96
1 1.96
43 84.31
8 15.69%
113  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 76
4 5.26
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
114  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 70
1 1.43
3 4.29
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
115  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100
3 3.00
2 2.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
116  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
117  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 67
6 8.96
2 2.99
1 1.49
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
118  โรงเรียนบ้านสันหีบ 187
11 5.88
13 6.95
0 0.00
1 0.53
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
119  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
120  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 549
14 2.55
13 2.37
35 6.38
5 0.91
6 1.09
476 86.70
73 13.30%
121  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 129
4 3.10
0 0.00
7 5.43
0 0.00
6 4.65
112 86.82
17 13.18%
122  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
123  โรงเรียนบ้านวังแร่ 85
1 1.18
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
124  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
125  โรงเรียนบ้านไม้งาม 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
126  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 97
3 3.09
5 5.15
4 4.12
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
127  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 66
2 3.03
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
128  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
129  โรงเรียนบ้านวังทอง 70
2 2.86
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
130  โรงเรียนบ้านแม่ราก 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
131  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
132  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 189
2 1.06
6 3.17
9 4.76
4 2.12
0 0.00
168 88.89
21 11.11%
133  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
134  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 204
15 7.35
3 1.47
1 0.49
3 1.47
0 0.00
182 89.22
22 10.78%
135  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 104
4 3.85
2 1.92
5 4.81
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
136  โรงเรียนวัดแสนตอ 87
3 3.45
2 2.30
4 4.60
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
137  โรงเรียนบ้านซ่าน 181
5 2.76
0 0.00
13 7.18
0 0.00
0 0.00
163 90.06
18 9.94%
138  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 113
0 0.00
3 2.65
1 0.88
2 1.77
5 4.42
102 90.27
11 9.73%
139  โรงเรียนบ้านบึงสวย 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
140  โรงเรียนบ้านสันติสุข 123
9 7.32
1 0.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
141  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
142  โรงเรียนวัดปากน้ำ 184
6 3.26
0 0.00
8 4.35
0 0.00
0 0.00
170 92.39
14 7.61%
143  โรงเรียนบ้านแม่สำ 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
144  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 139
3 2.16
3 2.16
4 2.88
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
145  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
146  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
147  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
148  โรงเรียนบ้านแก่ง 160
3 1.88
1 0.63
6 3.75
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
149  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 106
0 0.00
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
150  โรงเรียนบ้านปางสา 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
1 1.43
67 95.71
3 4.29%
151  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
152  โรงเรียนบ้านปากสาน 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
153  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 128
0 0.00
0 0.00
5 3.91
0 0.00
0 0.00
123 96.09
5 3.91%
154  โรงเรียนบ้านท่าชัย 103
0 0.00
0 0.00
2 1.94
0 0.00
1 0.97
100 97.09
3 2.91%
155  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
156  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
157  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,210 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,092 6.00
เตี้ย  638 3.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,203 12.10
ผอมและเตี้ย  462 2.54
อ้วนและเตี้ย  695 3.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,120 72.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,090 คน


27.95%


Powered By www.thaieducation.net