ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 128
24 18.75
1 0.78
17 13.28
0 0.00
86 67.19
0 0.00
128 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองนกยูง 25
8 32.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
2 8.00
9 36.00
16 64.00%
3  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 64
30 46.88
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
29 45.31
35 54.69%
4  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
9 32.14
1 3.57
13 46.43
15 53.57%
5  โรงเรียนบ้านวังเตย 143
6 4.20
4 2.80
43 30.07
10 6.99
13 9.09
67 46.85
76 53.15%
6  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
7 25.93
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
7  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 14
1 7.14
1 7.14
5 35.71
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
8  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 162
22 13.58
28 17.28
26 16.05
0 0.00
0 0.00
86 53.09
76 46.91%
9  โรงเรียนวัดหนองแก 56
3 5.36
2 3.57
19 33.93
1 1.79
1 1.79
30 53.57
26 46.43%
10  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 53
3 5.66
2 3.77
17 32.08
1 1.89
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
11  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 125
24 19.20
10 8.00
13 10.40
2 1.60
5 4.00
71 56.80
54 43.20%
12  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 38
8 21.05
0 0.00
5 13.16
3 7.89
0 0.00
22 57.89
16 42.11%
13  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 93
12 12.90
0 0.00
23 24.73
3 3.23
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
14  โรงเรียนวัดหนองตางู 73
8 10.96
4 5.48
17 23.29
0 0.00
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
15  โรงเรียนบ้านท่าซุง 41
3 7.32
2 4.88
10 24.39
0 0.00
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
16  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 48
4 8.33
2 4.17
11 22.92
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
17  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 38
4 10.53
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
18  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 37
5 13.51
0 0.00
6 16.22
1 2.70
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
19  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 41
5 12.20
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
20  โรงเรียนวัดดอนกลอย 51
3 5.88
1 1.96
11 21.57
1 1.96
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
21  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 48
1 2.08
1 2.08
13 27.08
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
22  โรงเรียนวัดตานาด 10
0 0.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
23  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 47
1 2.13
1 2.13
12 25.53
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
24  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 17
0 0.00
0 0.00
5 29.41
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
25  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 28
1 3.57
1 3.57
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
26  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 84
7 8.33
4 4.76
13 15.48
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
27  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 57
8 14.04
0 0.00
7 12.28
1 1.75
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
28  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 131
5 3.82
0 0.00
27 20.61
4 3.05
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
29  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 39
0 0.00
0 0.00
10 25.64
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
30  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 840
67 7.98
23 2.74
122 14.52
1 0.12
2 0.24
625 74.40
215 25.60%
31  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 188
6 3.19
4 2.13
38 20.21
0 0.00
0 0.00
140 74.47
48 25.53%
32  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 151
7 4.64
10 6.62
17 11.26
4 2.65
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
33  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 76
6 7.89
1 1.32
11 14.47
1 1.32
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
34  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 58
4 6.90
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
35  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 62
6 9.68
4 6.45
4 6.45
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
36  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 49
2 4.08
1 2.04
6 12.24
2 4.08
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
37  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 125
8 6.40
9 7.20
11 8.80
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
38  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 158
1 0.63
2 1.27
32 20.25
0 0.00
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
39  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 64
2 3.13
4 6.25
4 6.25
2 3.13
2 3.13
50 78.13
14 21.88%
40  โรงเรียนวัดดอนหวาย 194
9 4.64
7 3.61
22 11.34
4 2.06
0 0.00
152 78.35
42 21.65%
41  โรงเรียนบ้านหัวดง 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.14
11 78.57
3 21.43%
42  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 14
2 14.29
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
43  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 243
16 6.58
9 3.70
16 6.58
6 2.47
5 2.06
191 78.60
52 21.40%
44  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 141
6 4.26
0 0.00
23 16.31
1 0.71
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
45  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 363
5 1.38
5 1.38
61 16.80
2 0.55
0 0.00
290 79.89
73 20.11%
46  โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 10
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
47  โรงเรียนวัดดงแขวน 75
5 6.67
9 12.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
48  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1432
71 4.96
41 2.86
163 11.38
7 0.49
4 0.28
1146 80.03
286 19.97%
49  โรงเรียนวัดท่าโพ 89
6 6.74
2 2.25
8 8.99
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
50  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 87
6 6.90
2 2.30
4 4.60
0 0.00
3 3.45
72 82.76
15 17.24%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 284
16 5.63
12 4.23
17 5.99
3 1.06
0 0.00
236 83.10
48 16.90%
52  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
53  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
2 3.92
43 84.31
8 15.69%
54  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 195
7 3.59
7 3.59
9 4.62
1 0.51
6 3.08
165 84.62
30 15.38%
55  โรงเรียนวัดวังบุญ 73
0 0.00
2 2.74
9 12.33
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
56  โรงเรียนวัดหาดทนง 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
58  โรงเรียนบ้านท่าดาน 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
59  โรงเรียนวัดวังสาริกา 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
60  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 76
2 2.63
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
61  โรงเรียนวัดจักษา 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
62  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
63  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
64  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
65  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
66  โรงเรียนวัดดงพิกุล 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
67  โรงเรียนวัดหนองสระ 99
1 1.01
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
68  โรงเรียนบ้านปากดง 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
69  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
70  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
71  โรงเรียนวัดสะพานหิน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 157
0 0.00
0 0.00
11 7.01
2 1.27
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
73  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
75  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 139
1 0.72
1 0.72
2 1.44
2 1.44
2 1.44
131 94.24
8 5.76%
77  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 177
1 0.56
0 0.00
4 2.26
4 2.26
0 0.00
168 94.92
9 5.08%
78  โรงเรียนบ้านคอดยาง 86
2 2.33
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
79  โรงเรียนบ้านหนองรัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองเมน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านเนินตูม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
83  โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,075 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  480 5.94
เตี้ย  227 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,024 12.68
ผอมและเตี้ย  90 1.11
อ้วนและเตี้ย  136 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,118 75.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,957 คน


24.24%


Powered By www.thaieducation.net